Spravodaj č. 15/2006-2007

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Nariaďujeme predohrať MFS súťaží dospelých 14. resp. 16. kolo 5. 11. 06 o 13.30, štart hráčov za B družstvá je možný v zmysle SP čl. 40 bod b.

2.        Námietky: Bytča – Králiky (H neopodstatnená), Priechod – D. Niva (H neopodstatnená), Žarnovica – N. Baňa (H neopodstatnená), Poltár – Hajnčka (H neopodstatnená).

3.        Schválené zmeny termínov v: III. liga 12. kolo Rakytovce – Bytča 22. 10. 06 o 10.30. FK Rakytovce uhradia 150 SK za predelegovanie R. IV. liga SEVER 11. kolo K. Lieskovec – Valča 15. 10. 06 o 12.15. FK K. Lieskovec uhradí 200 SK za predelegovanie R.

4.        Žiadame FK Revúca a Ružiná o predloženie vzájomnej dohody odohratia MFS 10. kola do 19. 10. 06.

5.        Oficiálne námietky FK N. Baňa postupujeme na doriešenie KpRS.

6.        Súťaž FOOTBALL Planet k 12. 10. 06: 27 bodov – Tomášovce, Z. Poruba, 26 bodov – D. Ždaňa, Žilina B, 35 gólov – N. Baňa, 32 - gólov Makov, 22 gólov – Gabriel Švec (N. Baňa).

7.        Schvaľujeme výsledky MFS súťaží dosp., ktoré boli odohraté k 1. 10. 06.

8.        Nariaďujeme FK Mýtna zabezpečiť splnenie dohodnutých opatrení zo zasadnutia ŠTK z 12. 10. 06.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Nariaďuje:

a)        predohrať prvé jarné MFS, ktoré sa majú odohrať 24. – 25. 3. 07, sa odohrajú 4. – 5. 11. 06. 4. 11. 06 sobota 10.00-12.00 žiaci (okrem III. SŽM sk. D) 5. 11. 06 nedeľa 10.00-12.30 III. liga SD a MD, 11.00 IV. – V. dorastu.

b)        predohrať MFS 11. kola V. ligy dorast sk. C Badín – S. Ľupča, S. Kremnička – D. Niva 15. 10. 06 o 11.30,

c)        predohrať MFS 13. kola V. ligy dor. sk. D Cinobaňa – Klenovec, Divín – D. Strehová 29. 10. 06 o 11.00,

d)        predohrať MFS 14. kolo: 4. 11. 06: III. liga SŽ a MŽ sk. C B. Štiavnica – Hrochoť o 9.30-11.30, IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – D. Hámre o 13.30, II. liga SŽ a MŽ Tempus RS – V. Krtíš o 9.30-11.30, V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Radzovce o 13.30 na ihr. Bakta, III. liga SŽ a MŽ sk. C H. Nemce – Kováčová o 11.00-13.00, V. liga dorast sk. A Radoľa – Raková o 13.30, V. liga dorast sk. C D. Niva – Poniky o 13.30, 5. 11. 06: II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Trstená o 9.30-11.30, II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Radvaň – Lučenec B o 9.30-11.30.

2.       Oznamuje, že MFS 11. kola III. ligy SD a MD Č. Balog – Podbrezová B sa odkladá vzhľadom k vírusovému ochoreniu hráčov FK Podbrezová B. Žiada FK o predloženie vzájomnej dohody o odohratí MFS do 19. 10. 06.

3.       Kontumuje MFS 10. kola:

a)        IV. ligy dorast sk. JUH Pliešovce – Dudince priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Pliešovce podľa SP čl. 100/e. Prípad odstupuje na DK,

b)        V. ligy dorast sk. D D. Strehová – Kokava priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK D. Strehová podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Kokava berie na vedomie.

4.       Námietka kap. v MFS 8. kola III. ligy SŽ sk. D Roma Revúca – Hnúšťa bola prerokovaná. Bez podania námietky podľa SP čl. 100 je bezpredmetná.

5.       Oprava Spravodajcu č. 13 z 30. 9. 06 Správy KM bod 2/c ... 12. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – K. N. Mesto 22. 10. 06 o 12.00-14.00.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-498 Daniel Priadka 741109 Hrochoť 1 SN od 2. 10. 06, 1-4a,

D-499 Peter Beník 851227 H. Nemce 3 SN od 9. 10. 06, 1-3b,

D-500 Ondrej Goral 830929 Žiar B 3 SN od 9. 10. 06,

D-501 Milan Štefanka 711218 Žarnovica 1 SN od 9. 10. 09, 1-5,

D-502 Ľubomír Ondruš asist. tr. FK Žiar B dosp. 2 SN od 9. 10. 06, 1-3a,

D-503 Ján Palkovič 841113 Dudince 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-504 FK N. Baňa dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka po stretnutí 8. 10. 06,

