23. 5. 2008

Spravodaj č. 46/2007-08

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Upozorňujeme všetky FK, že v prípade neodohratia MFS v pôvodnom termíne, sú zainteresované FK povinné dohodnúť sa na náhradnom termíne tak, aby sa MFS odohrala najneskôr najbližšiu stredu.

2.       Námietky kap.: Raková – Korňa (H- neopodstatnené)

3.       Schválené zmeny termínov: Badín – Žiar 26. kolo 11. 6. 08 (streda) o 17.00; Tisivec . Jesenské 26. kolo 21. 6. 08 o 17.00.

4.       Zoznam FK, ktorým budú po skončení súť. roč. odpočítané body (-3): L. Sliače, Vinica, Radzovce, Strečno.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       22. kola IV. ligy dorast sk. JUH D. Hámre - B. Šiavnica 18. 6. 08 (streda) o 17.00. FK B. Štiavnica  uhradí 200 SK na účet SsFZ,

b)       25. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Hriňová – B. Štiavnica 15. 6. 08 o 14.30,

c)       21. kolo V. ligy dorast sk. B Bziny – T. Teplice 27. 5. 08 (utork) o 17.00,

d)       25. kolo V. ligy dorast sk. B T. Kľačany – Nižná 11. 6. 08 (streda) o 16.00,

e)       23. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – K. N. Mesto 4. 6. 08 (streda) o 14.30-16.30,

f)         25. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Tvrdošín – Ružomberok B 4. 6. 08 (streda) o 15.00-17.00,

g)       26. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Ružomberok B – T. Teplice 10. 6. 08 (utorok) o 15.00-17.00,

h)       25. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Hriňová – Žarnovica 11. 6. 08 (streda) o 15.00-17.00,

i)         21. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čadca B – S. Bystrica 28. 5. 08 (streda) o 14.00-16.00,

j)         22. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Lisková – O. Veselé 4. 6. 08 (streda) o 15.30-17.15,

k)       29. kolo III. ligy SD a MD Námestovo – Čadca 14. 6. 08 o 10.00-12.30. Dôvod: kolidácia MFS.

l)         22. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Revúca – N. Baňa 3. 6. 08 (utorok) o 13.30-15.30.

2.       Kontumuje MFS:

a)       24. kola III. ligy MD Savon BB – Revúca priznávame 3 body a skóre 6:0 v prospech Savon BB podľa SP čl. 100/e,

b)       21. kola V. ligy dorast sk. D Hajnačka – Cinobaňa priznávame 3 body a skóre 5:0 v prospech Hajnačky podľa SP čl. 100/e,

c)       21. kola III. ligy SŽ sk. B O. Veselé – D. Kubín B priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech O. Veselé podľa SP čl. 100/b.

3.       Predvoláva na zasadnutie 29. 5. 08 o 16.00 z MFS 20. kolo II. ligy SŽ sk. SEVER Belá – Tvrdošín za ŠK Belá: Ivan Černák ved. dr., Peter Ďungel kap. 930906, Tomáš Mičic 940208, Martin Mičic 921009. Predvolaní si so sebou prinesú preukaz totožnosti. Za ŠK Tvrdošín: František Čajka ved. dr., maroš Dreveňák kap. 930101.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1036 Oprava účinnosti trestu uvedeného pod D-1001 – od 12. 5. 08,

D-1037 Doplnenie trestu uvedeného pod D-1024 – týky sa družstva dospelých,

D-1038 Oprava zmeny zvyšku trestu uvedeného pod D-1027 – Jakub Zátek 920223 Krásno – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 08,

D-1039 DK žiada do 27. 5. 08 FK Raková o predloženie písomného vyjadrenia ku škode spôsobenej na majetku FK Skalité po stretnutí MŽ 14. 5. 08. FK Skalité si uplatní náhradu škody v zmysle kap. XIX. bod 9 RS 2007/08,

D-1040 Zastavená činnosť za 4 ŽK od 12. 5. 08 na 1 MFS Peter Čiernik 01206 O. Jasenica,

