Spravodaj č. 14/2006-2007

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Námietky V. Krtíš – Tisovec (H neopodstatnené).

2.        Schválené zmeny termínov: Rudinská – Námestovo 10. kolo 7. 10. 06 o 14.30 v S. Bystrici, Kremnička MFS 10. resp. 12. kola v pôvodnom termíne o 10.30 v Priechode, Žilina B – D. Ždaňa 10. kolo v pôvodnom termíne na hlavnej HP v areáli FK Žilina.

3.        Upozorňujeme R, že FK Vyhne odohrajú súť. roč. 2006/07 na RP s názvom FK Vyhne a Strojár SMZ Vyhne.

4.        Postupujeme FK Podbiel na doriešenie DK za nerešpektovanie nariadenia ŠTK (nezaslanie videa).

5.        Predvolávame na zasadnutie ŠTK 12. 10. 06 o 16.00 zodpovedného funkcionára FK Mýtna pod následkom discipl. opatrení.

6.        Predvolávame na zasadnutie ŠTK 19. 10. 06 o 16.00 DZ Jána Hrčku (za účelom objasnenia skutočností).

7.        Odsúhlasujeme pre FK Dudince pomocnú trávnatú HP v areáli FK Dudince s možnosťou využitia počas celého súť. roč.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)        odohrať MFS 10. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – Krásno 7. 10. 06 o 15.30. FK Krásno uhradí na účet SsFZ 200 SK.

b)        odohrať MFS 10. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Krásno – Dlhá 7. 10. 06 o 12.00-13.30. Prvé MFS MŽ, druhé SŽ. FK Krásno uhradí na účet SsFZ 200 SK.

c)        predohrať MFS 10. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – Ružomberok B 7. 10. 06 o 10.00-12.00 na ihrisku kasárne Žilina. FK Žilina uhradí 200 SK.

d)        predohrať MFS 9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tisovec – D. Strehová 11. 10. 06 (streda) o 13.00-15.00. FK D. Strehová uhradá 200 SK.

2.       Námietky

a)         kap. FK Dlhá v MFS 8. kola II. ligy SŽ sk. SEVER T. Teplice – Dlhá bola prerokovaná ako opodstatnená. Námietkový vklad 100 SK vrátiť FK Dlhá.

b)        ved. dr. ŠK Tvrdošín v MFS 9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B S. Kríž – Tvrdošín bola prerokovaná a postúpená na KR.

3.       Kontumuje MFS:

a)        9. kola III. ligy MD D. Kubín – Bytča priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK D. Kubín podľa SP čl. 100/b.

b)        9. kola V. ligy dorast sk. A K. Lieskovec – Podvysoká priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Podvysoká podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča M. Zátorský 891224 v dobe zastavenej činnosti po 4 ŽK).

c)        9. kola V. ligy dorast sk. C Bzovík – Poniky priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bzovík podľa SP čl. 100/e.

d)        8. kola II. ligy SŽ sk. SEVER T. Teplice – Dlhá priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dlhá podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča na cudzí ŽP).

e)        7. kola V. ligy dorast sk. D Kokava – Divín priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Divín podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča J. Nemčoka v dobe zastavenej činnosti a štart na cudzí RP). Námietkový vklad 200 SK vrátiť FK Divín. Cestovné náklady uhradí FK Kokava R Zdechovan 400 SK, FK Divín 712 SK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-447 DK odstupuje KR list FK Hrochoť z 4. 10. 06 ohľadom stretnutia V. ligy sk. C dosp. D. Niva – Hochoť,

D-448 DK oznamuje , že podľa podkladov HK majú naďalej nepodm. zastavenú činnosť dňom 2. 10. 06 podľa D-442 tieto FK dosp.: Trnové, dorast: Tempus RS, Pliešovce, SŽ: Krásno,

