Spravodaj č. 12/2006-2007

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Námietky: Brusno – Rakytovce (H – bezpredmetná), Dúbrava – Oščadnica (D – neopodstatnená). Olováry – Hnúšťa (H bezpredmetná).

2.        Schválené zmeny termínu odohratia MFS: Kremnička – Rakytovce 9. kolo 1. 10. 06 o 10.30 Priechod, FK Kremnička uhradí 200 SK za predelegovanie R, D. Hričov – K. N. Mesto B 9. kolo 1. 10. 06 o 15.00.

3.        Žiadame FK Lisková o písomné zdôvodnenie porušenia RS kap. XV bod i do 28. 9. 06 pod následkom discipl. opatrení.

4.        MFS III. ligy 8. kola Rudinská – Zvolen sa odohrá 24. 9. 06 o 10.30 na ihrisku FK S. Bystrica. FK Rudinská uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)        predohrať MFS 9. kola V. ligy dorast sk. A Raková – D. Hričov 30. 9. 06 o 14.30. FK Raková uhradí 200 Sk na účet SsFZ,

b)        predohrať MFS 8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina – K. Lieskovec 23. 9. 06 o 10.00-12.00. FK Žilina uhradí na účet SsFZ 200 SK,

c)        odohrať MFS 11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Sučany – O. Veselé 18. 10. 06 (streda) o 13.30-15.30.

d)        odohrať MFS 7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C S. Ľupča – Badín 26. 9. 06 (utorok) o 14.00-16.00. FK S. Ľupča uhradí na účet SsFZ 200 SK,

e)        odohrať MFS 9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C S. Ľupča – Zvolen B 4. 10. 06 (streda) o 14.30-16.30. FK S. Ľupča uhradí na účet SsFZ 150 SK.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Veselé – S. Kríž 22. 10. 06 o 12.30-14.30.

3.       Oznamuje:

a)        účastníkom II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že ŠK Tempus RS odohrá svoje doma hrané MFS: 10. kolo Tempus RS – Radvaň BB 7. 10. 06 o 10.00-12.00, 13. kolo Tempus RS – Hriňová 28. 10. 06 o 10.00-12.00 na ihrisku v Bakte. Drúžstvá, R a AR sa dostavia na ihrisko v Bakte,

b)        účastníkom V. ligy dorast sk. D, že ŠK Tempus RS odohrá svoje doma hrané MFS: 11. kolo Tempus RS – D. Strehová 15. 10. 06 o 12.00 na ihrisku v Bakte. Družstvo, R a AR sa dostaví na ihrisko v Bakte.

4.       Kontumuje MFS 7. kola:

a)        IV. ligy dorast sk. JUH Bušince – Poltár priznáva 3body a skóre 3:0 v prospech FK Bušince podľa SP čl. 100/e.

b)        III. ligy MŽ sk. C Kováčová – Hrochoť priznáva 3 body a skóre 9:0 ponecháva v platnosti prospech FK Kováčová podľa SP čl. 100/e.

5.       Predvoláva na svoje zasadnutie 28. 9. 06 o 16.00 z MFS 7. kola V. ligy dorast sk. D Kokava – Divín. FK Kokava: hráčov 880811 T. Gajdoš, 901023 J. Nemčok a kap. 890521 J. Telek, ved. dr. J. Ridzoň; za FK Divín: ved. dr. J. Strečko, kap. A. Spodniak 890915; R stretnutia D. Zdechovan.

6.       Námietka ved. dr. FK Junior Radvaň v MFS 7. kola II. ligy MŽ sk. JUH Sliač -  Radvaň bola prerokovaná ako bezpredmetná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-336 V nadväznosti na písomné oznámenie FK Rudinská zo dňa 12.9.06, DK upozorňuje FK na povinnosť v zmysle kap. XVI. písm. e) RS 2006/2007 bezpečne uložiť a archivovať videozáznamy zo stretnutí po dobu najmenej 2 mesiacov od odohratia stretnutia. V prípade odcudzenia videozáznamu zo stretnutia sa usporiadajúci FK vystavuje možnosti disciplinárneho riešenia.

D-337 Oprava trestu uvedeného pod D-297 3 SP do 31.5.07.