D-1041 Viktor Žingor 880102 D. Strehová 5 SN od 19. 5. 08, 1-3b,

D-1042 FK D. Strehová dosp. pokuta 4 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov v stretnutí 18. 5. 08 a nedostatočnú usporiad. službu,

D-1043 Marek Mušák 910606 D. Kubín 2 SN od 19. 5. 08, 1-5a,

D-1044 Jakub Kazík 910812 Makov 4 SN od 19. 5. 08, 1-3b porušenie kap. XX. bod 9 RS 2007/08,

D-1045 Adam Kľúčik 930915 D. Niva 2 SN od 19. 5. 08, 1-5a,

D-1046 Lukáš Valentíny 930312 Poltár 2 SP do 31. 10. 08, 1-5a,

D-1047 Jakub Dubec 960423 R. Teplice 2 SP do 31. 10. 08, 1-4a,

D-1048 Dominik Babečka 960502 O. Veselé 4 SN od 16. 5. 08, 1-6-1b,

D-1049 Na návrh DK ObFZ D. Kubín Juraj Vojtas 9140813 D. Kubín 3 mesiace nepodm. od 22. 5. 08 do 21. 8. 08, 1-9-1b,

D-1050 Viktor Koták 920225 Kalinovo 2 SN od 19. 5. 08, 1-5a,

D-1051 Roman Šupina 821117 Poltár 1 SN od 19. 5. 08, 1-5a,

D-1052 Tomáš Giertl 870112 Brusno 1 SN od 19. 5. 08, 1-5a,

D-1053 Tomáš Sudor 860404 Tisovec 3 SN od 19. 5. 08, 1-1b,

D-1054 Marian Strelec 710730 Badín 2 SN od 19. 5. 08, 1-5a,

D-1055 Martin Krnáč 910603 Kriváň 3 SN od 19. 5. 08, 1-4a,

D-1056 Adam Bernáth 900523 Lutila 5 SN od 19. 5. 08, 1-3b,

D-1057 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ján Berky 930628 Poltár, Patrik Kuvik 900511 Poltár – zamietajú sa, porušenie čl. 31 bod 2 DP a kap. XX bod 12 RS 2007/08, Peter Markotán 770413 H. Zalužany, Zdenko Šustek 800424 Krásno, Radovan Galát 741217 Badín, František Kunzo 730403 Badín, Martin Turák 840523 Kováčová – zamietajú sa, Dušan Vrbiniak 850220 Zvolen – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 08, Adam Gajdoš 901129 Kováčová – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 08,

D-1058 Zastavenie činnosti za 12 ŽK od  19. 5. 08 na 3 MFS: Peter Bohuš 820930 Zvolen,

D-1059 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  19. 5. 08 na 2 MFS: Tomáš Macejko 930909 Zvolen, Ivan Kováč 760506 Ďanová, Tomáš Ondrejka 820511 Radvaň, Michal Tomek 760329 Z. Poruba,

D-1060 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 19. 5. 08 na 1 MFS: Lukáš Sopko 870303 Brusno, Peter Kováč 721108 O. Poruba, Branislav Zeman 770521 Vrútky, Marián Bruk 870704 L. Sliače, Radoslav Bočej 830519 Rudinská, Tibor Žingor 790724 Sklabiná, Jozef Maslaňák 780613 Sklabiná, Jakub Sekereš 890209 Sliač, Peter Vlačuha 831118 Žarnovica, Daniel Škamla 780805 Hrochoť, Marek Harach 830531 Dudince, Andrej Dubovický 790209 Sásová, Stanislav Šimko 700719 Š. Bane, Peter Kulišiak 740430 Badín, Peter Králik 820801 Teplička, Ľubomír Račko 810504 Z. Poruba, Ján Skočík 760113 O. Jasenica, Peter Šulaj 880309 Poltár,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame ObFZ o nahlásenie postupujúcich rozhodcov (s licenciou A) do súťaží SsFZ v ľubovoľnom počte do 31.5.2008 na sekretariát SsFZ. Zároveň žiadame uviesť presnú adresu a tel. kontakt z dôvodu zverejnenia v RS 2008/2009.