D-505 Rastislav Kišík 891208 Kováčová 8 SN od 9. 10. 06, 1-3b,

D-506 FK H. Nemce dorast pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 7. 10. 06,

D-507 Martin Hodoň 891219 Tisovec 2 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-508 Michal Mušuka 900223 Tisovec 4 SN od 9. 10. 06, 1-3b,

D-509 Michal Slaný 890714 Dudince 5 SN od 9. 10. 06, 1-3b,

D-510 Na návrh KM Roman Jelok tréner FK Dudince dorast 3 mesiace nepodm. od 9. 10. 06 do 8. 1. 07, 1-10,

D-511 Na návrh KM Miroslav Strapko ved. dr. FK Dudince dorast 8 SN od 9. 10. 06, 1-10,

D-512 Na návrh KM FK Dudince dorast pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie rpeistupku podľa DP 2-3 za opustenie HP družstvom v stretnutí 7. 10. 06,

D-513 Tibor Petrík 861216 Poltár 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-514 Ondrej Bartko 780321 Hajnačka 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-4a,

D-515 FK Hajnačka dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 8. 10. 06,

D-516 Tibor Šándor 841202 Tisovec 3 SN od 9. 10. 06, 1-6-1b,

D-517 Ján Beták 760906 D. Hámre 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-518 Martin Frim 800516 D. Hámre 4 SN od 9. 10. 06, 1-6-1b,

D-519 Marian Dirbák 850829 Selce 3 SN od 9. 10. 06, 1-3b,

D-520 FK Selce dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v a po stretnutí 8. 10. 06,

D-521 Peter Kmeť ved. dr. FK L. Štiavnica dosp. 3 SN od 9. 10. 06, 1-3b,

D-522 FK L. Štiavnica dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 8. 10. 06,

D-523 FK K. Lieskovec dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára 8. 10. 06,

D-524 Jakub Petrovský 940327 Krupina 3 SN od 9. 10. 06, 1-6-1b,

D-525 Lukáš Čellár 920131 Revúca 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-526 Lukáš Rusnák 920619 Tisovec 4 SN od 9. 10. 06, 1-2b,

D-527 Viktor Koták 920225 Kalinovo 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-528 Lukáš Židík 931202 B. Štiavnica 1 SN od 9. 10. 06, 1-4a,

D-529 Jozef Kalmár 820102 Sklabiná 2 SN od 9. 10. 06, 1-6-1a,

D-530 Marek Medveď 820520 Klenovec 4 SN od 9. 10. 06, 1-6-1b,

D-531 Lubomír Vajdečka 891210 Trstená 2 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-532 Ľubomír Zvada 880316 Palúdzka 3 SN od 9. 10. 06, 1-3b,

D-533 Jozef Lukáč 820721 Lisková 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-534 Rastislav Šiška 801002 Lisková 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-535 Jozef Líška asis. trénera FK Ružiná dosp. 4 mesiace nepodm. od 5. 10. 06 do 4. 2. 07, 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-536 FK Ružiná dosp. uzatvorenie ihriska na jedno súť. stretnutie podmienečne do 30. 9. 07 a pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b, DP 2-6 a čl. 2 písm. d DP za HNS asis. trénera, HNS divákov a nedostatočnú uspor. službu v stretnmutí 1. 10. 06,

D-537 Miloš Hrozenský 840603 Králiky DK hráčovi dňom 9. 10. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-538 Roman Halúska 900513 K. N. Mesto 2 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-539 Jan Comorek 791230 Podvysoká 3 SP do 30. 6. 07, 1-6-1b,

D-540 Peter Bytčánek 620912 Podvysoká 5 SN od 9. 10. 06, 1-3b,

D-541 FK Podvysoká dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť divákov po stretnutí 8. 10. 06,

D-542 Lubomír Knapec tréner FK Bánová dosp. 6 SN od 9. 10. 06, 1-3b 200+400 SK uhradiť,

D-543 Michal Zátorský 891224 K. Lieskovec DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, D-544 Ivan Jurkovič ved. dr. FK K. Lieskovec dorast DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-545 Ľubomír Belko 880619 Staškov 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-546 Jaroslav Završan 880126 Raková 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-547 Štefan Martinka 870203 Rosina 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-548 Marian Randík 710203 Závodie 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-549 Jozef Majerík 830122 Raková 1 SN od 9. 10. 06, 1-5a,

D-550 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ronald Necpal 841001 D. Hámre, Juraj Švábik 800317 Krásno – zamietajú sa,

D-551 Tastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 2. 10. 06: Peter Bytčánek 861104 Podvysoká,

