20. 6. 2008

Spravodaj č. 50/2007-08

 

Aktív ŠTK a KM

 

V pondelok 30. 6. 2008 o 15.00 sa stretnú všetci zástupcovia FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súťažiach riadených SsFZ na aktíve ŠTK a KM v aule Obchodnej akadémie v B. Bystrici na Tajovského ulici 25.

Program:

  1. Príhovor predsedu SsFZ
  2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2007/2008 a ocenenie najúspešnejších kolektívov
  3. Zmeny RS 2008/09
  4. Nový Prestupový poriadok futbalu
  5. Príprava nového súť. roč.

-          zaradenie družstiev do súťaží

-          pridelenie čísel

Na Aktív ŠTK a KM pozývame po jednom zástupcovi FK, ktorých aspoň jedno družstvo bude štartovať v súť. roč. 2008/09 v súťažiach SsFZ, zástupcov ŠTK a KM z ObFZ v pôsobnosti SsFZ, zástupcov tlače. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme zasielať. Zároveň žiadame sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby o konaní aktívu informovali zástupcov FK, ktorých družstvá postúpili do súťaží SsFZ. Žiadame tiež zástupcov firiem, ktorí by chceli prezentovať svoje služby alebo výrobky (ktoré súvisia s predmetom činnosti nášho zväzu) v priestoroch konania aktívu, aby túto skutočnosť konzultovali s ved. sekretáriom SsFZ 0915 82765.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Opravujeme Spravodaj č. 49/2007-08 správa ŠTK  bod č. 6 správne znenie: Prípad kap. dr. FK Skalité Radoslav Vlček 730505 a ved. dr. Radoslav Časnocha (prípad podpísania Zápisu o stretnutí s chybnými číslami hráčov) odstupujeme na doriešenie DK, AR1 Michal Uhorskai na KR.

2.       Zoznam FK, ktorým budú po skončení súťaže odrátané body: Strečno, L. Sliače, Vinica, Š Team, Radzovce – všetci -3 body.

3.       Schválené zmeny termínov: Králiky – L. Štiavnica 21. 6. o 11.00, Poltár – Kalinovo 21. 6. o 17.00, D. Hámre – Č. Balog nehrá sa. Králiky, Poltár, Č. Balog uhradia po 200 SK za predelegovanie R.

4.       Akceptujeme písomné vyjadrenie FK Poniky a D. Hámre stretnutie sa odohrá v náhradnom termíne.

5.       Námietky kap.: Ďanová – Trstená – H neopodstatnené, D. Hámre – Š. Bane – H neopodstatnené.

6.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. A Raková – Predmier podľa SP čl. 100/i (štart hráča v zast. činnosti Peter Brezničan 700720) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Raková. Prípad postupujeme na doriešenie DK.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Upozorňujeme všetky FK, že v prípade neodohratia MFS v pôvodnom termíne sú zainteresované FK povinné dohodnúť sa na náhradnom termíne tak, aby sa MFS odohralo najneskôr najbližšiu stredu.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       30. kola III. ligy SD a MD Bytča – Martin 21. 6. 08 o 10.00-12.30 na ihrisku v D. Hričove. FK Bytča uhradí na účet SsFZ 200 SK.

b)       26. kola IV. ligy dorast sk. JUH Poltár – Sliač 21. 6. 08 o 14.30. FK Poltár uhradí na účet SsFZ 200 SK.

c)       26. kola V. ligy dorast sk. B O. Jasenica – L. Kokava 21. 6. 08 o 16.00. FK L. Kokava uhradí na účet SsFZ 200 SK.

3.       Kontumuje MFS:

a)       30. kola III. ligy SD a MD Revúca – Č. Balog priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Revúca podľa SP čl. 100/b,

b)       29. kolo III. ligy MD Martin – Savon BB priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Martin podľa SP čl. 100/b.

c)       29. kolo III. ligy MD L. Mikuláš – Revúca priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech L. Mikuláša podľa SP čl. 100/b,

d)       25. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Zuberec – Predmier priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Zuberca podľa SP čl. 100/b,

e)       25. kolo IV. ligy dorast sk. JUH V. Krtíš – Pliešovce priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech V. Krtíša podľa SP čl. 100/b,

f)         25. kolo V. ligy dorast sk. C Badín – Lutila priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Badína podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Lutila berie na vedomie,

g)       24. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Tvrdošín – Strečno priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Tvrdošína podľa SP čl. 100/i,

h)       24. kolo II. ligy MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Trstená priznáva 3 body a skóre 30 v prospech K. N. Mesta podľa SP čl. 100/b,

i)         25. kolo II. ligy MŽ sk. SEVER Belá – Dlhá priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Belej podľa SP čl. 100/b,

