Spravodaj č. 20/2006-2007

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Schválené zmeny termínov: III. liga 13. kolo (neodohrané MFS) Králiky – D. Strehová 18. 4. 07 (streda) o 16.00.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Schvaľujeme výsledky a tabuľky jesennej časti súť. roč. 2006/07.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-699  Na základe čl.10 bod 10 DP,DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 22.3.07: Marek Tomčík  840525 Radvaň - do 23.4.07, Dušan Kíšík 880501 Poniky - do 30.4.07, Jozef Lašák veddr  Divín  – do 26.5.07, Pavel Štengl tréner Divín  – do 26.5.07, Roman Jelok tréner Dudince – do 29.5.07, Miloš Hrozenský 840603 Králiky – do 29.5.07, Pavol Malík 700914 Rudinská – do 7.6.07, Ladislav Hriň 791222 Cinobaňa – do 15.6.07, Jozef Líška astr   Ružiná – do 25.6.07, Pavol Harcek veddr  Radoľa – do 30.6.07, Ivan Kocúr tréner Radoľa – do 30.6.07, Rastislav Poliak veddr  Hrochoť – do 7.7.07, Pavel Berky uspor  Jesenské – do 19.7.07, Miroslav Šuraba st.tréner Rudinská – do 20.7.07, Juraj Cingel veddr  Makov – do 22.7.07, Ján Pavlica tréner Makov – do 22.7.07, Miroslav Margetín  veddr  Sučany – do 22.7.07, Ladislav Bránik tréner Sučany – do 22.7.07, Miroslav Zuziak HU Rudinská – do 29.7.07, Ján Ridzoň veddr  Kokava n.R.– do 23.8.07, Jaroslav Švantiak  tréner Kokava n.R.– do 23.8.07, Jozef Petrovič veddr  T.Teplice – do 23.8.07, Zdeňek Ždimera tréner T.Teplice – do 23.8.07, Ján Hriň veddr  Cinobaňa – do 13.9.07, Ladislav Bernáth   tréner Cinobaňa – do 13.9.07, Ladislav Korček ml.veddr  V.Rovné – do 13.9.07, Ladislav Korček st.tréner V.Rovné - do 13.9.07,

D-700 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od  9. 11. 06: Adam Šimko 880102 S. Kremnička 100+200 SK uhradiť, Marek Matuška 900607 Kalinovo, Ladislav Tóth 670823 Radzovce, Tomáš Šimal 890805 Podvysoká 100+200 SK uhradiť, Martin Mahdoň 870202 Bytča 200+400 SK uhradiť, Jozef Kajda 880126 L. Lúžna, Tomáš Hurák 891003 Tisovec, Jakub Hurák 880428 Tisovec,

D-701 Michal Piar 810522 Poniky 5 SN od 30. 10. 06, 1-6-1b,

D-702 Roman Ološtiak 811222 D. Hámre 5 SN od 30. 10. 06, 1-6-1b,

D-703 Lukáš Lonc 930622 Žilina B 1 SN od 6. 11. 06, 1-5a, 100+200 SK uhradiť,

D-704 Mário Král 930301 Žilina B 2 SN od 6. 11. 06, 1-6-1a, 100+200 SK uhradiť,

D-705 Vladimír Fuják ved. dr. FK Žilina B SŽ 8 SN od 6. 11. 06, 1-3b 200+400 SK uhradiť,

D-706 Svetozár Bohuš 920227 Sliač 1 SP do 30. 6. 07, 1-1a, 100 SK uhradiť,

D-707 Vladimír Škola tréner FK Čadca SD 6 SN od 6. 11. 06, 1-3b 200+400 SK uhradiť,

D-708 Matej Findra 890122 Kalinovo 1 SN od 6. 11. 06, 1-5a,

D-709 Peter Hurák 880926 Podbrezová B 1 SN od 6. 11. 06, 1-5a,

D-710 Luboš Belko 881225 Raková 1 SN od 6. 11. 06, 1-5a,

D-711 Tomáš Saling 950823 B. Bystrica B 1 SP do 30. 6. 07, 1-1a.

D-712 Na návrh KpRS DK trestá FK Predmier dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia KpRS (Spravodajca č. 18 z 4. 11. 06).

D-713 Upresnenie trestu uvedeného pod D-710 Lukáš Belko 881225 Raková 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR SsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 22.11.2006 o 14,00 hod. v Banskej Bystrici : Bencúr, Ondák, Medveď, Rohoň, Kuzma, Taraba, Fazekaš, Szabó, Jánošík, Náther, Dráhovský, Matejčík, Rogoň

2.       Spoločné zasadnutie KR SsFZ s predsedami KR ObFZ sa uskutoční dňa 22.11.2006 o 15,30 hod. v Banskej Bystrici – Kremničke (Reštaurácia u Vinca). Program : aktuálne informácie zo zasadnutí VV SsFZ, KR SFZ a zo zasadnutí vedenia SsFZ  so zástupcami FK, vyhodnotenie R za jesennú časť 2006/2007, vyhodnotenie spolupráce s KR ObFZ za uplynulé obdobie, analýza stavu rozhodcov na úrovni SsFZ a ObFZ, plánované akcie KR SsFZ pre jarnú časť 2006/2007, rôzne, diskusia.

