16. 5. 2008

Spravodaj č. 45/2007-08

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Oznamuje všetkým FK, že v prípade postupu resp. zostupu rozhodujú nasledovné kritéria: počet bodov zo vzájomných stretnutí, v prípade rovnosti bodov skóre zo vzájomných stretnutí, v prípade rovnosti vyšší počet gólov dosiahnutých na ihrisku súpera, v prípade rovnosti barážové stretnutie.

2.       Prípadné barážové stretnutie vo všetkých vekových kategóriách sa uskutočnia 25. 6. 08 o 17.00, baráž je len jednokolová.

3.       predpokladaný termín aktívu ŠTK je 27. 6. 08 v B. Bystrici.

4.       Oznamujeme FK III. ligy, že družstvá umiestnené na II. mieste bude zaradené do Slov. pohára 2008/09.

5.       Námietky kap.: Kováčová – Badín (H neopodstatnená), Sliač – Radvaň (D neopodstatnená), Tisovec – Ružiná (D neopodstatnená).

6.       Schvaľujeme výsledky v súťažiach MFS dospelých, ktoré sa odohrali do 5. 5. 08.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou predohrať MFS:

a)       23. kola  V. ligy dorast sk. B Bziny – Nižná 29. 5. 08 (štvrtok) o 16.30. FK Nižná uhradí SsFZ 150 SK,

b)       23. kola V. ligy dorast sk. C Badín – Žarnovica 31. 5. 08 o 16.00. FK Badín uhradí SsFZ 150 SK,

c)       23. kola V. ligy dorast sk. C Jakub – Lutila 31. 5. 08 o 14.30. FK Jakub uhradí SsFZ 150 SK,

d)       25. kola V. ligy dorast sk. C Badín – Lutila 14. 6. 08 o 10.30,

e)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH N. Baňa – V. Krtíš 29. 5. 08 (štvrtok) o 15.00-17.00. FK N. Baňa uhradí SsFZ 150 SK,

f)         26. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – N. Baňa 11. 6. 08 (streda) o 15.00-17.00,

g)       25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Podlavice B – Badín 10. 6. 08 (utorok) o 15.00-17.00,

h)       19. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D D. Niva – Hnúšťa 28. 5. 08 (streda) o 15.00-17.00. FK Hnúšťa uhradí SsFZ 150 SK,

2.       Kontumuje MFS 20. kola:

a)       IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Zuberec, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hôrky podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Zuberec berie na vedomie.

b)       V. ligy dorast sk. C Badín – H. Nemce priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Badín podľa SP čl. 100/e.

3.       Nariaďuje odohrať MFS 22. kola:

a)       IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Lisková 25. 5. 08 o 14.00,

b)       IV. ligy dorast sk. JUH Fiľakovo – Pliešovce 25. 5. 08 o 14.00,

c)       V. ligy dorast sk. C Šalková – H. Hámre 25. 5. 08 o 14.00.

4.       Námietka FK Rosiná v MFS 19. kola III. ligy SŽ sk. A bola prerokovaná ako bezpredmetná. FK Rosina uhradí cestovné vo výške 2x312 SK menovaným na uvedené adresy. Marian Srnka 023 34 K. Lieskovec 170 – 312 SK, Miroslav Žák 023 34 K. Lieskovec 478 – 312 SK.

5.       Predvoláva na zasadnutie 22. 5. 08 o 16.00 z MFS 20. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Belá – Tvrdošín. Za ŠK Belá: Ivan Černák ved. dr., Peter Ďungel kap. 930906, Tomáš Mičic 940208. Predvolaný si so sebou prinesie preukaz totožnosti. Za ŠK Tvrdošín: František Čajka ved. dr., Maroš Dreveňák kap. 930101.