2.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Havran 4 stretnutia (D.Hámre – Badín)

3.       Ospravedlnenia: M. Berko: 7, 14, 21, 22. 6. 08; Moják: 7. 6. 08; Grznár: 16. – 27. 6. 08; Bariak: 8. 6. 08; Halfar: 13. – 14. 6. 08.

ÚDZ

4.       berie na vedomie :

      a) Ospravedlnenie: M. Dolník 2.-14.6.2008, Borcovan 7. 6. 08.

      b) List Pe. Turňu a P. Kondeka

 

Trénersko metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2008/09 – do nového ročníka NPC v Stredoslovenskom regióne sa prihlásilo 58 družstiev (roč. narodenia 1994) -  rozlosovanie nového ročníka rozpošlú sekretári ObFZ na jednotlivé kluby do 21. 05. V prvom kvalifikačnom kole 27 resp. 28. mája sa odohrajú  nasledovné zápasy: 1. skupina (ObFZ BB) Brusno – Badín, Kremnička – Rakytovce 2. skupina (ObFZ ZV) Sliač – Krupina, Vígľaš/Pstruša – Očová skupina (ObFZ ZH/VK) Nenince – Veľké Zlievce, Voznica – Župkov, Dolné Hámre – Banská Štiavnica 4. skupina (ObFZ LC/RS) Divín – Tomášovce, Tisovec – Tornaľa 5. skupina (ObFZ MT) Háj – Horná Štubňa, Valča – Vrútky 6. skupina (ObFZ LM) Lipt. Lúžna – Dúbrava, Bobrovec – Palúdzka 7. skupina (ObFZ DK) Rabčice –  Rabča, Klin – Oravská Jasenica, Zázrivá – Dlhá 8. skupina (ObFZ ZA,CA) Kys. Lieskovec – Krásno, Rosina – Rajec. Všetky ďaľšie prihlásené družstvá sú priamo nasadené do 2. kola, ktoré sa odohrá v dňoch 10. - 11. júna 2008.

2.       Vv SsFZ na návrh TMK SsFZ schválil uznesenie, na základe ktorého sa od  ročníka 2008 / 2009 budú hrať zápasy mladších žiakov (2 a 3. LMŽ) na skrátenom ihrisku (od 16-ky po 16-ku) s počtom hráčov 8 + 1. 

3.       Celoslovenské finále MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2008 sa uskutoční dňa 3. júna 2008 od 08.30 hod. na miniihrisku v areáli futbalového štadióna MFK Lokomotíva Zvolen za účasti 8 chlapčenských (r. 95) a 5 dievčenských družstiev (r. 93). Účasť na finálovom turnaji za Stredoslovenský región si vybojovali chlapci MŠK Žilina a Dukla Banská Bystrica, dievčatá ŠKF Žilina a 1. DFC GULIK Rimavská Sobota.

4.       Medzioblastné turnaje výberov ObFZ  r. 96 v Stredoslovenskom regióne sa uskutočnia dňa 27. mája 2008 (utorok) od 09.00 hod v Rakytovciach (ObFZ BB. ZV, ZH), Nižnej (ObFZ DK,MT,LM), Rimavskej Sobote (ObFZ RS,LC,VK) a Čadci (ObFZ CA,ZA).

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Žiada FK Vinica o zaslanie dokladu úhrady oprávnenej FA pre Družstevník Klenovec do 25. 5. 08 pod následkom discipl. konania.

2.       Berie na vedomie dohodu o vysporiadaní nákladov vo výške 16 945 SK medzi FK Námestovo a FK Krásno za neodohrané MFS SD a MD z 30. 3. 08. Doklad o úhrade zaslať na HK do 25. 5. 08.

