13. 6. 2008

Spravodaj č. 49/2007-08

 

Oznamujeme všetkým FK, že aktív ŠTK a KM sa uskutoční 30. 6. 08 (pondelok) o 15.00 v aule Obchodnej akadémie v BB (Tajovského 25). Počítame minimálne s jedným zástupcom FK, ktorých aspoň jedno družstvo bude v súťažnom ročníku 2008/2009 štartovať v súťažiach riadených SsFZ. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme zasielať.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Oznamujeme všetkým FK, že kritéria pre postup a zostup sú zakotvené v čl. 25 SP. Ak majú po skončení súťaže družstvá rovnaký počet bodov rozhoduje o postupe resp. zostupe:

a)       vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí

b)       gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí

c)       vyšší počet gólov vstrelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.

Tie isté kritéria platia aj pre určenie postupujúceho družstva do Slovenského pohára (2. miesto III. ligy dosp.).

2.       Oznamujeme FK termíny začiatku súť. roč. 2008/09 súťaže 16 účastníkov 3. 8. 2008, 14 účastníkov 10. 8. 2008, 12 účastníkov 24. 8. 2008.

3.       Schválené zmeny termínov: 15. 6. 2008 o 14.00: D. Ždaňa – Králiky; 18. 6. 2008 o 17.30: K. N. Mesto – R. Sobota B; 15. 6. 2008 o 10.30: Kremnička – Fiľakovo, R. Sobota B – Zvolen, Námestovo – K. N. Mesto; 21. 6. 2008 o 17.00: Zvolen – L. Lúčka, K. Lúčka – K. Lieskovec, Hnúšťa – Lubeník. Po 200 SK uhradia R. SobotaB, Zvolen, Námestovo, K. Lúčka, Hnúšťa.

4.       Na základe oznámenia FK D. Ždaňa sa stretnutie 30. kola III. ligy Bánová – D. Ždaňa neodohrá.

5.       Prerokované námietky: Valča – K. Lieskovec – H neopodstatnená.

6.       Kontumujeme MFS III. ligy Zvolen – Námestovo podľa SP čl. 100/i. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Námestovo. Prípad postupujeme na DK (štart hráča po 4 ŽK Juraj Záturecký 890109). Kontumujeme MFS V. ligy sk. D R. Janovce – Hnúšťa podľa SP čl. 100/i. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hnúšťa. Prípad postupujeme na DK (štart hráča po 4 ŽK Ivan Slabý 831021).

7.       Odstupujeme na DK prípad kap. družstva FK Predmier Radoslav Vlček 730505 a ved. dr. Radoslav Časnocha (podpísanie zápisu o stretnutí s chybnými číslami hráčov).

8.       Žiadame FK Poniky a D. Hámre o písomné zdôvodnenie nerešpektovania nariadenia ŠTK. Spravodaj č. 46 správa ŠTK bod 1 pod následkom discipl. opatrení.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Upozorňujeme všetky FK, že v prípade neodohratia MFS v pôvodnom termíne sú zainteresované FK povinné dohodnúť sa na náhradnom termíne tak, aby sa MFS odohralo najneskôr najbližšiu stredu.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       predohrať MFS 30. kola III. ligy SD a MD Revúca – Č. Balog 19. 6. 08 (štvrtok) o 14.30-17.00. Č. Balog uhradí na účet SsFZ 200 SK,

b)       odohrať MFS 26. kola V. ligy dorast sk. B Rabča – Žabokreky 21. 6. 08 o 17.00. FK Rabča uhradí na účet SsFZ 200 SK,

c)       predohrať MFS 30. kola III. ligy SD a MD Čadca – D. Kubín 19. 6. 08 (štvrtok) o 14.30-17.00. FK Čadca uhradí na účet SsFZ 200 SK,

d)       odohrať MFS 24. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Jakub 18. 6. 08 (streda) o 17.00. FK S. Ľupča uhradí na účet SsFZ 200 SK.

e)       predohrať MFS 26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A R. Teplice – Rudinská 21. 6. 08 o 10.00-12.00. FK R. Teplice uhradia na účet SsFZ 200 SK.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       26. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – L. Hrádok 22. 6. 08 o 14.00,

b)       24. kola II. ligy MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Trstená 18. 6. 08 (streda) o 16.00.

