Spravodaj č. 6/2007-08

Nové znenie prvého odseku kap. XXI. bod 11 Rozpisu súťaží vo futbale 2007/2008 – Rozhodca je povinný na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“ heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča(nestačí uviesť napr. HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka rozhodcu a pod.):

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Námietky kap. Dúbrava – Belá (H – 1,2 neopodstatnená, 3 – postúpená na DK), Radzovce – R. Janovce (H – neopodstatnená), Vinica – Lubeník (H – neopodstatnená. Raková – Radoľa – budú prerokované 16. 8. 07.

2.       Schválené zmeny termínov odohratia MFS: B. Štiavnica – Sliač 29. 8. o 16.00

3.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 16. 8. o 16.00 z MFS Raková – Radoľa R Ján Sitár, AR1 Ivan Zelezník, DZ Ján Majsniar, Raková: Radoslav Tatarčiak 850913 kap., Tibor Čič ved. dr.; Radoľa: Radoslav Minár 841123 kap., Jozef Macúš ved. dr.

4.       Postupujeme na KDZ: Pavol Chovanec (Trstená – Žaškov), Tibor Králik (Radzovce – R. Janovce), Peter Králka (Hnúšťa – Nenince) – všetci neuvedenie ŽK hráča.

5.       Oprava RS V. liga sk. D (pod č. 5 štartuje FK Š TEAM).

6.       Žiadame FK: Kotr. Lúčka, Jesenské, Zuberec, Nižná, Radvaň, R. Janovce, D. Hričov, Korňa o predloženie Súpisiek (zoznamov) hráčov do 15. 8. 07 pod následkom discipl. opatrení.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        6. kola III. ligy SD a MD Podbrezová B – Partizán Č. Balog 5. 9. 07 (streda) o 13.00-15.30,

b)        7. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Jesenské 15. 9. 07 o 12.30,

c)        3. kolo V. ligy dorast sk. B Bziny – Trebostovo 17. 8. 07 o 17.00, FK Bziny uhradí 200 SK na účet SsFZ,

d)        13. kolo V. ligy dorast sk. B FC 34 LM Palúdzka – O. Veselé 26. 10. 07 (piatok) o 15.30,

e)        7. kolo V. ligy dorast sk. B Trstená – O. Veselé 15. 9. 07 o 14.00,

f)          2. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER ŠK Belá – Ružomberok B 12. 9. 07 (streda) o 14.00-16.00. FK Belá uhradí 200 SK na účet SsFZ,

g)        7. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Ružomberk – K. N. Mesto 29. 8. 07 (streda) o 10.00-12.00

h)        3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B L. Mikuláš B – O. Jasenica 17. 8. 07 (piatok) o 15.00-17.00. FK L. Mikuláš uhradí 200 Sk na účet SsFZ,

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)        1. kolo IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – Selce 29. 8. 07 (streda) o 13.30,

b)        1. kolo V. ligy dorast sk. C H. Hámre – H. Nemce 29. 8. 07 (streda) o 16.30,

c)        4. kolo V. ligy dorast sk. D Tisovec – Divín 26. 8. 07 o 14.00

d)        2. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tisovec – D. Niva 26. 8. 07 o 10.00-12.00

3.       Oznamuje účastníkom:

a)        III. ligy SD a MD, že Fomat Martin odohrá svoje domáce MFS vždy v sobotu UHČ,

b)        III. ligy SD a MD, že FK N. Baňa odohrá svoje domáce MFS v jesennej časti na ihrisku v Rudne n H.,

c)        V. ligy dorast sk. D, že Tempus RS odohrá domáce MFS na ihrisku v Bakte,

d)        II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že Tempus RS odohrá svoje domáce MFS na UT MFK R. Sobota na Záhradke,

e)        III. ligy SD a MD, že Šport Podbrezová B odohrá svoje domáce MFS v jesennej časti vždy v nedeľu o 10.00-12.15 na ihrisku Podbrezová-Skalica,

f)          II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že FK Podbrezová odohrá svoje domáce MFS v jesennej časti vždy v sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku v Brezne – staré ihr. pri Slovenke,

g)        IV. ligy dorast sk. JUH, že KM zaradila do súťeže FK Sitno B. Štiavnica za odhlásené družstvo Bušiniec s vylosovaným č. 6,

h)        V. ligy dorast sk. C, že KM zaradila do súťaže FK Klas H. Hámre namiesto FK B. Štianica, pridelené č. 5,

i)          II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že FK Roma Revúca odhlásila svoje družstvá zo súťaže. Družstvá, ktoré majú vyžrebované MFS s FK Roma Revúca budú mať volno.