D-552 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od  9. 10. 06: Vladimír Plavec 841120 Kováčová, Pavol Chaban 800423 Priechod, Matej Šouc 860126 Vyhne, Peter Petrok 741128 Hnúšťa, Peter Bohuš 820930 Zvolen, Martin Habiňák 850604 Námestovo, Tomáš Klinec 830423 Králiky, Rastislav Kalina 750706 L. Lúčka, Peter Juráš 810603 L. Štiavnica, Vladimír Maľa 691017 Poniky, Ondrej Bartko 780321 Hajnačka, Pavol Melicher 731111 Kalinovo, Kornel Telek 800802 Fiľakovo, Ladislav Racz 871121 Fiľakovo, Marek Chvalník 830111 Predmier, Peter Mičiak 851224 K. N. Mesto B, Marian Lasička 810915 D. Hričov, Jaroslav Minár 830805 Radoľa, Jozef Slíž 800404 Podvysoká, Peter Martiník 831024 Raková, Michal Pančík 711217 Palúdzka, Marek Pančík 880917 Č. Balog, Juraj Záturecky 890109 Zvolen, Martin Vojtek 900205 Makov, Jaroslav Chnúrik 900405 Raková, Ján Hollý 891112 K. Lieskovec, Jozef Rerich 900926 H. Nemce,

D-553 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Roman Čipčala 790927 Selce, Ján Gelieň 910525 Hriňová, Michal Kuboš 760705 Nižná, Miroslav Valášek 840911 Trebostovo, Ján Kulašiak 900922 Trebostovo, Radoslav Maček 880225 Hôrky, Ivn Pavlovič 890612 Fomat MT, Vladimír Prachár 881214 N. Baňa, Vladimír Ružinský 900113 V. Blh – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Pavel Melicher 731111 Kalinovo, Viktor Žingor 880102 D. Strehová – chýbajú poplatky za ČK, Miroslav Valašík tréner Selce – chýba poplatok,

D-554 DK predvoláva na svoje zasadnutie 19. 10. 06: o 16.30 Bytča – Králiky, FK Bytča: Peter Potirka HU, Jozef Šelmek uspor., Jozef Tomčík uspor. – prezident FK. FK Králiky: Miloš Hrozenský 840603, Roman Filadelfi 851103, Tomáš Pagáč 830124, Marian Cimerman manager FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod náslekom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       FP rozhodcov sa dňa 19.10.2006 o 14,00 hod. zúčastnia: Glončák, Pocklan, Sikora, Šulek, Urda. Menovaní predložia platné potvrdenie o lekárskej prehliadke od športového lekára.

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2006 o 14,00 hod. v Športovej hale na Štiavničkách v Banskej Bystrici: Greňo, Čičmanec, R. Gonda, Sikora, Nemček, Budinec, Fáber, Martin, Ďuriš, Matejčík, Knapec, Králik, Ostrihoň, Laciak, Rendla, Šibal, Náther, Brodňan, Ligač, Vanková, Sitarčík, Petrák ml., Krško, T. Kučera, Miklóš, Bušo, Nemček, Frančák, Čuboň, Šalata.

3.       Dlhodobé oznamy a informácie pre R SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ oznamuje trénerom  2. a 3. triedy, držiteľom licencií B, C a EURO B, že doškoľovací (obnovenie platnosti licencií) a rekvalifikačný (rekvalifikácia licencie z C na EURO B) seminár sa uskutoční dňa 17. novembra 2006 (piatok – štátny sviatok) od 09.00 hod v Banskej Bystrici. Prihlášky (s uvedením mena a priezviska, adresy, tel. kontaktu, licencie a typom semináru) je potrebné zaslať do 31. októbra 2006. Všetkým prihláseným trénerom budú následne zaslané pokyny a poštová poukážka na uhradenie účastníckeho poplatku: doškoľovací seminár – rozsah 4 hod./ 200.- Sk; rekvalifikačný seminár – rozsah 10 hod./ 600.- Sk

2.       TMK SsFZ otvára nový cyklus školenia 3. triedy / EURO B licencie, ktorý sa uskutoční v termínoch 16. – 19. 11. 2006, 08.- 10. 12. 2006 a 13. – 14. 1. 2007. Z 78 prihlásených bolo vybratých 20 poslucháčov – oznámenie o prijatí bolo zaslané poštou.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)  

