Spravodaj č. 10/2007-08

 

Generálny sekretár SFZ zvoláva na 14. 9. 2007 so začiatkom o 14.00 hod. do Športhotela Donovaly poradu skretárov oblastných a regionálnych FZ. Účasť pozvaných na uvedenom podujatí je nutná.

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Námietky kap.: K. Lieskovec – Trebostovo (D- neopodstatnená), Brusno – Tisovec (H – postúpená na DK), Ružiná – Kalinovo (H – postúpená na KR), Rudina – Korňa (H – neopodstatnená), B. Štiavnica – Sliač (H – neopodstatnená).

2.       V prípade nepriaznivého počasia povoľujeme dňom 6. 9. 07 použiť k odohratiu MFS všetky schválené HP (vrátane škvárových). Upozorňujeme R na povinnosť uviesť v Zápise o stretnutí na ktorej HP sa MFS odohralo.

3.       Upozorňujeme R a DZ na správne uvádzanie účastníka V. ligy sk. D FK Š Team a nie FK Olováry pod následkom discp. opatrení.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        7. kolo III. ligy SD a MD Bytča – N. Baňa 15. 9. 07 o 10.00-12.30, FK Bytča uhradí 150 SK na účet SsFZ za predelegovanie R,

b)        8. kolo V. ligy dorast sk. B Rabča – L. Kokava 22. 9. 07 o 15.00. FK L. Kokava uhradí 150 SKna účet SsFZ za predelegovanie R,

c)        6. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – Martin B 18. 9. 07 (utorok) o 14.00-16.00, FK Belá uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie R,

d)        9. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Martin B – V. Rovné 26. 9. 07 (streda) o 14.00-16.00.

2.       Kontumuje MFS 3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D D. Niva – radzovce. Priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Radzovce podľa SP čl. 100/b.

3.       Oznamuje:

a)        že MFS III. ligy SD a MD 6. kolo Bánová – L. Mikuláš sa odohrá na ihr. v Brezanoch v pôvodnom termíne a UHČ 8. 9. 07 o 10.00-12.15,

b)        účastníkom IV. ligy dorast sk. JUH, že FK B. Štiavnica odohrá doma hrané MFS počnúc 7. kolom v sobotu o 14.00 po zápase SŽ a MŽ. Popaltok 200 SK za predelegovanie R bol uhradený,

4. Námietka kap. hostí v MFS II. ligy MŽ sk. JUH Podbrezová B – Krupina bola prerokovaná ako bezpredmetná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-205 Na základe rozhodnutia VV z 24. 8. 07 DK trestá FK Bušince dorast pokutou 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za odvolanie účasti družstva v IV. lige JUH dorast pred začiatkom súťaže. Fotokópiu dokladu o úhrade predloží FK Bušince do 24. 9. 07 na sekretariát SsFZ. Žiadame ObFZ V. Krtíš, aby preukázateľne informoval FK Bušince o uvedenom treste.

D-206 Roma Lofaj 890130 L. Hrádok 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-207 Michal Šnek 890424 H. Nemce 4 SN od 30. 8. 07, 1-2b,

D-208 Adam Hrčka 900916 Dudince 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-209 Peter Sartoris 900624 Žarnovica 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-210 Michal Laurov 890808 Žarnovica 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-211 Matej Turcaj 911101 Brusno 3 SN od 3. 9. 07, 1-4a,

D-212 Štefan Boroš 810702 Sliač 1 SN od 30. 8. 07, 1-5a,

D-213 Ján Sekula 840316 Sliač 3 SN od 30. 8. 07,1-6-1b,

D-214 Roman Galeta 870526 D. Hámre 2 SP do 31. 5. 08, 1-1a,

D-215 FK B. Štiavnica dosp. pokuta 3 000+300 Sk za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti divákov v stretnutí 29. 8. 07,

