4. 7. 2008

Spravodaj č. 1/2008-09

Výkonný výbor  SsFZ (predseda Jozef Paršo)

  1. VV SsFZ na svojom zasadnutí 30. 6. 2008 v B. Bystrici, okrem iných v odvolacon konaní:

a)       neprerokoval odvolanie TJ Jednota Málinec voči rozhodnutiu DK SsFZ, uverejneného v Spravodajcovi SsFZ č. 48, pod D-1128, pre nesplnenie náležitostí v zmysle čl. 123 Súťažného poriadku body a), b), f). Odvolací vklad 1000,-SK prepadá v prospech SsFZ,

b)       neprerokoval odvolanie OŠK Rosina voči rozhodnutiu KM SsFZ, uverejneného v Spravodajcovi SsFZ č. 45 bod 4 zo 16. 5. 2008 pre nedodržanie budu127 SP (odvolanie nebolo podané v stanovenej lehote). Odvolací vklad 1000,-SK (uhradený dodatočne) sa vracia FK Rosina.VV SsFZ doporučuje FK Rosina, aby sa so svojimi podozreniami vo veci falšovania úradných dokladov a pozmeňovania identifikačných prvkov, obrátila na orgány na to určené.V rámci šetrenia odvolacím orgánom predložené doklady a vyjadrenia ObFZ Čadca (kompetentný orgán k registácii príslušného hráča – žiaka) takéto podozrenia nepotvrdili,

c)       prerokoval odvolanie TJ Tatran Oravské Veselé voči rozhodnutiu DK SsFZ, uverejneného v Spravodajcovi SsFZ č. 43. VV SsFZ rozhodol, že odvolanie voči trestu hráča Davida Romaňáka (D-936) neakceptuje, lebo odvolanie môže podať len potrestaný hráč sám. Odvolaniu voči výške finančnej pokuty, udelenej FK nevyhovel. Udelený trest (D-938) ostáva v platnosti, je v súlade s Disciplinárnym poriadkom a zisteniami DK. Odvolací vklad 1000,-SK prepadá v prospech SsFZ. V rámci šetrenia odvolania bolo zistené, že usporiadateľská služba v MFS V. ligy dorastu sk. B medzi FK Nižná a Or. Veselé si nekonala dostatočne svoje povinnosti, nezabránila napadnutiu hráča hostí a hl. usporiadateľ, ktorý podpísal sťažnosť hostí v zápise o stretnutí, nezistil vinníka. VV SsFZ z tohto dôvodu ruší pokutu udelenú FK Nižná (D-937) vo výške 1000,-SK a žiada DK SsFZuložiť novú pokutu pre FK Nižná dorast vo výške 3000,-SK.

Nominačné listiny Rozhodcov a delegátov zväzu pre súťažný ročník 2008/2009:

  1. Letný seminár rozhodcov a delegátov zväzu SsFZ zaradených na nominačnú listinu 2008/2009 sa uskutoční dňa 1. augusta 2008 v Banskej Bystrici.
  2. Nominačné listiny rozhodcov SsFZ pre súťažný ročník 2008/2009 :

III. liga: Balázsik Tomáš, Baranček Pavol, Budáč Peter, Budáč Michal, Čajka Peter, Čičmanec Radoslav, Dvorštiak Martin, Fábry Michal, Fízel Peter, Gonda Rastislav, Halfár Richard, Horák Roman, Horný Stanislav, Hreus Jozef, Hrmo Andrej, Chudý Michal, Knapec Pavol, Koós Adrián, Korenčik Jaroslav, Krško Michal, Kučera Tibor, Kuchársky Peter, Kuteľ Martin, Kuzma Tomáš, Ligas Roman, Lisická Mária, Mačuda Eduard, Mastiš Marek, Matejčík Tomáš, Matoš Jozef, Medveď Jozef, Moják Peter, Ondák Marián, Ondruš Ján, Parobek Vladimír, Putra Igor, Sikora Patrik, Tokár Ivan,  Tomčík Michal, Turňa Pavol, Urda Ján.

