Spravodaj č. 9/2007-08

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 24. 8. 07 okrem iných rozhodol, že z objektívnych dôvodov nebude trvať na plnení dsicipl. trestu pre FK Selce uverejneného pod D-37.

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Na základe rozhodnutia VV SsFZ sa prekladá 8. kolo III. ligy z 23. 9. na 4. 11. 07 o 13.00, dôvodom je kvalifikačný turnaj výberov III. líg v Senci. V prípade obojstrannej dohody, ktorá musí byť predložená najneskôr do 13. 9. 07 je možné odohrať MFS v pôvodnom termíne t. j. 23. 9. 07 o 15.00.

2.       Námietky kap.: Oščadnica – K. Lieskovec – H (neopodstatnená), Žiar B – Hrochoť – H (neopodstatnená).

3.       Dôrazne upozorňujeme všetky FK na zabezpečenie vhodného miesta na úrovni stredovej čiary z vyvýšeného miesta min. 2 m pre zhotovenie videozáznamu, taktiež na vyčlenenie krytého miesta pre DZ pod následkom zákazu používať HP k odohratiu MFS do 30. 9. 07.

4.       Na základe obhliadky schvaľujeme areál FK Makov, S. Bystrica (splnenie licenčných podmienok). HP po splnení dohodnutých podmienok pre FK: Korňa, Rudina, O. Poruba, L. Kokava, Bešeňová, L. Sliače, T. Kľačany, Ďanová, Málinec, R. Janovce, M. Kameň, Sliač, Badín.

5.       Schválené zmeny termínov: D. Ždaňa – L. Štiavnica 15. 9. 07 o 15.00.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB – Krupina 19. 9. 07 (streda) o 14.00-16.00 na ihr. FK Radvaň. FK Dukla uhradí 200 SK na účet SsF za predelegovanie R,

b)        8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – Blatnica 22. 9. 07 o 12.00-14.00.

2.       Kontumuje MFS:

a)        4. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Bytča – Bánová. Priznávame 3 body a skóre 4:0 dosiahnuté na ihr. ponechávame v platnosti v prospech FK Bytča podľa SP čl. 100/e,

b)        2. kolo III. ligy MŽ sk. A Rosina – Radoľa. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rosina podľa SP čl. 100/b. Žiadame FK Radoľa o zaslanie písomného vyjadrenia k nenastúpeniu na MFS z 6. 9. 07,

c)        4. kolo III. ligy SŽ sk. A R. Teplice – Rajec. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK R. Teplice podľa SP čl. 100/i. Žiadame FK Rajec o zaslanie písomného vyjadrenia.

d)        4. kolo III. ligy MŽ sk. B Rabča – Vrútky. Priznávame 3 body a výsledok 16:0 dosiahnutý na ihrisku ponechávame v platnosti v prospech FK Rabča podľa SP čl. 100/e.

e)        4. kolo III. ligy MŽ sk. C Zvolen B – Podlavice B. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Zvolen B podľa SP čl. 100/i. Ospravedlnenie FK Jupie Podlavice akceptujeme bez výhrad.

f)          4. kolo III. ligy MŽ sk. C Hliník – Rakytovce. Priznávame 3 body a skóre 4:0 dosiahnuté na ihrisku ponechávame v platnosti v prospech FK Hliník podľa SP čl. 100/e.

g)        4. kolo III. ligy MŽ sk. C Sliač – B. Štiavnica. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK B. Štiavnica podľa SP čl. 100/e,

h)        2. kolo III. ligy SŽ sk. D Radzovce – Kalinovo. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Radzovce podľa SP čl. 100/e.

