Spravodaj č. 1/2006-2007


Rada Stredoslovenského futbalového zväzu

Rada SsFZ na svojom zasadnutí 30. 6. 06 schválila, vo verejnom hlasovaní návrh ŠTK zaradiť pre súť. roč. 2006/07 do V. ligy dosp. sk. B družstvo FC Lokomotíva ŽOS Vrútky. Voči tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať do 21 dní na Komisiu Rady SFZ pre preskúmanie rozhodnutí. Ďalej schválila Rada SsFZ zmeny v RS pre súť. roč. 2006/07: a) výšku štartovného vkladu: III. liga 15 000 SK; IV. liga 11 000 SK; V. liga 7 000 SK; b) klauzulu o povinnej konfrontácii hráčov v ml. kategóriách, c) zaradenie povinnosti pre FK V. líg zabezpečiť vyhotovenie neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času z MFS, d) úpravu cestovného R a DZ „Cestovné 2 SK za každý kilometer z miesta bydliska R, resp. DZ. Prepláca sa len vzdialenosť medzi mestom bydliska a miestom konania MFS (do vyúčtovania sa neuvádzajú presuny v mieste bydliska, resp. v mieste stretnutia), e) zjednotila sadzby disciplinárnych poplatkov a schválila ich výšku: za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia dospelí 200 SK, mládež 100 SK pri trestoch za 4 ŽK atď. poplatok ako pri disciplinárnom previnení hráča; za disciplinárne previnenie funkcionára – dosp. aj mládež 200 SK; za disciplinárne previnenie FK dospelí a mládež 300 SK; za žiadosť o zmenu zvyšku trestu, resp. odpustenie zvyšku trestu dospelí 200 Sk, mládež 100 SK. Rada zároveň na základe svojho rozhodnutia vo veci zaradenia družstiev do V. ligy sk. B uložila predsedovi ŠTK, dopracovať pre podobné prípady v budúcnosti znenie postupového a zostupového kľúča, s využitím čl. 23 SP, bod 4, s nahradením družstiev na základe tzv. „územného princípu“, bez uskutočňovania barážových (kvalifikačných) stretnutí a turnajov tak, ako v tom rozhodli orgány SsFZ už v minulosti.


Športovo - technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

 1. Pridelené čísla z hracích dní a časov pre súť. roč. 2006/07: III. liga: 1. Bánová, 2. D. Strehová, 3. Rudinská, 4. Brusno, 5. Kremnička, 6. Zvolen, 7. Krásno, 8. Námestovo, 9. R. Sobota B, 10. K. N. Mesto, 11. D. Ždaňa, 12. Králiky, 13. L. Lúčka, 14. Bytča, 15. Žilina B, 16. Rakytovce. Schválené výnimky hracích dní a časov: Kremnička ihrisko Hrochoť nedeľa 10.30, Zvolen sobota UHČ, R. Sobota ihrisko Martin, Bánová nedeľa 10.30, Žilina „B“ nedeľa 10.30, Rakytovce sobota UHČ. IV. liga Sever: 1. L. Štiavnica, 2. Makov, 3. Valča, 4. Dúbrava, 5. Tvrdošín, 6. O. Jasenica, 7. Stráňavy, 8. S. Bystrica, 9. K. Lieskovec, 10. Trebostovo, 11. Belá, 12. Nižná, 13. Turany, 14. Oščadnica. IV. liga Juh: 1. Poltár, 2. Tisovec, 3. Hliník, 4. Revúca, 5. Poniky, 6. Selce, 7. Ružiná, 8. V. Krtíš, 9. D. Hámre, 10. Hajnačka, 11. B. Bystrica Podlavice, 12. Kalinovo, 13. Jesenské, 14. Fiľakovo. V. liga skupina A: 1. K. N. Mesto B, 2. Kotrč. Lúčka, 3. Žilina Závodie, 4. Podvysoká, 5. Varín, 6. Bánová B, 7. Raková, 8. Radoľa, 9. D. Hričov, 10. Strečno, 11. Rosina, 12. Predmier, 13. Teplička n. V., 14. Skalité. Schválené výnimky hracích dní a časov : Bánová „B“ sobota UHČ ihrisko Brezany. V. liga skupina B: 1. Z. Poruba – 2. Vrútky, 3. Dražkovce, 4. Bešeňová, 5. Trstená, 6. Kláštor p. Z., 7. Žaškov, 8. Lisková, 9. Sučany, 10. LM Palúdzka, 11. Zuberec, 12. Ludrová, 13. Černová, 14. Podbiel. Schválené výnimky hracích dní a časov: Bešeňová – nedeľa 10.30 ihrisko Vlachy. V. liga skupina C: 1. Š. Bane, 2. Sásová, 3. Č. Balog, 4. Žarnovica, 5. Vyhne, 6. Dudince, 7. N. Baňa, 8. Radvaň, 9. Žiar B, 10. H. Nemce, 11. D. Niva, 12. Hrochoť, 13. Priechod, 14. Kováčová. Schválené výnimky hracích dní a časov: N. Baňa ihrisko Brehy, Žiar n. Hr. „B“ ihrisko Lad. Vieska. V. liga skupina D: 1. Cinobaňa, 2. Hnúšťa, 3. V. Blh, 4. Vinica, 5. Radzovce, 6. Olováry, 7. Tomášovce, 8. Lubeník, 9. Hr. Zalužany, 10. Mýtna, 11. Nenince, 12. Klenovec, 13. Boľkovce, 14. Sklabiná. Zahájenie súťaží 5. – 6. 8. 2006.


Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

 1. Žiada FK,

  1. ktoré majú viac mládež. družstiev v súť., aby obratom nahlásili na KM, na ktorom ihrisku budú jednotlivé družstvá hrať MFS.

  2. Zuberec o predloženie vzájomnej dohody o odohratie 1. kola dorastu IV. liga SEVER Stráňavy – Zuberec.

 2. Pridelené čísla z hracích dní a časov pre súť. roč. 2006/07: III. liga SD a MD: 1. Námestovo, 2. Podbrezová B, 3. Sliač, 4. BB Podlavice, 5. N. Baňa, 6. Čadca, 7. Radvaň, 8. Fiľakovo, 9. Zvolen, 10. Č. Balog, 11. D. Kubín, 12. Martin, 13. L. Mikuláš, 14. Bytča, 15. K. N. Mesto, 16. Bánová. Schválené výnimky hracích dní a časov : Sliač, N. Baňa, Radvaň ihrisko - Šalková, Č. Balog, D. Kubín, Martin, Bytča, Bánová, všetky FK sobota UHČ, K. N. Mesto sobota 11.00 a 13.30, Podlavice sobota UHČ dospelých. IV. liga dorast skupina Sever: 1. Lisková, 2. Košťany n. T., 3. Belá, 4. Rajec, 5. Černová, 6. Krásno, 7. Stráňavy, 8. Zuberec, 9. Z. Poruba, 10. Strečno, 11. L. Hrádok, 12. Predmier, 13. Štiavnik, 14. L. Sliače. Schválené výnimky hracích dní a časov : Lisková, Košťany n. T., Černová, Zuberec, Z. Poruba, L. Sliače všetky FK sobota UHČ dospelých, L.. Hrádok, Rajec sobota o 14.00 hod. IV. liga dorast skupina Juh: 1. Poltár, 2. D. Hámre, 3. Hliník, 4. Revúca, 5. Pliešovce, 6. Dudince, 7. Bušince, 8. V. Krtíš, 9. Tisovec, 10. Selce, 11. Detva, 12. Krupina, 13. B. Štiavnica, 14. R. Sobota B. Schválené výnimky hracích dní a časov: Revúca, Dudince, Tisovec všetky sobota UHČ, Pliešovce, Bušince, Selce všetky sobota UHČ dospelých, D. Hámre sobota 14.30 hod., B. Štiavnice sobota 14.00 hod., R. Sobota „B“ ihrisko Tornaľa. V. liga dorast skupina A: 1. Rudina, 2. Makov, 3. D. Hričov, 4. Podvysoká, 5. Hôrky, 6. K. Lieskovec, 7. Raková, 8. Radoľa, 9. Svrčinovec, 10. D. Tižina, 11. Rosina, 12. Staškov, 13. Korňa, 14. Skalité. Schválené výnimky hracích dní a časov : Rudina, D. Hričov, Korňa, Skalité všetky FK sobota UHČ dospelých, K. Lieskovec, Radoľa sobota 14.00 hod. V. liga dorast skupina B: 1. B. Potok, 2. Sučany, 3. Vrútky, 4. Nižná, 5. Trstená, 6. O. Jasenica, 7. T. Teplice, 8. Tvrdošín, 9. LM Palúdzka, 10. Trebostovo, 11. L. Lúžna, 12. Iľanovo, 13. Rabča, 14. Bziny. Schválené výnimky hracích dní a časov : B. Potok, Sučany, Tvrdošín, Trebostovo, L. Lužná, Iľanovo, všetky FK sobota UHČ dospelých, Nižná sobota 14.00, T. Teplice sobota UHČ, V. liga dorast skupina C: 1. Brusno, 2. Poniky, 3. S. Ľupča, 4. Žarnovica, 5. Lutila, 6. Kováčová, 7. Hriňová, 8. Bzovík, 9. Badín, 10. H. Nemce, 11. H. Hámre, 12. S. Kremnička, 13. D. Niva, 14. Šalková. Schválené výnimky hracích dní a časov : Brusno, Kováčová, D. Niva sobota o 14.00, Poniky, Sl. Ľupča, sobota UHČ dospelých. V. liga