4.       Prejednala námietky z 24. kola:

a)       IV. ligy dorast sk. SEVER Tvrdošín – Strečno ako opodstatnenú. MFS kontumuje v prospech Tvrdošína. Prípad postupuje na DK,

b)       V. ligy dorast sk. C Brusno – Badín ako neopodstatnenú.

5.       Na základe oznámenia FK Palúdzka sa stretnutie 26. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Palúdzka neodohrá.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1206 Mário Seman 900906 Nižná 3 SN od 16. 6. 08, 1-4a,

D-1207 Lukáš Dzurek 890514 Trstená 2 SP do 31. 10. 08, 1-4a,

D-1208 Milan Močarník tréner FK LM Palúdzka dorast 6 SN od 16. 6. 08, 1-3b,

D-1209 FK LM Palúdzka dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 15. 6. 08,

D-1210 Jozef Svinčiak 690920 Lubeník 2 SN od 16. 6. 08, 1-5a,

D-1211 Peter Láska 901104 Tempus RS 4 SN od 16. 6. 08, 1-6-1b,

D-1212 Matej Varšo 911218 Divín 2 SN od 16. 6. 08, 1-5a,

D-1213 Matúš Littva 920701 L. Sliače 2 SP do 31. 10. 08, 1-4a,

D-1214 Viliam Ondrla 800508 Belá 4 SN od 16. 6. 08, 1-6-1b,

D-1215 Martin Bartkovjak 930219 Rabča 2 SN od 12. 6. 08, 1-4a, 100+200 SK uharidť,

D-1216 Filip Dubovský 930730 Bytča 6 SN od 16. 6. 08, 1-6-1b,

D-1217 Michal Funtek 940107 K. N. Mesto 6 SN od 16. 6. 08, 1-3b porušenie kap. XX bod 9 RS 2007/08,

D-1218 Pavol Zemánek 971005 Rudinská DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného – na DK nebol opakovane doručený zápis zo stretnutia R z ObFZ Čadca,

D-1219 Dominik Číšecký 960508 Raková DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného – na DK nebol opakovane doručený zápis zo stretnutia R z ObFZ Čadca,

D-1220 Marek Uličný 910330 Savon BB 5 SN od 16. 6. 08, 1-6-1b,

D-1221 Mário Martini 840918 K. N. Mesto 4 SN od 16. 6. 08, 1-6-1b,

D-1222 Juraj Záturecký 890109 Zvolen 4 SN od 12. 6. 08, 1-9-1b,

D-1223 Pavel Melicherčík ved. dr. FK Zvolen dosp. 6 SN od 19. 6. 08, 1-9-2b,

D-1224 Michal Škalák 910618 Poltár 5 SN od 16. 6. 08, 1-6-1b,

D-1225 Martin Slaný 860830 Hliník 3 SN od 16. 6. 08, 1-3b,

D-1226 Ľubomír Rusko 740818 Selce DK hráčovi dňom 16. 6. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1227 Michal Juhaniak 841123 Boľkovce 2 SN od 16. 6. 08, 1-5a,

D-1228 Vojtech Fukas tréner FK Trstená dosp. DK menovanému dňom 16. 6. 08 zastavuje výkon funkcie. Menovaný do 24. 6. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu v stretnutí 15. 6. 08 a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1229 Pavol Bača 710816 Trstená, hráč do 24. 6. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie zápisu po stretnutí 15. 6. 08) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1230 Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1231 Radoslav Tomka 831123 Valča 3 SN od 9. 6. 08, 1-2b,

D-1232 FK Valča dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 8. 6. 08,

D-1233 Na návrh KM Anton Willinger ved. dr. FK Strečno dorast 6 mesiacov nepodm. od 19. 6. 08 do 18. 12. 08, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-1234 Na návrh KM Jaroslav Hanuliak tréner FK Strečno dorast 6 mesiacov nepodm. od 19. 6. 08 do 18. 12. 08, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-1235 Na návrh KM Jozef Galadík 880106 Strečno 3 mesiace nepodm. od 19. 6. 08 do 18. 9. 08, 1-9-1b, 200 SK urhadiť,