D-216 Ondrej Kajda 890104 L. Lužná 5 SN od 3. 9. 07, 1-3b,

D-217 Vladimír Uličný 870423 Palúdzka 4 SN od 3. 9. 07, 1-4a,

D-218 Jozef Túry tréner FK Černová dosp. 5 SN od 3. 9. 07, 1-3b, 200+400 SK uhradiť,

D-219 Peter Noga 891211 Terchová 4 SN od 30. 8. 07, 1-4a,

D-220 Jozef Pekarík 850810 D. Hričov 1 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-221 Radovan Frátrik 870422 Belá 1 SP do 30. 4. 08, 1-5a,

D-222 Lukáš Šlapka 890420 Zborov 5 SN od 3. 9. 07, 1-6-1b,

D-223 Martin Ballay 900906 D. Hričov 5 SN od 3. 9. 07, 1-6-1b,

D-224 Patrik Skotnický 920617 Bytča 5 SN od 3. 9. 07, 1-6-1b,

D-225 Ladislav Gaňa 920630 Bytča 8 SN od 3. 9. 07, 1-6-1b,

D-226 Šimon Šulek 940107 Zvolen 4 SN od 3. 9. 07,1-6-1b,

D-227 Michal Majtán 940416 V. Rovné 2 SP do 30. 4. 08, 1-4a,

D-228 Marek Mrvečka 930723 Radoľa 3 SN od 3. 9. 07, 1-6-1a,

D-229 Matej Rajnoha 930921 S. Bystrica 3 SN od 3. 9. 07, 1-6-1a,

D-230 Filip Gera 910513 Čadca 2 SN od 30. 8. 07, 1-5a,

D-231 Marek Ryneš 930123 L. Hrádok 2 SN od 30. 8. 07, 1-5a,

D-232 Július Zajac 940116 Očová 3 SN od 3. 9. 07, 1-2b,

D-233 Štefan Melicher 931220 Tisovec 2 SN od 3. 9. 07, 1-2a,

D-234 Jaroslav Matula 950215 Tisovec 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-235 Ján Košút 910215 Zvolen 5 SN od 3. 9. 07, 1-6-1b,

D-236 Richard Krátky 920918 N. Baňa 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-237 Juraj Kočan 930611 Brusno 5 SN od 3. 9. 07, 1-6-1b,

D-238 FK Zvolen MD 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 29. 8. 07,

D-239 Michal Zátorský 891224 K. Lieskovec 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-240 Dídvid Slivka 900502 Savon BB 2 SN od 30. 8. 07, 1-5a,

D-241 Miroslav Králik 891031 Krásno, 1 SN od 30. 8. 07, 1-4a,

D-242 František Piaček 900427 Čadca 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-243 Daniel Šustek 901002 Rakytovce 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-244 Zoltán Fandák 900301 Revúca 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-245 František Marčok 891111 Námestovo 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-246 Matúš Pobožný 900921 Podbrezová B 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-247 Pavol Dzúrik 830401 Námestovo 3 SN od 30. 8. 07, 1-6-1b,

D-248 Dušan Vrbiniak 850220 Zvolen 1 SN od 30. 8. 07, 1-5a,

D-249 FK Kremnička dosp. 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 29. 8. 07,

D-250 Zdenko Hauer 771017 Brusno 3 SN od 3. 9. 07,1-3b,

D-251 Viktor Žingor 880102 D. Strehová 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-252 Ján Radič 750623 Poltár 1 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-253 Tomáš Petríček 871213 Jesenské 1 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-254 Peter Michalko 750315 Tisovec 3 SN od 3. 9. 07, 1-3b,

D-255 Ján Gelien 910525 Hriňová 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-256 Štefan Švihla ved. dr. FK D. Hámre 4 SN od 3. 9. 07, 1-3b,

D-257 FK D. Hámre dorast 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 1. 9. 07,

