27. 6. 2008

Spravodaj č. 51/2007-08

 

Ako sa dostať k Obchodnej akadémi v B. Bystrici

Smer od Zvolena

po príchode do BB pokračovať nadjazdom smer Ružomberok, Martin za nadjazdom odbočiť smer Kordíky, Tajov, centrum.

Smer od Martina, Ružomberka

za rozostavaným úsekom rýchlostnej komunikácie odbočiť smer Kordíky, Tajov, centrum.

Spoločne

na križovatke pod nadjazdom odbočiť do prava a vystúpať ku kruhovému objazdu z objazdu vom smer Kordíky (Podlavice, Rooswelt. nemocnica, UMB) a ihneď asi 20 m za kruhovým objazdom odbočiť do ľava a hneď do prava!

 

Aktív ŠTK a KM

 

V pondelok 30. 6. 2008 o 15.00 sa stretnú všetci zástupcovia FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súťažiach riadených SsFZ na aktíve ŠTK a KM v aule Obchodnej akadémie v B. Bystrici na Tajovského ulici 25.

Program:

  1. Príhovor predsedu SsFZ
  2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2007/2008 a ocenenie najúspešnejších kolektívov
  3. Zmeny RS 2008/09
  4. Nový Prestupový poriadok futbalu
  5. Príprava nového súť. roč.

-          zaradenie družstiev do súťaží

-          pridelenie čísel

Na Aktív ŠTK a KM pozývame po jednom zástupcovi FK, ktorých aspoň jedno družstvo bude štartovať v súť. roč. 2008/09 v súťažiach SsFZ, zástupcov ŠTK a KM z ObFZ v pôsobnosti SsFZ, zástupcov tlače. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme zasielať. Zároveň žiadame sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby o konaní aktívu informovali zástupcov FK, ktorých družstvá postúpili do súťaží SsFZ. Žiadame tiež zástupcov firiem, ktorí by chceli prezentovať svoje služby alebo výrobky (ktoré súvisia s predmetom činnosti nášho zväzu) v priestoroch konania aktívu, aby túto skutočnosť konzultovali s ved. sekretáriom SsFZ 0915 82765.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Výsledky súťaže firmy Football Planet (poradie v bode 1, 2 bolo stanovené na základe koeficientu):

a)       sada dresov pre družstvo, ktoré získalo najvyšší počet bodov – FK V. Blh

b)       sada dresov pre družstvo, ktoré získalo druhý najvyšší počet bodov – FK Bánová

c)       4 zápasové lopty pre víťazov súťaží dospelých: FK Bánová, Valča, N. Baňa, Predmier, Černová, B. Štiavnica, V. Blh.

2.       Postupy a zostupy v súť. dosp. súť. roč. 2007/08: III. liga: postup – FK Bánová, postup do Slovenského pohára – FK Kremnička; zostup – D. Strehová, S. Bystrica; IV. liga SEVER: postup – Valča, zostup – Rosina, Teplička n. V.; IV. liga JUH: postup – N. Baňa, zostup – Selce, Tomášovce; V. liga sk. A: postup Predmier, zostup – Korňa, Raková, Rudina; V. liga sk. B: postup – Černová, zostup – Dražkovce, O. Poruba; V. liga sk. C: postup – B. Štiavnica, zostup – Dudince, Sliač, Poniky; V. liga sk. D : postup – V. Blh, zostup – Vinica, R. Janovce, Boľkovce.

3.       Akceptujeme písomné vyjadrenie FK Sliač.

4.       Kontumujeme MFS podľa SP čl. 100/b V. liga sk. C o 17.00, D. Hámre – Č. Balog priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech D. Hámre; Š. Bane – Sliač priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Š. Bane. III. liga 30. kolo: Bánová – D. Ždaňa priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Bánová.

5.       Schvaľujeme výsledky súť. roč. 2007/08 v súť. dospelých.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       KM schvaľuje výsledky mládež. súťaží dosiahnutých v súť. roč. 2007/08.

