Spravodaj č. 36/2006-2007

 

Žiadame R a DZ, aby zápisy a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 7. a 8.4.07 zaslali na SsFZ listom  1. triedy doporučene bezpodmienečne v utorok 10.4.07 do 12:00 hod.

 

VEREJNÁ VÝZVA – VIACÚČELOVÉ IHRISKÁ

Z vládnych prostriedkov – termín podávania žiadosti do 27. 4. 07 na Úrad vlády SR. Bližšie informácie na web stránke Úradu vlády SR – splnomocnenec vlády D. Galis (zelená ikona s názvom Mládež a šport) tel. 02/57295236, e-mail tibor.gasaj@vlada.gov.sk.

 

PROJEKT SFZ MINIIHRISKÁ 2007

Upozorňujeme záujemcov o výstavbu miniihrísk v r. 2007 (II. etapa) na povinnosť predložiť na SFZ okrem žiadosti aj ďalšie dokumenty. Týka sa to aj záujemcov, ktorých žiadosti už boli doteraz evidované. Bližšie informácie na www.futbalsfz.sk, almasi@futbalsfz.sk, tel. 02/49249158, m 0902 937006 (Viliam Almaši). Tento projekt je odlišný od vyššie spomínaného zámeru Vlády SR ohľadom budovania viacúčelových ihrísk..

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Oprava Spravodajcu z 31. 3. 07 správa ŠTK MFS III. ligy 13. kolo sa odohrá 18. 4. 07 (streda) o 16.30.

2.       Prerokované námietky kap. Žaškov – Sučany – hostia neopodstatnená.

3.       Predvolávame na zsadnutie ŠTK 12. 4. 07 o 16.00 R Ján Havran, AR1 Dušan Zdechovan, AR2 Ján Gombala, DZ Ján Nosáľ. FK Č. Balog: Daniel Kleskeň 760709, Miroslav Očenáš HU; FK Priechod: Richard Slobodník 760717, Pavol Chaban 800423, Ivan Zehnal ved. dr., Jozef Gajdoš prezident FK.

4.       Žiadame R Roman Kružliak o zaslanie dokladu o zaslaní zápisu o stretnutí Radoľa – Skalité  do 12. 4. 07.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS: 16. kola III. ligy SD a MD Bánová – Námestovo 25. 4. (streda) o 14.30-16.30; D. Kubín – Čadca 1. 5. (utorok) o 10.00-12.30, Č. Balog – Savon BB 8. 5. (utorok) o 10.00-12.30; 14. kolo – IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – Strečno 25. 4. (streda) o 16.00, Z. Poruba – Krásno 8. 5. (utorok) o 16.00; 19. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Revúca – Hliník 29. 4. o 13.30; 14. kolo V. ligy dorast sk. A Radoľa – Raková 1. 5. (utorok) o 14.00, sk. C Šalková – Brusno 8. 5. (utorork) o 14.00; 14. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Krásno – V. Rovné 8. 5. (utorok) o 10.00-12.00, Ružomberok B – Námestovo 1. 5. (utorok) o 10.00-12.00 UT RK; 14. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Krupina – Č. Balog 8. 5. (utorok) o 10.00-12.00, Podbrezová B – Kremnica 10. 4. (utorork) o 12.30-14.30 na ihrisku v Brezne. ŽP Podbrezová uhradí 200 SK na účet SsFZ; 19. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Revúca – Krupina 28. 4. o 10.00-12.00; 14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – Rajec 1. 5. (utorork) o 14.00-16.00, Bánová – Svrčinovec 1. 5. (utorork) o 10.00-12.00, Čadca B – Oščadnica 8. 5. (utorork) o 10.00-12.00 na ihr. Horelica; 14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk C Heľpa – Detva 18. 4. (streda) o 13.00-15.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)        28. kola III. ligy SD a MD Bánová – Savon BB 6. 6. (streda) o 14.30-17.00 na ihr. Brezany (Bánová B).

b)        23. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – Oščadnica 26. 5. o 10.00-12.00 na ihr. Brezany (Bánová B).

c)        17. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Revúca – Sliač 15. 4. o 10.00-12.00. Oprava Spravodajcu č. 35 bod 2/b.

3.       Kontumuje MFS

a)        16. kola III. ligy MD Fomat Martin – N. Baňa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča I. Miček 910513 v dobe zast. činnost).

b)        17. kola III. ligy MD Čadca – Fomat Martin priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čadca podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča I. Míček 910513 v dobe zast. činnosti).

c)        15. kola IV. ligy dorast sk. JUH Bušince – Tisovec priznáva 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti prospech FK Bušince podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča M. Muška 900223 v dobe zast. činnosti).