3.       Prerokovala žiadosť FK Rabča ohľadom neuhradenia FA vo výške 7 141 SK od FK Trebostovo za neodohrané stretnutie 10. kola dorastu 7. 10. 07 nariaďuje FK Trebostovo uhradiť uvedenú sumu do 25. 5. 08 pod následkom discipl. konania. Doklad o úhrade zašle na HK do 25. 5. 08.

4.       Prerokovala žiadosť FK Trebostovo za neodohrané stretnutie 13. kola dorastu FK Trebostovo – Nižná. Nariaďuje FK Nižná uhradiť fakt. čiastku vo výške 6 548 SK do 25. 5. 08 pod následkom discipl. konania.

5.       Prerokovala pohľadávky oddielov voči SsFZ. Nariaďuje uvedené pohľadávky uhradiť do 25. 5. 08 pod následkom discipl. konania: III. liga: D. Strehová – S č. 39 – 1 000+300 Sk, č. 42 – 5 000 SK; Krásno – S. č. 42 – 5 000 SK, č. 44 – 200+5 000+300 SK; Fiľakovo – S č. 44 – 15 000+300+5 000+300 SK; IV. liga: Selce – S č. 42 – 3 000+300 SK, č. 43 – 200+400 SK; N. Baňa – S č. 42 – 3 000 SK; O. Jasenica – S č. 42 – 3 000 SK; Brusno – S č. 42 – 6 000 SK; Oščadnica – S č. 44 – 3 000+300 SK; V. liga: Sklabina – S č. 42 – 5 000+300 SK; Hliník – S č. 42 – 6 000 SK; Poniky – S č. 42 – 2 000 SK; Sásová – S č. 42 – 4 000 SK; Vinica – S č. 42 – 2 000 SK; M. Kameň – S č. 42 – 4 000 SK; V. Blh – S č. 42 – 4 000 SK; Ďanová – S č. 42 – 2 000 SK; Rudinská – S č. 42 – 2 000 SK; D. Hričov – S č. 42 – 4 000 SK; Predmier – S č. 42 – 4 000 SK; Zalužany – S č. 43 – 3 000+300 SK; Peter Kokavec (Palúdzka) – S č. 42 – 200 SK; Ján Púpava (Pliešovce) – S č. 43 – 100 SK; Roman Uhrín (R. Janovce) – S č. 43 – 200 SK; Ivan Slabý (R. Janovce) – S č. 44 – 200 SK; dorast: Brusno – S č. 39 – 200 SK; Hnúšťa – S č. 39 – 1 000+300 SK; Tižina – S č. 43 – 200 SK; O. Veselé – S č. 43 – 3 000+300 SK; Šalková – S č. 44 – 1 000+300 SK; žiaci: Savon BB – S č. 39 – 100+200 SK; L. Mikuláš – S č. 41 – 100+200 SK; R. Sobota – S č. 43 – 200 SK. Fotokópiu o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ.

6.       Berie na vedomie FA oddielov za nedostavenie sa na stretnutie:

a)       FK Krásno – D. Strehová vo výške 12 530 SK (III. liga dospelí), nariaďuje uhradiť do 23. 5. 08

b)       FK K. Lieskovec – Rudina vo výške 1 981 SK (V. liga dorast 18. kolo), nariaďuje uhradiť do 23. 5. 08

c)       FK Hôrky – Zuberec vo výške 8 527 SK (IV. liga dorast), nariaďuje uhradiť do 23. 5. 08

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS: D. Strehová AR1 (D. Strehová – Námestovo), Turany R a AR2 (Trebostovo – Turany), Poltár AR1 (V. Krtíš – Poltár), Hliník R (Ružiná – Hliník). Na základe nesplnenia č. 4/a Štatútu... všetky podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 27. 5. 2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: D. Strehová  - Námestovo, Trebostovo – Turany, V. Krtíš – Poltár, Ružiná  - Hliník).

2.       Vyhodnotenie MFS v termíne  nepredložili: Fiľakovo, Makov (23, 24), Zvolem Námestovo (24), Trebostovo, Tvrdošín (21).