2.       Kontumuje MFS:

a)       30. kola III. ligy MD Rakytovce – Námestovo priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rakytovce podľa SP čl. 100/b,

b)       26. kolo V. ligy dorast sk. B O. Veselé – LM Palúdzka priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK O. Veselé podľa SP čl. 100/b,

c)       26. kolo V. ligy dorast sk. C Kremnica – H. Nemce priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kremnica podľa SP čl. 100/b,

d)       26. kolo V. ligy dorast sk. D D. Strehová – Cinobaňa priznávame 3 body a skóre 6:0 dosiahnuté na ihrisku ponechávame v platnosti v prospech FK D. Strehová podľa SP čl. 100/e,

e)       25. kolo III. ligy MŽ sk. C Rakytovce – Kováčová priznávame 3 body a skóre 5:0 v prospech FK Rakytovce podľa SP čl. 100/b,

f)         26. kolo III. ligy MŽ sk. C Brusno – Sliač priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospechh FK Sliač podľa SP čl. 100/b,

g)       21. kolo III. ligy MŽ sk. D Radzovce – D. Strehová priznávame 3 body a skóre 5:0 dosiahnuté na ihrisku ponechávame v platnosti v prospech Radzoviec podľa SP čl. 100/e.

3.       Prejednala námietku z 26. kola V. ligy dorast sk. A D. Tižina – Radoľa ako neopodstatnenú (viď RS čl. V. štart hráčov bod 11).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1251 Ladislav Futö 900612 Radzovce 4 SN od 23. 6. 08, 1-4a, 100+200 SK uhradiť,

D-1252 Kristian Beracko 930710 Savon BB 1 SP do 31. 10. 08, 1-1a, 100+200 SK uhradiť,

D-1253 Michal Martinec 930821 Č. Balog 4 SN od 23. 6. 08, 1-6-1b,

D-1254 Lukáš Šarközi 910710 Martin 5 SN od 23. 6. 08, 1-6-1b,

D-1254 Vojtech Fukas tréner FK Trstená dosp. 5 SN od 16. 6. 08,1-3b,

D-1255 Pavol Bača 710816 Trstená 2 SP do 31. 10. 08, 1-10,

D-1256 FK Trstená dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 15. 6. 08,

D-1257 Ľubomír Rusko 740818 Selce 4 mesiace nepodm. od 16. 6. 08 do 15. 10. 08, 1-3b,

D-1258 FK Selce dop. pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa  DP 2-1b za neprístojnosti divákov a hráča v a po stretnutí 15. 6. 08,

D-1259 Štefan Stupár 930923 Kremnica 4 SN od 23. 6. 08, 1-6-1b,

D-1260 Matúš Spravač 940420 Heľpa 4 SN od 23. 6. 08, 1-6-1b, 100 Sk uhradiť,

D-1261 Milan Prč 930614 Heľpa 2 SN od 23. 6. 08, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-1262 Peter Tomčík 930113 Žarnovica 3 SN od 23. 6. 08, 1-4a,

D-1263 Dominik Čiliak 940615 Podbrezová B 3 SN od 23. 6. 08, 1-2b,

D-1264 Peter Mereš 940712 Podbrezová B 3 SN od 23. 6. 08, 1-1b,

D-1265 Peter Šadlák 790808 Krásno, 2 SN od 23. 6. 08, 1-5a,

D-1266 Maroš Magoč 900123 Martin 2 SN od 23. 6. 08, 1-5a,

D-1267 Peter Očovan 840220 Ružiná 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, 200 SK uhradiť,

D-1268 Tibor Krnáč 781210 V. Krtíš 2 SN od 23. 6. 08, 1-5a,

D-1269 Michal Bohuš 900321 Sliač 2 SN od 23. 6. 08, 1-5a,

D-1270 FK K. Lúčka dosp. pokuta 10 000+300 SK za prerokvoanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divíkov v stretnutí 22. 6. 08,