4.       Kontumuje MFS:

a)       27. kolo III. ligy SD Zvolen – Revúca priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/d,

b)       27. kola III. ligy MD L. Mikuláš – Savon BB priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK L: Mikuláš podľa SP čl. 100/e.

c)       28. kola III. ligy MD Námestovo – K. N. Mesto priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Námestovo podľa SP čl. 100/b,

d)       24. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Rajec – Lisková priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Rajec podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Lisková berie na vedomie.

e)       24. kola V. ligy dorast sk. C Šalková – Dudince priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Šalková podľa SP čl. 100/b,

f)         22. kola V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Halič priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Tempus RS podľa SP čl. 100/b,

g)       24. kola V. ligy dorast sk. D Divín – Radzovce priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti podľa SP čl. 100/e,

h)       24. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Revúca – Lučenec B priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Revúca podľa SP čl. 100/b,

i)         20. kola III. ligy SŽ sk. D Poltár – Radzovce priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti prospech FK Poltár podľa SP čl. 100/e.

5.       Predvoláva na svoje zasadnutie 19. 6. 0816.00 z MFS 24. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Tvrdošín – Strečno, FK Tvrdošín: S. Zaťko 900128 kap., A. Betuštiak ved. dr.; FK Strečno: L. Bohačiak 910813, L. Behán 910702, A. Willinger ved. dr. R: L. Bulla. Žiada FK Tvrdošín o predloženie videozáznamu z MFS. 19. 6. 08 o 16.30 z MFS 24. kola V. ligy dorast sk. C Brusno – Badín. FK Brusno: R. Hartuch 890926, Ľ. Kováč 890212 kap., P. Lihan ved. dr. FK Badín: M. Pánik 900517 kap., J. Pánik ved. dr.; R: P. Mikloš. Všetci predvolaní si donesú preukaz totožnosti.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1155 Oprava trestu uvedeného pod D-1152 Ján Tóth 830808 Radzovce zastavenie činnosti za 8 ŽK od 2. 6. 08 na 2 MFS,

D-1156 Martin Vrabec 850908 Boľkovce 5 SN od 9. 6. 08, 1-3b,

D-1157 Jozef Suja 891108 Cinobaňa 2 SN od 9. 6. 08, 1-5a,

D-1158 Juraj Mano 930811 Sliač 2 SP do 31. 10. 08, 1-4a,

D-1159 Peter Eliaš 950704 Čierne 3 SN od 9. 6. 08, 1-6-1a, 100+200 SK uhradiť,

D-1160 Peter Kendy 940618 Bytča 4 SN od 9. 6. 08, 1-4a,

D-1161 Viktor Krajan 900315 S. Ľupča 5 SN od 9. 6. 08, 1-6-1b, 100+200 SK uhradiť,

D-1162 Stanislav Smoliar zdravotník FK Lisková dosp. 8 SN od 9. 6. 08, 1-3c,

D-1163 Viliam Tarač ved. dr. FK Černová dorast 4 SN od 9. 6. 08, 1-3a,

D-1164 Stanislav Halama tréner FK Predmier dorast 4 SN od 9. 6. 08, 1-3a,

D-1165 Jakub Zátek 920223 Krásno 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. nepodm. od 5. 6. 08, 1-5a,

D-1166 Igor Jakubička tréner FK Revúca SD 24 mesiacov nepodm. od 5. 6. 08 do 4. 6. 10, 1-6-3b,

D-1167 Zoltán Fandák ved. dr. FK Revúca SD 4 mesiace nepodm. od 5. 6. 08 do 4. 10. 08, 1-3b,

D-1168 Adam Slovák 901127 Revúca 8 SN od 5. 6. 08, 1-3b,

D-1169 Tomáš Magura 900314 Revúca 2 SN od 12. 6. 08, 1-10,

D-1170 FK Revúca SD zastavenie činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm. + pokuta 12 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d a DP 2-1b za inzultáciu R trénerom a ďalšie neprístojnosti v a po stretnutí 4. 6. 08,

D-1171 Bohuslav Dzurňak 870530 L. Lúčka 2 SN od 5. 6. 08, 1-5a,

D-1172 Na návrh ŠTK Juraj Záturecky 890109 Zvolen, DK hráčovi dňom 12. 6. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 17. 6. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart po 4 ŽK v stretnutí 7. 6. 08) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-1173 Na návrh ŠTK Ivan Slabý 831021 R. Janovce. Hráč do 17. 6. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart po 4 ŽK v stretnutí 8. 6. 08) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-1174 Tibor Krnáč 781210 V. Krtíš 1 SN od 9. 6. 08, 1-4a,