3.       Námietku kap. hostí v MFS V. ligy dorast sk. A Zborov – D. Tižina bola prerokovaná ako bezpredmetná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-159 Doplnenie trestu uvedeného pod D-120 FK Belá Dulice dosp.,

D-160 DK ruší poplatky uvedené u trestov pod D-104 a D-126,

D-161 FK Tisovec dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokvoanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť členov FK po stretnutí 12. 8. 07,

D-162 FK Poltár dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti a nedostatočnú usporiad. službu počas stretnutia a po stretnutí 12. 8. 07,

D-163 Ján Berešík tréner FK K. Lieskovec dosp. 6 SN od 27. 8. 07, 1-3b,

D-164 Ľubomír Mitický ved. dr. FK K. Lieskovec dosp. 6 SN od 27. 8. 07, 1-3b,

D-165 Lukáš Hrtánek 860619 Oščadnica 2 SN od 27. 8. 07, 1-4a,

D-166 Lukáš Cagarda 881224 Belá 2 SP do 30. 4. 08, 1-4a,

D-167 Milan Krajči 900728 Lisková 2 SP do 30. 4. 08, 1-1a,

D-168 Jozef Vreštiak 780302 D. Ždaňa 1 SN od 27. 8. 07, 1-4a,

D-169 Peter Koleno 860320 R. Sobota B 2 SN od 27. 8. 07, 1-5a,

D-170 Martin Plavucha Hriňová 5 SN od 27. 8. 07, 1-6-1b,

D-171 Michal Remeš 910311 Námestovo 5 SN od 27. 8. 07, 1-6-1b,

D-172 FK K. Lieskovec dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previennia podľa DP 2-1b a za neprístojnosť funkcionárov po stretnutí 19. 8. 07,

D-173 Peter Kurák 820814 Málinec 5 SN od 27. 8. 07, 1-6-1b,

D-174 Pavol Kušniar 861030 M. Kameň 5 SN od 27. 8. 07, 1-6-1b,

D-175 Stanislav Krahulec 810329 R. Janovce 1 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 27. 8. 07, 1-5a,

D-176 Lukáš Ladina 901122 Hnúšťa 2 SN od 27. 8. 07, 1-4a,

D-177 Richard Ševčík 800721 Radvaň 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 27. 8. 07, 1-5a,

D-178 Ján Selecký 750719 Hrochoť 1 SN od 27. 8. 07, 1-5a porušenie kap. XX. bod 9 RS 2007/08,

D-179 Martin Frim 800516 D. Hámre 1 SN od 27. 8. 07, 1-5a,

D-180 Ján Messerschmidt 751013 Badín 2 SP do 30. 4. 08, 1-4a,

D-181 Radovan Kovalčík 811119 Sásová 4 SN od 27. 8. 07, 1-6-1b,

D-182 Patrik Hanes 910101 D. Hámre 2 SP do 30. 4. 08, 1-4a,

D-183 Patrik Mánik 840302 N. Baňa 4 SN od 27. 8. 07, 1-6-1b,

D-184 Marián Kováč 740810 Brusno 4 SN od 27. 8. 07, 1-6-1b,

D-185 Martin Sokol 800525 Brusno 1 SN od 27. 8. 07, 1-5a,

D-186 Peter Kajda 820331 Brusno 3 SN od 27. 8. 07, 1-3b,

D-187 FK Bursno dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť hráča po stretnutí 26. 8. 07,

D-188 Miroslav Nemček 781223 Varín 1 SN od 27. 8. 07, 1-5a,

D-189 Peter Zimen 861124 Varín 6 SN od 27. 8. 07, 1-3c,

D-190 Igor Zimen tréner FK Varín dosp. 5 SN od 27. 8. 07, 1-3b,

D-191 FK Varín dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára po stretnutí 26. 8. 07,

D-192 Peter Straka 890704 Skalité 2 SP do 30. 4. 08, 1-1a,

D-193 Jozef Mihálik 911029 Zborov 1 SN od 27. 8. 07, 1-5a,

D-194 Martin Šušoliak 910928 D. Tižina 1 SN od 27. 8. 07, 1-5a, poruš. kap. XX. bod 9 RS 2007/08,