D-338 Vzhľadom k odohratiu 2 kôl v dňoch 15.9. a 17.9.06 III. ligy dospelých, DK upresňuje účinnosť trestu uvedeného pod D-288 Pavol Malík 700914 Rudinská od 18.9.06 do 17.1.07,

D-339 DK predbežným opatrením podľa čl. 14 DP uzatvára nepodm. dňom 21. 9. 06 ihrisko FK Rudinská pre stretnutia dr. dosp. Najbližšie hrané stretnutie dosp. musí byť odohrané na ihrisku schválenom SsFZ nad 25 km od obce Rudinská,

D- 340 Juraj Ciesar 900420 Makov 5 SN od 18. 9. 06, 1-6-1b,

D-341 Dušan Frolo 811123 K. N. Mesto B 1 SP do 30. 6. 07, 1-4a,

D-342 FK D. Hričov dorast pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 17. 9. 06,

D-343 Ivan Smolka tréner FK Bziny dorast 3 SN od 18. 9. 06, 1-3b 50 SK doplatiť,

D-344 Vladimír Farský ved. dr. FK O. Jasenica dorast 4 SN od 18. 9. 06, 1-3b 200+400 SK uhradiť,

D-345 Dalibor Dvorský 890404 Lisková 1 SN od 18. 9. 06, 1-5a,

D-346 Pavol Kmeť ved. dr. FK Ludrová dosp. 3 SN od 18. 9. 06, 1-3a,

D-347 Peter Mrník 890208 Brusno 1 SN od 18. 9. 06, 1-5a,

D-348 Adam Šimko 880102 S. Kremnička 4 SN od 18. 9. 06, 1-3b,

D-349 Peter Kocka 820303 H. Nemce 1 SN od 18. 9. 06, 1-5a,

D-350 Ján Baláž 780128 D. Niva 4 SN od 18. 9. 06, 1-3b,

D-351 FK Radvaň dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 17. 9. 06,

D-352 David Bajs 891009 Selce 1 SN od 11. 9. 06, 1-5a,

D-353 Robert Gyüre 731221 Selce 3 SN od 11. 9. 06, 1-3b,

D-354 Ľubomír Rusko 740818 Selce 4 SN od 11. 9. 06, 1-3b,

D-355 FK Selce dosp. úpokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stret. 17. 9. 06,

D-356 Róbert Hejčík 790618 Rakytovce 3 SN od 18. 9. 06, 1-3b, porušenie kap. XX bod 9 RS 2006/07,

D-357 Juraj Švábik 800317 Krásno 5 SN od 18. 9. 06, 1-6-1b,

D-358 Jozef Blahuta 771020 Krásno 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-359 Michal Najdek 881124 Savon BB 5 SN od 16. 9. 06, 1-6-1b,

D-360 Lukáš Betka 880904 Č. Balog 2 SN od 16. 9. 06, 1-5a,

D-361 Peter Rackovský 881023 Podlavice 1 SN od 16. 8. 06, 1-5a,

D-362 Vladimír Havran 880829 Bánová 5 SN od 18. 9. 06, 1-3b,

D-363 Mikuláš Bodor 881130 Fiľakovo 2 SN od 18. 9. 06, 1-5a,

D-364 Jakub Becáni 881109 Kokava n. R. 6 SN od 18. 9. 06, 1-6-1b,

D-365 Jozef Paholík zdravotník FK Sklabiná dosp. 3 SN od 18. 9. 06, 1-3b,

D-366 FK Sklabiná dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 17. 9. 06,

D-367 Róbert Ferencz 860405 Radzovce 4 SN od 18. 9. 06, 1-6-1b,

D-368 Gabriel Šmíro 840912 V. Blh 1 SN od 18. 9. 06, 1-5a,

D-369 Milan Šegúl 730812 Hnúšťa DK hráčovi dňom 18. 9. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-370 Andrej Mesároš 810601 Sklabiná 1 SP do 30. 6. 07 1-3a,

D-371 Tomáš Maďar 880428 L. Sliače 2 SN od 18. 8. 06, 1-5a,

D-372 Róbert Korbel 721207 Dúbrava 2 SN od 18. 9. 06, 1-4a,

D-373 Jozef Tropek 671013 L. Štiavnica 1 SN od 18. 9. 06, 1-4a,

D-374 Martin Paško 820914 T. Štiavnička 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-375 FK Dúbrava dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť divákov po stretnutí 17. 9. 06,