4.       Predvoláva na svoje zasadnutie 12. 4. 07 o 15.30 z MFS II. ligy MŽ sk. JUH Radvaň – Lučenec B. FK Radvaň ved. dr. P. Smädo a kap. P. Záhradník; FK Lučenec B ved. dr. R. Markovič, hráči J. Jackuliak 950926, V. Havrla 940608 a Z. Osadan 950912 aj ŽP.

5.       Opravuje Spravodajcu č. 34 bod 1/9 ... MFK Strojár Krupina ... vrátane 16. kola sobotu o 14.00 ako pozápas II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-736 DK odstupuje KR list FK O. Jasenica ohľadom stretnutia IV. ligy SEVER dosp. O. Jasenica – Trebostovo,

D-737 Matej Kopačka 900813 Staškov 3 SN od 2. 4., 1-2b,

D-738 Tibor Klus 780126 Predmier 1 SN od 2. 4., 1-5a,

D-739 Daniel Danižek 811010 Predmier 5 SN od 2. 4., 1-6-1a,

D-740 František Bednár 780610 Predmier zmena podm. trestu na nepodm. od 2. 4. do 20. 7. 07 + 5 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-6-1b,

D-741 Peter Vlček 871025 Dražkovce 1 SN od 2. 4., 1-5a,

D-742 Michal Kmeť 850928 Ludrová 6 SN od 2. 4., 1-6-1b,

D-743 Marian Dianovský 741123 Sučany 5 SN od 2. 4., 1-6-1b,

D-744 Michal Bela 880103 D. Tižina 4 SN od 2. 4., 1-6-1a,

D-745 Dušan Vidiečan 791203 Radvaň 8 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-746 FK Radvaň dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b, za neprístojnosti po stretnutí 25. 3.,

D-747 Miroslav Zelený 910508 Z. Poruba 4 SN od 2. 4., 1-6-1a,

D-748 Ľubomír Faktor 670318 S. Bystrica 3 SN od 2. 4., 1-6-1b,

D-749 František Krela 750122 Oščadnica 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-750 Mário Madleňák 780914 O. Jasenica 3 mesiace nepodm. od 2. 4. do 1. 7. 07, 1-3b,

D-751 Michal Vráb 810414 O. Jasenica 6 SN od 2. 4., 1-6-1b,

D-752 Peter Čiernik HU O. Jasenica dosp. 3 mesiace nepodm. od 2. 4. do 1. 7. 07, 1-10,

D-753 Michal Masleňák 830529 Sklabiná 1 SN od 2. 4., 1-5a,

D-754 Juraj Bakša 771203 H. Zalužany 2 SN od 2. 4., 1-5a,

D-755 Tomáš Vojtek 900428 Kalinovo 4 SN od 2. 4., 1-3b,

D-756 Štefan Molnár 890711 V. Blh 1 SN od 2. 4., 1-4a,

D-757 Martin Jurina 930723 Vrútky 1 SN od 2. 4., 1-4a,

D-758 Roman Halúzka 900513 K. N. Mesto 3 SN od 2. 4., 1-6-1b,

D-759 Miroslav Trizna 900917 Savon BB 2 SN od 2. 4., 1-2b,

D- 760 Ján Kišik 940721 Sliač 1 SN od 2. 4., 1-5a,

D-761 Ján Spodniak 920421 Hriňová 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 2. 4., 1-1a,

D-762 Ľubomír Gregorec tréner FK Tvrdošín SŽ 6 SN od 2. 4., 1-3b,

D-763 DK žiada František Čajka ved. dr. FK Tvrdošín Sž a Maroš Dreveňák 930101 Tvrdošín do 11. 4. o predloženie písomného vyjadrenia k previneniu (nepodp. zápisu o stretnutí) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-764 Peter Bohuš 820930 Zvolen 5 SN od 26. 3., 1-3b,

D-765 Dušan Vrbiniak 850220 Zvolen 1 SN od 26. 3., 1-5a,

D-766 FK Zvolen dosp. 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stret. 25. 3., D-767 Marek Šípka 870217 R. Sobota B 2 SN od 2. 4, 1-5a,

D-768 Tomáš Klinec 830423 Králiky 1 SP do 31. 8., 1-1a,

D-769 Juraj Záturecký 890109 Zvolen 2 SN od 2. 4., 1-5a,

D-770 Radovan Lamper 790926 Priechod 1 SN od 2. 4., 1-5a,

D-771 Pavol Chaban 800423 Priechod DK hráčovi dňom 2. 4. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-772 Štefan Czene 860315 Hajnačka 1 SN od 2. 4., 1-4a,