IV. liga: Adamec Martin, Bencúr Ondrej, Brodňan Miroslav; Bulla Ľudovít, Bušo Róbert, Cimprich Peter,  Čuboň,  Jozef, Čunderlík Ľuboš, Debnárová Zuzana, Dian Ľuboslav, Drozd František, Forgon Tomáš, Frontová Lenka, Galád Roman, Gombala Ján, Grenčík Ján, Grznár František, Harezník Michal, Hnilica Miloš, Hrtús Pavol, Chmúrny Róbert, Chovanec František, Ivanič Marcel, Jakubjak Marek, Jakubjak Michal, Janíček Ján, Jánošík Pavel, Ježík Miroslav, Jodas Peter, Juríček Peter, Košarník Jozef, Krahulec Igor, Krahulec Tomáš, Krajči Juraj, Kratochvíla Ľubomír, Kret Roman, Majer Maroš, Martin Dávid, Martinec Roman, Masár Tomáš, Mikloš Peter,  Náther Milan, Nemček Bystrík, Ondrašina Jaroslav, Oružinský Peter, Ostrihoň Ivan, Paňko Tibor, Petrák Miroslav, Pocklan Roman, Poliak Radoslav, Repiský Pavel, Riša Stanislav, Rogoň Martin, Škvarek Miroslav, Švec Peter, Tapfer Martin, Tilesch Ivan, Václavík Miroslav, Vojtek Tibor, Vrtich Peter, Zelezník Ivan.

V. liga: Antalík Marek, Bajús Milan, Bariak Milan, Beňo Miroslav, Berko Michal, Berta Ladislav, Blahušiak Milan, Budinec Ján, Bútora Michal, Čambora Ján, Dado Ľubomír, Danišek Štefan, Danko Pavel,   Dobroň Jaroslav, Drapáč Martin, Ďuriník Miloš, Ďuriš Roman, Fáber Jakub, Farský Vladimír, Forbak Róbert, Glončák Rastislav, Golian Marek, Greňo Štefan, Guži Jozef, György Jozef, Havran Ján, Hlaváčik Michal, Holas Miroslav, Holeša Miroslav, Hrnčiar Ivan, Hronček Róbert, Hýllová Andrea, Chrien Juraj, Jacko Miroslav, Kamenišťák Stanislav, Kameništiak Tomáš, Katrenčík Marek, Kollár Jaroslav, Košárnik Radoslav, Koštial Andrej, Kožík Pavol, Krahulec Ján, Krajčí Milan, Krenželák Jaroslav, Kuba Rastislav, Kučera Stanislav, Kúchen Maroš, Kyzek Jaroslav, Kyzek Jozef, Labuda Juraj, Laciak Marián, Ligač Peter, Löcsös Peter, Lupták Vladimír, Maga Štefan, Malček Ján, Markovič Roman,  Melich Miroslav, Mihálka Peter, Mitúch Štefan, Močiliak Róbert, Mojžiš Milan, Oružinský Stanislav, Pavkovčeková Zuzana, Pilšáková Eva, Ploštica Ján, Poljak Milan, Pšenák Lukáš, Rendla František, Rohoň Roman, Roštár Igor, Scherer Peter, Sitár Ján, Sitarčík Peter, Staškovan Rastislav, Súhrada Ján, Szabó Ladislav, Šalata Vladimír, Šibal Marek, Šuška Juraj, Taraba Daniel, Tisoňová Antónia, Truban Michal, Tutura Jaroslav, Uhorskai Michal, Vanková Mária, Venglár Marek, Verkin Miroslav, Vojvoda Anton,  Weis Marek, Wojčík Tomáš, Zlejší Juraj, Žbirka Boris; Žeriava Juraj, Žiak Peter.

  1. Nominačné listiny delegátov stretnutia SsFZ pre súťažný ročník 2008/2009 :

III. liga: Viktor Babka, Pavol Baják, Branislav Braučok, Milan Dolník, Ján Forgon, Dušan Hrčka, Ján Hrčka, Vladimír Hubka, Juraj Kanka,  Libor Kolibáč,  Vladimír Kosec, Rastislav Koša, Stanislav Krahulec, Július Kubáni, Jozef Libiak, Ján Majsniar, Vladimír Orság, Ľudovít Perašín,  Ľubomír Repa, Ivan Roštár, Miroslav Schneider, Miroslav Spišiak, Pavol Ševec, Peter Truban,  František Vorel.

IV. liga: Vladimír Badura, Dezider Balajthy, Jozef Balko, Daniel Borcovan, Jozef Brťka, Peter Bubniak,  Peter Budáč, Jozef Čunderlík, Ladislav Doboš, Marián Halaj, Pavol Chovanec, Ladislav Kamenišťák, Ján Kmoško, Vladimír Konček, Ľubomír Konečný, Ladislav Knap, Jozef Kuska, Ján Marko, Zdenko Mastiš, Milan Meliš, Miroslava Migaľová, Tibor Michalko, Ján Nosáľ, Vladimír Piatek, Slavomír Pšenica, Peter Šmíd, Igor Šulek, Dušan Zdechovan, Ján Zeleňák.