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/09 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL: 780414 Anton Ďurina Rudinská, 801030 Martin Chomistek Lubela, 860312 Tomáš Jaššo Snežnica, 780620 Rafael Jelínek Voznica, Peter Kopásek Brodno aj rodný list, Milan Kotry Brehy aj rodný list, 770909 Ján Kováč Pliešovce, 810329 Stanislav Krahulec R. Janovce, 670704 Marcel Mišur Dlhé pole, Florian Oláh Čakanovce, 881216 Jakub Poctavek Málinec, 860310 Roland Radoš S. Ďarmoty, 911213 Branislav Straško Kalinovo, 920530 Michal Vlček Tisovec, 750528 František Zjavka Rudinská, 730627 Patrik Zrnčík Podbiel (O. Veslé).

 

Zmena DL č. 26

Jesenské – N. Baňa (DZ Uhrín za Brťku aj dorast),

Hrochoť – P. Č. Balog (Brťka za Uhrína)

SFZ

dohrávané MFS SŽ a MŽ (4. 6. 08)

Čadca  - Martin (22. kolo, 11.00-13.00)

B. Bystrica – Podbrezová (23. kolo, 14.00-16.00)

 

Hodnotenie R

III. liga:

Fiľakovo – Bánová (8;8/8), Králiky – Zvolen (8,1;8,1/8,1), Krásno – K. N. Mesto (8,1;8/8), D. Strehová – Námestovo (8,4;8,3/8,1), Makov – R. Sobota B (8,1;8/8,1), Kremnička – L. Lúčka (7,9;8,1/7,9), S. Bystrica – D. Ždaňa (8,3;8,1/8,2), Bytča – L. Štiavnica (8,1;8/8,1).

IV. liga sk SEVER:

Rosina – Oščadnica (8,2/8;1/8,2), Trebostovo – Turany (8;8,1/8,1), K. Lieskovec – Teplička (8;8/8,1), Belá Dulice – Z. Poruba, K. Lúčka – Stráňavy (8;8/8), Dúbrava – Tvrdošín (8,1;8,1/8,3), O. Jasenica – Valča (8,2;8,1/8).

IV. liga sk. JUH:

Podlavice – N. Baňa (7,8;8,2/8), Hajnačka – Jesenské, Ružiná – Hliník (8,1;8/8), Tomášovce – Kalinovo (8;8,1/8,1), V. Krtíš – Poltár (8,1;8,1/8), Selce – Tisovec (7,9;8,1/8), Revúca – Brusno (8,4;8,2/8,2).

V. liga sk. A:

Rudinská – Skalité (8;8/8), Strečno – Belá (8,2;8,1/8,1), Bánová B – D. Hričov (8;8,1/8), Radoľa – ZA Závodie (8;8/8,1), Raková – Korňa (7,9;8,1/8), Predmier – Podvysoká (7,6;7,9/7,9), Varín – Rudina (8;8,2/8,1).

V. liga sk. B:

Palúdzka – Nižná (7,9;8/8), Žaškov – Vrútky (8;8,1/8), Sučany – Černová (8,1;8/8), Ďanová – Zuberec, Trstená – Bešeňová (8;8/8), L. Sliače – Lisková (7,8;8,1/7,8), Dražkovce – O. Poruba (8;8/8,2).

V. liga sk. C:

D. Hámre – Kováčová (8,2;8,2/8,2), Žiar B – Sliač (8;8/7,9), Radvaň – Žarnovica (7,4;7,9/7,9), Hrochoť – Poniky (8,3;8/8,1), Dudince – Š. Bane (7,8;8,1/8,2), Sásová – P. Č. Balog (8,3;8,2/8,2), B. Štiavnica – Badín (8,1;8,2/8,2).

V. liga sk. D:

H. Zalužany – R. Janovce (8;8,1/8,2), Mýtna – Boľkovce (8;8/8), Nenince – Sklabiná, Lubeník – Radzovce, Š Team – V. Blh (7,8;8/8), Vinica – M. Kameň (8,2;8,2/8,2), Hnúšťa – Málinec (8;8/7,9).