D-773 Ján Ondrejkov 811202 V. Krtíš 1 SN od 2. 4., 1-5a,

D-774 Attila Nagy 800322 Fiľakovo 1 SN od 2. 4, 1-5a,

D-775 Ľuboš Paulíny 900718 Krupina 1 SN od 2. 4., 1-5a,

D-776 Marek Tomasch 890624 Selce 1 SN od 2. 4., 1-4a,

D-777 Michal Mušuka 900223 Tisovec 4 SN od 2. 4., 1-9-1b,

D-778 Ján Nagaj ved. dr. FK Tisovec dorast 6 SN od 2. 4., 1-9-2b,

D-779 Ivan Miček 910513 Martin 4 SN od 2. 4., 1-9-1b,

D-780 Ján Štrba tréner FK Martin MD 6 SN od 2., 4., 1-9-2b,

D-781 Peter Kupčík ved. dr. FK Martin MD 6 SN od 2. 4., 1-9-2b,

D-782 Žiadosti o zmenu zvyšku tresdtu na podm. – čl. 31 bod 2 DP: Andrej Jandzik 931005 V. Rovné – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 8. 07, Lukáš Baran 890413 Podlavice – zamieta sa, Roman Krivjančin 851215 – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP, Jozef Šopa 870707 Hliník n. H. – zmena zv. trestu na 2 SP do 31. 8. 07, Martin Slížik 840815 H. Zalužany – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP, Stanislav Krahulec 810329 V. Blh zmena zv. trestu na 1 SP do 31. 8. 07, Richard Valent 891123 Poníky – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 8. 07, Pavol Čelko 881116 Radoľa – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-783 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 2. 4. 2007: Milan Kotry 771117 D. Hámre, Peter Pinter 730601 Selce, Szabolcs Figei 820110 Jesenské, Robert Fízeľ 711021 Poltár, Attila Pinter 660507 Olováry, Radoslav Lalo 780223 Žiar n. H. B, Stanislav Bačík 840306 Dudince, Peter Bosák 790128 H. Nemce, Róbert Černák 820327 Žarnovica, Anton Bella 861115 Sučany, Michal Kačák 841003 Sučany, Ján Staňo 811025 Sučany, František Krela 750122 Oščadnica, Michal Ruttkay 800214 Trebostovo, Emil Baláž 800930 Tvrdošín, Jaroslav Páleš 850903 Belá, Miroslav Pikus 761118 Bánová, Libor Ďuratný 851108 Bánová, Jozef Zúbek 770423 D. Strehová, Juraj Šár 811025 D. Strehová, Marek Kamas 890625 Bzovík, Jozef Zaťko 660524 Olováry, Miroslav Gluch 740831 D. Strehová, Ferdinand Chromek 741111 D. Strehová, Luboš Nemec 790212 Kremnička, Rastislav Kubica 770907 Krásno n. K., Ľubomír Jašica 840107 Námestovo, Marian Ladňák 850411 R. Sobota B, Ivan Šebík 860312 K. N. Mesto, Lukáš Bačinský 880103 D. Tižina, Rastislav Kyslý 890206 D. Niva, Tomáš Vojtek 900428 Kalinovo, Herbert Varga 900811 Radzovce, Peter Jankovič 881205 V. Blh,

D-784 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Ján Mičko 890924 Tempus RS – chýba poplatok za ČK, Igor Volko 810411 Kováčová, Slavomír Hlinka 790923 Vyhne, Miroslav Kaplánek 771026 Žaškov, Tomáš Blažek 880404 Svrčinovec, Pavol Kuric 891211 Čadca – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 12. 4. 07 Ružina – D. Hámre IV. liga sk. JUH dosp. o 16.15 hod. R: Michal Krahulec, DZ Slavomír Pšenica, FK Ružiná: Jozef Kučera 721210, FK D. Hámre Rudolf Repiský 790928; O. Jasenica – Trebostovo IV. liga sk. SEVER dosp. o 16.30, FK O. Jasenica: Roman Polák prezident FK, FK Trebostovo Jozef Bučko ved. dr., Ivan Haško prezident FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 12. apríla 2007 (R Žilinský kraj) a 13. apríla 2007 (R Banskobystrický kraj). Prezentácia rozhodcov od 14,00 hod. do 14,45 hod. v Športovej hale, kde každý R IV. a V. ligy predloží platné lekárske potvrdenie od praktického resp. športového lekára. Bez predloženia lekárskeho potvrdenia R nemôže vykonať FP. V prípade neodkladných pracovných či súkromných povinností si môžu R vymeniť deň konania FP. Účasť a úspešné absolvovanie FP je podmienkou účinkovania R v jarnej časti 2006/2007 a zaradenia R na nominačnú listinu 2007/2008.