4.       Kontumuje MFS 1. kola III. ligy MŽ sk. B:

a)        L. Mikuláš B – Rabča. Priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rabča podľa SP čl. 100/b,

b)        O. Veselé – Vrútky. Priznáva 3 body a skóre 7:0 dosiahnuté na ihrisku ponecháva v platnosti v prospech FK O. Veselé podľa SP čl. 100/e.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-10 DK prerokovala na svojom zasadnutí obsah časti článku zverejneného v regionálnych novinách MY –Noviny žiarskej kotliny, týkajúceho sa vylúčenia družstva FK S. Kremnička dorast zo súťaže v súťažnom ročníku 2006/2007. DK rešpektuje právo predsedu ObFZ Žiar n. Hr. a člena Rady SsFZ B. Bystrica na nesúhlas s rozhodnutím DK v akomkoľvek prípade, kategoricky však nesúhlasí s názorom spochybňujúcim postup DK, nakoľko DK postupovala v zmysle platných ustanovení Disciplinárneho poriadku SFZ, s nadväznosťou na závažnosť priestupkov členov a priaznivcov FK S. Kremnička po stretnutí V. ligy skupiny C dorastu.

D-11 Oprava trestov uvedených pod D-7 Eugen Bari 710624 Fiľakovo 2SP do 30.4.08, Tibor Pavlík 750606 K.Lieskovec 2SP do 30.4.08.

D-12 Jaroslav Kais 960530 Rosina 2 SP do 30. 11. 07, 1-4a,

D-13 Ivan Trabalík tréner SD Námestovo 6 SN zákaz výkonu akejkoľvek finkcie MFS dorastu od 6. 8. 07, 1-3b,

D-14 FK Námestovo SD pokuta 1 000 SK za HNS funkcionára v MFS 5. 8. 07, 2-13, 300 SK zaplatiť za prejednanie priestupku,

D-15 Jozef Mihálik 910424 Belá 4 SN od 6. 8. 07, 1-6b,

D-16 Rastislav Kucian 830815 Valča 1 SN od 6. 8. 07, 1-5a,

D-17 Pavol Siekel 780802 Belá Dulice hráč má dňom 6. 8. 07 zastavenú činnosť do vyriešenia previnenia,

D-18 Szabolcs Kovács 891215 Hajnačka 1 SN od 6. 8. 07, 1-4a,

D-19 Štefan Bozó 741104 Radzovce 1 SN od 6. 8. 07, 1-5a,

D-20 Július Nôta 710423 R. Janovce DK v zmysle čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-21 Marek Golha 850728 Žiar B 1 SN od 6. 8. 07, 1-4a,

D-22 FK B. Štiavnica dosp. trestá pokutou 1 000 SK za nešportové správanie sa divákov v MFS 5. 8. 07, 300 SK uhradiť za prerokovanie priestupku 2-1a,

D-23 Marek Béreš 900621 Brusno 2 SN od 6. 8. 07, 1-5a,

D-24 Peter Bohuš 910406 Bzovík 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 6. 8. 07, 1-5a,

D-25 Vladímír Špiriak 801120 Radoľa 5 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 6. 8. 07, 1-3b,

D-26 Martin Turiak 860406 Podvysoká 3 SN od 6. 8. 07, 1-4a,

D-27 Michal Luciak 850510 Rudinská 2 SN od 6. 8. 07, 1-5a,

D-28 Miroslav Šuraba 790509 Rudiná 8 SN od 6. 8. 07, 1-6-1b,

D-29 Marian Kolibáč 910828 K. Lieskovec zastavenie činnosti od 6. 8. 07 do vyriešenia previnenia,

D-30 Lukáš Hluchý 900120 D. Hričov zastavenie činnosti od 6. 8. 07 do vyriešenia previnenia,

D-31 Andrej Ondruš 890208 Rudiná 2 SN od 6. 8. 07, 1-5a,

D-32 Lukáš Tomka 900611 Žabokreky 2 SN od 6. 8. 07, 1-5a,

D-33 Miroslav Drapáč 880104 L. Sliače zastavenie činnosti od 6. 8. 07 do vyriešenia previnenia,

D-34 Ján Vyšný 860203 Palúdzka 1 SN od 6. 8. 07, 1-5a,

D-35 Roman Prchlík 760121 Sučany 1 SN od 6. 8. 07, 1-5a,

D-36 Marek Pašák 870813 Podlavice 1 SN od 6. 8. 07, 1-5a,

D-37 FK Selce dosp. pokuta 1 000 SK za HNS diváka v MFS 5. 8. 07, 300 SK uhradiť za prerokovanie priestupku, 2-1b,