D-376 Michal Užák 930419 Belá 1 SP do 30. 6. 07, 1-4a,

D-377 Maroš Sobotník 920311 Radvaň 4 SN od 18. 9. 06, 1-6-1b 100+200 SK uhradiť,

D-378 Ronald Jegeš 940616 Radzovce 1 SN od 18. 9. 06, 1-4a,

D-379 Lukáš Gaňa 910809 Bytča 6 SN od 16. 9. 06, 1-6-1b,

D-380 Michal Ďuriš 920412 Detva 1 SP do 30. 6. 07, 1-1a,

D-381 Peter Mucha 910311 Martin 4 SN od 16. 9. 06, 1-6-1b,

D-382 Martin Chamko 901202 Podlavice 1 SN od 16. 9. 06, 1-1a,

D-383 Michal Chudý 910822 Podlavice 1 SN od 16. 9. 06, 1-5a,

D-384 Peter Cibuľa 930217 Zvolen B 3 SN od 18. 9. 06, 1-6-1b,

D-385 Patrik Brndiar 920125 Tisovec 3 SN od 18. 9. 06, 1-2b,

D-386 Marek Štrba 920128 Tisovec 4 SN od 18. 9. 06, 1-3b,

D-387 Andrej Dubovský 920805 Tvrdošín 3 SN od 18. 9. 06, 1-6-1b,

D-388 FK Sliač MD pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkc. v stretnutí 17. 9. 06,

D-389 Jozef Kotiča 921010 Hliník 4 SN od 14. 9. 06, 1-6-1b,

D-390 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Tomáš Švec 890731 Sučany – zmeny zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 07, Michal Káčerík 710521 K. N. Mesto B – zamieta sa chýba poplatok, Ľubomír Štelcl 850926 Priechod, Marek Hollý 730820 Belá – zamietajú sa, Patrik Karasy 731228 Belá – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 07,

D-391 Na návrh KR Juraj Chrien R 8 SN od 21. 9. 06 podľa DP 3-5 200 SK uhradiť,

D-392 Na návrh KR Peter Turňa R 8 SN od 21. 9. 06 podľa DP 3-5 200 SK uhradiť, 

D-393 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od  16. 9. 06: Ondrej Kotrč 770208 Rudinská, Peter Kadáš 890709 Sliač, Michal Muránsky 891226 Č. Balog, Martin Jaďuď 891113 Zvolen,

D-394 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 18. 9. 06: Martin Vaník 880301 S. Ľupča, Štefan Darmo 900519 R. Sobota, Jaroslav Opatera 731115 Podbiel, Peter Kováč 721214 Dúbrava, Andrej Barašinec 820804 Valča, Martin Paško 820014 T. Štiavnička, Daniel Priadka 741109 Hrochoť, Jaroslav Krajč 740501 Olováry, Radoslav Hadbavný 770325 Cinobaňa, Juraj Bakša 771203 H. Zalužany, Jozef Blahuta 771020 Krásno, Martin Gajdošík 800910 Bytča, Daniel Vojčík 760923 Revúca, Eugen Bari 710624 Fiľakovo, Michal Kmeť 810612 Selce, Miroslav Chaban 800203 Selce, Michal Prepelica 800923 Ružiná, Erik Jozefík 800524 Jesenské, Filip Baxa 890403 L. Mikuláš,

D-395 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Jozef Grík tréner Radvaň, Dušan Rusko uspor. Selce, Michal Lupták tréner L. Sliače, Pavel Capuliak ved. dr. Dlhá, Ján Kováč tréner Sliač – chýbajú popaltky, Kamil Blaho 821217  Hliník, Jozef Krkoška 801106 Oščadnica, Milan Kubala 760918 S. Bystrica, Richard Lukašík 740912 Trebostovo, Tomáš Mores 880801 D. Kubín – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Anton Sidora 630608 Skalité – nesprávny poplatok za 4 ŽK, Michal Smida 810602 Teplička, Andrej Levko 881202 D. Hričov, Peter Gočál 920322 Trstená – chýbajú poplatky za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu k 30.9.2006 príslušnosti rozhodcov SsFZ k futbalovým klubom. Materiál zaslať na KR SsFZ v termíne do 5.10.2006.