D-258 Ľubomír Macko 900209 Halič 4 SN od 3. 9. 07, 1-3a,

D-259 Jozef Suja 891108 Cinobaňa 2 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-260 Marian Naszaly 770314 Š Team 1 SN od 3. 9. 07, 1-5a,

D-261 Roman Šatara 740228 Mýtna 1 SN od 3. 9. 07, 1-4a,

D-262 Patrik Karasy 731228 S: Bystrica DK hráčovi dňom 3. 9. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 11. 9. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v zastavenej činnosti v stretnutí 29. 8. 07) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-263 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ivan Pavlovič 890612 Fomat Martin – zamieta sa, Robert Hejčík 790618 Kremnička – zmena zvyšku trestu 1 SP do 31. 5. 08,

D-264 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 3. 9. 07 na 1 MFS: Peter Kuric 780614 Kremnička, Dušan Doboš 830314 Ďanová, Andrej Barušinec 820804 Valča, Milan Ihnačik 721030 Boľkovce, Lukáš Čičala 860729 Rudina, Martin Kravec 861014 Rudinská, Martin Hodoň 870422 Rudinská,

D-265 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Martin Majerík 740915 Turany, Jozef Michalíček 850288 Korňa, Jakub Paraj 900813 L. Mikuláš, Arnold Agócs 930301 Hajnačka – chýbajú poplatky za ČK, Peter Píš tréner Zvolen – chýba poplatok,

D-266 DK predvoláva na svoje zasadnutie 13. 9. 07 K. Lieskovec – Trebostovo IV. liga SEVER dosp. o 16.00, FK K. Lieskovec: Roman Baláž 830825, Jaroslav Mihalda 820107, FK Trebostovo: Richard Lukašík 740912. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a pozvaných rozhodcov zo IV. resp. V. ligy sa uskutočnia dňa 14. septembra 2007 v Banskej Bystrici na tartane. Rozhodcovia vykonajú novú formu fyzických previerok – prerušovaný beh na jedno 400m kolo – 150m beh, 50m chôdza, 150m beh, 50m chôdza. Podmienkou splnenia FP je odbehnutých 10 kôl v limitoch – beh (150m - 35s), chôdza (50m - 45s). Doporučujeme R informovať sa u kolegov z republikových súťaží o spôsobe samotného vykonania previerky a v dostatočnom predstihu si novú formu fyzických previerok aj natrénovať. Pozvaní  R: Jánoš, Frančák, Ondrašina, Hrmo, Fábry, Mi Jakubjak. Rozhodcovia III. ligy predložia platnú lekársku prehliadku od športového lekára! Prezentácia rozhodcov bude od 14,15 – 14,45 hod. v Športovej hale na Štiavničkách.

2.       Delegáti v stretnutiach dospelých v dňoch  8. – 9. septembra a 15.-16. septembra vykonajú na štadiónoch kontrolu vytvorenie vhodných podmienok a miesta pre DZ a zhotovenie video záznamu podľa Rozpisu súťaží SsFZ, časť XV. Všeobecné povinnosti, písmeno e, a o zistených skutočnostiach podajú informáciu v prílohe „Správy delegáta o priebehu stretnutia“

3.       Upozorňujeme delegátov, že na webovej stránke SsFZ v skupine „komisie“  sú umiestnené upravené a rozšírené  „Pokyny pre delegátov ... „ . Rozšírený písomný materiál je záväzný pre činnosť delegátov zväzu.

4.       Berieme na vedomie, že na zasadaní Výkonného výboru SsFZ  24. augusta 2007 bolo schválené vytvorenie úseku delegátov zväzu a jeho začlenenie pod riadenie Komisie rozhodcov SsFZ.

5.       Úsek delegátov zobral na vedomie list delegáta Petra Šmída a Jozefa Kusku.

6.       Opätovne upozorňujeme delegátov, že pri udelení známky pre rozhodcu, alebo asistenta rozhodcu  8,0 a vyššie musia známku podrobne zdokumentovať, podobne postupovať aj pri udelení známky nižšej ako 8,0.