D-195 Ľubomír Berešík 890522 Radoľa 2 SN od 27. 8. 07, 1-5,

D-196 Ondrej Fiala 920307 Staškov 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 27. 8. 07, 1-5a,

D-197 Andrej Ondruš 890208 Rudiná 2 SN od 27. 8. 07, 1-5a,

D-198 Roman Prchlík 760121 Sučany 2 SN od 27. 8. 07, 1-4a,

D-199 Rastislav Šiška 801002 Lisková 1 SN od 27. 8. 07, 1-5a,

D-200 Eduard Šiška 771025 Zuberec 1 SN od 23. 8. 07, 1-5a,

D-201 FK Černová dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 26. 8. 07,

D-202 Peter Brčák 861222 N8mestovo zastavenie činnosti za 4 ŽK od 27. 8. 07 na 1 MFS.

D-203 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Pavol Siekel 780802 Belá – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 4. 08, Miroslav Kubík 890518 Rosina – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 4. 08; Miroslav Drapáč 880104 L. Sliače – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 4. 08; Matej Pánek 890104 Tempus RS – zamieta sa, porušenie čl. 31 bod 2 DP a kap. XX bod 12 RS 2007/08; Marián Seko 850803 Krásno, Peter Kocka 860902 Radvaň – zamietajú sa,

D-204 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Ľubomír Macko 900209 Halič, Patrik Skotnický 920617 Bytča, Ladidlav Gaňa 920630 Bytča – chýbajú poplatky za ČK, Zdenko Hauer 771017 Brusno, Eduard Túry tréner Černová – chýba poplatok.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a pozvaných rozhodcov zo IV. resp. V. ligy sa uskutočnia dňa 14. septembra 2007 v Banskej Bystrici na tartane. Rozhodcovia vykonajú novú formu fyzických previerok – prerušovaný beh na jedno 400m kolo – 150m beh, 50m chôdza, 150m beh, 50m chôdza. Podmienkou splnenia FP je odbehnutých 10 kôl v limitoch – beh (150m - 35s), chôdza (50m - 45s). Doporučujeme R informovať sa u kolegov z republikových súťaží o spôsobe samotného vykonania previerky a v dostatočnom predstihu si novú formu fyzických previerok aj natrénovať. Pozvaní  R: Jánoš, Frančák, Ondrašina, Hrmo, Fábry, Mi Jakubjak.

2.       Pozastavujeme delegovanie R: M. Budač, Pavol Turňa na 4 stretnutia dosp. od 13. 8. 2007 (D. Strehová – Bytča); Ploštica a Staškovan na 1 stretnutie dosp. (Korňa – Skalité); Ďuriš a Rendla 1 stretnutie dosp. (Sliač – Badín).

3.       Ospravedlnenia: Weiss – 7. 8. a 9. 9. 07; Ondák – 28. – 30. 9. 07; Golian – 14. – 16. 9. 07; Farský – 15. – 16. 9. 07; Vojtek – 19. – 26. 9. 07; Krenželák – 5. 9. 07; Tisoňová – 31. 8. – 4. 9. 07 a 12. 9 – 3. 10. 07; Žeriava – 27. 8. – 25. 9. 07; Ploštica – 28. 8 – 12. 9. 07; Lisická – 3. – 12. 9. 07; Nemeček – 8. – 9. 9. 07; Ostrihoň – 9. – 21. 9. 07; Matoš – 1. – 30. 9. 07.

4.       Zmena č. t.: Ostrihoň 0910 922827; Dvorštiak 0905 385792.

5.       Chyby R (mínus body): Chmúrny 0,2; Blahušiak 1; Balázsik 0,2; Kuteľ 0,2; Bulla 0,4; Hrdlička 0,2; Vanková 0,2; Šuška 0,2; Bulla 0,2; R. Gonda 0,2; Mihálka 0,2; Bušo 0,4; Krenželák 0,2; Uhorskai 0,2; Nemček 0,2; Adamec 0,2; Bariak 0,2; Löcsös 0,2; Baka 0,2; Halama 0,4; Koštial 0,2; Danko 0,2; Chrien 0,2; Kožík 0,2; Očovay 0,2.

