8. 8. 2008

Spravodaj č. 6/2008-09

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Schválené zmeny termínov: Turzovka – Bytčica V. liga sk. A 2. kolo 17. 8. 08 Podvysoká o 16.00 súper, R a DZ sa dostavia do Podvysokej; Š Team - Divín V. liga sk. D 5. kolo 6. 9. 08 o 12.30; Lisková – Nižná V. liga sk. B 3. kolo 22. 8. 08 o 16.00; D. Hričov – Varín V. liga sk. A 4. kolo v opačnom poradí na ihr. vo Varíne; Makov – Bytča III. liga 1. kolo 20. 8. 08 o 16.00; Valča – Makov III. liga 2. kolo 6. 9. 08 o 16.00.

2.       Berieme na vedomie list FK Teplička n. V, MFS sa odohrá vtermíne nariadenom v Spravodaji č. 5.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom:

a)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Námestovo B odohrá svoje doma hrané MFS na ihr. FK Zubrohlava sobotu o 10.00-12.00. Súperi a R sa dostavia na ihr. v Zubrohlave,

b)       V. ligy dorast sk. B a III. ligy SŽ a MŽ, že Sokol Liesek odohrá svoje doma hrané MFS: dorast: v nedeľu UHČ, žiaci: v nedeľu o 12.00-14.00 na ihr. FK Vitanová. Súperi a R sa dostavia na ihr. vo Vitanovej.

c)       IV. ligy dorast sk. JUH Detva – Šálková sa neodohrá. Žiada zainteresované FK o predloženie vzájomnej dohody o odohratí MFS v náhradnom termíne.

d)       V. ligy dorast sk. B Liesek – O. Veselé sa neodohrá. Žiada zainteresované FK o predloženie vzájomnej dohody o odohratí MFS v náhradnom termíne.

e)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žarnovica – Podbrezová B sa neodohrá. Žiada zainteresované FK o predloženie vzájomnej dohody o odohratí MFS v náhradnom termíne.

f)         Žiada FK Korňa o predloženie vzájomnej dohody o odohratí MFS V. ligy dorast sk. A 4. kolo Korňa – Raková, 6. kolo Korňa – K. Poruba.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       3 kolo III. ligy SD a MD Badín – Č. Balog 24. 9. 08 (streda) o 13.30-15.30 na ihr Šk Badín,

b)       1. kola IV. ligy dorast sk. JUH Sliač – Revúca 28. 8. 08 (štvrtok) o 16.30. FK Sliač uhradí na SsFZ 200 SK,

c)       1. kola V. ligy dorast sk. A Radoľa – K. Lieskovec 15. 9. 08 (pondelok) o 14.00. Poplatok bol uhradený.

d)       2. kola V. ligy dorast sk. A v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované Svrčinovec – Korňa 17. 8. 08 o 13.30 na ihr. FK Svrčinovec.

e)       2. kola V. ligy dorast sk. A Rosina – Radoľa 27. 8. 08 (streda) o 16.00. Poplatok bol uhradený.

f)         2. kola V. ligy dorast sk. B Žabokreky – Trstená 16. 8. 08 o 14.30. FK Trstená uhradí SsFZ 150 SK,

g)       2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rabča – V. Rovné 16. 8. 08 o 10.00-12.00. FK V. Rovné uhradí SsFZ 150 SK,

h)       2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – L. Mikuláš 10. 9. 08 (streda) o 14.00-16.00. FK L. Mikuláš uhradí SsFZ 150 SK,

i)         1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žarnovica – Tempus RS 27. 8. 08 (streda) o 14.00-16.00. FK Žarnovica uhradí na SsFZ 200 SK,

j)         2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované Zborov – Turzovka 16. 8. 08 o 10.00-12.00 na ihrisku v Zborove. Poplatok bol uhradený.