6.       Upozorňujeme FK Raková na povinnosť používať zápis o stretnutí vzor SsFZ!!!

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-999 Doplnenie trestov uvedených pod D-989 a D-993 týka sa družstiev dospelých,

D-1000 Jozef Debnár 950225 Žarnovica 2 SN od 12. 5. 08, 1-5a,

D-1001 Peter Šmelko 910614 Revúca 4 SN od 12. 8. 08, 1-6-1b,

D-1002 Miroslav Pilarčík 930326 Rabča 6 SN od 12. 5. 08, 1-3b,

D-1003 Tomáš Kubacka 900408 D. Kubín 4 SN od 12. 5. 08, 1-6-1b,

D-1004 Milan Porubčanský 760415 Trebostovo 2 SP do 31. 10. 08, 1-4a,

D-1005 Eduard Kirner 920127 Hôrky 2 SN od 9. 5. 08, 1-4a, 100 SK uhradiť,

D-1006 Peter Sokolovský 840817 Strečno 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1007 Alojz Serafín 910112 Skalité 5 SN od 12. 5. 08, 1-6-1b,

D-1008 Róbert Kubový 770821 Ďanová 2 SN od 12. 5. 08, 1-5a,

D-1009 Marek Cisař 900220 O. Jasenica 2 SN od 9. 5. 08, 1-5a,

D-1010 Martin Janota 920914 Bziny DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1011 Miloš Mušák 891105 O. Veselé 2 SN od 12. 5. 08, 1-5a,

D-1012 Martin Ďurčák 921213 Trstená 5 SN od 12. 5. 08, 1-6-1b,

D-1013 Andrej Dubovský 920805 Trstená 3 SN od 12. 5. 08, 1-6-1a,

D-1014 Jozef Oláh 910318 Radzovce 2 SN od 12. 5. 08, 1-5a,

D-1015 Radoslav Repka 910714 Hnúšťa 2 SN od 12. 5. 08, 1-5a,

D-1016 Tomáš Kopčák 890912 Žarnovica 5 SN od 12. 5. 08, 1-6-1b,

D-1017 Patrik Očenáš 901228 Bzovík 5 SN od 12. 5. 08, 1-6-1b,

D-1018 Štefan Boroš 810702 Sliač 6 SN od 12. 5. 08, 1-2c,

D-1019 Marian Krajči 770704 Sliač 5 SN od 12. 5. 08, 1-6-1b,

D-1020 František Kunzo 730403 Badín 2 SN od 12. 5. 08, 1-6-1a,

D-1021 Peter Boros 881201 Jesenské 2 SP do 31. 10. 08, 1-5a,

D-1022 Robert Fízel 711021 Kalinovo 1 SP do 31. 10. 08, 1-1a,

D-1023 Branislav Benko 670117 Ružiná 5 SN od 12. 5. 08, 1-6-2a, 200 SK uhradiť,

D-1024 FK Ružiná pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť hráča v stretnutí 11. 5. 08,

D-1025 Ján Kraus HU FKTisovec dosp. 4 SN od 15. 5. 08, 1-10,

D-1026 FK Tisovec dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť divákov a funkcionára v stretnutí 11. 5. 08,

D-1027 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Kornel Telek 800802 Fiľakovo, Peter Borovička 880301 Krásno – zamietajú sa, Jakub Zátek 920223 Krásno – zemna zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 08, Ján Hollý 891112 K. Lieskovec – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP, Martin Janík 801113 Badín – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 08, Miroslav Zubáň 870322 Ďanová – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 08, Ján Berky 930623 Poltár – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP, Patrik Kuvik 900511 Poltár – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP, Peter Kokavec tréner dosp. LM Palúdzka – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 08,

D-1028 Adam Gajdoš 901129 Kováčová 2 SN od 12. 5. 08, 1-5a,

D-1029 Pavol Ďuriško 831213 Kalinovo 4 SN od 12. 5. 08, 1-3b,

D-1030 Rudolf Palkovič hlásateľ FK Kalinovo dosp. 4 SN od 12. 5. 08, 1-3b,

D-1031 Zsolt Horváth HU FK Kalinovo dosp. 4 SN od 12. 5. 08, 1-3b,

D-1032 FK Kalinovo dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti funkcionárov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 11. 5. 08,

D-1033 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  9. 5. 08 na 1 MFS: Patrik Ježko 880316 Žarnovica,

D-1034 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  12. 5. 08 na 2 MFS: Peter Šadlák 790808 Krásno, Milan Štefanka 711218 Žarnovica, Oto Szökis 870812 Hajnačka,

