Spravodaj č. 15/2007-08

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Prerokované námietky: Belá – Tvrdošín, Makov – L. Lúčka, Brusno – Selce, Revúca – Ružiná, Radvaň – Poniky – všetky H – neopodstatnené; Stráňavy – Dúbrava – H – odstúpená na DK.

2.       Schválené zmeny termínov MFS: Poltár – Jesenské 12. kolo 20. 10. UHČ. FK Poltár úhradí 150 SK za predelegovanie.

3.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. D 10. kolo V. Blh – Vinica podľa SP čl. 100/b. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK V. Blh. Akceptujeme ospravedlnenie FK Vinica.

4.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 18. 10. 07 o 16.00 z MFS V. ligy sk. A 10. kolo D. Hričov – Rudinská R Peter Mihálka, AR1 Robert Hronček, DZ Ján Zeleňák, FK Rudinská: Radovan Čupa 810713 kap., Martin Kravec ved. dr., Jozef Okuliar 871125. Zároveň FK D. Hričov predloží videozáznam z uvedeného MFS do 16. 10. 07 pod následkom discipl. opatrení.

5.       Oznamujeme všetkým FK že MFS IV. a V. líg, súťaží dospelých sa v prípade priaznivých poveternostných podmienok (prvé jarné) kolo odohrá 4. 11. 07 o 13.00 zároveň oznamujeme že platia pre tieto stretnutia všetky výnimky z hracích dní a časov platné pre jarnú časť súť. roč. , ako aj súpisky a zozanmy. V prípade, že sa toto kolo odohrá, bude sa dohrávané stretnutie IV. ligy Sever Oščadnica – Trebostovo hrať 11. 11. 07 o 13.00.

6.       Oznamujeme účastníkom III. ligy, že v prípade priaznivých poveternostných podmienok sa 16 (prvé jarné) kolo odohrá 11. 11. 07 o 13.00 za obdobných podmienok ako sú uvedené v bode 5.

7.       Odstupujeme na doriešenie KR R Martin Tršo za oneskorené zaslanie zápisu o stretnutí IV. ligy sk. SEVER 9. kolo Belá – Tvrdošín.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamujeme FK, že v prípade priaznivých klimatických podmienok sa súťaže mládeže 16. kolo (prvé jarné) III. ligy SD a MD (UHČ 10.00-12.15) , l4. kolo IV. ligy dorast SEVER a JUH a V. ligy A, B, C, D (UHČ 10.30) a 14. kolo II. ligy SŽ a MŽ SEVER a JUH a III. liga SŽ a MŽ skupina A, B, C (UHČ 10.00-12.00)) odohrajú 3. a 4. novembra 2007. Zároveň oznamujme, že platia všetky schválené výnimky hracích dní, časov pre jarnú časť, súpisky a zoznamy.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        12. kolo III. ligy SD a MD Krásno – Martin 20. 10. 07 o 11.00-13.30,

b)        12. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Poltár – Jesenské 20. 10. 07 o 11.30,

c)        10. kolo V. ligy dorast sk. A Makov – Staškov 1. 11. 07 (štvrtok) o 13.00,

d)        7. kolo V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – Podvysoká 19. 10. 07 (piatok) o 15.00,

e)        11. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Skalité – Radoľa 16. 10. 07 (utorok) o 13.30-15.00,

3.       Kontumuje MFZ 10. kolo V. ligy dorast sk. B Rabča – Trebostovo. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rabča podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Trebostovo akceptujeme.

4.       Námietky v MFZ III. ligy SŽ sk. D 8. kolo Poltár – Tisovec boli prerokované na základe vyjadrenia R ako neopodstatnené.

5.       Berieme na vedomie list MFK Žarnovica ohľadne neskorého príchodu na MFS II. ligy SŽ sk. JUH MFK R. Sobota – Žarnovica. Ospravedlnenie FK Žarnovica akceptujeme bez výhrad.