D-1271 Martin Grisnik 890413 Belá 2 SP do 31. 10. 08, 1-4a,

D-1272 Martin Cigánik 901106 D. Hričov 2 SP do 31. 10. 08, 1-4a,

D-1273 Michal Dobroň 920116 D. Hričov 4 SN od 23. 6. 08, 1-3b,

D-1274 Vladimír Murček 740810 Dražkovce 2 SN od 23. 6. 08, 1-5a,

D-1275 Radoslav Majer 920516 S. Ľupča 2 SP do 31. 10. 08, 1-4a,

D-1276 Tomáš Zvara 900714 Kriváň 5 SN od 23. 6. 08, 1-3b, 100 SK uhradiť,

D-1277 Tomáš Balázs 900905 Hajnačka 2 SN od 23. 6. 08, 1-5a,

D-1278 Marek Václavík 890331 Halič 6 SN od 23. 6. 08, 1-6-1b, 100 SK uhradiť,

D-1279 Michal Hriň 940122 Sliač 2 SN od 23. 6. 08, 1-5a,

D-1280 Matej Turcaj 911101 Brusno 4 SN od 23. 6. 08, 1-6-1b,

D-1281 Zastavenie činnosti za 12ŽK od  19. 6. 08 na 3 MFS: Martin Frim 800516 D. Hámre,

D-1282 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  16. 6. 08 na 1 MFS: Dominik Maňák 870104 Skalité,

D-1283 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  23. 6. 08 na 1 MFS: Peter Sedúch 770420 S. Bystrica, Miroslav Držiak 840512 S. Bystrica, Ján Krivočenko 831028 N. Baňa 200+400 SK uhradiť, Dominik Andraščík 880511 Badín 200+400 SK uhradiť, Jozef Maruniak 661114 Zuberec, Zoltán Béreš 810224 Ružiná 200 SK uhradiť, Peter Očovan 840220 Ružiná 200 Sk uhradiť, Csaba Csányi 711221 Ružiná 200 Sk uhradiť, Ladislav Schmidt 840404 V. Krtíš, Csaba Singlár 760112 Jesenské 200 Sk uhradiť, Michal Fungáč 821206 Kalinovo 200 Sk uhradiť, Miroslav Čipčala 750715 Kalinovo 200 Sk, Martin Juhaniak 810422 Kalinovo 200 Sk, Peter Zimen 861124 Varín 200 Sk, Miroslav Zuziak 831031 Rudinská 200 SK, Miroslav Sedliaček 780707 Závodie, Tomáš Fajčík 890301 D. Strehová, Juraj Lipták 870201 Fiľakovo, Peter Segeč 830301 Fiľakovo, Vladimír Pleško 800607 Dražkovce, Ján Pavčo 710712 Nižná,

D-1284 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 23. 6. 08 na 2 MFS: Marek Finta 900702 Trebostovo, Martin Temiak 760105 Hnúšťa, Slavomír Hlinka 790923 Hliník 200 SK, Peter Bytčánek 861104 Podvysoká 200 Sk, Miroslav Bobek 830522 Černová, Ján Bažík 800709 Nižná,

D-1285 Zastavenie činnosti za 12 ŽK od 23. 6. 08 na 3 MFS: Zsolt Rapi 800710 Fiľakovo

D-1286 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2: Ján Vyšný 860203 LM Palúdzka – zamieta sa

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Chyby R (mínus body): Faber 0,4; Kuteľ 0,4; Bušo 0,2; Vojvoda 0,4.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS: Dúbrava na R (Oščadnica - Dúbrava), Tvrdošín na R a AR2 (Tvrdošín - Turany). Na základe nesplnenia č. 4/a Štatútu...  oba podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 30. 6. 2008 (pondelok) o 8.30 v ŠH VŠC na Štiavničkách v B. Bystrici.