7.       Zmena č. t.: V. Orság 0918 597289.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2007/2008 – finálové turnaje NPC sa uskutočnia pre Banskobystrický kraj dňa 12. septembra (streda) v Lovči od 09.00 hod. (účastníci – Dukla BB, ŽP Podbrezová, JUPIE Podlavice, LAFC Lučenec, MFK Zvolen a MŠK Žiar nad Hronom) a pre Žilinský kraj dňa 13. septembra (štvrtok) v Diviakoch od 09.00 hod. (účastníci MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FOMAT Martin, Tatran Krásno n. Kysucou, MŠK Námestovo a Istrobanka Rajec. Propozície turnaja a rozpis zápasov obdržali zúčastnené družstvá poštou, zraz všetkých družstiev je o 08.30.

2.       Žiadame sekretárov ObFZ, aby urýchlene zaslali faktúry za organizáciu kvalifikačných kôl NIKE PREMIER CUP na sekretariát SsFZ.

3.       Širšia nominácie výberu amatérov SsFZ na regionálny turnaj v Senci v dňoch 21. - 23. september 2007: P. Machunka, M. Habiniak, Š. Macko (MŠK Námestovo), B. Špaňo, D. Vrbiniak (MFK Zvolen), S. Brišš (MŠK K. N. Mesto), T. Pagač, Z. Cimerman (Metal Servis Králiky), P. Tomašovič, R. Máč (Prameň D. Strehová), L. Ďuratný, A. Frátrik, J. Stalmašek, B. Sľuka, D. Labuda (Jedota Bánová), P. Koleno (MFK R. Sobota „B“), M. Berky (Sklo Tatran Poltár), J. Sekereš, M. Sepeši (Sokol Dolná Ždaňa), J. Šustek (ŠK Javorník Makov), P. Sedúch (Pokrok Stará Bystrica). Po odohratí  zápasov  6. kola  bude nominácia zúžená na 18 hráčov, nominačné listiny pre všetkých nominovaných hráčov + realizačný tím budú zaslané poštou na príslušné FK.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Na základe rozhodnutia MaK SsFZ bol prestup Dovičiak Martin 881025 Strečno – Idop Lipovec prerokovaný ako opodstatnený v prestupovom termíne júl 2007. Žiadame FK Strečno okamžite zaslať RP menovaného hráča FK Idop Lipovec pod následkom discp. opatrení.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec).

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkony R a a AR FK: Námestovo – Fiľakovo, D. Strehová (Králiky – D. Strehová), Podlavice (V. Krtíš – Podlavice). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ všetky podnety odmieta. Podnet FK Brusno prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 13. 9. 07 o 15.30.

2.       Na svojom zasadnutí 30. 8. 07 prejednala sťažnosť FK Slovan Skalité na výkon R a AR v MFS Korňa – Skalité. Podnet prejednala ako čiastočne opodstatnený, svoje zistenia odstupuje KR. Vklad 1 000 SK sa vracia FK Skalité.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 11. 9. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: K. Lieskovec – Trebostovo, Králiky – D. Strehová, V. Krtíš – Podlavice.

2.       Vyhodnotenie nepredložili: L. Štiavnica, Rosina, Turany, Z. Poruba, Hliník, Ružiná (5), Tvrdošín (3, 4, 5 -   posledná výzva), K. Lieskovec, Belá (4, 5).