6.       Predvolávame na zasadnutie 18. 10. 07:

a)       o 15.30 z MFS 9. kolo III. ligy SŽ sk. C Rakytovce – Žiar B. FK Rakytovce: Pavol Výbošťok tréner, Ján Kálavský ved. dr., Jakub Giertl 930524 – predložiť ŽP a preukaz totožnosti, Martin Styk kap. 930917; FK Žiar B: Peter Pančík ved. dr., Vladimír Širáň 940505 kap.; R Zuzana Debnárová.

b)       o 16.00 z MFS 10. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – L. Kokava. FK O. Veselé: Dušan Rejduga ved. dr., Roman Maslaňák 900920 kap., Patrik Bartkovjak 910304, Vladimír Borák tréner; FK L. Kokava Jaroslav Pozor tréner, Miroslav Porubän ved. dr., Tomáš Gajdoš 890217 kap.; R Marek Katrenčík.

c)       o 16.30 z MFS 10. kola II. ligy SŽ Dlhá – T. Teplice. FK Dlhá: Rastislav Kožienka ved. dr., Kuhajda Vojtech 930321 kap. dr., Anton Novák predseda; FK T. Teplice: Giterh Jaroslav ved. dr., Petrovič Ján 930121 kap., Miazda Tomáš 930103 a Tábory Ľubomír 930420; R Martin Dvorštiak.

d)       o 17.00 z MFS 10. kola II. ligy MŽ Dlhá – T. Teplice. FK Dlhá: Dávid Capuliak kap. dr. 950118; FK T. Tepluce: Barčiak Tadeáš 950502 kap. dr., Katarin Tomáš 950809; R Ladislav Capko.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-462 Oprava trestu uvedeného pod D-459 Miroslav Bobek 830522 Černová zastavenie činnosti za 4 ŽK od 27. 9. 07 na 1 MFS,

D-463 Tomáš Šípka 910619 D. Kubín 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-464 Tadeáš Barčiak 950502 T. Teplice 1 SN od 8. 10. 07, 1-4a,

D-465 Adrián Konček 930308 R. Sobota 2 SN od 4. 10. 07, 1-6-1a,

D-466 Tomáš Šimaliak 930923 Skalité 4 SN od 4. 10. 07, 1-6-1b,

D-467 Peter Valach 930201 Savon BB 2 SN od 4. 10. 07, 1-6-1a, 100 SK uhradiť,

D-468 Ladislav Pokoš 930315 Tisovec 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-469 Ján Banga 901225 Kalinovo 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-470 Ján Giertli 930610 Divín 2 SN od 8. 10. 07, 1-4a,

D-471 Matej Zachar 910707 B. Štiavnica 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-472 Jakub Haško 900730 D. Hámre 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-473 Ondrej Ľupták Hriňová 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-474 FK Selce dorast 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 6. 10. 07,

D-475 Jozef Kučera 721210 Ružiná 2 SP do 30. 6. 08, 1-1a,

D-476 Attila Igo 811106 Hajnačka 1 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-477 Jaroslav Kasenčák 890320 Rudina 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a, 100+200 SK uhradiť,

D-478 Miroslav Wilder tréner FK Korňa dosp. 2 SN od 8. 10. 07, 1-3a

D-479 Vladimír Kadúch asist. trénera FK Korňa dosp. 2 SN od 8. 10. 07, 1-3a,

D-480 Martin Sakala 890812 D. Hričov 1 SN od 8. 10. 07, 1-4a,

D-481 Matej Holeša 910907 Rosina 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-482 Peter Martiník 831024 Raková 1 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-483 Miroslav Trabalík 911027 O. Jasenica 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-484 Luboš Lisík 900801 Bziny 5 SN od 8. 10. 07, 1-6-1b,