dorast skupina D: 1. Hnúšťa, 2. D. Strehová, 3. V. Blh, 4. Vinica, 5. Radzovce, 6. Klenovec, 7. Tomášovce, 8. Cinobaňa, 9. Kokava, 10. R. Sobota, 11. Vidina, 12. Divín, 13. Jesenské, 14. Kalinovo. II. liga SŽ a MŽ skupina Sever: 1. Fomat Martin B, 2. V. Rovné, 3. Žilina B, 4. Zborov n. B., 5. Trstená, 6. K. Lieskovec, 7. Námestovo, 8. Ružomberok B, 9. Bytča, 10. K. N. Mesto, 11. Dlhá, 12. Belá, 13. Krásno, 14. T. Teplice. Schválené výnimky hracích dní a časov : Martin „B“, Bytča, T. Teplice nedeľa 10.00 a 12.00, Žilina „B“ nedeľa 13.00 a 15.00, K. N. Mesto nedeľa 11.00 a 13.00, Zborov nad Bystr., Dlhá nad O. predzápas dospelých, Ružomberok „B“ sobota 10,30 a 12.30 ihrisko Hubová. II. liga SŽ a MŽ skupina Juh: 1. Hriňová, 2. V. Krtíš, 3. Č. Balog, 4. Lučenec B, 5. Savon BB, 6. Kremnica, 7. Zvolen, 8. Revúca, 9. Podbrezová B, 10. Sliač, 11. Radvaň, 12. Krupina, 13. Tempus RS, 14. Dukla BB B. Schválené výnimky hracích dní a časov : Lučenec „B“ umelá tráva nedeľa UHČ, Radvaň umelá tráva nedeľa UHČ, Revúca, Podbrezová nedeľa UHČ, Savon B.B. ihrisko Priechod, Tempus R.S. ihrisko Družstevná, Dukla B.B.“B“ nedeľa UHČ ihrisko Rakytovce. III. liga SŽ a MŽ skupina A: 1. R. Teplice, 2. Oščadnica, 3. Turzovka, 4. Rajec, 5. Radoľa, 6. Svrčinovec, 7. Raková, 8. Rudinská, 9. Bánová, 10. Skalité, 11. Čierne, 12. Staškov, 13. Čadca B, 14. Korňa. Schválené výnimky hracích dní a časov : Rudinská, Čadca „B“ nedeľa UHČ, Korňa nedeľa predzápas dospelých, Svrčinovec sobota UHČ dospelých. III. liga SŽ a MŽ skupina B: 1. Z. Poruba, 2. Vrútky, 3. O. Veselé, 4. Nižná, 5. Liesek, 6. Lokca, 7. Rabča, 8. Lisková, 9. Sučany, 10. S. Kríž, 11. L. Hrádok, 12. Blatnica, 13. Tvrdošín, 14. L. Mikuláš B. Schválené výnimky hracích dní a časov : Z. Poruba, Lisková, S. Kríž nedeľa predzápas dospelých, Vrútky sobota predzápas dospelých, Or. Veselé sobota 12.30 a 14.30, Blatnica nedeľa UHČ. III. liga SŽ a MŽ skupina C: 1. Brusno, 2. Hrochoť, 3. Badín, 4. Hliník, 5. S. Ľupča, 6. Kováčová, 7. Detva, 8. Heľpa, 9. H. Nemce, 10. Podbrezová C, 11. Žiar B, 12. N. Baňa, 13. B. Štiavnica, 14. Zvolen B. Schválené výnimky hracích dní a časov : Hrochoť sobota 12.00 a 14.00, H. Nemce sobota 13.00 a 15.00, Badín predzápas dospelých, Heľpa nedeľa UHČ, Sl. Ľupča nedeľa predzápas dospelých, Podbrezová „C“ sobota predzápas dospelých staré ihrisko. III. liga SŽ a MŽ skupina D: 1. Hnúšťa, 2. Radzovce, 3. Poltár, 4. D. Strehová, 5. Kalinovo, 6. Tisovec, 7. Revúca, 8. V. Zlievce, 9. R. Sobota B, 10. Očová, 11. D. Niva, 12. Pliešovce. Schválené výnimky hracích dní a časov : V. Zlievce nedeľa UHČ, R. Sobota „B“ ihrisko Tornaľa, Pliešovce sobota UHČ dospelých. Zahájenie súťaží 5. – 6. 8. 2006, okrem III. ligy SŽ a MŽ sk. D.


Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

 1. Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční dňa 4.8.2006 o 15,00 hod. v Banskej Bystrici na Právnickej fakulte UMB (Ul. Komenského). Program : 14,00 – 14,45 prezentácia, 15,00 – 16,30 spoločný program s DZ SsFZ – vystúpenie predsedu SsFZ a členov VV SsFZ + odborná prednáška (zmeny a doplnky PF), 16,30 – 17,00 vyhodnotenie súťažného ročníka 2005/2006, 17,00 – 17,30 organizačné pokyny KR pre súťažný ročník 2006/2007, 17,30 – 18,00 diskusia, 18,00 – 18,15 príhovor predsedu KR SsFZ, záver. Účasť všetkých rozhodcov je povinná! Na seminári bude možnosť zakúpiť si Rozpis súťaží SsFZ-2006/2007 v hodnote 50,- Sk. Záujemcovia o Rozpis súťaží SFZ-2006/2007 v termíne do 31.7.2006 nahlásiť p. Jekkelovi (0902/977 611)

 2. Dňa 4.8.2006 o 13,00 hod. v Banskej Bystrici na Štiavničkách sa fyzických resp. teoretických previerok bezpodmienečne zúčastnia : IV. liga – M. Kučera (FP), V. liga – Béreš (FP+TP), Ďuriš (FP+TP), M. Gonda (FP), Havko (FP+TP), Holub (FP+TP), Hrmo (FP), Hroncová (FP+TP), Juhász (FP+TP), Király (FP), Kratochvíla (FP), Kubala (FP+TP), Jo. Kyzek (FP), Likavcová (FP+TP), Olšiak (FP), Ozan (FP+TP), Podhradský (FP), Staškovan (FP), Veky (FP+TP). Zraz o 12,45 hod. v Športovej hale.

 3. Vzhľadom k tomu, že súťaže začínajú 5. a 6. 8. 06, žiadame R, aby prípadné dovolenky v mesiaci august nahlásili najneskôr do 15. 7. 2006 na KR SsFZ.

 4. Chyby R (mínus body): Korenčík 0,2; Panko 0,5; Halfar 0,2; Žuffa 0,2; Ma Jakubjak 0,2; Matoš 0,2; Sitarčík 0,2; Hrdlička 1,4; Jodas 0,2; Košarník 0,5; Chmúrny 0,2; Chovanec 0,7; Fazekaš 0,5; M. majer 0,6; Žuffa 0,5; Rogoň 0,6; Žeriava 0,2; M. Dvorštiak 0,2; Tilesch 0,2; Drozd 0,2; Korenčík 0,4; Cimprich 0,4; Žuffa 0,5; Coma 0,2; Chovanec 0,7; Hreus 0,5; Zelezník 0,2; Parobek 0,2; Fábry 0,2; Jodas 0,9; T. Kučera 0,2; J. Matoš 0,2; R. Gonda 0,2; Košarník 0,5; Chudý 0,2; Bencúr 0,2; J. Malček 0,2; Sitarčík 0,2; M. Kučera 0,2; Löcsös 0,4; Matoš 0,9; Bajús 0,2; Košík 1,3; Siman 0,7; Hrdlička 0,7; Forgoň 0,2; Vojvoda 0,2; Kamenišťák 0,2; Kružliak 0,2; farský 0,2; Korenčík 0,2; Mojžiš 0,2; Škvarek 0,2; Moják 0,5; Kupka 0,2; Droppa 0,2; Beňo 0,2; Jacko 0,2; Grznár 0,5; Marhefka 0,2; Tilesch 0,5; Kuteľ 0,2; Dobroň 0,5; Chovanec 0,2; Zelezník 0,2; Drahovský 0,2; Jacko 0,2; Roštár 0,2; Rogoň 0,2; I. Szabó 0,2; Kupka 0,4; M Jakubjak 0,2; Greňo 0,4; Švec 0,2; Blahušiak 0,2; Kubinec 0,2; Zdechovan 0,2; Pinter 0,2; Tršo 0,7; Danko 0,2; Turňa 0,5; Kyzek 0,2; Verkin 0,2; J. Ostrihoň 0,2; Gombala 0,5; Petrák ml. 0,5; Chovanec 0,2; L. Ondák 0,2; Michulek 0,2; Knapec 0,5; Kožík 0,2; Tapfer 0,4; L. majer 0,2; Ligač 0,2; Koštial 0,2; Melich 0,2; Sliva 0,2; Löcsös 0,2; Doboš 0,4; Ľupták 0,7; Šibal 0,2; Mačuda 0,2; Šibal 0,2; Roštár 0,2; Chrien 0,7; Koštial 0,2; Danko 0,2; Havran 0,2.


Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

 1. Seminár DZ zaradených na nom. listinu pre súť. roč. 2006/07 bude 4. 8. 2006 (piatok) v B. Bystrici, Právnická fakulta UMB, Komenského 20. Program: 14.30-15.00 Prezentácia; 15.00-16.30 Odborná prednáška a zmeny a doplnky pravidiel futbalu; 16.30-18.00 Hodnotenie uplynulého súť. roč.; 18.00-19.00 písomný test (Súťažný poriadok, Pravidlá futbalu + zmeny a doplnky r. 2005 a 2006, Pokyny pre hodnotenie R; 19.00-19.30 Diskusia; 19.30 Záver. Účasť na seminári je povinná pre všetkých delegátov z aktuálnej nom. listiny. V prípade neúčasti delegáta nebude delegovaný na prvé kolá súťaží.

 2. Zmeny a doplnky evidenčných listov hlásiť pri prezentácii delegátov na seminári.


Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

l. Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 29. 6. 2006: III. liga - Kremnička s.č. 41 – 200+1000+300, s.č. 42 – 3000+300,-, K. Lieskovec s.č. 42 – 2000+300, s.č. 45 – 200+25000+300,-, R. Sobota B s.č. 44 – 200+1000+300,-, Zvolen s.č. 46 – 200,-; IV. liga - Jesenské s.č. 42 – 10000+300,-, Rudinská s.č. 43 – 150,-, Poltár s.č. 47 – 3000+300,-;V. liga – Lisková s.č. 41 – 3000+300,-, Detva s.č. 43 – 5000+300,-, Dražkovce s.č. 43 – 2000+300, s.č. 47 – 5000+300+150+300,-, Z. Poruba s.č. 44 – 1000+300,-, Strečno s.č. 44 – 3000+300,-, Podbiel s.č. 45 – 1500+300,-, Priechod s.č.45 - 10000+300, s.č. 47 – 150,-, Predmier s.č. 47 – 150,-, Podvysoká s.č. 47 – 150,-, Žaškov s.č. 47 – 150,-, Olováry s.č. 47 – 150,-, St. dorast – Podlavice s.č. 42 – 100,-; Dorast - Tempus R. Sobota s.č. 41 – 100+100, s.č. 47 – 100+100+100+200,-, Kalinovo s.č. 46 – 100+200,-, Belá s.č. 47 – 1000+150,-, B. Štiavnica s.č. 47 – 200,-, Hnúšťa s.č. 47 – 100+200,-, Lisková s.č. 47 – 100,-, Krupina s.č. 47 – 100,-, Ml. dorast – R. Sobota B s.č. 42 – 1000+150, s.č. 44 – 100+200+2000+150,-; žiaci – Bziny s.č. 47 – 50+100,-, St. žiaci – R. Sobota B s.č.41 – 1000+150,-, Veličná s.č. 45 – 100+200+1000+150,-; Ml. žiaci - Podlavice B s.č. 47 – 1000+150,-. Uvedené pokuty a poplatky nariaďujeme uhradiť do 13. 7. 2006 na účet SsFZ B. Bystrica pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ B. Bystrica.


Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

 1. Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lístku a RP.

 2. Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

 3. V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

 4. Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

 5. FK, ktoré postúpili do súťaží riadených SFZ matričné úkony od 1. 7. 06 zasielajú na Matriku SFZ.