D-449 Na návrh ŠTK DK trestá FK Podbiel dosp. pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku, podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 24. 9. 06 podľa nariadení uvedených v kap. XVI RS 2006/07,

D-450 Michal Zátorský 891224 K. Lieskovec, na návrh KM hráč do 10. 10. 06 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart po 4 ŽK v stretnutí 30. 9. 06) a poplatok za prerokovanie previnenia. Hráč má zastavenú činnosť za 4 ŽK,

D-451 Ivan Jurkovič ved. dr. FK K. Lieskovec dorast, na návrh KM zákaz výkonu akejkoľvek funkcie od 2. 1. 06 do vyriešenia previnenia. Menovaný do 10. 10. 06 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart hráča po 4 ŽK v stretnutí 30. 9. 06) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-452 DK zasiela KR na riešenie list FK K. Lieskovec z 5. 10. 06 týkajúci sa vypisovania kópií zápisu zo stretnutia V. ligy sk. A dorast Staškov – K. Lieskovec,

D-453 Peter Píš tréner FK Zvolen MD 5 SN od 2. 10. 06, 1-3b,

D-454 Ján Godiš 820401 O. Jasenica 6 SN od 25. 9. 06, 1-6-1b,

D-455 Eduard Mydliar 691113 Dúbrava 5 SN od 25. 9. 06, 1-6-1b,

D-456 Emil Baláž 800930 Tvrdošín 5 SN od 25. 9. 06, 1-6-1b,

D-457 Ľuboš Kalazy 800126 Nenince 6 SN od 2. 10. 06, 1-3b,

D-458 Na návrh KM DK trestá Jozef Petrovič ved. dr. FK T. Teplice SŽ 6 mesiacov nepodm. od 5. 10. 06 do 4. 4. 07, 200 SK uhradiť,

D-459 Na návrh KM DK trestá Zdenek Ždimera tréner FK T. Teplice SŽ 6 mesiacov nepodm. od 5. 10. 06 do 4. 4. 07, 1-9-2b 200 SK uhradiť,

D-460 Na návrh KM DK trestá FK T. Teplice SŽ zastavenie činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm.  a pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 24. 9. 06,

D-461 Martin Heidecker 920522 Radvaň 5 SN od 2. 10. 06, 1-3b,

D-462 FK Č. Balog SŽ pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť po stretnutí 30. 9. 06,

D-463 Juraj Mišovič 921223 S. Kríž 2 SN od 2. 10. 06, 1-5a,

D-464 Ľubomír Gregorec tréner FK Tvrdošín SŽ DK na základe čl. 18 bod 1 upúšťa od potrestania menovaného,

D-465 Roman Jaššo 791210 Rosina 1 SN od 2. 10. 06, 1-5a,

D-466 FK Bánová dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 1. 10. 06,

D-467 Róbert Juhász 860531 Rakytovce 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-468 Andrej Oravík 870809 Bytča 2 SN od 2. 10. 06, 1-5a,

D-469 Martin Gajdošík 800910 Bytča 3 SN od 2. 10. 06, 1-3b,

D-470 Andrej Szöke 910710 R. Sobota B 1 SP do 30. 6. 07, 1-4a,

D-471 Radoslav Šimko 700719 Hliník 2 SP do 30. 6. 07, 1-5a,

D-472 Boris Miškov 810624 Hliník 2 SP do 30. 6. 07, 1-5a,

D-473 Milan Líška 650330 Ružiná 3 SP do 30. 6. 07, 1-2b,

D-474 Jozef Líška asist. trénera FK Ružiná dosp. zákaz výkonu funkcie od 5. 10. 06 do vyriešenia previnenia,

D-475 Marian Lukáč 881202 Predmier 1 SN od 2. 10. 06, 1-5a,

D-476 Jozef Krkoška 801106 Oščadnica 1 SN od 2. 10. 06, 1-5a,

D-477 FK S. Bystrica dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí 1. 10. 06,