D-485 Marián Greschner 910202 T. Teplice 4 SN od 8. 10. 07, 1-3b,

D-486 Lukáš Hykl 900205 T. Kľačany 4 SN od 8. 10. 07, 1-3b,

D-487 Peter Hrúzik 810105 O. Poruba 1 SN od 8. 10. 07, 1-4a,

D-488 Michal Hýll 910107 Belá 4 SN od 4. 10. 07, 1-6-1a,

D-489 Juraj Lukašík 800121 Trebostovo 4 SN od 8. 10. 07, 1-3b,

D-490 Michal Šalka 881117 D. Hámre 4 SN od 8. 10. 07, 1-3b,

D-491 Jaroslav Vidiečan 790115 Radvaň 1 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-492 Tomáš Kopčák 890912 Žarnovica 2 SN od 8. 10. 07,1 –a,

D-493 Andrej Homola 890906 Badín 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-494 Ondrej Chrobák 890328 Badín 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-495 Alexander Farion 900930 H. Nemce 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-496 Rastislav Oravec zdravotník FK H. Nemce dorast 4 SN od 8. 10. 07, 1-3b,

D-497 FK H. Nemce 1 000+300 SK za prerkovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 6. 10. 07,

D-498 Michal Krnáč 890310 Martin 2 SP do 30. 6. 08, 1-4a,

D-499 Marek Hollý tréner FK Martin SD 3 SN od 8. 10. 07, 1-3b,

D-500 FK Martin SD 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 7. 10. 07,

D-501 Mario Želiezka 850405 Zvolen 2 SN od 8. 10. 07, 1-5a,

D-502 Miroslav Valigura 780206 Králiky 2 SN od 8. 10. 07, 1-6-1a,

D-503 Miroslav Pecko usporiad. FK Bánová 4 SN od 8. 10. 07, 1-3b,

D-504 FK Bánová dosp. 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 7. 10. 07,

D-505 FK Krásno dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 30. 6. 08 + 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1c za napadnutie hráča divákom v stretnutí 7. 10. 07,

D-506 FK L. Lúčka dosp. 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 7. 10. 07,

D-507 Slavomír Eržiak 891126 H. Hámre 3 SN od 8. 10. 07, 1-4a,

D-508 Karol Praženica 701115 Sásová 8 SN od 4. 10. 07, 1-6-1c,

D-509 FK Sásová dosp. 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu podľa RS 2007/08,

D-510 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Vladimír Huťka 640331 Turany, Mário Korda 840905 Valča Kristián Lendvai 850222 Nenince – všetci zmeny zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 08, Roman Baláž 830825 K. Lieskovec – zamieta sa poruš. čl. 31 bod 2 DP, Jozef Kubina 761221 Sásová, Jozef Maslaňák, Vladislav Strelec – zamietajú sa,

D-511 Jozef Šávol 731121 Valča 2 SN od 1. 10. 07, 1-4a,

D-512 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 8. 10. 07 na 1 MFS: Rudolf Mikula 870208 Skalité, Marian Červený 780825 Bánová B, Miroslav Nemček 781223 Varín, Martin Tichý 851013 Varín, Eduard Šiška 771025 Zuberec, Peter Dudáš 840202 O. Poruba, Juraj Ondrla 861203 Dražkovce, Ivan Krnáč 760506 Ďanová, Robert Kubový 770821 Ďanová, Milan Remeň 870328 Sučany, Juraj Šustek 820516 Makov, Rastislav Kubica 770907 Krásno, Tomáš Macejko 830909 Zvolen, Michal Kľago 860425 K. N. Mesto, Tomáš Pindjak 860519 Námestovo, Daniel Beňadik 880315 L. Lúčka, Jaroslav Horčík 830328 L. Lúčka, Ján Dacho 840625 Tisovec, Peter Kanda 830203 Tomášovce, Attila Domík 740825 Ružiná, Milan Štefanka 711218 Žarnovica, Ján Beták 760906 D. Hámre, Tomáš Ondrejka 820511 Radvaň, Milan Gibala 820602 Radvaň, Lukáš Betka 880904 Č. Balog, Michal Kralina 831213 Dudince, Robert Dočkal 790629 Sásová, Štefan Bozo 741104 Radzovce, Ján Melich 790130 Málinec, Marek Raček 761129 Turany, Alan Lukašík 720226 Trebostovo, Michal Ruttkay 800214 TrebostovoPeter Korduliak 820416 Korňa,