D-1175 Tomáš Pohorelec 911004 Hriňová 5 SN od 9. 6. 08, 1-6-1b,

D-1176 Dávid Kubovčík 910328 LM Palúdzka 2 SN od 9. 6. 08, 1-5a,

D-1177 Pavol Hazucha 910204 LM Palúdzka 2 SN od 9. 6. 08, 1-5a,

D-1178 FK Š. Bane dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 8. 6. 08,

D-1179 Martin Hucovci 910406 H. Nemce 5 SN od 9. 6. 08, 1-6-1b,

D-1180 Lukáš Mojžiš 900606 Žarnovica 2 SN od 9. 6. 08, 1-5a,

D-1181 Radoslav Tomka 831123 Valča DK hráčovi dňom 9. 6. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1182 Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec DK hráčovi dňom 9. 6. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1183 Martin Panáček 850718 K. Lieskovec 1 SN od 9. 6. 08, 1-5a,

D-1184 Roman Sučák 740609 Tvrdošín 1 SN od 9. 6. 08, 1-5a,

D-1185 Dominik Mojský 921127 Bánová 4 SN od 5. 6. 08, 1-6-1b,

D-1186 Zdenko Korman 920229 Námestovo 4 SN od 5. 6. 08, 1-6-1b,

D-1187 Jozef Baltiar 960102 Krásno 3 SN od 9. 6. 08, 1-2b,

D-1188 Tomáš Baláž 940711 Sučany 2 SN od 9. 6. 08, 1-5a,

D-1189 Martin Berky 940126 Poltár 5 SN od 9. 6. 08, 1-3b,

D-1190 DK berie na vedomie poplatok za ČK Pavol Zemanek 971005 Rudinská – zápis o stretnutí nebol doručený na DK,

D-1191 Stanislav Škero tréner FK V. Rovné MŽ 8 SN od 9. 6. 08, 1-3b,

D-1192 Ladislav Korček tréner FK V. Rovné SŽ 4 SN od 9. 6. 08, 1-3b,

D-1193 FK V. Rovné SŽ pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionárov v stretnutí 8. 6. 08,

D-1194 FK V. Rovné MŽ pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 8. 6. 08,

D-1195 Milan Petrák 840131 Skalité 3 SN od 2. 6. 08, 1-6-1b,

D-1196 Ján Badžgoň 910326 Staškov 2 SN od 9. 6. 08, 1-5a,

D-1197 Peter Brezničan 700720 Predmier 2 SN od 9. 6. 08, 1-2b, porušenie kap. XX bod 9 RS 2007/08,

D-1198 Na návrh ŠTK Radoslav Vlček 730505 Skalité. Hráč do 17. 6. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nedostatok pri podpísaní zápisu pred stretnutím 8. 6. 08) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-1199 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Miroslav Repáň 850501 Varín – zamieta sa, Miroslav Gluch 740831 D. Strehová – zamieta sa porušenie kap. XX bod 12 RS 2007/08,

D-1200 Na návrh HK Dk predvoláva na svoje zasadnutie 19. 6. 08 o 16.00 funkcionárov FK Pliešovce dorast, R. Janovce dosp., D. Tižina dorast a L. Mikuláš SŽ. Funkcionári FK si so sebou prinesú doklady o uhradení nedoplatkov,

D-1201 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  5. 6. 08 na 2 MFS: Daniel Beňadik 880315 L. Lúčka,

D-1202 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  9. 6. 08 na 2 MFS: Ján Slúčik 810131 K. Lúčka, Robert Machyna 740805 Stráňavy, Peter Pobijak 871210 Predmier, Marek Chvalník 830111 Predmier, Robert Motoška 720819 Ružiná, Robert Foľko 860214 Hnúšťa, Marian Ladňák 850411 R. Sobota, Ladislav Rácz 871121 Fiľakovo,

D-1203 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  5. 6. 08 na 1 MFS: Kornel Telek 800802 Fiľakovo, Ján Hoferica 751205 S. Bystrica, Juraj Tvrdý 860602 S. Bystrica, Eduard Mrva 790904 L. Štiavnica, Marian Ondrušek 730513 K. N. Mesto, Juraj Záturecký 890109 Zvolen 200 Sk uhradiť, Radoslav Šutý 810613 Krásno,