k)       1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – K. N. Mesto B 27. 8. 08 (streda) o 14.00-16.00. FK Svrčinovec uhradí SsFZ 200 SK,

l)         2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Svrčinovec 3. 9. 08 (streda) o 14.00-16.00. FK Svrčinovec uhradí SsFZ 150 SK,

m)     3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované O. Jasenica - Námestovo B 23. 8. 08 o 10.00-12.00 na ihr. v O. Jasenici

n)       1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – Selce 3. 9. 08 (streda) o 15.30-17.30. ŠK Selce uhradí SsFZ 200 SK.

o)       1. kola III. ligy Sž a  MŽ sk. C Sliač – S. Ľupča 4. 9. 08 (štvrtok) o 15.00-17.00. FK Sliač uhradí SsFZ 200 SK,

p)       1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Rakytovce – H. Nemce 27. 8. 09 (streda) o 15.00-17.00. FK Rakytovce uhradí SsFZ 200 SK.

q)       2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kremnička – Žiar B 17. 9. 08 (streda) o 15.00-17.00. FK Kremnička uhradí SsFZ 150 SK,

r)        1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Poltár – Jelšava 15. 9. 08 (pondelok) o 10.00-12.00. Popaltok bol uhradený.

s)       1. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A K. Lieskovec – Radoľa 29. 8. 08 (piatok) o 10.00-12.00. FK Radoľa uhradí SsFZ 200 SK.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       3. kola III. ligy SD a MD Zvolen – Námestovo 24. 8. 08 o 10.00-12.30. Dôvod: kolidovanie MFS I. ligy žiakov,

b)       2. kola III. ligy SD a MD Tvrdošín – D. Kubín 17. 8. 08 o 10.00-12.30. Dôvod: kolidovanie MFS žiakov.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 2 a 3/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 24.7.08 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Revúca, Radzovce (obaja dorast). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-2 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 2 a 3/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl.6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ R. Sobota na disciplinárne riešenie prípad neuhradenia nedoplatku zo súťažného ročníka 2007/2008 družstiev R. Janovce dospelí (nedoplatok 1200,- Sk), ktoré zostúpil do súťaží riadených ObFZ. Družstvo  FK boli podľa DP 2-9 písomne vyrozumené o nedoplatkoch v Spravodaji SsFZ  č. 2 a 3/2008-09. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti uvedených družstiev FKdo termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašlú na sekretariát SsFZ.

D-11 Matúš Strelec 930211 Č. Balog 4 SN od 4. 8. 08, 1-6-1b,

D-12 Michal Weisenpacher 930205 Č. Balog 4 SN od 4. 8. 08, 1-6-1b,

D-13 Ľubomír Pikna 930917 Tvrdošín 2 SP do 30. 11. 08, 1-5a,

D-14 FK Námestovo SD pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a a DP 2-6 za neprístojnosť diváka a nedostatočnú usporiad. službu v stretnutí 3. 8. 08,

D-15 Daniel Špulica 860919 Makov 2 SN od 4. 8. 08, 1-5a,

D-16 Peter Juráš 810630 L. Štiavnica 2 SN od 4. 8. 08, 1-5a,

D-17 FK L. Štiavnica dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára po stretnutí 3. 8. 08,

D-18 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Matej Varšo 911218 Divín – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 11. 08

D-19 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Peter Kmeť ved. dr. L. Štiavnica – chýba poplatok.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín letného seminára R a DZ sa uskutoční 14. 8. 2008 o 15.00 na SsFZ v B. Bystrici. Účasť všetkých R a DZ, ktorí sa nezúčastnili seminára 1. 8. 2008 je povinná.

2.       Upozorňujeme R a DZ III. ligy, aby si skontrolovali osobné údaje na podpísaných „Príkazných zmluvách“, prípadné rozdiely oznámili na sekretariáte SsFZ.

3.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybraných rozhodcov IV. a V. ligy sa uskutočnia dňa 12.9.2007 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Požadované limity : 150m/50m – do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40m – (6,2-7,0-7,5).