2.       Pozastavenie delegovania na stretnutia dospelých v riešení: Šibal (Vinica-Sklabiná), Laciak (Kováčová-H.Nemce), Ostrihoň (N. Baňa-Sliač), Králik (Kremnička-Rudinská), Knapec (Dúbrava-Oščadnica), Moják, Chmúrny (T.Štiavnička-Valča), Náther (Nižná-S.Bystrica)

3.       Dlhodobé oznamy a informácie pre R SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ.

4.       Chyby R (mínus body): Šuška 0,4; Vojvoda 1,2; Kupka 0,2; Drapáč 0,2; Drozd 0,5; Bušo 0,2; Ježík 0,2; Droppa 0,2; Vojvoda 0,2; Maga 1,1; Ligač 0,2; Škvarek 0,2; Frančák 0,2; Vrlíková 0,2; Kret 0,2; Jozef Kyzek 0,2; Tršo 0,2; Jánošík 0,2; Kožík 0,2; Koštial 0,2; Žiakovič 0,2; Talán 0,2; Bariak 0,2; Doboš 0,2; Václavík 0,2; Lisická 0,2; Hrdlička 0,6; Marhefka 0,2; Kuteľ 0,4; I. Krahulec 0,2; Jodas 0,5; Nozdrovický 0,2; M. Kučera 0,2; Čajka 0,4; Čunderlík 0,2; Hnilica 0,2; Vojvoda 0,2; Kuzma 0,2; M. Kučera 0,2; I. Ostrihoň 0,2; Tršo 0,4; L. Malček 0,6; M. Majer 0,2.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: Meliš 14. – 15. 10. 06, Macek 22. 10. 06, Mastiš 22. 10. 06.

2.       Berieme na vedomie list J. Forgoňa, Šmída a Schneidera.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ oznamuje trénerom  2. a 3. triedy, držiteľom licencií B, C a EURO B, že doškoľovací (obnovenie platnosti licencií) a rekvalifikačný (rekvalifikácia licencie z C na EURO B) seminár sa uskutoční dňa 17. novembra 2006 (piatok – štátny sviatok) od 09.00 hod v Banskej Bystrici. Prihlášky (s uvedením mena a priezviska, adresy, tel. kontaktu, licencie a typom semináru) je potrebné zaslať do 31. októbra 2006. Všetkým prihláseným trénerom budú následne zaslané pokyny a poštová poukážka na uhradenie účastníckeho poplatku: doškoľovací seminár – rozsah 4 hod./ 200.- Sk; rekvalifikačný seminár – rozsah 10 hod./ 600.- Sk

2.       TMK SsFZ otvára nový cyklus školenia 3. triedy / EURO B licencie, ktorý sa uskutoční v termínoch 16. – 19. 11. 2006, 08.- 10. 12. 2006 a 13. – 14. 2007. Z 78 prihlásených bolo vybratých 20 poslucháčov – oznámenie o prijatí bolo zaslané poštou.

3.       Víťazmi krajských kôl NIKE PREMIER CUP 2006/2007 a postupujúcimi do celoslovenského finále (apríl 2007) sa stali družstvá starších žiakov ŽP ŠPORT PodbrezováMŠK Žilina.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 28. 9. 06 o 10.00 v. B. Bystrici.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky k 21. 9. 06: III. liga (všetci S č. 10 – 500 SK): Bánová, Bytča,  D. Strehová, D. Ždaňa, Krásno, K. N. Mesto, L. Lúčka, Námestovo, R. Sobota B, Zvolen, Kremnička; Rudinská – S č. 11 – 200 SK; IV. liga (všetci S. č. 10 – 500 SK): Kalinovo, Nižná, O. Jasenica, Poniky, Revúca, S. Bystrica, Trebostovo, T. Štiavnička, Tvrdošín, Valča, Belá; Makov – S č. 11 – 1 500+300 SK; K. Lieskovec – S č. 10 – 1 000 SK; Dúbrava – S č. 10 – 1 500 SK; Hliník – S č. 10 – 3 000 SK; V. liga (všetci S č. 10 – 500 SK): Varín, Klenovec, Č. Balog, D. Niva, Lisková, Mýtna, Nenince, Raková, Skalité, Strečno, Tomášovce, Trnové, Vinica, Žarnovica; všetci – S č. 10 – 1 000 SK: Ludrová, Teplička, Bánová B, D. Hričov, Palúdzka, Podbiel, Podvysoká, Predmier, Rosina, Sučany, Žaškov;  Dražkovce – S č. 8 – 1 500+300, S č. 10 – 1 500 SK; Zuberec – S č. 10 – 3 000+300 SK; Žiar B – S č. 9 – 1 000+300 SK; Bešeňová – S č. 11 – 200+400 SK; K. N. Mesto B – S č. 10 – 1 500 SK; dorast: Kokava – S č. 6 – 1 000+300 SK; Tempus RS – S č. 7 – 100+200 SK; S. Ľupča – S č. 8 – 1 000+300 SK; Pliešovce – S č. 9 – 100+200 SK; Sučany – S č. 10 – 3 000+300 SK; O. Jasenica – S č. 11 – 1 000+300 SK; Kováčová – S č. 11 – 1 500+300 SK; SŽ: Radvaň – S č. 6 – 100+200 SK; Radoľa – S č. 6 – 5 000+300+200+200 SK; Badín – S č. 7 – 1 000+300 SK, S č. 8 – 200+400 SK; Žilina B – S č. 8 – 200+400 SK; Krásno – S č. 8 – 200+400 SK; Hriňová – S č. 11 – 200+400 SK; MŽ: Hrochoť – S č. 7 – 3 000+300 SK; Badín – S č. 7 – 1 000+300 SK; K. N. Mesto – S č. 11 – 1 000+300 SK.Uvedené pokuty a poplatky nariaďujeme uhradiť do 28. 9. 06 na účet SsFZ pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)  