D-478 Peter Dutka 811031 Ludrová 1 SN od 2. 10. 06, 1-5a,

D-479 Vladimír Ilgo 750429 Dražkovce 1 SN od 2. 10. 06, 1-1a,

D-480 Jozef Mrva 860925 Lisková 4 SN od 2. 10. 06, 1-6-1b,

D-481 Milan Kokavec HU FK Palúdzka dosp. 3 SN od 2. 10. 06, 1-10,

D-482 Daniel Priadka 741109 Hrochoť DK hráčovi dňom 2. 10. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-483 Ján Púpala 911105 D. Niva 1 SN od 2. 10. 06, 1-4a,

D-484 FK Boľkovce dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka po stretnutí 1. 10. 06,

D-485 Jaroslav Grendel 880729 Lubeník 1 SN od 2. 10. 06, 1-5a,

D-486 Zsölt Egri 910322 V. Blh 1 SN od 2. 10. 06, 1-5a,

D-487 Oskar Oláh 900720 Jesenské 1 SN od 2. 10. 06, 1-5a,

D-488 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Róbert Ferencz 860405 Radzovce – zamieta sa, Andrej Dubovský 920805 Tvrdošín – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 07,

D-489 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Maroš Sobotník 920311 Radvaň – zamieta sa,

D-490 Na návrh KM DK trestá Ján Nemčok 901023 Kokava 6 SN od 5. 10. 06, 1-6-1b, 100 SK uhradiť,

D-491 Na návrh KM DK trestá Jozef Telek 890521 Kokava 6 SN od 5. 10. 06 1-9-2b 200 SK uhradiť,

D-492 Na návrh KM DK trestá Ján Ridzoň ved. dr. FK Kokava dorast 6 mesiacov nepodm. od 5. 10. 06 do 4. 4. 07, 1-9-2b 200 SK uhradiť,

D-493 Na návrh KM DK trestá Jaroslav Švantiak tréner FK Kokava dorast 6 mesiacov nepodm. od 5. 10. 06 do 4. 4. 07, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-494 FK Kokava dorast zastavením činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm. a pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 17. 9. 06,

D-495 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od  2. 10. 06: Martin Ižip 870814 R. Sobota B, Juraj Mičica 840908 K. N. Mesto, Jozef Sekereš 801006 D. Ždaňa, Robert Juhász 860521 Rakytovce, Peter Hric 800320 Rakytovce, Marián Seko 850803 Krásno, Mario Martini 840918 Tvrdošín, Jaroslav Žilla 801018 Valča, Ján Hoferica 751205 S. Bystrica, Pavol Siekel 780802 Belá, Miroslav Megyesi 770829 Dudince, Dušan Vidiečan 791203 Radvaň, Ivan Černák 740928 Sklabiná, Tomáš Laco 760607 V. Blh, Gabriel Šmíro 840912 V. Blh, Marek Bolčo 890720 H. Zalužany, Miroslav Ridzoň 860131 Mýtna, Milan Poliak 870805 Poltár, Patrik Wollinger 870802 Tisovec, Dalibor Strmeň 720120 Ružiná, Marian Dibala 741124 Ružiná, Marian Varholák 781214 V. Krtíš, Adrián Berky 801214 Hajnačka, Jaroslav Trhančík 790318 Rosina, Peter Jesenský 790115 Dražkovce, Tomáš Mrva 850323 Lisková, Miroslav Bobek 830522 Černová, Daniel Kudelka 770630 T. Štiavnička, Peter Čík 880619 N. Baňa, Lukáš Sulovský 880904 Bánová, Denis Töre 911015 Fiľakovo, Ondrej Rusnák 881222 Krásno, Štefan Macho 900906 Belá, Ivan Mračník 880201 Štiavnik, Peter Šmelko 910614 Revúca, Pavol Bábela 890309 Revúca, Tomáš Kopčák 890912 Žarnovica, Ondrej Ľupták 890210 Hriňová, Michal Zátorský 891224 K. Lieskovec, Richard Valent 891123 Poniky,