D-513 Michal Perašín R 2 SN od 18. 10. 07, 3-4c, 200 SK uhradiť,

D-514 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Martin Filek 721123 Zuberec, Ladislav Rácz 871121 Fiľakovo, Peter Lušňák 831012 Oščadnica – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Jozef Kacko zdravotník O. Poruba, Jaroslav Kaštan zdravotník L. Lúčka, Ján Mesík tréner Selce – chýbajú poplatky, Mário Vnuk 930326 Radoľa, Peter Horváth 810508 Rudina, pavol Puráš 851122 Rudina – chýbajú poplatky za ČK,

D-515 DP predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.10.07 zo stretnutia: Makov – L. Lúčka III. liga dosp. o 16.00 FK Makov: Marian Mlakyta 790802; FK L. Lúčka: Samuel Mihál 870822; Stráňavy – Dúbrava IV. liga SEVER o 16.30. FK Stráňavy: Ľubomír Ondák funkc. FK; FK Dúbrava: Tibor Feketík asist. trénera. Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Urgujeme KR ObFZ, ktoré nezaslali príslušnosť rozhodcov k FK k 30.9.2007 v termíne do 10.10.2007 aby tak obratom urobili faxom resp. e-mailom na sekretariát SsFZ.

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.10.2007 o 15,30hod. R : Čunderlík, Hnilica, Zelezník (Ružiná – Kalinovo), Venglár (Sásová – Badín), Galád (administratívne nedostatky)

3.       KR SsFZ dôrazne upozorňuje, že rozhodca stretnutia je povinný pri nástupe pred začiatkom stretnutia skontrolovať čísla dresov všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí nastupujúcich v základnej zostave.

4.       V zmysle programu „TALENT“ Konvencie UEFA pozýva KR SsFZ dňa 25.10.2007 o 17,30 do Športovej haly na Štiavničkách v Banskej Bystrici na pracovné stretnutie vybraných rozhodcov SsFZ a ich odborných mentorov : R – Brodňan, Budáč M., Čičmanec, Halfár, Hrdlička, Chudý, Marhefka, Matejčík, Ondák, Ondruš, Perašín, Tomčík, mentori – Balko M., Jekkel, Olšiak, Minarčík, Perašín L., Samotný, Tomčík J., Vais.

5.       Chyby R – mínus body: Berko 0,2; Švec 0,2; Pavkovčeková 0,2; Bušo 0,2; Hrtús 0,2; Katrenčík 0,2; Šuška 0,2; Hronček 0,2; Pilšáková 0,4; Balázsik 0,2; Gombala 0,2; Venglár 0,2; Weiss 0,2; Vrtich 0,2; P. Oružinský 0,2; Kožík 0,2; Mojžiš 0,2; Holas 0,5; Martin 0,2; Bajús 0,5; Galád 1,2; Fábry 0,2; Čičmanec 0,4; S. Oružinský 0,2; Ligač 0,2; Truban 0,2; Švec 0,2; Kamenišťák 0,5; Nemček 0,2; Faber 0,2; Šalata 0,2; Vojvoda 0,2; Bariak 0,2; Weiss 0,2; Gonda 0,2; kyzek 0,2; Hromádka 0,2; Koštial 0,2; Laciak 0,2; György 0,2.

6.       Berieme na vedomie rozhodnutie DZ p. Jozefa Kahana ukončiť činnosť delegáta zväzu.

7.       Berieme na vedomie list DZ p. Milana Dolníka.

8.       Berieme na vedomie listy R p. Michala Perašína a DZ p. Ivana Roštára.

9.       Ospravedlňujeme : Majsniar  6. – 7. 10.,. Kmoško 20.10.,  Michalko  20. – 21. 10., Šmíd  27. –  28.10., Jánošík 27. – 28. 10., Pavol Ďurana od 19.10. do 31. 10., M. Kučera od 21.10.  k dispozícii  ÚDZ.