D-1236 Na návrh KM Jozef Tavač 910429 Strečno 4 SN od 19. 6. 08, 1-9-2b, 100 SK uhradiť,

D-1237 Na návrh KM FK Strečno dorast zastavenie činnosti na 2 súť. stret. nepodm. + pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP 8. 6. 2008,

D-1238 Tomáš Uhliar 900518 Hrochoť 4 SN od 16. 6. 08, 1-6-1b,

D-1239 Peter Halaj 881007 D. Hámre 4 SN od 16. 6. 08, 1-6-1b,

D-1240 Peter Brezničan 700720 Predmier 4 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-9-1b, 200 SK uhradiť,

D-1241 Jozef Šimoník ved. dr. Predmier dosp. 6 SN od 16. 6. 08, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-1242 Radoslav Vlček 730505 Skalité DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1243 Jozef Časnoka ved. dr. FK Skalité dosp. 2 SN od 19. 6. 08, 1-10,

D-1244 Ivan Slabý 831021 R. Janovce 4 SN od 19. 6. 08, 1-9-1b, 200+400 SK uhradiť,

D-1245 Jozef Petrík ved. dr. FK R. Janovce dosp. 6 SN od 19. 6. 08, 1-9-2b, 200+400 SK uhradiť,

D-1246 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  12. 6. 08 na 2 MFS: Július Dobrota 861014 Žiar B,

D-1247 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  16. 6. 08 na 2 MFS: Michal Ruttkay 800214 Trebostovo, Daniel Gállik 810822 Bytča, Vladimír Kanda 840302 Kremnička, Miroslav Nemček 781223 Varín, Michal Doležal 741103 V. Blh, Michal Gibala 820602 Radvaň, Peter Výlupok 880828 Radvaň, Tomáš Sudor 860404 Tisovec, Radovan Štulajter 880206 Tisovec, Csaba Szendrei 750915 Hajnačka, Michal Matonok 870423 Selce,

D-1248 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  16. 6. 08 na 1 MFS: Peter Valašek 770225 Teplička, Jaroslav Kučák 881031 Oščadnica, Marian Kopáč 790224 Rosina, Ján Bukovčan 781107 Valča, Rastislav Martinček 790420 K. Lúčka, Vladimír Pánik 810724 Trstená, Marian Móric 800603 Ďanová, Michal Laktiš 831024 Vrútky, Tomáš Horváth 890410 Belá, Tibor Petrík 861216 Boľkovce, Michal Bariak 860401 M. Kameň, Jozef Zatyko 660524 Š Team, Miloš Varholák 800221 Š Team, Csaba Tóth 770616 Hajnačka, Dušan Pokoš 881027 Selce, Andrej Macko 870515 Š. Bane,

D-1249 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Lukáš Šarközi 910710 Fomat Martin, Ladislav Futö 900618 Radzovce, Kristián Beracko 930710 Savon BB, Michal Martinec 930821 Č. Balog – chýbajú poplatky za ČK, Miroslav Držiak 840512 S. Bystrica, Peter Sedúch 770420 S. Bystrica, Ján Krivočenko 831028 N. Baňa, Dominik Andraščík 880511 Badín, Jozef Maruniak 661114 Zuberec, Dominik Maňák 870104 Skalité – chýbajú poplatky za 4 ŽK.

D-1250 DK predvoláva na svoje zasadnutie 26. 6. 08 zo stretnutia: Selce – Ružiná IV. liga JUH dosp. o 16.30 FK Selce: Pavel Kán HU, Ľubomír Rusko 740818,

FK Ružiná: Peter Očovan 840220.Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Chyby R (mínus body): Faber 0,4; Kuteľ 0,4; Bušo 0,2; Vojvoda 0,4.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS: Selce R, AR1 a 2 (Revúca – Selce), Selce R, AR1 a 2 (Selce – Ružiná). Na základe nesplnenia č. 4/a Štatútu...  oba podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 30. 6. 2008 (pondelok) o 8.30 v ŠH VŠC na Štiavničkách v B. Bystrici.

2.       Zasadnutie Rady SsFZ sa uskutoční 30. 6. 2008 o 11.00 v Obchodnej akadémiiv B. Bystrici, Tajovského.

3.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 17. 6. 2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Selce – Ružiná, Revúca – Selce.