D-496 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Ľubomír Knapec tréner Bánová – chýba poplatok, Peter Bytčanek 861104 Podvysoká – chýba poplatok za 4 ŽK,

D-497 DK predvoláva na svoje zasadnutie 12. 10. 06 o 16.15 zo stretnutia Ružiná – Hliník IV. ligy sk. JUH dosp. FK Ružiná: Juraj Vitek prezident, Jozef Líška asis. trénera, Ján Pivka HU. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod náslekom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Dôrazne upozorňujeme KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu k 30.9.2006 príslušnosti rozhodcov SsFZ k futbalovým klubom. Materiál zaslať urýchlene na KR SsFZ v termíne do 10.10.2006.

2.       FP rozhodcov sa dňa 19.10.2006 o 14,00 hod. zúčastnia: Glončák, Pocklan, Sikora, Šulek, Urda. Menovaní predložia platné potvrdenie o lekárskej prehliadke od športového lekára.

3.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2006 o 14,00 hod. v Športovej hale na Štiavničkách v Banskej Bystrici: Greňo, Čičmanec, R. Gonda, Sikora, Nemček, Budinec, Fáber, Martin, Ďuriš, Matejčík, Knapec, Králik, Ostrihoň, Laciak, Rendla, Šibal, Náther, Brodňan, Ligač, Vanková, Sitarčík, Petrák ml., Krško, T. Kučera, Miklóš, Bušo, Nemček, Frančák, Čuboň, Šalata.

4.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: Bajús – 3 stretnutia (Fiľakovo-L. Mikuláš),(Ružiná-Hliník), Nozdrovický – do konca jesennej časti (Sásová-N.Baňa)

5.       Pozastavenia delegovania na stretnutia dospelých v riešení: Brodňan (D.Strehová-Tomášovce), Vanková (Kováčová-D.Niva), Sitarčík (Poltár-V.Krtíš), Petrák ml. (Valča-O.Jasenica), Krško (D.Strehová-Krásno), T.Kučera (Podlavice-N.Baňa), Miklóš (Z.Poruba-Lisková), Bušo (Predmier-Strečno), Frančák (Rosina-Predmier), Čuboň (S.Bystrica-Makov)

6.       Dlhodobé oznamy a informácie pre R SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ.

7.       Chyby R (mínus body): Bajús 0,2; M. Budáč 0,2; M. Krahulec 0,4; Parobek 0,2; J. Malček 0,4; Hrdlička 0,7; Rogoň 0,2; Čuboň 0,4; Králik 0,5; Zachar 0,2; S. Kučera 0,2; Ondruš 0,2; Sitár 0,2; Frančák 0,2; Kružliak 0,2; M. Poliak 0,2; Lisická 0,2; Kuzma 0,2; Doboš 0,2; S. Oružinský 0,2; M. Poliak 0,2; Čambora 0,2; Vojvoda 0,7; Šuška 0,2; Kajánek 0,2; Košarník 0,2; R. Poliak 0,5; Ľupták 0,2; M. Malček 0,2; Kubinec 0,2; Vanková 0,2; Fazekaš 0,2; Vanková 0,2; Zdechovan 0,2; Verkin 0,2.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: Mušák 13. – 23. 10. 06, Vrteľ 14 – 15. 10. 06.