6.       Delegáti v stretnutiach dospelých v dňoch  8. – 9. septembra a 15.-16. septembra vykonajú na štadiónoch kontrolu vytvorenie vhodných podmienok a miesta pre DZ a zhotovenie video záznamu podľa Rozpisu súťaží SsFZ, časť XV. Všeobecné povinnosti, písmeno e, a o zistených skutočnostiach podajú informáciu v prílohe „Správy delegáta o priebehu stretnutia“

7.       Upozorňujeme delegátov, že na webovej stránke SsFZ v skupine „komisie“  sú umiestnené upravené a rozšírené  „Pokyny pre delegátov ... „ . Rozšírený písomný materiál je záväzný pre činnosť delegátov zväzu.

8.       Berieme na vedomie, že na zasadaní Výkonného výboru SsFZ  24. augusta 2007 bolo schválené vytvorenie úseku delegátov zväzu a jeho začlenenie pod riadenie Komisie rozhodcov SsFZ.

9.       Úsek delegátov zobral na vedomie list delegáta Petra Šmída a Jozefa Kusku.

10.   Opätovne upozorňujeme delegátov, že pri udelení známky pre rozhodcu, alebo asistenta rozhodcu  8,0 a vyššie musia známku podrobne zdokumentovať, podobne postupovať aj pri udelení známky nižšej ako 8,0.

11.   Ospravedlnenie: Vladimír Krajči od 17.8. do ukončenia PN, Pavol Ďurana  8. 9 až 1. 10., Miroslav Kučera od 7.9. až do prihlásenia, Milan Dolník   1 - 2. 9 a 16. 9., Peter Truban 18.9. do 25.. 9.

12.   Obmedzenie delegácie: Jozef Kuska,  2 stretnutia -  za neúčasť na stretnutí III.LSD L. Mikuláš – Zvolen (Zmena v Spravodajcovi č. 7.), Peter Švehlík,  1 stretnutie - za nesprávne uvádzanie striedajúcich hráčov stretnutí Kováčová – Hrochoť, Jozef Híveš,  1 stretnutie - za nesprávne uvádzanie striedajúcich hráčov v stretnutí Žarnovica – Č. Balog, Jaroslav Šupka,  3 stretnutia - za nesprávne uvádzanie striedania hráčov a neuvedenie hrubých chýb rozhodcu a asistenta rozhodcu v stretnutí Sliač – Badín, Branislav Braučok, 2 stretnutia  - za nedôsledné ohodnotenie hrubých chýb rozhodcu a asistenta rozhodcu v stretnutí  Dolná Strehová –Bytča, Slavomír Pšenica, 1 stretnutie - na nesprávne popis a posúdenie rozhodnutia rozhodcu pri udelení osobného trestu hráčovi, ktorý už mal ŽK v stretnutí, Badín – Žarnovica, Rastislav Koša, 1 stretnutie - za opakované nerešpektovanie uvádzania mena klubu v časti osobné tresty ( upozornenie v Spravodajcovi č. 7, časť „Komisia rozhodcov“,  odsek 7 )  v stretnutiach 19.8. - 2x a 26.8. – 2x,  Jozef Kahan, 1 stretnutie –  za zámenu údajov hráča ktorému bol udelený osobný trest medzi delegátom a rozhodcom v stretnutí Makov – Stará Bystrica.

13.   Zmena č. t.: DZ Braučok 0907 825912.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2007/2008 – finálové turnaje NPC sa uskutočnia pre Banskobystrický kraj dňa 12. septembra (streda) v Lovči od 09.00 hod. (účastníci – Dukla BB, ŽP Podbrezová, JUPIE Podlavice, LAFC Lučenec, MFK Zvolen a Žiar nad Hronom) a pre Žilinský kraj dňa 13. septembra (štvrtok) v Diviakoch od 09.00 hod. (účastníci MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FOMAT Martin, Tatran Krásno n. Kysucou, MŠK Námestovo a Istrobanka Rajec.