4.       Vyhodnotenie MFS v termíne  nepredložili: Tisovec, Turany, Rosina, Tvrdošín, K. Lieskovec (25), Makov, D. Ždaňa, Námestovo, Krásno, Králiky, Bánová, Zvolen (29).

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL: 780414 Anton Ďurina Rudinská, 801030 Martin Chomistek Lubela, 860312 Tomáš Jaššo Snežnica, Peter Kopásek Brodno aj rodný list, Milan Kotry Brehy aj rodný list, 770909 Ján Kováč Pliešovce, 810329 Stanislav Krahulec R. Janovce, 670704 Marcel Mišur Dlhé pole, Florian Oláh Čakanovce, 920530 Michal Vlček Tisovec, 750528 František Zjavka Rudinská, 730627 Patrik Zrnčík Podbiel (O. Veslé),

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ LUČENEC o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: 781121 Berky Jaroslav P. Dravce, 840819 Jackuliak Bohuslav Rapovce, 750122 Grečko Pavel Halič, 870219Svorad Marian Lupoč Praha,

 

Zmena DL č. 29

Poltár – Kalinovo (Galád za Petra Turňu)

Hnúšťa – Lubeník (Budinec za Jo Kyzeka, Tisoňová za Ja Kyzeka)

Stráňavy – Strečno (dor. Repiský za Kratochvílu, Majer za Frontovú)

Dudince – Bzovík (dor. Kožík za Jodasa)

Hnúšťa – Radzovce (dor. platí pôvodná delegácia Ja Kyzek – Jo Kyzek)

 

Hodnotenie R

III. liga:

Kremnička – Fiľakovo, D. Ždaňa – Králiky, Námestovo – K. N. Mesto (8,2;8,1/8), S. Bystrica – Makov (8,3;8,1/8,1), Bytča – D. Strehová (8,1;8,1/8,1), L. Štiavnica – Krásno (8,4;8,2/8,2), L. Lúčka – Bánová (8,1;8/8),

IV. liga sk SEVER:

Teplička – Oščadnica (8;8,1/8), Turany – Z. Poruba (7,4;8,1/8,1), Rosina – Tvrdošín, K. Lieskovec – Stráňavy, Dúbrava – O. Jasenica (8;8/8), Trebostovo – Valča (8,5;8,4/8,4), Belá Dulice – K. Lúčka (8;8,1/8,2).

IV. liga sk. JUH:

Kalinovo – N. Baňa (8,4;8,2/8,1), Jesenské – Poltár (8,3;8,2/8,1), Podlavice – Tisovec (8,1;8,1/8), Hajnačka – Hliník (7,5;7,4/8), Tomášovce – Brusno (8,2;8,1/8,1), V. Krtíš – Revúca (8,2;8/8), Selce – Ružiná (8,1;8,1/8,1).

V. liga sk. A:

D. Hričov – Skalité (8,1;8,1/8,2), Belá – Závodie, Strečno – Podvysoká, Raková – Predmier (8;8/8), Rudinská – Korňa (8,2;8,1/8,1), Bánová B – Rudina (8;7,9/8), Radoľa – Varín (8,1;8/8).

V. liga sk. B:

Černová – Nižná (8,2;8,1/8), Vrútky – Zuberec (7,9;8,1/8,1), Palúdzka – Lisková (8,2;8/8,1), Žaškov – O. Poruba (8,2;8,1/8,1), Sučany – Bešeňová (8;8,1/8,1), Ďanová – Trstená (7,9;7,9/8,1), L. Sliače – Dražkovce (8;8/8).

V. liga sk. C:

Žarnovica – Kováčová (7,9;8/8), Sliač – Poniky (7,7;7,9/7,9), D. Hámre – Š. Bane (8;8/8), Žiar B – Č. Balog (7,8;8/8), Radvaň – Badín (7,7;8,2/8,1), Hrochoť – B. Štiavnica (8,1;8,1/8,1), Dudince – Sásová (8,2;8,1/8).

V. liga sk. D:

Sklabiná – R. Janovce (8,2;8,1/8,1), Boľkovce – Radzovce, Nenince – V. Blh (8;8,1/8), H. Zalužany – M. Kameň, Lubeník – Olováry (8,1;8,2/8), Mýtna – Málinec (8;8/8), Vinica – Hnúšťa (8;8,2/8,2).