D-1204 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 9. 6. 08 na 1 MFS: Roman Baláž 830825 K. Lieskovec, Marian Kekely 800113 K. Lieskovec, Vladimír Macura 860624 K. Lieskovec, Ľubomír Mikunda 840904 Rosina, Rastislav Belák 790311 Teplička, Daniel Kúdelka 770630 Turany, Jozef Privarčák 750903 Skalité, Ján Farkaš 870419 Predmier, Marek Kokavec 850616 Varín, Martin Masný 870104 D. Hričov, Boris Samuelčík 861007 Selce, Ján Kelement 760906 Poltár, Csaba Trizna 830325 Jesenské, Radoslav Šimko 700719 Š. Bane, Dušan Sroka 770926 Hnúšťa, Karol Bugyi 810603 Vinica, Andrej Krajíček 820327 Bánová B, Ján Kuchár 740322 Varín, Ivan Slabý 831021 R. Janovce 200+400 SK uhradiť, Anton Frátrik 810323 Bánová, Marcel Tyčiak 740113 Zvolen, Michal Habľák 820216 Námestovo, Peter Mičiak 851224 K. N. Mesto, Branislav Vrtich 781228 L. Štiavnica, Erik Adamec 821024 Fiľakovo, Miroslav Gejdoš 830908 L. Sliače, Anton Bella 861115 Sučany, Peter Kvasničák 860308 Černová, Miroslav Greguška 810521 Žaškov,

D-1205 DK predvoláva na svoje zasadnutie 19. 6. 08 zo stretnutia: o 16.30 Valča – K. Lieskovec IV. liga SEVER dosp., FK Valča: Radoslav Tomka 831123, K. Lieskovec: Jaroslav Mihalda 820107. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame FK o zaslanie hospodárskych náležitostí R a DZ zo stretnutí 20. a 21. kola v termíne do 15.6.2008 na sekretariát SsFZ.

2.       Chyby R (mínus body): Čajka 0,2; Gombala 0,2; Hrmo 0,2; Balázsik 1; Kratochvíla 0,2; Škvarek 0,2; Majer 0,2; Knapec 0,2; Tokár 0,2; Mikloš 0,6; I. Krahulec 0,2; S. Kučera 0,4; Kyzek 0,2; Riša 0,2; Ligač 0,2; Hrnčiar 0,2; Löcsös 0,6; Repiský 0,2; Dávid 0,4; Maga 0,2; Kuchen 0,2; Oružinský 0,2; Hlaváčik 0,4; Bušo 0,2; Poliak 0,2; Zelezník 0,2; Knapec 0,2; Čuboň 0,2; Náther 0,2; Vojvoda 0,4; Krahulec 0,2; Ďuriš 0,2; Sitarčík 0,2; Berta 0,2; Knapec 0,5; Fazekaš 0,2; Majer 0,4; Ostrihoň 0,2; Chmúrny 1; Martin 0,2; Kyzek 0,2; Siman 0,2; Hnilica 0,2; Grenčík 0,5; Bulla 0,2; Ondrašina 0,2; Fábry 0,2; Mikloš 0,2; Kyzek 0,2; S. Kučera 0,4; Löcsös 0,4; Martin 0,2; Antalík 0,2.

 

Trénersko metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Majstrovstvá Slovenska starších žiakov sa uskutočnia v dňoch 17.- 19. júna 2008 v Banskej Bystrici na ihriskách FK Rakytovce (utorok 17.06), ŠK Selce (streda 18.06) a Dukly Banská Bystrica (štvrtok 19.06)

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS: D. Strehová na R (D. Strehová – L. Štiavnica), K. Lieskovec na R (Valča – K. Lieskovec). Na základe nesplnenia č. 4/a Štatútu...  oba podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 30. 6. 2008 (pondelok) v B. Bystrici.

2.       Zasadnutie Rady SsFZ sa uskutoční 30. 6. 2008 v B. Bystrici.

3.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 17. 6. 2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Valča – K. Lieskovec, D. Strehová – K. Lieskovec.

4.       Vyhodnotenie MFS v termíne  nepredložili: Fiľakovo (27,28), O. Jasenica (23,24), Trebostovo, Selce, Ružiná (24).

