Spravodaj č. 482006-2007

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schvaľujeme výsledky súťaží dospelých a konenčné tabuľky súť. roč. 2006/07.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       KM schvaľuje výsledky mládež. súťaží dosiahnutých v súť. roč. 2006/07.

2.       Žiada FK Partizán Č. Balog obratom vyrovnať náležitosti R za MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Podbrezová B P. Turňa 389 SK, P. Mikloš 389 SK do 8. 6. 07.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1372 Marian Berky 771116 Poltár 1 SN od 25. 6., 1-5a,

D-1373 František Mikuláš 710415 L. Štiavnica 3 SN od 25. 6., 1-6-1b.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Žiadame všetkých R o nahlásenie aktuálnych zmien trvalého bydliska, č. t (byt, zamestnanie) resp. e-mailovej adresy z dôvodu spracovania údajov do nového Rozpisu súťaží SsFZ 2007/2008.  Zmeny zaslať v písomnej podobe obratom na sekretariát SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Oznamujeme DZ, že seminár pred súť. roč. bude v sobotu 28. 7. 07 o 8.00. Miesto oznámime dodatočne.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky k 27. 6. 07: III. liga: D. Strehová – S č. 43: 5 000+300 SK; Rudinská – S č. 45: 2 000+300 SK; Bánová – S č. 47: 8 000+300 SK; IV. liga: Fiľakovo – S č. 41: 5 000+300 SK; Tisovec – S č. 41: 4 000+300, S č. 47: 8 000+300+200 SK; D. Hámre – S č. 43: 6 000+300 SK; Revúca – S č. 43: 2 000+300 SK; Hajnačka – S č. 45: 10 000+300 SK; V. liga: Kláštor – S č. 43: 1 000+300 SK Nenince – S č. 46: 2000+300 SK; Priechod – S č. 47: 200+200 SK; Podvysoká – S č. 47: 200 SK; dorast: Kokava – S č. 41: 100+10 000+300 SK; Radzovce – S č. 44: 100+200 SK; Podvysoká – S č. 44: 3 000+300 Sk; D. Niva – S č. 45: 200+400 SK, S. č. 47: 100+200 SK; Tempus RS – S č. 46:100+200 SK; Radoľa – S č. 46: 100+200 SK; V. Blh – S č. 47: 100 SK; Rajec – S č. 47: 100 SK; Krupina – S č. 47: 100 SK; B. Štiavnica – S č. 47: 100 SK; L. Lužna – S č. 47: 100 SK; Tvrdošín – S č. 47: 100 SK; T. Teplice – S č. 47: 100 SK; Žarnovica – S č. 47: 100+200 SK; MD: Podbrezová B – S č. 47: 100 SK; SŽ: Radvaň – S č. 46: 1 000+300 SK; Revúca – S č. 47: 100+200 SK; Tempus RS – S č. 47: 100 SK; MŽ: Krupina – S č. 47: 100 SK. HK nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť do 10. 7. 07 pod následkom discipl. riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

2.       HK berie na vedomie pohľadávku FK 34 Palúdzka od FK Nižná vo výške 4 600 SK (dorast).

3.       HK berie na vedomie pohľadávku ŠK Štiavnik od OFC L. Sliače (dorast) vo výške 7 604 SK. Obom oddielom nariaďujeme uhradiť FA do lehoty splatnosti.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 26. 6. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS:  Valča - Belá.

2.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP u hráčov: Prestupový termíni APRÍL 2007: Ivan Milčík 770114 Litava.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL 2007: Rudolf Pastorek 790128 N. Bystrica, Prestupový termín MAREC 2007: 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Bertók Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,  Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany,.