2.       KDZ usporiada v prvej polovici februára 07 licenčný seminár pre DZ na získanie licencie A. Žiadame predsedov ObFZ, aby do 15. 12. 06 predložili návrhy na účastníkov seminára. Podmienky účasti na seminári zašleme predsedom ObFZ v osobitnom liste.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ oznamuje trénerom  2. a 3. triedy, držiteľom licencií B, C a EURO B, že doškoľovací (obnovenie platnosti licencií) a rekvalifikačný (rekvalifikácia licencie z C na EURO B) seminár sa uskutoční dňa 17. novembra 2006 (piatok – štátny sviatok) od 09.00 hod v Banskej Bystrici. Prihlášky (s uvedením mena a priezviska, adresy, tel. kontaktu, licencie a typom semináru) je potrebné zaslať do 31. októbra 2006. Všetkým prihláseným trénerom budú následne zaslané pokyny a poštová poukážka na uhradenie účastníckeho poplatku: doškoľovací seminár – rozsah 4 hod./ 200.- Sk; rekvalifikačný seminár – rozsah 10 hod./ 600.- Sk

2.       TMK SsFZ otvára nový cyklus školenia 3. triedy / EURO B licencie, ktorý sa uskutoční v termínoch 16. – 19. 11. 2006, 08.- 10. 12. 2006 a 13. – 14. 2007. Z 78 prihlásených bolo vybratých 20 poslucháčov – oznámenie o prijatí bolo zaslané poštou.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)  

1.       Zaevidovala podnety FK: Rudinská R ( Krásno – Rudinská), Hliník AR (Ružiná – Hliník), Tisovec R a AR (V. Krtíš – Tisovec). Na základe nesplenenia čl. 4/a, „Štatútu...“ všetky podnety odmieta.

2.       Komisia na svojom zasadnutí 5. 10. 06 prejednala sťažnosť FK V. Krtíš na výko R v MFS Poltár – V. Krtíš. Sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje na KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK V. Krtíš; FK Tvrdošín na výkon R a AR v MFS Tvrdošín – Valča. Sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú, vklad 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ; FK Skalité na výkon R v MFS Skalité – Rosina. Sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK Skalité.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorí doteraz nepostrehli že od súť. roč. 2006/07 boli zmenené niektoré poplatky pri disciplinárnom konaní: disciplinárne previnenie hráča (aj 4 ŽK) dospelí (všetky súťaže) 200 SK, mládež (všetky súťaže) 100 SK; disciplinárne previnenie funkcionára – dospelí aj mládež 200 SK; disciplinárne previnenie FK – dospelí aj mládež 200 SK; za žiadosť o zmenu zvyšku trestu, resp. odpustenie zvyšku trestu dospelí 200 SK, mládež 100 SK. Uvedené v RS 2006/07, časť XX Disciplinárne konanie bod 12.

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ videozáznam zo stretnutí najneskôr do 10. 10. 06 (zásadne používajte len VHS kazetu, alebo DVD): Ružiná – Hliník, D. Niva – Hrochoť, Krásno – Rudinská, V. Krtíš – Tisovec, Radvaň – Sásová.

3.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali FK:  Zvolen, Tvrdošín, O. Jasenica (9).

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: 910103 Ján Hlivka L. Lúčka aj RL, 780426 Erik Jančík Rykynčice, 750909 Ivan Bartoš Terany, 840826 Miroslav Stieranka Babiná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 850110 Marek Kurčina Kraľovany, 840426 Porubän Ivan S. Kríž, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 680507 Miroslav Hanes ŠKP Detva, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

 

Zmena DL č. 10

Kremnička – Zvolen (ihr. Priechod), T. Štiavnička – Belá (Chmúrny za Regulyho), L. Štiavnica – Trebostovo (nová Ma Jakubjak – Ondruš, Harezník – Piatek), Tvrdošín – O. Jasenica (nová Tomáš – Moják, Petrák ml – Bubniak), Podlavice – Savon BB (SD  a MD, DZ Krahulec za J. Hrčku), Rajec – Stráňavy (dorast, Krško za Brodňana).

 

Zmena DL č. 11

Č. Balog – Podbrezová B (SD a MD, DZ Uhrín za Čunderlíka), Martin – K. N. Mesto (SD a MD, DZ Majsniar za Košu). Tisovec – D. Strehová (SŽ a MŽ, 11. 10. 06 o 13.00-15.00, Koós – Pocklan).