D-1035 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 12. 5. 08 na 1 MFS: Pavol Šmehýl 870316 Belá, Daniel Pecko 760805 Bánová B, Peter Sokolovský 840817 Strečno, Rastislav Kucian 830815 Valča, Peter Žabka 750306 K. Lúčka, Vladimír Madleňák 730512 O. Jasenica, Jozef Pečit 891201 Trebostovo, Dušan Ďuratný 830304 Bánová, Rastislav Petrek 800505 Zuberec, Jakub Dušička 880924 Lisková, Martin Kelčík 790712 L. Sliače, Juraj Moravčík 810927 Černová, Dušan Sarvaš 780810 V. Blh, Maroš Korbeľ 880925 M. Kameň, Patrik Krahulec 880117 M. Kameň, Miloš Beňuš 730601 Hnúšťa, Erik Vankovic 870429 Dudince, Tomáš Uhliar 900518 Hrochoť, Radoslav Dorotovič 780621 Hrochoť, Ivan Rakyta 880813 Selce, Tomáš Kotman 870214 Tomášovce, Zoltán Végh 810706 Hajnačka.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame ObFZ o nahlásenie postupujúcich rozhodcov (s licenciou A) do súťaží SsFZ v ľubovoľnom počte do 31. 5. 2008 na sekretariát SsFZ. Zároveň žiadame uviesť presnú adresu a tel. kontakt z dôvodu zverejnenia v RS 2008/09.

 

Trénersko metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Nominácia hráčov výberu SsFZ „94“ na turnaj regionálnych výberov v dňoch 18. - 21. mája 2008 v Senci a okolí: Adam Peťko, Filip Kupka, Matúš Vesel (Dukla B. Bystrica), Miroslav Sapieta, Richard Domin, Michal Mráz (FOMAT Martin), Adam Sabaka, Mário Mišurda, Peter Ličko, Miroslav Almaský, Peter Horváth, Dávid Macek (MFK Ružomberok), Róbert Petruš, Martin Hruboš (MŠK Žilina), Michal Szabo (ŽP Podbrezová), Patrik Sura (JUPIE Podlavice), Michal Faško (Partizán Čierny Balog), Vladimír Havrla (LAFC Lučenec). Realizačný tím: Peter Štefaňák, Ján Leitner, Ján Štrba – tréneri, Vladimír Hričina – vedúci družstva, Ján Sciranka – lekár. Zraz nominovaných hráčov je v nedeľu 18. mája o 10.30 hod. v areáli futbalového ihriska FC JUNIOR Radvaň.

2.       NIKE PREMIER CUP 2008/09 – do nového ročníka NPC v Stredoslovenskom regióne sa prihlásilo 58 družstiev (roč. narodenia 1994) -  rozlosovanie nového ročníka rozpošlú sekretári ObFZ na jednotlivé kluby do 21. 05. V prvom kvalifikačnom kole 27 resp. 28. mája sa odohrajú  nasledovné zápasy: 1. skupina (ObFZ BB) Brusno – Badín, Kremnička – Rakytovce 2. skupina (ObFZ ZV) Sliač – Krupina, Vígľaš/Pstruša – Očová

3.       skupina (ObFZ ZH/VK) Nenince – Veľké Zlievce, Voznica – Župkov, Dolné Hámre – Banská Štiavnica 4. skupina (ObFZ LC/RS) Divín – Tomášovce, Tisovec – Tornaľa 5. skupina (ObFZ MT) Háj – Horná Štubňa, Valča – Vrútky 6. skupina (ObFZ LM) Lipt. Lúžna – Dúbrava, Bobrovec – Palúdzka 7. skupina (ObFZ DK) Rabčice –  Rabča, Klin – Oravská Jasenica, Zázrivá – Dlhá 8. skupina (ObFZ ZA,CA) Kys. Lieskovec – Krásno, Rosina – Rajec. Všetky ďaľšie prihlásené družstvá sú priamo nasadené do 2. kola, ktoré sa odohrá v dňoch 10. - 11. júna 2008.

4.       Vv SsFZ na návrh TMK SsFZ schválil uznesenie, na základe ktorého sa od  ročníka 2008 / 2009 budú hrať zápasy mladších žiakov (2 a 3. LMŽ) na skrátenom ihrisku (od 16-ky po 16-ku) s počtom hráčov 8 + 1. 

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Žiada FK Vinica o zaslanie dokladu úhrady oprávnenej FA pre Družstevník Klenovec do 25. 5. 08 pod následkom discipl. konania.