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL: Ľubomír Jadroň 631026 Sklabiná, 780414 Anton Ďurina Rudinská, 801030 Martin Chomistek Lubela, 860312 Tomáš Jaššo Snežnica, Peter Kopásek Brodno aj rodný list, Milan Kotry Brehy aj rodný list, 770909 Ján Kováč Pliešovce, 810329 Stanislav Krahulec R. Janovce, 670704 Marcel Mišur Dlhé pole, Florian Oláh Čakanovce, 860310 Roland Radoš S. Ďarmoty, 920530 Michal Vlček Tisovec, 750528 František Zjavka Rudinská, 730627 Patrik Zrnčík Podbiel (O. Veslé),

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ LUČENEC o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: 781121 Berky Jaroslav P. Dravce, 840819 Jackuliak Bohuslav Rapovce, 750122 Grečko Pavel Halič, 870219Svorad Marian Lupoč Praha,

 

Zmena DL č. 29

Zvolen – L. Lúčka (DZ Spišiak za Kanku)

D. Strehová – S. Bystrica (DZ Kanka za Spišiaka)

Čadca – D. Kubín (SD a MD, 19. 6. o 14.30-17.00)

Revúca – P. Č. Balog (SD a MD, 19. 6. o 14.30-17.00)

S. Ľupča – Jakub (dorast, 24. kolo, 18. 6. o 17.00, pôvodná del.)

R. Teplice – Rudinská (21. 6. o 10.00-12.00)

Detva – Tisovec (SŽ a MŽ, 18. 6. o 14.00-16.00)

 

Hodnotenie R

III. liga:

S. Bystrica – Fiľakovo, Bytča – Kremnička (8,2;8,1/8,1), L. Štiavnica – Makov (7,9;8/8,1), D. Ždaňa – D. Strehová (8;8/8), L. Lúčka (7,5;7,5/8,1), R. Sobota B – Králiky (8,3;8,1/8,1), Námestovo – Bánová (8;8,1/8), K. N. Mesto – Zvolen (8,1;8,1/8,1).

III. liga:

Fiľakovo – K. N. Mesto (7,8;8/8,1), Zvolen – Námestovo, Bánová – R. Sobota B (8;8,1/8,1), Králiky – L. Lúčka (8,2;8,1/8), Krásno – D. Ždaňa (7,9;8/8), D. Strehová – L. Štiavnica (8,3;8/8,1), Makov – Bytča (8,2;8,2/8,1), Kremnička – S. Bystrica (8,1;8/8,1).

IV. liga sk SEVER:

Oščadnica – O. Jasenica (7,8;8,1/8), K. Lúčka – Dúbrava, Teplička – Turany (8;8/8), Stráňavy - Belá Dulice (8,2;8,2/8,2), Valča – K. Lieskovec (7,4;8/8,1), Tvrdošín – Trebostovo (8;8/8,1), Z. Poruba – Rosina (7,9;8/8).

IV. liga sk. JUH:

N. Baňa – Ružiná (8,4;8,3/8,2), Revúca – Selce (8,1;8,2/8), Brusno – V. Krtíš (8,4;8,2/8,2), Hliník – Tomášovce (8,2;8,1/8,2), Tisovec – Hajnačka (8,1;8,1/8,1), Poltár – Podlavice (8,2;8,1/8,1).

V. liga sk. A:

Skalité – Predmier (7,9;7,7/8,1), Varín – Raková (8;8,1/8,1), Rudina – Radoľa (8,2;8,1/8,1), Podvysoká – Bánová B (8;8/8), Korňa – Strečno (8,1;8,2/8), Závodie – Rudinská (7,9;8/8), D. Hričov – Belá (8;8,1/7,9).

V. liga sk. B:

Nižná – Dražkovce (8,2;8,1/8,1), Trstená – L. Sliače, Černová – Vrútky (8,1;8,1/8,2), Bešeňová – Ďanová (7,4;8/8), O. Poruba – Sučany (8;8/8,1), Lisková – Žaškov (7,8;8,1/8), Zuberec – Palúdzka (7,9;8,1/8).

V. liga sk. C:

Kováčová – Sásová (7,8;8,2/8,1), B. Štiavnica – Dudince (8,2;8,2/8,2), Badín – Hrochoť (8,1;8,1/8), Č. Balog – Radvaň (8;8/8,2), Š. Bane – Žiar B (8,1;8/8), Žarnovica – Sliač (8,1;8,1/8,1).

V. liga sk. D:

R. Janovce – Hnúšťa (7,9;8,2/8,1), Š Team – Vinica, Sklabiná – Boľkovce (8;8/8), V. Blh – Lubeník (8;8,2/8,1), Málince – Nenince (8,1;8,1/8), M. Kameň – Mýtna (8,2;8/8), Radzovce – H. Zalužany (8,2;8,1/8,1).