Spravodaj č. 33/2006-2007

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Potvrdzovanie súpisiek družstiev všetkých vekových kategórií, štartujúcich v súťažiach SsFZ, bude v dňoch 15. a 22. marca 2007 od 14,00 do 16,00 v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica. Upozorňujeme zároveň, že zoznam hráčov (ostatné FK, ktoré majú v príslušnej vekovej kategórii  zaradené v súťažiach len jedno družstvo) je platný na celý súťažný ročník. a nie je nevyhnutné ho obnovovať.

2.       Upozorňujeme FK, že na základe uznesenia VV SsFZ budú R a DZ v prvých kolách jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 vykonávať kontrolu vybavenosti športových areálov.

3.       Na základe žiadosti  oznamujeme FK III. ligy Stred, že družstvo FK Kremnička odohrá v jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 svoje doma vylosované MFS na ihrisku FK Priechod, vždy v nedeľu o 10,30 hod.

4.       Oznamujeme FK III. ligy Stred, že družstvo FK Jednota Bánová odohrá svoje doma vylosované MFS v jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 v nedeľu v ÚHČ na ihrisku v Bánovej.

5.       Z dôvodu kolidácie MFS s družstvami mládeže, odohrá družstvo MFK K. N. Mesto MFS nasledovne: 18. kolo K. N. Mesto – R. Sobota B  7. 4. 2007 (sobota) o 15,30 hod.; 23. kolo K. N. Mesto – Bytča  12. 5. 2007 (sobota) o 16,30 hod.; 27. kolo K. N. Mesto – Rudinská  3. 6. 2007 (sobota) o 17,00 hod.

6.       Oznamujeme FK V. ligy sk. D, že družstvo FK Družstevník Olováry odohrá doma vylosované MFS

jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 vždy v sobotu v ÚHČ.

7.       Oznamuje FK ktoré štartujú v súť. V. liga sk. A, že mužstvá MŠK K. N. Mesto B sa odhlásilo zo súťaže. Mužstvá, ktoré majú vylosovane MFS s menovaným mužstvom majú v danom termíne voľno. Výsledky K. N. Mesto B po jesennej časti súť. roč. 2006/07 sa anulujú.

8.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. C 14. kola Žiar B - Dudince  1. 5. 07 UHČ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč) z 10. 3. 2007

1)       Oznamuje, že FK:

a)    Šport Podbrezová B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v nedeľu o 10.00-12.15 na ihrisku vo Valaskej,

b)    K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30.

c)    N. Baňa odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.30-13.00 na ihrisku v Rudne n. H.,

d)    Martin odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30 na umelej tráve pri ZŠ Hurbanova ul.

e)    R. Sobota B odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy dorast sk. JUH v sobotu o 14.00 na ihrisku v Tornali.

f)      Bytča odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu UHČ,

g)    Hriňová odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. C v sobotu UHČ dosp.,

h)    Bytča odohrá svoje doma hrané MFS SŽ a MŽ sk. Sever v nedeľu o 10.00-12.00,

i)      K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER: 14. kolo KNM – Trstená 25. 3. 07 o 10.00-12.00, 16. kolo KNM – Námestovo 8. 4. 07 o 10.00-12.00, 18. kolo KNM - Bytča 22. 4. 07 o 11.00-13.00, 19. kolo KNM – T. Teplice 28. 4. 07 o 11.00-13.00, 21. kolo KNM – Belá 12. 5. 07 o 11.00-13.00, 23. kolo KNM – Martin B 27. 5. 07 o 11.00-13.00, 25. kolo KNM – Žilina B 10. 6. 07 o 11.00-13.00. V prípade nepriaznivého počasia na ihrisku v Povine. Hráči a R sa dostavia na štadión do K. N. Mesta.

j)      Bánová odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. A: 14. kolo 24. 3. 07 Bánová – Svrčinovec o 10.00-12.00, 16. kolo 7. 4. 07 Bánová – Rudinská 10.00-12.00 na ihrisku Brezany,

k)    Podvysoká odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. A v sobotu UHČ dosp.

l)      Bziny odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. B v sobotu UHČ dosp.,

m)  Tempus R. Sobota odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku ul. Družstevná RS,

n)    Cinobaňa odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. D v sobotu UHČ,

o)    Radzovce odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. D v sobotu o 14.00,

p)    Kokava n. R. odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. D v sobotu UHČ,

q)    Fomat Martin odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER v nedeľu o 10.00-12.00 na UT pri ZŠ Hurbanová.

