Spravodaj č. 12/2007-08

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Upozorňujeme všetky FK, že v prípade nesplnenia nariadenia ŠTK zo Spravodajcu č. 9 správa ŠTK bod 3 do 30. 9. 07, ŠTK vydá zákaz používať HP k odohratiu MFS, v prípade nesplnenia stanovených podmienok.

2.       Námietky kap. hostí: Dúbrava – Z. Poruba – neopodstatnené, Hajnačka – Podlavice – neopodstatnené.

3.       Schvaľujeme pre FK L. Mikuláš umelú trávanatú HP v areáli štadióna s možnosťou využitia počas celého súť. roč. Zároveň žiadame predložiť pasport k uvedenej HP do 4. 10. 07.

4.       Berieme na vedomie list FK Z. Poruba.

5.       Schválené zmeny termínov Nižná – Žaškov 26. 9. o 15.30, Černová – L. Sliače 26. 9. o 15.30, Lisková – Trstená 26. 9. o 15.00, Belá – Radoľa 3. 10. o 14.30.

6.       Žiadame FK Ružiná o nahlásenie mena osoby ,ktorá vstúpila na HP v drese č. 4 pri striedaní hráčov v MFS IV. ligy sk. JUH 5. kolo Ružiná – Kalinovo do 27. 9. pod následkom discipl. opatrení.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 6. kola:

a)        III. ligy SD a MD Čadca – Martin 27. 9. (štvrtok) o 13.00-15.30,

b)        V. ligy dorast sk. A K. Lieskovec – Svrčinovec 26. 9. (streda) o 16.00

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        9. kola V. ligy dorast sk. A Terchová – Podvysoká 30. 9. 07 o 12.00,

b)        8. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Z. Poruba 23. 9. 07 o 12.00.

3.       Nariaďuje odohrať MFS 6. kola dorast:

a)        IV. liga sk. SEVER L. Sliače – Strečno 3. 10. (streda) o 15.30

b)        IV. liga sk. SEVER Belá – Z. Poruba 3. 10. (streda) o 15.30

c)        V. liga sk. C S. Ľupča – Kremnica 3. 10. (streda) o 15.30.

4.       Kontumuje MFS 7. kola IV. lig y dorast sk. JUH B. Štiavnica – Detva. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK B. Štiavnica podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Detva akceptujeme.

5.       Námietka kap. domácich v MFS II. ligy MŽ sk. SEVER4 T. Teplice – Žilina B bola prerokovaná ako neopodstatnená.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-311 Jaroslav Trhančík 790318 Rosina 2 SP do 31. 5. 08, 1-10,

D-312 FK Rosina dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 30. 6. 08 + pokuta 3 000 SK, podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí 9. 9. 07,

D-313 Vladimír Frančiak 930413 Zborov 2 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-314 Martin Kocifaj 930116 Zborov 2 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-315 Rastislav Potočár 930514 Zborov 2 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-316 Martin Števaňák 930314 Trstená 1 SP do 31. 5. 08, 1-1a,

D-317 Lukáš Čmelík 960413 Žilina B 4 SN od 17. 9. 07,. 1-6-1a,

D-318 Radoslav Šimko 700719 Š. Bane 2 SP do 30. 6. 08, 1-4a,

D-319 Patrik Očenáš 901228 Bzovík 4 SN od 17. 9. 07, 1-6-1b,

D-320 Tomáš Gábri 891022 Tornaľa 3 SN od 17. 9. 07, 1-6-1a,

D-321 Milan Bajnok 890926 Krupina 2 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-322 Martin Majling 860120 Podlavice 3 SN od 17. 9. 07, 1-3b,

D-323 Tomáš Sudor 860404 Tisovec 1 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-324 Peter Brozdiansky 900612 D. Hámre 3 SN od 20. 9. 07, 1-3b,

D-325 Peter Podhradský 800130 Bánová B 1 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-326 Jozef Caban 821117 Králiky 1 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-327 Tomáš Tulinský 830726 L. Štiavnica 1 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-328 Kristián Šalga 890130 K. N. Mesto 2 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-329 Marek Kulošták 850207 Nižná 1 SP do 31. 5. 08, 1-4a,

D-330 Adrián Rakyta 850913 Vrútky 1 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-331 Juraj Švanda 891209 L. Lužná 2 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-332 Ján Koreň 920111 Vidiná 2 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-333 Marcel Geče 920630 R. Sobota 2 SP do 31. 5. 08, 1-4a,

D-334 Michal Čepko 840104 Málinec 1 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-335 Jozef Maslanák 780613 Sklabiná 5 SN od 17. 9. 07, 1-3b,