2.       Nominácia výberu SsFZ „94“ na kontrolný zraz (2TJ + PZ) v dňoch 4.-5. septembra 2007 v Banskej Bystrici – Tajove: M. Vesel, T. Mikulec, F. Smädo, A. Peťko (Dukla B.Bystrica), M. Zavadzan, P. Chmeliar, R. Lončík, M. Belaník (MŠK Žilina), R. Domin, M. Mráz, J. Dvorštiak, M. Sapieta (Fomat Martin), P. Lupták, M. Mózer, E. Turňa (ŽP Podbrezová), A. Sabaka, P. Ličko, M. Almaský, J. Beňuš, P. Horváth (MFK Ružomberok), P. Olšiak, V. Havrla (LAFC Lučenec), J. Buška (MFK D. Kubín). Realizačný tím: P. Štefaňák - RTM SFZ, tréneri – J. Leitner, J. Štrba, J. Sciranka – lekár, B. Motyčka – tech. vedúci. Zraz nominovaných hráčov je dňa 4.9. 2007 o 11.00 hod. na autobusovej stanici v Banskej Bystrici.

3.       Zmena nominácie: Z rozhodnutia SFZ sa v 21. – 23. 9. 07 uskutoční v Senci turnaj reg. výberov amatérov. Bude to domáca kvalifikácia o postup do bojov európskych amatérskych kolektívov. Upozorňujeme FK, ktorých hráči sa zúčastnia kvalifikácie v Senci, že buď ŠTK zastaví celú príslušnú súťaž, resp. odloží stretnutia tých FK, odkiaľ budú hráči nominovaní. Výber SsFZ amatérov pod vedením realizačného tímu na čele s trénerom Jánom Petrákom absolvuje 5. 9. 07 v B. Bystrica kontrolný zraz a prípravný zápas. Nominácia na kontr. zraz PZ výber SsFZ – FK Rakytovce v Radvani 5. 9. 07 (streda): Peter Machuňka, Štefan Macko – Námestovo, Blažej Špaňo, Dušan Vrbiniak – Zvolen, Libor Ďuratný, Anton Frátrik, Juraj Stalmašek, Branislav Sľuka – Bánová, Martin Ižip, Peter Koleno, Jakub Novosedliak – R. Sobota B, Peter Tomašovič, Radoslav Máč – D. Strehová, Zdenko Cimerman – Králiky, , Juraj Šustek – Makov, František Paulus – K. N. Město, Tomáš Pagáč – Králiky, Jozef Caban - Selce. Necestujúci náhradníci: Stanislav Brišš, Pavol Pračko – Ružiná, Matej Kubát – Králiky, Marián Berki – Poltár, Juraj Tvrdý – S. Bystrica, Peter Bohuš – Zvolen, Zsolt Rapi – Fiľakovo, Daniel Labuda – Bánová, Pavol Dzúrik – Námestovo. Reatím: Jozef Paršo st. – hlav. ved., Ján Petrák tréner, Vojtech Kováč, Pavol Pilko – as. trénera, Jaroslav Michalík – tech. ved., Ján Michaliga – masér. Program kontrolneho zrazu: 12.00 zraz hráčov, 12.30 obed, 13.00 tech. porada, 16.00 prípravný zápas výber SsFZ – Fk Rakytovce. Zraz hráčov je 5. 9. 07 (streda) o 12.00 v areáli futb. ihriska FC Junior Radvaň. Cestovné bude hráčom preplatené vo výške cestovného hromadnou dopravou. Ukončenie akcie je plánované 5. 9. 07 o 18.30.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 5 PP uvádzanie čitat. mien a funkcie zodp. funkcionárov na prestupovom lístku.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec).