4.       Pokyny pre súťaže SFZ : pripomíname všetkým R na povinnosť uvádzať do Zápisu o stretnutí dôvod (popis priestupku), v dôsledku ktorého udelili ČK (v prípade udelenia 2. ŽK a tým následne ČK, je potrebné uviesť aj dôvod prvého napomínania). Upozorňuje zasielať zápisy zo stretnutí SFZ doporučenou poštou (I. triedou) v prvý pracovný deň po dni stretnutia na adresu: Slovenský futbalový zväz, ŠTK, Junácka 6, 832 80 Bratislava

5.       Úsek DZ: Ospravedlnenie: Repa 13. 8.,16.8., 30.8., Borcovan  23.-24.8., Rúčka  28.8. - 8.9.,Šupka  9.8. – 9.8., Libiak 21.8. – 5.9..,

6.       Zmeny v Rozpise súťaží : DZ Ivan Roštár e-mail: rostari@inmail.sk, DZ Branislav Braučok e-mail: b.braucok@brnet.sk, DZ Ladislav Kamenišťák Okružná 102, 022 01 Čadca,  TB 041 / 432 4185

7.       Upozorňujeme DZ na nový výklad hodnotenia rozhodcov.  Doterajšie postup:  v prípade neudelenia, alebo nesprávneho udelenia  d r u h e j  žltej karty + ČK delegát posudzoval ako neudelenie ČK a hodnotil maximálne známkou 7,4. Nový výklad: Ak rozhodca neudelí druhú žltú kartu + červenú kartu , alebo n e s p r á v n e aplikuje pravidlá a udelí ŽK + ČK, delegát tento postup hodnotí ako neudelenie žltej karty a číselné hodnotí rozhodcu známkou v rozmedzí  7,5 – 7, 9, podľa  posúdenia celkového výkonu rozhodcu.

8.       Po konzultácii so SFZ upresňujeme náhrady pre rozhodcov a delegátov zväzu za stretnutia v v pôsobnosti SFZ.  I. LSD  R - 800.- Sk. AR - 600.- Sk, DZ 600.-Sk,  I.LMD: R - 600 Sk, AR - 400.- Sk, II. LSD: R - 700.-Sk,  AR - 500.-Sk, DZ - 500.-Sk,   II.LMD: R - 600.- Sk AR - 400.- Sk,  I. LSŽ R - 500.-Sk, AR - 300.- Sk, I.LMŽ R - 400.- Sk, AR - 250.-Sk,  I. liga ženy R - 500.- Sk, AR - 300.- Sk,  II. liga ženy R - 400.- Sk, AR - 250.- Sk, I. liga žiačky R - 250.- Sk, AR- 150.- Sk . Okrem odmeny majú rozhodcovia a delegáti nárok na cestovné  vo výške cestovného v hromadnom dopravnom prostriedku a stravné podľa aktuálnych tabuliek .

9.       Upozorňujeme kluby, že novelizované „Príkazné zmluvy“ pre náhrady R a DZ za vedenie stretnutí  IV. a V. ligy súťaží seniorov a stretnutí mládeže sú na internetovej stránke SsFZ.