2.       Žiadame KR ObFZ o zaslanie aktuálneho stavu príslušnosti rozhodcov k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2007 v termíne do 10.4.2007.

3.       Ospravedlnenia: Matoš od 29. 3. PN (oprava mena z DL 17 nie Mastiš).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 10. apríla 2007 o 10.00 hod. predsedov TMK ObFZ.

2.       Výberové zápasy medzioblastných výberov „94“ sa uskutočnia v stredu 11. apríla o 10.00 hod. vo Zvolene – výber JUH (LC,VK,RS) – výber STRED (BB,ZV,ZH) a vo štvrtok 12. apríla o 11.30 hod. v Ružomberku – výber LIPTOV (LM,MT,DK) – výber SEVER (ZA,CA)

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 19. 4. 07 o 10.00 v B. Bystrici.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK Zvolen (D. Ždaňa – Zvolen), Brusno (L. Lúčka – Brusno), Králiky (Zvolen – Králiky), R. Sobota B  (R. Sobota – Rakytovce), Oščadnica (S. Bystrica – Oščadnica), O. Jasenica (O. Jasenica – Trebostovo), Fiľakovo (Fiľakovo – Poltár), D. Hámre (Ružiná – D. Hámre) a Skalité (Radoľa – Skalité). Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“ podnety FK Brusno, R. Sobota B, Králiky, Oščadnica, O. Jasenica, D. Hámre a Fiľakovo odmieta; podnet FK Brusno aj z dôvodu nesplnenia čl. 3/a (popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí R, resp. AR s vyznačením času – minutáže). Podnety FK Zvolen a Skalité prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie k podnetom zvoláva na 12. 4. 07 o 15.30.

2.       Komsiia na svojom zasadnutí 9. 11. 07 (z tech. príčin zverejňujeme až teraz) prejednala sťažnosť FK K. Lúčka na výkon R v MFS V. ligy sk. A Predmier – K. Lúčka. Sťažnosť vyhodnotila ako nepreukázateľnú, vklad 1 000 SK sa vracia FK K. Lúčka.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast, dospelí) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2007/08 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2007. hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK).

2.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: D. Ždaňa, Bytča, Rudinská, S. Bystrica, K. Lieskovec, Tvrdošín, T. Štiavnička, Makov, Ružiná, Podlavice a Hliník.

3.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 11. 4. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Zvolen – Králiky, R. Sobota B – Rakytovce, S. Bystrica – Oščadnica, Ružiná – D. Hámre a Radoľa – Skalité (pre objektívne objasnenie môže predložiť záznam aj FK Skalité ak bol vyhotovený).

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: Lakatoš Albert 840202 Bátka, Chupáň Igor 771029 Rajec, 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Adamec Ján 781111 Husina, Baláž Milan 820417 Brehy aj RL, Barták Peter 800919 Stráňavy, Bertók Ján 801103 Olováry, Brezinský Tomáš 840901 Olováry, Čipčala Roman 790927 Kalinovo, Haviar Marek 831116 Buzitka, Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Kolembus Vladimír 761214 Krásno, Kosmel Robert 800225 Veličná, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Šteuček Marek 780603 Agro Baník Dúbrava, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Cárach Peter 680818 Hrboltová, Dobrocký Jozef 810107 Rapovce, Eliáš Marcel 820115 Hrboltová, Radics Richard 851221 Čakanovce, Rakyta Adrián 850913 Vrútky, Skypala Vladimí 780520 Kláštor p. Z., Solomon Marián 860103 Ochodnica, Švancár Erik 910226 Čadca, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007:  Ližbetin Peter 841119 Čabraď Badín, Kucharka Robert 681122 Babiná, Šuster Rastislav 891231 Z. Slatina, Koreň Ján 590924 Budča.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, Sekereš Peter 851029 Medzibrod. 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 870519 Martin Gála Hronsek, (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok.

 

Zmena DL č. 16

Sučany – Lisková (Holeša za Kratochvíla).

Dohrávky SsFZ

Podbrezová B – Kremnica (14. kolo, SŽ a MŽ, 10. 4. –utorok- 12.30-14.30, Medveď – ObFZ BB).

Dohrávky SFZ

Žiar – Lučenec (15. kolo SŽ a MŽ, 15. 4. o 10.00-12.00, L. Vieska, Siman – Verkin, Laciak).