 

Zmena DL č. 7

Mýtna – H. Zalužany (Kratochvíla za Hlaváčika),

Bytča – N. Baňa (SD a MD, 15. 9. o 10.00-12.30, Hreus za Škvareka),

B. Štiavnica – Detva (dorast, 15. 9. o 14.00, nová Tapfer – Truban),

B. Štiavnica – Žiar B (SŽ a MŽ, nová Truban – Tapfer),

SFZ

Žilina – B. Bystrica MD, nová Chmúrny – Zelezník, Ligas),

 

Zmena DL č. 6

Zuberec – Dražkovce (Korenčík za Šušku),

Bánová – L. Mikuláš (SD a MD, Brezany),

Belá – Martin B (SŽ a MŽ, 18. 9. o 14.00-16.00),

SFZ

Žilina B – Ružomberok B (SD a MD, Hrtús za Šušku)

 

Hodnotenie R:

III. liga: Krásno – Fiľakovo (8,2;8,1/8), Králiky – D. Strehová (8;8,1/8), Bánová – Makov (8,1;8,1/8,1), Zvolen – Kremnička (8,3;8,2/8,2), K. N. Mesto – S. Bystrica (8,3;8,1/8,1), Námestovo – Bytča (8,3;8/8,1), R. Sobota B – L. Štiavnica (8,3;8,3/8,3), L. Lúčka – D. Ždaňa (7,9;8,1/8).

IV. liga sk. SEVER: Valča – Oščadnica (8,2;8/8), Stráňavy – Tvrdošín (7,8;8,1/8,1), K. Lúčka – Z. Poruba (8;8,2/8,2), O. Jasenica – Teplička (8,2;8,1/8,1), Dúbrava – Turany (8,1;8/7,9), Belá -. Rosina (8;8/8,1), K. Lieskovec – Trebostovo (7,4;8,2/8,1).

IV. liga sk. JUH: Hliník – N. Baňa, V. Krtíš – Hajnačka (8;8/8), Brusno – Tisovec (8,3;8,1/8,1), Revúca – Poltár (8,4;8,2/8,3), Ružiná – Kalinovo (8,1;7,8/8,2), Selce – Jesenské (8,1;8,1/8,2), Tomášovce – Hajnačka (8,2;8,1/8,2).

V. liga sk. A:  Podvysoká – Skalilté (8,1;8/8), Rudina – Korňa, Predmier – D. Hričov (8,1;8,1/8), Varín – Závodie (7,9/7,9/8,1), Raková – Belá (8,2;8/8,1), Radoľa – Rudinská, Bánová B – Strečno (7,8;8/8).

V. liga sk. B: O. Poruba -  Nižná (8;8/8,1), Bešeňová – Lisková (8;8,1/7,8), Trstená – Zuberec (7,9;8/8), Dražkovce – Černová (8,3;8,4/8,3), L. Sliače – Vrútky (8,1;8,1/8), Ďanová – Palúdzka (7,9;8,1/8,1), Sučany – Žaškov (7,9;8/8,1).

V. liga sk. C: Č. Balog – Kováčová (7,5;8/7,9), Badín – Š: Bane (8,1;8/8,2), B. Štiavnica – Poniky (8;7,8/8,1), Sásová – Žarnovica (7,8;8,1/8), Dudince – Sliač (8;8,2/8,2), Hrochoť – D. Hámre, Radvaň – Žiar B (8;8/8).

V. liga sk. D:  Málinec – R. Janovce (8,2;8,1/8,1), V. Blh – M. Kameň (7,9;8/8,1), Olováry – Radzovce (8,2;8/8), Hnúšťa – Sklabiná (8,3;8,2/8,1), Vinica – Boľkovce (7,9;8/8), Lubeník – H. Zalužany (8;8,1/8), Nenince – Mýtna (8,1;8,1/8).

III. liga: Námestovo – Fiľakovo (7,5;8,3/8), R. Sobota B – K. N. Mesto (8;8/8,1), L. Lúčka – Zvolen (8,3;8/8), D. Ždaňa – Bánová (8,5;8,1/8), L. Štiavnica – Králiky (8,3;8,2/8,2), Bytča – Krásno (8,1;8,2/8,2), S. Bystrica – D. Strehová (7,9;8/8), Kremnička – Makov (8,1;8,1/8,1).