r)     Šport Podbrezová B odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ-MŽ sk. JUH v nedeľu o 10.00-12.00 na ihrisku Brezna st. ihirsko pri Slovenke,

s)    Partizán Č. Balog odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH v nedeľu o 10.00-12.00,

t)     Korňa odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. A v nedeľu ako predzápas dosp. na ihrisku v Podvysokej,

u)    Šport Podbrezová C odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku v Brezne st. ihrisko pri Slovenke,

v)     N. Baňa odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku v T. Breznici,

w)   Žiar n. H. B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v sobotu o 10.00-12.00 na UT v areáli štadióna, 23. kolo 26. 5. 07 Žiar B – B. Štiavnica na ihrisku v Lutile o 10.00-12.00,

x)    Zvolen B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v nedeľu o 10.00-12.00 na UT vo Zvolene,

y)    Rabča odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v nedeľu ako predzápas dosp.,

z)    Liesek odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v nedeľu o 10.00-12.00,

aa)Pliešovce odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. D v nedeľu ako predzápas dosp.,

bb)R. Sobota B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. D v sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku v Tornali.

2)       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)    16. kola III. ligy SD a MD Martin – N. Baňa 1. 5. 07 (utorok) o 10.00-12.30,

b)    17. kola III. ligy SD a MD N. Baňa – L. Mikuláš 8. 5. 07 (utotok) o 10.30-13.00 na ihrisku v Rudne n. Hronom.

c)    14. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tisovec – Dudince 1. 5. 07 (utotok) o 14.00.

3)       Nariaďuje odohrať MFS:

a)    21. kola V. ligy dorast sk. D Cinobaňa – Hnúšťa 13. 5. 07 o 14.00,

b)    14. kola V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Radzovce 24. 3. 07 o 14.30, 16. kolo V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Tomášovce 7. 4. 07 o 14.30, 18. kolo V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Kokava 21. 4. 07 o 14.30,

c)    14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Ružomberok B – Námestovo 25. 3. 07 o 14.00-16.00, 15. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Ružomberok B – T. Teplice 31. 3. 07 o 15.00-17.00. Dôvod: kolidovanie MFS.

d)    predohrať MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Hriňová 24. 3. 07 o 10.00-12.00 UT v B. Bystrica. Dôvod: kolidovanie MFS.

e)    15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk.- A Svrčinovec – Skalité 1. 4. 07 o 10.00-12.00, 26. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – Rudinská 17. 6. 07 o 10.00-12.00.

f)      14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Zvolen B – Brusno 24. 3. 07 o 10.00-12.00 na UT vo Zvolene.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1)       Oznamuje, že FK:

a)  Tempus RS odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. D sobotu o 14.00 na ihrisku Družstevná RS.

b)  Ružomberok B odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER: RK – Námestovo 25. 3. 07 o 14.00-16.00 UT RK, RK – T. Teplice 31. 3. 07 o 15.00-17.00 UT RK, RK – K. N. Mesto 14. 4. 07 o 10.00-12.00 Lisková, RK – Belá 28. 4. 07 o 10.00-12.00 Lisková, RK – Martin 12. 5. 07 o 10.00-12.00 Lisková, RK – Žilina 26. 5. 07 o 10.00-12.00 Lisková, RK – Trstená 9. 6. 07 o 10.00-12.00 Lisková.

c)  schválené výnimky hr. dní a časov, ktoré niesu súčasťou RS boli schválené KM platia do konca súť. roč. 2006/07. FK upozorní doporuč. list. zásielkou o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa zmena týka.

2)       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)  16. kola III. ligy SD a MD Martin – N. Baňa 17. 3. 07 o 10.00-12.30,

b)  16. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER T. Teplice – V. Rovné 10. 4. 07 (utorok) o 12.00-14.00, 17. kolo Žilina B – V. Rovné 14. 4. 07 o 10.00-12.00,

c)  16. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar B – Kováčová 8. 4. 07 o 10.00-12.00 na UT v ZH,

d)  15. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Lučenec B – Krupina 1. 4. 07 o 14.00-16.00 na UT v Lučenci,

e)  16. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – V. Krtíš 7. 4. 07 o 10.00-12.00 na UT v BB.