D-38 Tomáš Hurák 891003 Tisovec, DK hráčovi dňom 6. 8. 07 zastavuje činnosť. Hráč do 14. 8. 2007 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (štart v MFS v zastavenej činnosti, v zápase 4. 8. 07) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-39 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu: Roman Galeta 870526 D. Hámre – zamieta sa, Peter Hlavačka 760409 Žarnovica – zemna zvyšku trestu 1 stret. na podm. do 30. 11. 07, Ján Puplava 640224 O. Poruba – zamieta sa pre porušenie čl. 31, bod 3 DP,

D-40 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu: Adam Mikušovský 930125 Nižná – zamieta  sa,

D-41 Neprerokované previenia pre porušenie DP: Roman Vádel 910612 Fomat MT, Miroslav Kaplánek 771026 Žaškov, Robert Bari 901129 Jesenské, Roman Kuvik ved. dr. SD Tisovec, Tomáš Hurák 891003 Tisovec,

D-42 DK predvoláva na svoje zasadnutie 16. 8. 07 zo stretnutí K. Lieskovec – D. Hričov V. liga sk. A dorast o 16. 45.: R: Ján Ploštica; Dúbrava – Belá IV. liga SEVER o 17.00: R: Robert Coma, DZ: Jozef Kahan, FK Belá: Pavol Siekel 780802, Vlôadimír Kubizňa ved. mužstva. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti zozhodnutiu DK je možné sa odovlať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a pozvaných rozhodcov zo IV. resp. V. ligy sa uskutočnia dňa 14. septembra 2007 v Banskej Bystrici na tartane. Rozhodcovia vykonajú novú formu fyzických previerok, limity stanovené KR SsFZ a ostatné pokyny budú zverejnené v nasledujúcich ÚS.

2.       Zasielanie zápisov zo stretnutí SFZ Bratislava: II. LS/M/D 1 originál + 1 kópiu, I. LS/M/Ž 1 originál + 1 kópiu. Pre urýchlenie administratívnych prác vkladajte zápisy zo stretnutí do obálky spolu (nie jednotlivo) a prednou stranou na adresu : Slovenský futbalový zväz, ŠTK, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Jednu kópiu zápisu zo stretnutí SFZ zaslať aj na SsFZ.

3.       Náležitosti rozhodcov v stretnutiach SFZ Bratislava: I. LSD (AR-500,-), II. LSD (R-600,- AR-400,-), LMD (R-500,- AR-350,-), LSŽ (R-400,- AR-300,-), LMŽ (R-300,- AR-250,-), I. liga žien (R-500,- AR-300,-), liga žiačok (R-250,-).

4.       Ospravedlnenia: Parobek: 25. 8; Tomčík: 17. – 29. 8., 1. – 9. 9. 07; Mastiš: do 18. 9. 07; Moják: 25. – 26. 8. 07; Danko: 26. 8. 07; Petrák ml.: ukončenie činnosti; Jo Kyzek: 1. 2. 9, 29. – 30. 9. 07; Bariak: PN do 20. 9. 07; Venglár: 23. 8. – 5. 9. 07; Krenšelák: 14. – 16. 9. 07; Berko: 18. 8., 25. – 26. 8. 07; Ja Kyzek: 1. 9. 07.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       V prestupovom termíne september poplatok za matričný úkon, ktorý sa robí na počkanie je o 50% zvýšený.

2.       Dorastenci roč. 1989 môžu hlásiť len prestup, prípadné hosťovanie len za družstvo dosp., poplatok je 450 SK.

3.       Zasadnutie MaK bude 23. 8. 07 o 10.00 v B. Bystrici.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 14. 8. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Dúbravy – Belá, Radzovce – R. Janovce, L. Sliače – Ďanová, Raková – Radoľa, Selce – V. Krtíš.

2.       Sekretariát SsFZ rozosiela v týchto dňoch RS 2007/08 vždy jeden výtlačok na FK, ktorého družstvo (družstvá) štartujú v súť. roč. 2007/08 v súťažiach SsFZ. Ďalšie výtlačky RS si môžu FK zakúpiť na sekretariáte SsFZ á 50 SK za jeden výtlačok, platba výhradne poštovým poukazom SsFZ.