V. liga: Pavol Ďurana, Vladimír Ďurana,  Vojtech Jančok, Pavol Jánošík, Jozef Híveš, Ladislav Hurík, Vojtech Koncz, Tibor Králik, Peter Králka, Marcel Kubinec, Miroslav Kučera, Milan Macek, Stanislav Muráň, Antonín Piaček, Pavol Romanec, Martin Rúčka, Jaroslav Šupka, Peter Švehlík, Peter Turňa, Ján Uhrín, Jozef Vrteľ.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1287 Michal Mračník 901223 Štiavnik 2SN od 23.6.08, 1-5a

D-1288 Na základe rozhodnutia VV SsFZ na zasadnutí dňa 30.6.08 DK ruší trest uvedený pod D-937

             pre FK Nižná dorast.

D-1289 Na základe rozhodnutia VV SsFZ DK trestá FK Nižná dorast pokutou 3000,- Sk + 300,- Sk za

             prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí 28.4.08

D-1290 Na základe čl.10 bod 10 DP DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 31.07.08:

Miroslav Šuraba 790509 Rudina do 14.8.08

Norbert Adamovič 781009 Boľkovce do 26.8.08 + 1SN

Jaroslav Gíreth veddr  T.Teplice do 9.10.08

Igor Arvensis tréner T.Teplice do 9.10.08

Martin Kravec veddr  Rudinská do 9.10.08

Pavol Mičak tréner Rudinská do 9.10.08

Miloš Zemaník veddr  Oščadnica do 22.10.08

Vladimír Kučák tréner Oščadnica do 22.10.08

Milan Beháň 650628 Strečno do 11.10.08

Marek Molnár 860707 Fiľakovo do 1.12.08

Juraj Vojtas 910813 D.Kubín do 25.9.08

Ivan Černák tréner Belá do 2.1.09

Martin Mičic 921009 Belá do 2.10.08 + 2SN

Milan Gazdík 900620 Radoľa do 29.9.08

Jozef Halaj astren Kriváň do 9.10.08

Zoltán Fandák veddr Revúca do 8.11.08  

Ľubomír Rusko 740818 Selce do 19.11.08

Jozef Galadík 880106 Strečno do 23.10.08

Anton Willinger veddr Strečno do 22.1.09

Jaroslav Hanuliak tréner Strečno do 22.1.09

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Delegovanie na Medzinárodný futbalový turnaj dorastu SNP, 38. ročník : Ľubomír Samotný – zodpovedný za obsadenie jednotlivých stretnutí, 12. 7. (sobota) 9,30 A1 – A2 ihrisko Rakytovce Hrdlička – Urda, Fábry,9,30 B1 – B2 ihrisko Radvaň Čajka – Dian, Tokár, 13,30 A2 – A3 Ihrisko Rakytovce Urda – Fábry, Hrdlička, 13,30 B2 – B3 ihrisko Radvaň Dian – Tokár, Čajka, 1730 A3 – A1 ihrisko Rakytovce Fábry – Hrdlička Urda, 17,30 B3 – B1 ihrisko Radvaň Tokár – Čajka, Dian; 13. 7. (nedeľa) 9,00 o 5. miesto ihrisko Radvaň Staník Marhefka, Čajka, 10,30 o 3. miesto ihrisko Rakytovce Hrdlička – Urda, Fábry, 12,00 o 1. miesto ihrisko Dukla BB Samotný – Čajka, Marhefka.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

  1. Zasadnutie komisie sa uskutoční 10.7.2008 (štvrtok) 10:00 – 14:00 na SsFZ.
  2. MaK oznamuje funkcionárom FK, že po zasadnutí MaK určí úradné hodiny pre vybavenie matričných vecí osobne na SsFZ. Okrem týchto hodín sa môžu funkcionári obracať na členov MaK vo svojich regónoch:

Stanislav Špila (Skalité) 0907 360 541, Ján Forgon (R. Sobota) 0903 541 036, Jozef Hraus (Žilina) 0907 559 621, Michal Ramšák (V. Krtíš) 0903 862 692, Eduard Maňúr (Martin) 0907 841 477, Jaroslav Vaňo (L. Miíkuláš) 0905 899 427, Milan Hančiak (Párnica) 0908 903 689.

Upozorňujeme záverom, že poplatok za matričný úkon (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania), ktorý sa vybavuje osobne (nie poštou) je vo výške +50% k poplatku, tj. dospelí 450,- Sk, dorast 300,- Sk.