3)       Nariaďuje odohrať MFS:

a)  17. kolo III. ligy SD a MD Fiľakovo – Č. Balog 1. 4. 06 o 10.001-12.15, Savon BB – D. Kubín 1. 4. o 10.00-12.15, 18. kolo III. ligy SD a MD Námestovo – Sliač 8. 4. 07 o 10.00-12.15, 16. kolo IV. ligy dorast sk. Sever Štiavnik – Rajec 8. 4. 07 o 12.30.

b)  14. kolo II. ligy MŽ sk. SEVER Belá – Žilina B 4. 4. 07 (streda) o 16.00,

c)  15. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Detva – H. Nemce 1. 5. 07 (utorok) o 10.00-12.00,

d)  14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar B – Hliník 24. 3. 07 o 9.00-11.00, UT v ZH, 25. kolo Žiar B – Hrochoť 9. 6. 07 o 12.00-14.00.

4)       Oprava v RS:

a)  22. kolo IV. ligy dorast sk. JUH 20. 5. 07 o 14.30,

b)  22. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D 16. 6. 07 o 10.00-12.00,

c)  22. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A 19. 5. 07 Staškov – Čierne o 10.00-12.00.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-716 Na základe podkladov HK SsFZ DK oznamuje, že za neuhradenie pokút a poplatkov majú naďalej podľa DP 2-9 dňom 14.12.2006 nepodmienečne zastavenú činnosť družstvá FK Rudinská dospelí (20 000+300+10 000+300+200,- Sk a 2 000+300,- Sk uvedené pod D-715 a 15 000,- Sk uvedené v Spravodaji č. 17/2006-2007) , Ružiná dospelí (200,- Sk), Podbiel dospelí (5 000+300,- Sk), Čadca SD (2 000+300+200+400,- Sk), Radvaň SŽ (100+200,- Sk) a T.Teplice SŽ (200+200+5000+300,- Sk).

D-717 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 25-31/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 15.03.2007 za neuhradenie pokuty a poplatku družstvu FK R. Sobota B dospelí (2000+300,- Sk).

D-718 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 17/2006-2007, na návrh ObFZ B. Bystrica, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 15.03.2007 za neuhradenie poplatku družstvu  FK Kremnička dospelí (15 000,- Sk na účet ObFZ BB). Zastavená  činnosť družstiev FK uvedených pod D-716 - 718 trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-719 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – čl. 31 bod 2 DP: Maroš Maslen 881004 N. Baňa – zmena zvyšku trestu na 1SP do 30.6.07

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín zimného seminára rozhodcov SsFZ sa uskutoční dňa 29. marca 2007 o 15,00 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici. Na seminári každý R uhradí ročný poplatok 250,- Sk v zmysle Zásad pre činnosť R  SsFZ a prinesie si (podľa dostupných možností) vyplnený evidenčný list rozhodcu.

2.       Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 12. apríla 2007 (R Žilinský kraj) a 13. apríla 2007 (R Banskobystrický kraj).

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Komisia zobrala na vedomie ospravedlnenie a )  seminár:  Badura, Koncz, Starove, Vorel  b )  jarná časť súťaží : Slavomír Pšenica  24. a 25. marca, Tibor Michalko  24. a 25. marca, Jaroslav Turský  31. marca a 1. apríla, Miroslav Schneider  4.apríla až 21. mája, Ladislav Knap 4.a 5. apríla, Ľubomír Konečný  21. a 22. apríla, Daniel Starove,  PN až do prihlásenia, Igor Krško jarná časť súťaží.

2.       Zmena adresy : Ľubomír Konečný, 965 01 Žiar nad Hronom, Vansovej 535 / 4, zmeny telef. čísla : Pavol Baják 0911 229 873,     Zdenko Mastiš 0908 221 400

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Matričná komisia SsFZ oznamuje funkcionárom FK, že pri vybavovaní matričných úkonov  v prestupových termínoch marec a apríl 2007 sa môžu obracať priamo na členov MaK podľa územnej príslušnosti členov:

predseda – Stanislav Špila  0907 360 541 (bydlisko CA), Michal Ramšák 0903 862 692 (VK),  Jaroslav Vaňo

0905 899 427 (LM), Ján Forgon 0903 541 036 (RS), Eduard Maňúr 0907 841 477 (MT), Michal Hančiak 0908 903 689 (DK), Jozef Hreus 0907 559 621 (ZA) a Bruno Motyčka – sekretár komisie – 0907 806 995 (SsFZ BB).