10.   Obmedzujeme delegáciu delegátom : V. Badurovi, DZ stretnutia Rudinská – Skalité, na jedno stretnutie za nedostatočnú kontrolnú činnosť po zápase´, I. Roštárovi, na dve stretnutia, za neúčasť na stretnutí III. LSD Čadca – Martin, Ľ. Konečnému, DZ na stretnutí P. Č. Balog – Sásová, na jedno stretnutie za nesprávne vyhodnotenie hernej situácie v 65.,. J. Nosáľovi, DZ na stretnutí Poltár – V. Krtíš, na jedno stretnutie  za nesprávne vyhodnotenie hernej situácie v 5 ´.,. M. Halajovi, DZ stretnutia Ružiná – Kalinovo, do konca jesennej časti za nedôslednosti v popise herných situácii v priebehu   a po stretnutí

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje dňa 10. novembra 2007 (sobota) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie, doškoľovací seminár (predĺženie platnosti licencie trénerov 2.  triedy B licencie a trénerov 3. triedy C licencie) v rozsahu 4 hod. od 09.00 hod. do 13.00 hod. a rekvalifikačný seminár ( pre trénerov 3. triedy C licencie zmena na 3. triedu EURO B licenciu) v rozsahu 10 hod. od 09.00 hod. do 19.00 hod. Žiadame všetkých záujemcov, aby do 26. októbra 2007 poslali záväzné prihlášky (poštou na SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. faxom 048 / 414 89 14 resp. mailom futbal@ssfz.sk) na príslušný druh seminára s uvedením mena, priezviska, kontaktnej adresy. Následne všetkým prihláseným trénerom budú zaslané pokyny s programom a poštovou poukážkou na uhradenie účastníckeho poplatku (doškolenie – 300.- Sk resp. rekvalifikácia 700.- Sk).

2.       TMK SsFZ žiada FK družstiev 3. ligy dospelých o zaslanie požadovaných podkladov (anketa 11-tka SsFZ resp. hodnotenie úrovne kvality 3. ligy) do 30. októbra 2007 v zmysle RS článok VIII / 6.

3.       TMK SsFZ vyzýva sekretárov ObFZ o urýchlené zaslanie faktúr na preplatenie nákladov spojených s organizáciou NIKE PREMIER CUP 2007

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS L. Štiavnica (S. Bystrica – L. Štiavnica) a L. Lúčka (Makov – L. Lúčka). Na základe nesplenia čl. 4/a „Štatútu...“ oba podnety odmieta (u FK L. Štiavnica aj 3/a).

2.       Na svojom zasadnutí 11. 10. 07 prejednala sťažnosť FK Valča na výkon R v MFS Dúbrava – Valča. Sťažnosť vyhodnotil ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR a DK. Vklad 1 000 SK sa vracia FK Valča.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie nepredložili: Hliník (7,8,9,10 – posledné upozornenie), Ružiná (9,10), Tomášovce, Kalinovo (9), Revúca, Oščadnica, Tvrdošín, Makov, D. Strehová (10).

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, v termíne do 16.10.2007 videozáznam (najlepšie na DVD nosiči) z MFS: D. Hričov – Rudinská (DK), Makov – L. Lúčka (DK).

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Špano Marek 780103 OŠK Lieskovec, Tavel Miroslav 670929 T. Štiavnička, Urban Eduard 720224 Budča, H – Agócs Tomáš 820318 Fiľakovo, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 4Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Sderdel Martin 840717 Dubová, Solivaj Ján 780331 Šalková, Štefko Adrián 750217 Elán Zvolen, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Dohrávka SsFZ

Svrčinovec – Podvysoká (V. liga dorast, 7. kolo 19. 10. o 15.00, platí pôvodná delegácia)

 

Zmena DL č. 11

Námestovo – Králiky (Ondák za Matejčíka)