D-336 Tomáš Nemec 840308 Sklabiná 5 SN od 17. 9. 07, 1-3b,

D-337 Miroslav Trebula 830926 Mýtna 2 SN od 17. 9. 07, 1-6-1a,

D-338 Patrik Kovalčík 890812 Zuberec 4 SN od 17. 9. 07, 1-6-1b,

D-339 Tomáš Ďurkovský 900627 Hôrky 2 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-340 Martin Mičic 921009 Belá 2 SP do 31. 5. 08, 1-1a,

D-341 Michal Hýll 910107 Belá 2 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-342 FK Belá dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára po stretnutí 15. 9. 07,

D-343 Juraj Koscelník 870725 Turany 1 SN od 17. 9. 07, 1-5a,

D-344 Martin Budvesel 861217 Z. Poruba 2 SP do 30. 6. 08, 1-5a,

D-345 Ján Pivka HU FK Poltár dosp. 2 SN od 10. 9. 07, 1-10 200+400 SK uhradiť,

D-346 FK Z. Poruba dops. pokuta 2 000+300 SK uhradiť za prerokvoanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 16. 9. 07,

D-347 FK Poltár dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí 9. 9. 07,

D-348 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Radovan Kovalčík 811119 Sásová – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 5. 08, Peter Kurák 820814 Málinec – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 08, Jakub Paraj 900813 L. Mikuláš – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP, Patrik Karasy 731228 S. Bystrica – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 08, Vladimír Uličný 870423 Palúdzka – zamieta sa,

D-349 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Miroslav Šuraba 790509 Rudina – zamieta sa,

D-350 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 17. 9. 07 na 1 MFS: Daniel Gálik 810222 Bytča, Peter Výlupok 880828 Radvaň, Jozef Bugala 710708 K. Lúčka, Peter Bytčánek 861104 Podvysoká, Robert Charbuliak 840921 Bánová B, Milan Poliak 870805 Poltár, Juraj Randlísek 720208 Tomášovce, Peter Rackovský 881023 Podlavice, Karol Šlavka 861017 N. Baňa, Juraj Orčo 820824 Nižná,

D-351 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Jaroslav Gíret 930314 T. Teplice, Andrej Dula 900423 Badín, Michal Vlačuha 9008111 Klenovec, Ivan Minyu 911004 Hliník, Matej Sloviak 911023 Terchová – chýbajú poplatky za ČK, Bystrík Panák ved. dr. FK Bánová dorast, Marian Sedúch ved. dr. FK Belá dorast – chýbajú poplatky, Štefan Šaran 860202 Rudiná – chýba poplatok za 4 ŽK,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín fyzických previerok rozhodcov III. ligy, pozvaných rozhodcov zo IV. resp. V. ligy a rozhodcov, ktorí doteraz neabsolvovali previerky sa uskutoční dňa 27. septembra 2007 v Banskej Bystrici na tartane. Rozhodcovia vykonajú novú formu fyzických previerok – prerušovaný beh na jedno 400m kolo – 150m beh, 50m chôdza, 150m beh, 50m chôdza. Podmienkou splnenia FP je odbehnutých 10 kôl v limitoch – beh (150m - 35s), chôdza (50m - 45s). Doporučujeme R informovať sa u kolegov z republikových súťaží o spôsobe samotného vykonania previerky a v dostatočnom predstihu si novú formu fyzických previerok aj natrénovať. Prezentácia rozhodcov bude od 13,00 – 13,30 hod. v Športovej hale na Štiavničkách.

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie 27. 9. 07 o 16.00 R Rendla.

3.       Chyby R (mínus body): Hnilica 0,4; P. Oružinský 0,2; Tilech 0,2; M. Poliak 0,2; Gombala 0,2; Václavík 0,2; Balázsik 0,2Ostrihoň 0,2; S. Kučera 0,2; Šibal 0,2; Holas 0,2; Laciak 0,2; Martin 0,2; Hrdlička 0,2; Jodas 0,2; M. Majer 0,2; Urda 0,2; Galád 0,2; Mojžiš 0,2; Golian 0,2; Verkin 0,2; Vanková 0,2; Verkin 0,2; T. Kučera 0,2; Martin 0,2; Peter Turňa 0,2.

4.       Opätovne upozorňujeme delegátov, že pri udelení známky pre rozhodcu, alebo asistenta rozhodcu  8,0 a vyššie musia známku podrobne zdokumentovať, podobne postupovať aj pri udelení známky nižšej ako 8,0.

5.       Na zasadanie úseku delegátov vo štvrtok,  27. septembra o 16.30 hod. v Banskej Bystrici pozývame delegátov:  P. Chovanec, A. .Piaček, M. Rúčka, P. Králka, L.Hurík, P. Jánošík, P.  Bubniak.