2.       Berie na vedomie dohodu o vysporiadaní nákladov vo výške 16 945 SK medzi FK Námestovo a FK Krásno za neodohrané MFS SD a MD z 30. 3. 08. Doklad o úhrade zaslať na HK do 25. 5. 08.

3.       Prerokovala žiadosť FK Rabča ohľadom neuhradenia FA vo výške 7 141 SK od FK Trebostovo za neodohrané stretnutie 10. kola dorastu 7. 10. 07 nariaďuje FK Trebostovo uhradiť uvedenú sumu do 25. 5. 08 pod následkom discipl. konania. Doklad o úhrade zašle na HK do 25. 5. 08.

4.       Prerokovala žiadosť FK Z. Poruba ohľadom neuhradenia FA vo výške 5 571 za neodohrané stretnutie z 4. 11. 07 medzi FK Oščadnica – Z. Poruba. HK nariaďuje FK Oščadnica uhradiť uvedenú FA do 22. 5. 08 pod následkom discipl. riešenia. Doklad o úhrade zaslať na HK SsFZ.

5.       Prerokovala žiadosť FK Trebostovo za neodohrané stretnutie 13. kola dorastu FK Trebostovo – Nižná. Nariaďuje FK Nižná uhradiť fakt. čiastku vo výške 6 548 SK do 25. 5. 08 pod následkom discipl. konania.

6.       Prerokovala pohľadávky oddielov voči SsFZ. Nariaďuje uvedené pohľadávky uhradiť do 25. 5. 08 pod následkom discipl. konania: III. liga: D. Strehová – S č. 39 – 1 000+300 Sk, č. 42 – 5 000 SK; Krásno – S. č. 42 – 5 000 SK, č. 44 – 200+5 000+300 SK; K. N. Mesto – S č. 44 – 200+2 000+300 SK; Fiľakovo – S č. 44 – 15 000+300+5 000+300 SK; IV. liga: Dúbrava – S č. 39 – 3 000+300 SK; Selce – S č. 42 – 3 000+300 SK, č. 43 – 200+400 SK; N. Baňa – S č. 42 – 3 000 SK; O. Jasenica – S č. 42 – 3 000 SK; Brusno – S č. 42 – 6 000 SK; Oščadnica – S č. 44 – 3 000+300 SK; V. liga: Sklabina – S č. 42 – 5 000+300 SK; Sliač – S č. 42 – 1 000+300 SK; Hajnačka – S č. 42 – 6 000 SK; Hliník – S č. 42 – 6 000 SK; Poniky – S č. 42 – 2 000 SK; Sásová – S č. 42 – 4 000 SK; Vinica – S č. 42 – 2 000 SK; M. Kameň – S č. 42 – 4 000 SK; V. Blh – S č. 42 – 4 000 SK; Ďanová – S č. 42 – 2 000 SK; Rudinská – S č. 42 – 2 000 SK; D. Hričov – S č. 42 – 4 000 SK; Predmier – S č. 42 – 4 000 SK; Zalužany – S č. 43 – 3 000+300 SK; Peter Kokavec (Palúdzka) – S č. 42 – 200 SK; Ján Púpava (Pliešovce) – S č. 43 – 100 SK; Roman Uhrín (R. Janovce) – S č. 43 – 200 SK; Ivan Slabý (R. Janovce) – S č. 44 – 200 SK; Maroš Adamus (Nižná) – S č. 43 – 100 SK; dorast: Brusno – S č. 39 – 200 SK; Hnúšťa – S č. 39 – 1 000+300 SK; Tižina – S č. 43 – 200 SK; O. Veselé – S č. 43 – 3 000+300 SK; Šalková – S č. 44 – 1 000+300 SK; žiaci: Savon BB – S č. 39 – 100+200 SK; L. Mikuláš – S č. 41 – 100+200 SK; R. Sobota – S č. 43 – 200 SK. Fotokópiu o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ.