Bytča – S. Bystrica (DZ Vorel za Halaja)

Ďanová – Bešeňová (Pavol Turňa za Ambróza, Ambróz za Pavla Turňu)

D. Hámre – Poníky (Bencúr za Doboša)

Jakub – S. Ľupča (dorast, ObFZ BB za Trša)

Kriváň – Žarnovica (dorast, ObFZ ZV za Bencúra)

Cinobaňa – Kalinovo (dorast, ObFZ LC za Holasa)

Skalité – Radoľa (SŽ a MŽ, 16. 10. o 13.30-15.00)

SFZ

Ružomberok – Artmédia (SD a MD, Krajči za Matejčíka)

D. Kubín – Námestovo (SŽ a MŽ, Ondák za Matejčíka)

 

Zmena DL č. 12

Stráňavy – K. Lieskovec (Vojtek za Hnilicu)

Krásno – Martin (SD a MD, 20. 10. o 11.00-13.30)

SFZ

Selce – Slovan (ženy, nová Riša – T. Krahulec, ObFZ BB).

 

Hodnotenie R:

III. liga: Fiľakovo – Bytča (8,3;8,1/8,2), S. Bystrica – L. Štiavnica (7,8;8,1/8), Kremnička – D. Ždaňa (7,8;8/8), Makov – L. Lúčka (7,9;8/8,1), D. Strehová – R. Sobota B (7,9;8/8), Krásno – Námestovo (8,3;8,1/8,1), Králiky – K. N. Mesto (7,9;8,1/8,1), Bánová – Zvolen (8,1;8,1/8,1).

IV. liga sk. SEVER: Oščadnica – Turany (8,1;8/8), Teplička – Rosina, K. Lúčka – O. Jasenica (8,2;8,1/8), Z. Poruba – Trebostovo (8,4;8,1/8,4), Tvrdošín – K. Lieskovec (7,9;8,1/8,1), Valča – Belá (8;8,2/8), Stráňavy – Dúbrava (8,1;8,1/8,1).

IV. liga sk. JUH: N. Baňa – Jesenské (8,2;8,2/8,1), Kalinovo – Podlavice (8;8,1/8), Poltár – Hajnačka (8,4;8,3/8,2), Tisovec – Tomášovce (7,5;8/7,9), Hliník – V. Krtíš (7,9;8,1/8), Brusno – Selce (8,1;8/8ň, Revúca – Ružiná (8,1;8,1/8).

V. liga sk. A:  Skalité – Belá (8,1;8,1/8,1), D. Hričov – Rudinská (8,3;8,2/8,2), Závodie – Strečno (7,8;7,8/8,1), Korňa – Bánová B (7,8;8/8), Podvysoká – Radoľa (8,2;8/8,1), Rudinská – Raková (7,8;8,2/8,2), Varín – Predmier (7,9;8/8).

V. liga sk. B: Nižná – Vrútky (8,1;8/8,1), Černová – Palúdzka, Bešeňová – L. Sliače (7,9;8/8), Zuberec – Žaškov (7,7;8,1/8,1), Lisková – Sučany (7,9;8/8,1ň, O. Poruba – Ďanová (8;8,1/8), Trstená – Dražkovce (8;8/8,1).

V. liga sk. C: Kováčová – Sliač (8,2;8,1/8), Žarnovica – D. Hámre (8,3;8/8,1), Poniky – Žiar B (8;8,1/8), Š. Bane – Radvaň (7,8;8/8,1), Č. Balog – Hrochoť (8,3;8,1/8), Badín – Dudince (8;8,1/8,1), B. Sťaivnica – Sásová (8,1;8/8,2ň.

V. liga sk. D: R. Janovce – Boľkovce, Radzovce – Mýtna (8,1;8/8), Skalbiná – H. Zalužany (7,7;8,1/8,2), M. Kameň – Nenince (8;8,1/8,2, Málinec – Lubeník (7,8;8,1/8), Olováry – Hnúšťa (8,2;8,1/8,1).