6.       Opätovne upozorňujeme delegátov na dodržiavanie zásady uverejnenej v Spravodajcovi č. 9 - Komisia rozhodcov, odsek 10,   pri  vyplňovaní „ Správy delegáta o priebehu stretnutia“. V prípade, že sa nedostatky budú opakovať úsek delegátov prikročí k sankciám.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Žiadame sekretárov ObFZ, aby urýchlene zaslali faktúry za organizáciu kvalifikačných kôl NIKE PREMIER CUP na sekretariát SsFZ.

2.       Nominácia výberu SsFZ „94“ na regionálny turnaj v Senci v dňoch 23. - 26. septembra 2007: A. Peťko, T. Mikulec, M. Vesel, F. Smädo (Dukla B.Bystrica), M. Belaník, P. Chmeliar, R. Lončík (MŠK Žilina), J. Dvorštiak, R. Domin, M. Mráz, M. Sapieta (FOMAT Martin), E. Turňa, P. Lupták (ŽP Podbrezová), P. Ličko, M. Almaský, P. Horváth (MFK Ružomberok), P. Olšiak, V. Havrla (LAFC Lučenec). Realizačný tím: J. Laitner, J. Štrba – tréneri, J. Sciranka – lekár, M. Vesel – techn. vedúci. Zraz nominovaných je dňa 23. septembra 2007 (nedeľa) o 13.00 v areáli štadióna FC JUNIOR Radvaň.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zamietnuté čl. 12: Martin Sokol 800525 Kremnička – Brusno, Ján Kováč 770909 Sliač – Žarnovica, Filip Tvaružek 900912 K. Lieskovec – Ochodnica, Norbert Czene 810306 Jesenské – V. Blh, Tibor Doboš 890911 H. Tesáre – Dudince, Matej Kurčík 910717 Boľkovce – Tomášovce. Neprerokované čl. 10 ods. a: Ľubomír Siman 890313 Námestovo – Klin. Schválené prestupy čl. 16 od. 1: Jakub Koreň 891003 Hubová – Černová – žiadame FK Černová zaslať RP na SsFZ BB, Ladislav Marinec 810111 Vinica – Nenince, žiadame FK Nenicne zaslať RP na SsFZ BB.

2.       Na návrh MaK odstupuje na doriešenie na DK hráča FK Bytča (D. Hričov) Marian Weber 810318 pre porušenie čl. 2 odst. 2.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky k 13. 9. 07: III. liga: Fiľakovo – S č. 7 – 10 000+300 SK, S č. 8 - 3 000+3000+10000+300 SK; Kremnička – S č. 10 - 5 000+300 SK; IV. liga: Dúbrava – S č. 7 - 5 000+300 SK; Brusno – S č. 8 - 2 000+300, S č. 9 - 2000+300 SK; Belá S č. 8 - 2 000+300 SK; Poltár – S č. 9 - 5 000+300 SK; V. liga: Sklabiná – S č. 7 - 1 000+300 SK;  dorast: Jesenské – S č. 7 – 100+200 SK; Tempus RS – S č. 8 – 100+200 SK; Bušince – S č. 10 – 10 000+300 SK. HK nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť do 24. 9. 07 pod následkom discipl. riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec).

1.       Komisia zaevidovala podnet FK Valča na výkon AR v MFS K. Lúčka – Valča. Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ podnet odmieta.

2.       Komisia na svojom zasadnutí 13. 9. 07 prejednala sťažnosť FK Selcena výkon R a AR v MFS Poltár – Selce. Podnet prejednala ako čiastočne opodstatnený, svoje zistenia odstupuje KR SsFZ. Vklad 1 000 SK sa vracia FK Selce. Ďalej prejednala sťažnosť FK Poltár na výkon AR v MFS Poltár – Ružiná. Podnet prejednala ako nepreukázateľný. Vklad 1 000 SK sa vracia FK Poltár.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 25. 9. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: K. Lúčka – Valča. Upozorňujeme, že záznam z MFS na DVD nosiči vracia sekretaiát len na vyžiadanie.

2.       Vyhodnotenie nepredložili: Fiľakovo, Makov, Hliník, Selce, Poltár, Oščadnica, Tvrdošín, K. Lieskovec (7), Ružiná (5,6,7 – posledná výzva), O. Jasenica (6,7).