10.   Ospravedlnenia R: Pšenák 16. – 17. 8, 4., 11. -10. 08; Budince 24. 8. 08; R. Košarník neobsadzovať v nedeľu; Laciak letný seminár; Kuchársky letný seminár a 2. – 3. 08; Lisická 2. - 12. 9. 08; S. Kamenišťák 16. – 17. 8. 08; Kret Letný seminár; Ploštica 22. 8. – 1. 9. 08; Danko 23. – 24. 8. 08; Chudý 25. 8. – 6. 9. 08; Krenželák jesenná časť oneskorene; Pavkovčeková do 28. 9. 08; Čunderlík 23. – 30. 8. 08; Tisoňová 20. 8. – 3. 9. 08; Bulla 28. 8. – 2. 9. 08; Galád 23. 8. 08; Faber od 6. 8. 08 do prihlásenia; Pilšáková k dispozíciiChovanec 23. – 24. 8. 08; Ja Kyzek 16. – 17. 8. 08; R. Poliak 23. 8. 08.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2008/09 – záverečné zápasy kvalifikačných skupín sa odohrajú v dňoch 12.,13.,14. augusta 2008  3. skupina (ObFZ ZH/VK) V. Krtíš – Žiar n. Hronom 4. skupina (ObFZ LC/RS) Fiľakovo – Tempus R. Sobota 8. skupina (ObFZ ZA,CA) Veľké Rovné – Rajec. Krajské finále NPC sa uskutoční pre BB kraj 09. septembra 2008 (utorok) v Lovči (Dukla B. Bystrica, ŽP Podbrezová, Partizán Č. Balog,  MFK Zvolen, V.Krtíš/Žiar, Fiľakovo/Tempus RS),  krajské finále pre ZA kraj 10. septembra 2008 (streda) v Diviakoch ( MŠK Žilina, MFK Ružomberok,  Fomat Martin, Tatran L. Mikuláš, MFK D. Kubín, V.Rovné/Rajec).

2.       TMK SsFZ oznamuje, že najbližšie školenie trénerov 3. triedy – EURO B licencie sa bude konať v novembri 2008. Prihlášky na školenie je potrebné zaslať na SsFZ do 08. septembra 2008. Od 1.1. 2009 sa školenia trénerov 3. triedy budú môcť zúčastniť len držitelia trénerskej 4. triedy / C licencie (školia príslušné TMK ObFZ).

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     MaK upozorňuje funkcionárov FK, že na základe vyloženia MaK SFZ:

a)       bude možné pokračovať v podaniach (podaných pred 1. 7.2008 podľa starého PPF) smerujúcich k opakovanému prestupu výhradne podľa starého PPF – aj výška výchovného,

b)       platné hosťovanie – schválené v súlade so znením starého PPF sa môžu zrušiť v súlade s ustanoveniami starého PPF – teda po uplynutí 6 mesiacov.

c)       v prípade podania hosťovania je nevyhnutné uvádzať na prestupovom lístku dobu hosťovania od – do (uviesť od ktorého dňa – do ktorého dňa). V prípade, že tento údaj nebude v súlade s ustanoveniami čl. 2/2 a č. 13/1 PPNF, MaK takýto lístok vráti na upravenie.

d)       hráči „koncového“ ročníka dorastu, roč. nar. 1990 môžu hosťovať v súlade so znením nového PP bez obmedzenia, poplatok po dovršení 18. roku je ako u dospelých 300 SK,

e)       príslušnou matrikou pre hráčov kategórie dospelých dvoch najvyšších súťaží (Corgoň liga, I. liga) je Matrika SFZ, za dospelého hráča sa považuje hráč po dovršení 18. roku veku.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.     Zaevidovala podnet FK L. Štiavnica na výkon R v MFS Kremnička – L. Štiavnica. Na základe nepslnenia čl. 4/a „Štatútu ...“ podnet odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: N. Baňa, Fiľakovo, Námestovo (14. kolo).

2.       Žiada do 12. 8. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Kremnička – L. Štiavnica.

 

Zmena DL č. 2

Trstená – Ludrová (Ondák za Tarabu)

L. Sliače – Martin (S. Kamenišťák za Labudu)

K. Lieskovec – Radvaň (SŽ a MŽ, 29. 8. o 10.00-12.00)

 

Zmena DL č. 3

P. Č. Balog – Martin (SD a MD, Králka za Kanku)

Bytčica – D. Hričov (DZ Ďurana za Kolibáča)

Radzovce – Tomášovce (DZ Kubinec za Michalka)