1.       Zaevidovala podnety FK: D. Hámre AR (Tisovec – D. Hámre), Selce R (Poniky – Selce), Hajnačka (nečitateľný text – Poltár - Hajnačka), L. Štiavnica R a AR (L. Štiavnica - Trebostovo), K. Lieskovec R (Makov – K. Lieskovec), Králiky R (Bytča – Králiky), Zvolen R a AR (Kremnička – Zvolen), N. Baňa R  a AR (Žarnovica – N. Baňa). Na základe splenenia podmienok  „Štatútu...“ prijíma podnety FK Zvolen a N. Baňa na ďalšie pokračovanie, zvoláva zasadnutie na 19. 10. 06 o 15.30. Ostatné podnety z dôvodu neplnenia čl. 4/a odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorí doteraz nepostrehli že od súť. roč. 2006/07 boli zmenené niektoré poplatky pri disciplinárnom konaní: disciplinárne previnenie hráča (aj 4 ŽK) dospelí (všetky súťaže) 200 SK, mládež (všetky súťaže) 100 SK; disciplinárne previnenie funkcionára – dospelí aj mládež 200 SK; disciplinárne previnenie FK – dospelí aj mládež 200 SK; za žiadosť o zmenu zvyšku trestu, resp. odpustenie zvyšku trestu dospelí 200 SK, mládež 100 SK. Uvedené v RS 2006/07, časť XX Disciplinárne konanie bod 12.

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ videozáznam zo stretnutí najneskôr do 17. 10. 06 (zásadne používajte len VHS kazetu, alebo DVD): Tisovec – D. Hámre, Poniky – Selce, Poltár – Hajnačka, L. Štiavnica – Trebostovo, Makov  - K. Lieskovec, Bytča – Králiky, Kremnička – Zvolen a Žarnovica – N. Baňa. Z dôvodu prípravy podkladov k prejednaniu v KpRS žiadame FK Kremnička a Žarnovica o bezpodmienečné dodržanie termínu predloženia videozáznamu.

3.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali FK:  Trebostovo, Žilina B, D. Ždaňa, (všetci 10 kolo), Tvrdošín (9 a 10).

4.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: 910103 Ján Hlivka L. Lúčka aj RL, 780426 Erik Jančík Rykynčice, 750909 Ivan Bartoš Terany, 840826 Miroslav Stieranka Babiná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 850110 Marek Kurčina Kraľovany, 840426 Porubän Ivan S. Kríž, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 680507 Miroslav Hanes ŠKP Detva, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

5.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Mitaš Roman 890429 Hliník, Maslen Vladimír 740403 Voznica, jáNOšíK Radoslav 810313 Lipovany, Teren Pavel 660507 Terany, Janotík Luboš 880909 Bziny, Figuli Miroslav 691209 Tisovec, Suja Jaroslav 690331 Lehôtka, Marian Pšenka 910328 Bystrička, Poprac Vladimír 700613 B. Štiavnica, Jozef Bella 870618 S. Kríž, Dušan Poliak 801008 Boľkovce, Ján BlahušiaK 630414 Stankovany, Peter Šulaj 870127 Priechod, Filip Strnadel 881220 Čadca, Martin Koša 870128 Podhorie, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Filčík Pavol 650709 Tomášovce, Oláh Ľubomír 851207 Divín, Rudolf Rubint 740610 Jakub, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Milan Gregor 851205 Brusno, Martin Giertl 870929 Kremnička, Peter Oboril 760828 Kremnička, Milan Stenchlák 810712 Teplička n. V., Kotman Tomáš 870214 Kalinovo, Malatinec Ľubomír 891110 Divín, Roman Gubala 691123 V. Blh, Radič Ján 750623 Kokava n. R., Miroslav Holas 841202 Boľkovce, Jozef Matuška 830503 Boľkovce, Miroslav Danko 810408 Dudince, Chaban Peter 910908 Selce, Jozef Neveďal 860519 Zborov n. B., Daniel Špulica 860919 K. N. Mesto, Zatyko Jozef 660524 Olováry, Janus František 860726 H. Podhradie, Zolnay Arnold 860418 M. Kameň, Sýkora Ján 841024 S. Plachtince, Varholák Marian 781214 V. Krtíš, Mede Peter 850104 G. Jablonec; Dovaľ Marcel 870409 Breznička, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Kozár Miroslav 761021 Krahule, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša, Paprčka Tomáš 890703 Z. Poruba, Perďoch Ján 811005 Klokočov, Pindiak Tomáš 850519 Námestovo, Zavodník František 680517 Juventus ZA Závodie, Zselyi Adrian 740618 Buzitka, Kelemen Norbert 760409 Olováry.

 

Zmena DL č. 11

Stráňavy – Tvrdošín (Náther za Petráka ml., Kuteľ za Náthera),

S. Bystrica – Dúbrava (Paňko za Kuteľa),

K. Lieskovec – Valča (12.15),

Zvolen – Sliač (SD a MD, Debnár za M. Majera),

Raková – Radoľa (SŽ a MŽ, nová Ondrašina – ObFZ CA).

SFZ

Lučenec – Snina (SD, DZ Michalko za D. Hrčku).

 

Zmena DL č. 12

SFZ

Ružomberok – Košice SD a MD, 22. 10., MD nová Baranček – Harezník, Jacko).