3.       Oprava RS 2007/08 časť adresár FK, IV. liga sk. SEVER: OŠK Rosina: prezident - Jaroslav Kais, m 0905 600513; MFK Turany: od 4. 9. 07 prezident Viliam Kapusta, m 0903 958257, manager Ivan Janiga, m 0905 616209; V. liga sk. B: Slovan Trstená: od 19. 8. 07 predseda Jozef Ďubjak, č. t. zam.: 043/5310100, m 0903556056, tajomník: Patrik Valko, č. t. zam. 043/5305160, m 0903 408718.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Ádam Ján 730729 FC Š Team, Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Blaško Norbert 920208 Kováčová, Ciesarik Tomáš 871123 Hlboké, Košút Ján 910215 Zvolen (MFK Detva), Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Špano Marek 780103 OŠK Lieskovec, Tavel Miroslav 670929 T. Štiavnička, Urban Eduard 720224 Budča, H – Agócs Tomáš 820318 Fiľakovo, Bariak Michal 860401 Zael M. Kameň, Belko Miroslav 851113 Rudinská, Beran Miroslav 790817 Kalinovo, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Frátrik Radovan 780422 Belá, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 4Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Kocian Lukáš 901223 Súľov, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Kušniar Pavel 861030 M. Kameň, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Mára Tomáš 850823 Zástranie, Pilár Peter 700717 Habovka, Sderdel Martin 840717 Dubová, Solivaj Ján 780331 Šalková, Šiška Martin 910506 L. Sliače, Štefko Adrián 750217 Elán Zvolen, Tropek Dominik 861026 Trstená, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Dohrávky 6. kola

Upozorňujeme R a DZ, aby sledovali aj správy ŠTK SFZ ohľadom termínov neodohraných MFS z 8. – 9. 9. 07.

Nižná – Žaškov (6. kolo, 26. 9. o 15,30 – platí pôvodná del.),

K. Lieskovec – Svrčinovec (dor. 6. kolo, 26. 9. o 16,00 – platí pôvodná del.).

Zmena DL č. 8

Jesenské – Hajnáčka (DZ Braučok za Uhrína, aj dorast),

 

Zmena DL č.

Revúca  - N. Baňa (DZ Uhrín za Braučoka),

Raková – Podvysoká (Dobroň za Strnu),

Rabča – L. Hrádok (SŽ a MŽ, 30. 9. nová ObFZ DK – ObFZ DK),

Detva – Pliešovce (SŽ a MŽ, 26. 9. o 13,00 – 15,00).

Hodnotenie R:

III. liga: Králiky – Fiľakovo (7,8;8,3/8,1), Bánová – Krásno 8,2;8/8), Zvolen – D. Strehová (8,4;8,1/8,1), K. n. Mesto – Makov 8,2;8,1/8,1), Námestovo – Kremnička 7,5;7,8/8), R. Sobota B – S. Bystrica 8,1;8/8), L. Lúčka – Bytča (8,2;8,1/8), D. Ždaňa – L. Štiavnica (8;8/8).

IV. liga sk. SEVER: Stráňavy – Oščadnica (8,2;8,2), K. Lúčka – Valča (8,2;8,2/8,1), O. Jasenica – Tvrdošín (8,1;8,1/8,1), Dúbrava – Z. Poruba (6,5;7,5/8), Belá – Teplička 8;8/8,1), K. Lieskovec – Turany (8,3;8/8,1), Trebostovo – Rosina (7,9;8,1/8).

IV. liga sk. JUH: Brusno – N. Baňa (8,3;8,1/8,1), Revúca – Hliník (7,9;8/8), Ružiná – Tisovec (8,1;8,3/8,1), Selce – Poltár 7,7;8,1/8,1), V. Krtíš – Kalinovo (7,9;7,9/8), Tomášovce – Jesenské, Hajnačka - Podlavice (8;8,1/8).

V. liga sk. A:  Rudiná – Skalité (8,2;8,1/8), Varín – Podvysoká (8,1;8,1/8,2), Predmier – Korňa, Strečno – Rudinská (8,1;8/8), Raková – Závodie (8;8/8), Radoľa – D. Hričov (8,3;8,4/8,3), Bánová B – Belá (7,7;8/8).

V. liga sk. B: Bešeňová – Nižná (7,8;8,2/8,2), Trstená – O. Poruba (8,1;8,2/8,1), Dražkovce – Lisková (7,8;8/8), L. Sliače – Zuberec (8;8/8,2), Ďanová – Černová (8;8,1/8), Sučany – Vrútky (8,2;8/8,1), Žaškov – Palúdzka (8;8,2/8).

V. liga sk. C: Badín – Kováčová (7,9;7,9/7,9), B. Štiavnica – Č. Balog (8,3;8,3/8,1), Sásová – Š. Bane (8,1;8/8), Dudince – Poniky ()8,2;8/8,1), Hrochoť – Žarnovica (7,8;8/8), Radvaň – Sliač (8;8/8), Žiar B – D. Hámre (8,4;8,3/8,3).

V. liga sk. D: V. Blh – R. Janovce (8,2;8,1/8), Olováry – Málinec (8,1;8,1/8,2), Hnúšťa – M. Kameň (8,2;8,2/8), Vinica – Radzovce (8,2;8,1/8,1), Lubeník – Sklabiná (8;8,1/8,1), Nenince – Boľkovce (7,9;8,1/7,9), Mýtna – H. Zalužany (7,4;8,1/8).