Komisia zaevidovala podnety na výkony R a a AR FK: Teplička (Teplička – K. Lúčka), Brusno (Poltár – Brusno). Podnet FK Teplička, na základe nesplnenia čl. 4/a, 3/a „Štatútu...“ odmieta. Podnet FK Brusno prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 13. 9. 07 o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 11. 9. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Oščadnica  - K. Lieskovec, Strečno  - Radoľa, Korňa  - Podvysoká, Hrochoť  - Radvaň, Turany  - Stráňavy, Poltár  - Brusno.

2.       Vyhodnotenie nepredložili: Králiky, K. Lieskovec, O. Jasenica, Belá, Selce (4), Tvrdošín, Tisovec (3, 4).

 

Zmena DL č. 5

SFZ

Žilina – R. Sobota (ženy, Šuška za Plošticu).

 

Zmena DL č. 6

K. N. Mesto – T. Teplice (SŽ a MŽ, Ondrašina za Plošticu).

SFZ

Lučenec – S. N. Ves (SD a MD, DZ Orság za Schneidera).

 

Hodnotenie R:

III. liga: Fiľakovo – L. Lúčka (7,9;8,1/8), D. Ždaňa – R. Sobota B (8,1;8,1/8,1), L. Štiavnica – Námestovo (8,1;8/8,2), Bytča – K. N. Mesto (8,2;8,1/8,2), S. Bystrica – Zvolen (7,9;8,1/8,1), Kremnička – Bánová (7,8;8,1/8), Makov – Králiky (8,1;8/8,1), D. Strehová – Krásno (8;8/8,2).

IV. liga sk. SEVER: Oščadnica – K. Lieskovec (7,5;8/8,2), Trebostovo – Belá (7,8;8/8,1), Rosina – Dúbrava (7,8;8,2/8,2), Turany – O. Jasenica, Z. Poruba – Stráňavy (8;8/8), Teplička – K. Lúčka (7,9;8/8,1), Tvrdošín – Valča (8,2;8,1/8,1).

IV. liga sk. JUH: N. Baňa – Tomášovce, Podlavice – Selce (8;8,1/8,1), Hajnačka – V. Krtíš (7,9;8,2/8), Jesenské – Ružiná (7,8;7,9/8,1), Kalinovo – Revúca (8,1;8,1/8), Poltár – Brusno (8;8,1/8,4), Tisovec – Hliník (8,4;8,2/8,2).

V. liga sk. A:  Skalité – Bánová B (7,8;8/8,1), Strečno – Radoľa (7;8,1/8,2), Rudinská – Raková (7,9;8/8), Belá – Predmier (8,2;8/8,1), D. Hričov – Varín (8;8/8), Závodie – Rudina (8;8,3/8,3), Korňa – Podvysoká (7,3;8/8).

V. liga sk. B: Nižná – Sučany, Žaškov – Ďanová, Zuberec – Bešeňová (8,1/8/8), Palúdzka – L. Sliače (7,9;8,1/8,1), Vrútky – Dražkovce (7,8;8,4/8,2), Černová – Trstená (7,9;8/8,1), Lisková – O. Poruba (8,2; 8,1/8,1).

V. liga sk. C: Kováčová – Radvaň (8;8,2/8,1), Žiar B – Hrochoť (7,8;8,1/8), D. Hámre – Dudince (8,2;8/8), Sliač – Sásová (8,1;8,1/8,1), Poniky – Badín (7,9;8,1/8,2), Š. Bane – Č. Balog (8;8/8).

V. liga sk. D: R. Janovce – Nenince (8,2;8/8), Mýtna – Lubeník (8,3;8,2/8,2), H. Zalužany – Vinica (7,7;8/8), Boľkovce – Hnúšťa (8,2;8,1/8,1), Sklabiná – Olováry (7,8;8/8,1), Radzovce – V. Blh (7,39;8/8), M. Kameň – Málinec (7,8;8/8).