7.       Berie na vedomie FA oddielov za nedostavenie sa na stretnutie:

a)       FK Krásno – D. Strehová vo výške 12 530 SK (III. liga dospelí), nariaďuje uhradiť do 23. 5. 08

b)       FK K. Lieskovec – Rudina vo výške 1 981 SK (V. liga dorast 18. kolo), nariaďuje uhradiť do 23. 5. 08

c)       FK Hôrky – Zuberec vo výške 8 527 SK (IV. liga dorast), nariaďuje uhradiť do 23. 5. 08

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS: K. N. Mesto R (Makov – K. N. Mesto), Tisovec R (Tisovec – Ružiná). Na základe nesplnenia č. 4/a Štatútu... podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 20. 5. 2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Makov – K. N. Mesto, Ružiná – Poltár – opakovane pod následkom DK riešenia, Tisovec – Poltár, Turany – Dúbrava – opakovane pod následkom DK riešenia.

2.       Vyhodnotenie MFS v termíne  nepredložili: Fiľakovo a Makov (23), Kremnička (20. a 23), D. Ždaňa, L. Lúčka (21), D. Strehová (23 – nie je uvedená známka HR), Belá, K. Lieskovec (20), K. Lúčka (19).

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/09 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

 

Zmena DL č. 24

Bziny – T. Teplice (dorast, 27. 5. o 17.00)

 

Zmena DL č. 25

Žarnovica – Žiar B (odohrané)

Málinec – Vinica (AR1 a 2 aj predzápas dorastu)

Žarnovica – H. Nemce (odohrané)

 

Minichampions liga Slovensko 2008

Krajské finále dievčatá – Podlavice malá UT 22. 5. o 9.00-16.30,, T. Krahulec, Golian.

 

Hodnotenie R

III. liga:

L. Štiavnica – Fiľakovo (8,1;8,1/8,1), D. Ďaňa – Bytča (8,2;8,1/8,1), L. Lúčka – S. Bystrica, R. Sobota B – Kremnička, Bánová – Králiky (8;8/8,1), Námestovo – Makov (8,1;8,1/8,3), K. N. Mesto – D. Strehová (8,3;8,2/8,3), Zvolen – Krásno (8,2;8/8).

IV. liga sk SEVER:

Oščadnica – Stráňavy (8,1;8,1/8,1), Valča – K. Lúčka, Teplička – Belá Dulice (7,9;8/8,1), Tvrdošín – O. Jasenica, Z. Poruba – Dúbrava, Rosina – Trebostovo (8,1;8/8), Turany – K. Lieskovec (8,2;8,1/8).

IV. liga sk. JUH:

N. Baňa – Brusno (8;8/8,1), Hliník – Revúca (8,1;8,1/8,1), Tisovec – Ružiná (7,9;8,1/8,2), Poltár – Selce (8,1;8/8), Kalinovo – V. Krtíš (7,4;8,2/8,2), Jesenské – Tomášovce (8,3;8,1/8,2), Podlavice – Hajnačka (7,8;8/8).

V. liga sk. A:

Skalité – Rudina (8,1;8/8), Podvysoká – Varín (7,9;8/8), Korňa – Predmier (7,9;8,1/8,1), Závodie – Raková (8;8/8), D. Hričov – Radoľa (8;8,1/8), Belá – Bánová B (8;7,9/8), Rudinská – Strečno (8,2;8,2/8,3).

V. liga sk. B:

Nižná – Bešeňová, Zuberec – L. Šliače (7,8;8/8), O. Poruba – Trstená (8,1;8,1/8), Lisková – Dražkovce (8,4;8,3/8,3), Černová – Ďanová (8,2;8,1/8,1), Vrútky – Sučany (8;8,2/8), Palúdzka – Žaškov (8;8,1/8)

V. liga sk. C:

Kováčová – Badín (7,9;8,1/8), Č. Balog – B. Štiavnica (8;7,9/7,9), Š. Bane – Sásová (8,1;8,1/8,1), Poniky – Dudince (7,8;8/7,9), Žarnovica – Hrochoť (8,1;7,9/8), Sliač – Radvaň (8;8,1/8).

V. liga sk. D:

R. Janovce – V. Blh (8;7,9/8,1), Málinec – Š Team (8,1;8,1/8), M. Kameň – Hnúšťa (7,8;8,1/7,9), Radzovce – Vinica (7,8;8/8), Sklabiná – Lubeník (8,2;8,2/8,1), Boľkovce – Nenince (8,1;8,1/8,1), H. Zalužany – Mýtna (8,2;8,1/8).