1.       Zaevidovala podnety FK: Tvrdošín R a AR (Tvrdošín – Valča), L. Štiavnica R a AR (Stráňavy – L. Štiavnica), Rakytovce R a AR (Námestovo – Rakytovce a Brusno - Rakytovce), Rudinská R (Kremnička – Rudinská) . Na základe nesplenenia čl. 4/a, „Štatútu...“ podnety FK L. Štiavnica, Rakytovce, Rudinská a Žilina B odmieta. Podnet FK Tvrdošín prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 5. 10. 06 i 15.30.

2.       Komisia na svojom zasadnutí prejednala sťažnosť FK V. Krtíš na výkon R v MFS V. Krtíš – Podlavice. Sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje na KR a KDZ, vklad 1 000 sa vracia FK V. Krtíš.

3.       Ďalej prejednala sťažnosť FK Nižná na výkon R v MFS Nižná – S. Bystrica. Sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK Nižná.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oznamujeme funkcionárom FK, že SFZ pripravil spoločne so svojimi partnermi propagačnú kampaň „Futbal je hra pre všetkých 2006“. Cieľom tejto kampane je oživiť na Slovenku futbalový život a zlepšiť vnímanie slovenského futbalu. Konkrétne pripravil SFZ, pre každý klub futbalový plagát, prostredníctvom ktorého bude každý FK na Slovensku spojený s touto kampaňou. Futbalové kluby v regióne stredného Slovenska si môžu tieto plagáty vyzdvihnúť na príslušnom oblastnom zväze.

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ videozáznam zo stretnutí najneskôr do 26 9. 06 (zásadne používajte len VHS kazetu, alebo DVD): Olováry – Hnúšťa, Poltár – Selce (opakovane), Tvrdošín – Valča, Stráňavy – L. Štiavnica, Námestovo – Rakytovce, Brusno – Rakytovce, Kremnička – Rudinská, Námestovo – Žilina B.

3.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Hajnačka (7), L. Lúčka (15).

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 850110 Marek Kurčina Kraľovany, 750228 Škvarka Peter Prosiek, 840426 Porubän Ivan S. Kríž, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 680507 Miroslav Hanes ŠKP Detva, 810331 831118 Pavol Cigánik Petrovice, 882710 Erik Dubec Zbyňov, 770502 Mojmír Jandzík Petrovice, 860813 Miloš Rechtorík Nezb. Lúčka, 830613 Miroslav Valíček Kolarovice, 860423 Ondrej Halama Mojš. Lúčka, 750327 Róbert Mintál Istr. Rajec, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

 

Zmena DL č. 8

Rudinská – Zvolen (S. Bystrica, 10.30),

Poltár – V. Krtíš (I. Krahulec za Petra Turňu aj dorast),

Š. Bane – Radvaň (Michna za Chriena).

SFZ:

B. Bystrica – Inter (SD, nová AR 1 I. Krahulec, AR2 Forgon, MD nová Koós – Forgon, I. Krahulec),

Ružomberok – Z. Moravce (SD a MD, Tilesch za Putru).

 

Dohrávka

S. Ľupča – Badín (III. liga Sž a MŽ, 7. kolo, 26. 9. o 14.00-16.00, Repiský – T. Krahulec).