Spravodaj č. 25/2007-08


Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Tak, ako sa to už stalo tradíciou, v tomto roku už po 13-ty krát vyhlasuje Stredoslovenský futbalový zväz, na základe hlasovania trénerov III. ligy a členov TMK, najlepších futbalistov v regióne stredného Slovenska v príslušnom roku. Slávnostné vyhlásenie 11-tky SsFZ za r. 2007 sa uskutoční 11. januára 2008 (piatok) o 19.00 hod. v reprezentačných priestoroch Zvolenského zámku. Udeľovanie ocenenia najlepším futbalistom sa uskutoční v rámci IV. plesu SsFZ. Prípravou plesov sleduje SsFZ založenie tradície neformálnych stretnutí funkcionárov zväzových orgánov a klubov, ocenených hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov, partnerov a fanúšikov futbalu na strednom Slovensku. Touto cestou Vás čo najsrdečnejšie pozývame na tento slávnostný večer. Z dôvodu organizačného zabezpečenia plesu Vás žiadame, aby ste nám do 4. 1. 2008 záväzne (telefonicky 048/4148913, faxom, 048/4148914, e-mailom futbal@ssfz.sk, prípadne mobil 0915 827656 Matejka, 0905 151511 Jánošová), nahlásili svoju účasť, účasť manželky (priateľky), prípadne ďalších Vaších hostí. Cena zlosovateľnej vstupenky pre jedného účastníka plesu je 800 SK.Vedenie SsFZ, ako aj sekretariát SsFZ sa chcú touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a v neposlednom rade všetkým fanúšikom futbalu na strednom Slovensku za posluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2008 veľa osobných a športových úspechov.