 

Zmena DL č. 2

Kremnička – Krásno (M. Budáč za Chudého),

Málinec – Radzovce (AR1 a AR2 aj predzápas dorastu o 13.30),

Námestovo – N. Baňa (SD a MD, DZ Kubáni za Vrteľa),

Tornaľa – B. Štiavnica (dorast, pôvodná delegácia),

Badín – H. Hámre (dorast, pôvodná delegácia),

Belá – Ružomberok B (SŽ a MŽ, 12. 9. o 14.00-16.0),

Roma Revúca – Hriňová (SŽ a MŽ, nehrá sa).

 

Zmena DL č. 3

O. Jasenica – Rosina (DZ Mastiš za Balka),

Lisková – Nižná (Martinec za Tarabu),

Č. Balog – Poniky (Roštár za Bariaka),

B. Štiavnica – Sliač (hrá sa 29. 8. o 16.00, Siman za Tisoňovú),

B. Štiavnica – Krupina (dorast, 19. 8. o 13.30, Koštiaľ – Jánošík),

Bziny – Trebostovo (dorast, 17. 8. o 17.00),

Klenovec – Tisovec (dorast, ObFZ RS za Hrma),

H. Hámre – Kriváň (dorast, 19. 8. o 13.30, ObFZ ZH – ObFZ ZH),

Trstená – Žilina B (SŽ a MŽ, ObFZ DK za Barančeka),

Č. Balog – V. Krtíš (SŽ a MŽ, Roštár za Bariaka),

Lisková – Z. Poruba (SŽ a MŽ, Martinec za Tarabu),

L. Mikuláš B – O. Jasenica (SŽ a MŽ, 17. 8. o 15.00-17.00).

Delegovanie SFZ

Žilina B – Lučenec (SD, DZ Balko za Mastiša),

Martin – Lučenec (SŽ a MŽ, Škvarek za Sitára, Sitár za Dudeka),

Fiľakovo – Žilina (SŽ a MŽ, ObFZ LC za Šáliho).

 

Hodnotenie R:

III. liga: Makov – Fiľakovo (8,3;8,2/8,1), D. Strehová – Kremnička (8,1;8/8), Krásno – S. Bystrica (8,2;8/8), Králiky – Bytča (8;8,3/8,2), Bánová – L. Štiavnica (7,9;8,1/8), Zvolen – D. Ždaňa (8,1;8,2/8,1), Námestovo – R. Sobota B (8,2;8/8,1).

IV. liga sk. SEVER: Z. Poruba – Oščadnica (8,1;8,1/8,1), Tvrdošín – Teplička (8,2;8,2/8,2), Valča – Turany (8,1;8,2/8,3), Stráňavy – Rosina (8;8,1/8), K. Lúčka – Trebostovo (8,2;8/8), O. Jasenica – K. Lieskovec (7,9;8/8), Dúbrava – Belá Dulice (7,8;8/8).

IV. liga sk. JUH: Poltár – N. Baňa (7,9;8,1/8,1), Tisovec – Kalinovo (7,9;8/7,8), Brusno – Podlavice (8,2;8,4/8,1), Revúca – Hajnačka (8,2;8/8,1), Ružiná – Tomášovce (8,2;8,1/8), Selce – V. Krtíš (7,8;8,1/8,1).

V. liga sk. A:  Závodie – Skalité (7,9;8/8,1), Korňa – D. Hričov (8;8/8,1), Podvysoká – Belá (8,4;8,2/8,2), Rudiná – Rudinská (8,5;8,2/8,2), Varín – Strečno (8,2;8,1/8), Predmier – Bánová B (8;8,1/8,1), Raková – Radoľa (7,6;8,2/8,1).

V. liga sk. B: Lisková – Černová (7,8;8/8), O. Poruba – Vrútky, Dražkovce – Sučany (8,2;8,1/8,1), Bešeňová – Palúdzka (8,3;8,2/8,1), Trstená – Žaškov (8/8), L. Sliače – Ďanová (7,8;8/8,1).

V. liga sk. C: Poniky – Kováčová (8,2;8,1/8), Š. Bane – Žarnovica (7,8;8,1/8), Č. Balog – Sliač (7,9;8/8,1), Badín – D. Hámre (8;8/7,9), B. Štiavnica – Žiar B (8,1;8,1/8), Sásová – Radvaň (8,2;8,1/8,1), Dudince – Hrochoť (7,9;8,1/8).

V. liga sk. D: Radzovce – R. Janovce (6,9;8/8), M. Kameň – Sklabiná (8,3;8,2/8), Málinec – Boľkovce (7,8;8,1/7,9), V. Blh – H. Zalužany (8;8,1/7,9), Olováry – Mýtna (8,1;8,1/8,1), Hnúšťa – Nenince (7,9;8/7,7), Vinica – Lubeník (8,3;8,2/8,1).