2.       Zasadnutie Rady SsFZ sa uskutoční 30. 6. 2008 o 11.00 v Obchodnej akadémiiv B. Bystrici, Tajovského.

3.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 2. 7. 2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Oščadnica – Dúbrava, Tvrdošín – Turany.  

4.       Vyhodnotenie MFS v termíne  nepredložili: Fiľakovo, L. Štiavnica (30), D. Ždaňa (29), Makov (29, 30), Rosina (25, 26), Tvrdošín (25), Ružiná, Tomášovce, Podlavice, Kalinovo (26).

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL: 780414 Anton Ďurina Rudinská, 801030 Martin Chomistek Lubela, 860312 Tomáš Jaššo Snežnica, Peter Kopásek Brodno aj rodný list, Milan Kotry Brehy aj rodný list, 770909 Ján Kováč Pliešovce, 810329 Stanislav Krahulec R. Janovce, 670704 Marcel Mišur Dlhé pole, 920530 Michal Vlček Tisovec, 750528 František Zjavka Rudinská, 730627 Patrik Zrnčík Podbiel (O. Veslé),

 

Hodnotenie R

III. liga:

Fiľakovo – Námestovo, Makov – Kremnička (8,2;8,1/8,1), K. N. Mesto – R. Sobota B (8,1;8,1/8), Zvolen – L. Lúčka (8,3;8,1/8,1), Králiky – L. Štiavnica (8,1;8,1/8,1), Krásno – Bytča (7,8;8,2/8,1), D. Strehová – S. Bystrica (8,2;8,1/8,2).

IV. liga sk SEVER:

Oščadnica – Dúbrava, Z. Poruba – Teplička (8,1;8/8), O. Jasenica – Belá Dulice (8,2;8,1/8,1), K. Lúčka – K. Lieskovec (7,9;7,9/8), Stráňavy – Trebostovo (7,8;8/8,1), Valča – Rosina (8;8,1/8,1), Tvrdošín – Turany (8;8/8).

IV. liga sk. JUH:

N. Baňa – Selce (8,2;8,1/8,1), Ružiná – V. Krtíš, Brusno – Hajnačka (8;8,2/8), Revúca – Tomášovce (8,1;8,1/8,2), Hliník – Podlavice (8,1;8,1/8,1), Tisovec – Jesenské (8,2;8,2/8,2), Poltár – Kalinovo (8,3;8,1/8,2).

V. liga sk. A:

Skalité – Raková (8,2;8,2/8,2), Predmier – Radoľa (8;8,1/8,2), Varín – Bánová B (8,4;8,1/8,1), Rudina – Strečno (8,1;8/8), Podvysoká – Rudinská, Závodie – D. Hričov (8,2;8,1/8,1), Korňa – Belá (8,1;8,1/8).

V. liga sk. B:

Nižná – L. Sliače (8;8,1/8,1), Dražkovce – Ďanová (8,3;8/8), Trstená – Sučany, Zuberec – Černová (8,1;8/8), Bešeňová – Žaškov (8,1;8,1/8,1), O. Poruba – Palúdzka (7,9;8/8), Lisková – Vrútky (8,3;8,2/8,3).

V. liga sk. C:

Kováčová – Dudince (8,2;8,1/8,1), Sásová – Hrochoť (8,1;7,8/8,3), B. Štiavnica – Radvaň (8,2;8/8,1), Badín – Žiar B (7,9;8/8), Poniky – Žarnovica (8;8/8).

V. liga sk. D:

R. Janovce – Vinica (7,9;8,1/8), Hnúšťa – Lubeník (8,1;8,2/8), Š Team – Nenince (8,2;8,1/8,2), V. Blh – Mýtna (8,1;8/8), Málinec – H. Zalužany (7,8;8/8,1), M. Kameň – Boľkovce (8;8/8), Radzovce – Sklabiná (8,2;8,1/8).