3.       Oznamy a informácie pre rozhodcov SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ/komisie /oznam KR.

4.       Halová sezóna mládeže SFZ: SD sk. C: 1 turnaj - 18. 11. 06 o 9.00-14.00 FK Žilina, SOU stavebné (Brodňan – Krško), 2. turnaj – 25. 11. 06 o 9.00-14.00 FK Dukla BB, ŠH Badín (Tokár – Debnár), 2. kolo – 2. 12. 06 o 9.00-16.00, FK Dukla, ŠH Badín (Horný – Marhefka – Tršo); MD sk. C: 1 turnaj – 18. 11. 06 o 14.00-19.00 FK Žilina, SOU stavebné (Sikora – Gamboš), 2 turnaj – 25. 11. 06 o 14.00-19.00, FK Dukla BB, ŠH Badín (M. Majer – Adamec); SŽ sk. C: 1 turnaj - 3. 12. 06 o 9.00-14,.00 FK Žilina, SOU stavebné (Hreus – Knapec), 2 turnaj – 9. 12. 06 o 9.00-14.00 FK Podbrezová, ZŠ Badín (Repiský – T. Krahulec); MŽ sk. C: 1 turnaj – 3. 12. 06 o 14.00-19.00 FK Žilina, SOU stavebné (Korenčík – Holeša), 2 turnaj – 9. 12. 06 o 14.00-19.00 FK Podbrezová, ZŠ Badín (Kratochvíla – Faber).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva poslucháčov nového cyklu školenia 3.triedy / EURO B licencie na 1. blok v termíne 16. - 19. novembra 2006. Začiatok     školenia  je vo štvrtok 16. 11. o 09.00 hod. v budove Fakulty humanitných vied, Tajovského 40 vo vestibule Katedry telesnej výchovy a športu.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 9. 11. 06: III. liga: Rudinská S č. 13  -20 000+300+10 000+300+200 SK; Bánová S č. 14 - 2 000+300, S č. 15 – 200+400 SK; Bytča S č. 16 – 2 000+300 SK; Brusano S č. 17 – 8 000+300, S č. 18 – 2 000+300 SK; D. Ždaňa S č. 18 – 3 000+300 SK; IV. liga: Selce S č. 12 – 1 000+300, S č. 13 – 400, S č. 15 – 1 500+300 SK; Ružiná S č. 15 – 200 SK; Tisovec S č. 17 – 3 000+300 Sk; Kalinovo S č. 18 – 200+400 SK; Jesenské S č. 18 – 8 000+300 SK; V. liga: Podbiel S č. 14 – 5 000+300 SK; Posvysoká S č. 15 – 1 000+300 SK; Cinobaňa S č. 17 – 3 000+300 SK, H. Zalužany S č. 18 – 2 000+300 SK; SD: Čadca S č. 18 – 2 000+300 SK; dorast: Kokava S č. 14 – 100+200+200+200+5 000+300 SK; H. Nemce S č. 15 – 1 500 SK; SŽ: Radvaň S č. 12 – 100+200 SK, T. Teplice S č. 14 – 200+200+5 000+300 SK; V. Rovné S č. 17 – 3 000+300 SK; Žilina B S č. 18 – 2 000+300 SK; MŽ: Krásno S č. 17 – 200+400 SK. Uvedené pokuty a poplatky nariaďujeme uhradiť do 30. 11. 06 na účet SsFZ pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretarát SsFZ.

2.       Ďalej nariaďujeme uhradiť pokuty a poplatky vydané 11. 11. 06 do 30. 11. 2006.

3.       HK 9. 11. 06 prerokovala reklamáciu fa FK Kokava ohľadom nedprávne vystavenej faktúry od FK D. Strehová. Na základe zistených skutočností nariaďuje D. Strehovej upraviť faktúru v zmysle RS čl. 19 Hosp. záležitosti bod 2. Fa musí obsahovať nasledujúce: zmena cestovného, zmena plagátovania, meno fakturujúceho.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame ObFZ Lučenec o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: 730502 Princz Alexander V. Dravce, 840829 Szalai Norbert Fiľ. Kováče.

2.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 780426 Erik Jančík Rykynčice, 750909 Ivan Bartoš Terany, 840826 Miroslav Stieranka Babiná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 680507 Miroslav Hanes ŠKP Detva, 870519 Martin Gála Hronsek, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

3.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Marian Breyer 801020 V. Dubová, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Teren Pavel 660507 Terany, Janotík Luboš 880909 Bziny, Suja Jaroslav 690331 Lehôtka, Poprac Vladimír 700613 B. Štiavnica, Peter Šulaj 870127 Priechod, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Rudolf Rubint 740610 Jakub, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Milan Gregor 851205 Brusno, Jozef Neveďal 860519 Zborov n. B., Sýkora Ján 841024 S. Plachtince, Varholák Mede Peter 850104 G. Jablonec; Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Kozár Miroslav 761021 Krahule, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša, Perďoch Ján 811005 Klokočov, Zselyi Adrian 740618 Buzitka,