Spravodaj č. 48/2005-2006


Výkonný výbor SsFZ(predseda Jozef Paršo)

 1. VV SsFZ na svojom zasadnutí 27. 6. 2007 okrem iných v odvolacom konaní neprerokoval odvolanie FK Predmier, podané voči rozhodnutiu DK SsFZ vo veci vynesenia trestov pre FK a hráčov Juraja Bajzu a Františka Bednára za inzultáciu R po MFS V. ligy sk. A Predmier – Skalité. Uvedené odvolanie VV SsFZ neprerokoval v zmysle čl. 128 SP z dôvodu nedodržania čl. 126 bod 4 SP. Podané odvolanie obsahove nie je v súlade s článkom 123 SP, nedodržané body a,f,g,i,k. Odvolací vklad 1.000,-Sk prepadá v prospech SsFZ.

 2. Ďálej schválil VV SsFZ, na návrh odborných komisií, nominačné listiny DZ a R pre súťažný ročník 2006/2007 nasledovne : Delegáti SsFZ – III. liga – Babka, Baják, Dolník, Halaj, Holáčik, D. Hrčka, J. Hrčka, Hubka, Hurík, Kahan, Kanka, Kolibáč, Krahulec, Krško, Macák, Mastiš, Mušák, Repa, Roštár, Spišiak, Schneider, Ševec, Špila a Truban, IV. liga – Badura, Balajthy, Balko, Braučok, Brťka, Bubniak, Budáč, P. Ďurana, Forgon, Kmoško, Konečný, Knap, Kosec, Koša, Kubáni, Libiak, Marko, Majsniar, Michalko, Nosáľ, Piatek, Pšenica, Romanec, Turský a Uhrín, V. liga – Alakša, Borcovan, Čunderlík, V. Ďurana, Jančok, Koncz, Konček, Králka, Králik, Kuska, Macek, Meliš, Muráň, Oravec, Piaček, Rúčka, Starove, Šmilňák, Šmíd, Tomčík, Zeleňák, Vrteľ. Rozhodcovia: III. liga – Ambróz, Baranček, Brodňan, Peter Budač, Debnár, Dvorštiak, Fízel, Forgon, Glončák, Rastislav Gonda, Halfár, Horný, Hreus, Korenčík, Igor Krahulec, Králik, Krško, T. Kučera, Kuchársky, Ligas, Matoš, Medveď, Migaľová, M. Ondák, Petrák st., Pocklan, Putra, Repa, Sikora, Staník, I. Szabo, Šulek, Tokár, Pavol Turňa, Urda a Tomčík, IV. liga – Bajús, Bencúr, Michal Budáč, Bulla, Cimprich, Coma, Čajka, Čuboň, Čičmanec, Doboš, Drozd, Fábry, Gamboš, Gyorgy, Harezník, Hnilica, Hrdlička, Chmúrny, Chovanec, Chudý, Marek Jakubjak, Jodas, Knapec, Koós, Košarník, Michal Krahulec, Kret, M. Kučera, Kuteľ, Kuzma, Lisická, Locsos, Mačuda, Madera, Maroš Majer, Malček, Marhefka, Matejčík, Moják, Náther, Ondruš, Peter Oružinský, Ostrihoň, Paňko, Parobek, Petrák ml., Reguly, Repiský, Rogoň, Sitarčík, Tapfer, Tilesch, Tomáš, Tršo, Peter Turňa, Václavík, Vojtek, Vrtich, Zelezník, Žbirka, Žuffa, V. liga – Adamec, Balázsik, Bariak, Beňo, Berta, Béreš, Blahušiak, Budinec, Bušo, Cerchlan, Cima, Čambora, Ľ. Čunderlík, Dado, Danko, Debnárová, Dian, Dobroň, Drahovský, Drapáč, Droppa, Ďuriš, Fáber, Farský, Filkus, Frančák, Frontová, Galád, Gonda, Gombala, Grenčík, Greňo, Grznár, Guži, Havko, Havran, Hlaváčik, Holeša, Holub, Hrmo, Hrnčiar, Hroncová, Chrien,Ivanič, Jacko, Michal Jakubjak, Jánošík, Ježík, Juhász, Kamenišťák, Kajánek, Király, Kollár, Koštial, Kožík, Ján Krahulec, Tomáš Krahulec, Kratochvíla, Kubala, Kubinec, S. Kučera, Kupka, Kružliak, Kúchen, Jaroslav Kyzek, Jozef Kyzek, Laciak, Ligač, Likavcová, Ľupták, Maga, L. Majer, Malček, Martin, Martinec, Masár, Mastiš, Melich, Mihálka, Michna, Michulek, Mikloš, Močiliak, Mojžiš, Nemček, Nozdrovický, Olšiak, Ondrašina, Stanislav Oružinský, Ostrihoň, Ozan, Pinter, Podhradský, M. Poliak, R. Poliak, Popovič, Rendla, Rohoň, Roštár, Siman, Sitár, Staškovan, Strna, Súhrada, L. Szabó, Šalata, Šibal, Škvarek, Šuška, Švec, Talán, Taraba, Tisoňová, Tutura, Uhorskai, Vanková, Veky, Venglár, Verkin, Vojvoda, Vrlíková, Zachar, Zdechovan, Žiakovič, Žeriava.


Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

 1. Ospravedlnení: Kuska 5. – 6. a 19. – 20. 8. 2006, Schneider 19. 6. – 31. 7. 2006, Piaček 19. 7. – 5. 8. 2006.

 2. Seminár KDZ SsFZ sa uskutoční 4. 8. 2006 o 15,00 hod. v aule Právnickej fakulty UMB v B. Bystrici, Komenského 20 s programom:1. Prezentácia 14,30 – 15,00, 2. Odborná prednáška – zmeny a doplnky PF 15,00 – 16,30, 3. Vyhodnotenie súťaž. ročníka 2005/2006 16,30 – 18,00, 4. Písomný test 18,00 – 19,00, 5. Diskusia 19,00 – 19,30 hod. Seminára sa povinne zúčastnia DZ z nominačnej listiny DZ SsFZ pre súťažný ročník 2006/2007.

 3. KDZ vykonala kontrolu účtovania cestovných náhrad DZ a k výsledkom prijme vlastné opatrenia.

 4. Prerokoval list starostky obce Dražkovce.


Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

 1. Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lástku a RP.

 2. Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

 3. V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

 4. Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

 5. FK, ktoré postúpili do súťaží riadených SFZ matričné úkony od 1. 7. 06 zasielajú na Matriku SFZ.

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

l. Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 29. 6. 2006: III. liga - Kremnička s.č. 41 – 200+1000+300, s.č. 42 – 3000+300,-, K. Lieskovec s.č. 42 – 2000+300, s.č. 45 – 200+25000+300,-, R. Sobota B s.č. 44 – 200+1000+300,-, Zvolen s.č. 46 – 200,-; IV. liga - Jesenské s.č. 42 – 10000+300,-, Rudinská s.č. 43 – 150,-, Poltár s.č. 47 – 3000+300,-;V. liga – Lisková s.č. 41 – 3000+300,-, Detva s.č. 43 – 5000+300,-, Dražkovce s.č. 43 – 2000+300, s.č. 47 – 5000+300+150+300,-, Z. Poruba s.č. 44 – 1000+300,-, Strečno s.č. 44 – 3000+300,-, Podbiel s.č. 45 – 1500+300,-, Priechod s.č.45 - 10000+300, s.č. 47 – 150,-, Predmier s.č. 47 – 150,-, Podvysoká s.č. 47 – 150,-, Žaškov s.č. 47 – 150,-, Olováry s.č. 47 – 150,-, Vinica s.č. 47 – 150+300,-; St. dorast – Podlavice s.č. 42 – 100,-; Dorast - Brusno s.č. 41 – 100,-, Tempus R. Sobota s.č. 41 – 100+100, s.č. 47 – 100+100+100+200,-, Kalinovo s.č. 46 – 100+200,-, Belá s.č. 47 – 1000+150,-, B. Štiavnica s.č. 47 – 200,-, Hnúšťa s.č. 47 – 100+200,-, Hriňová s.č. 47 – 200,-, Lisková s.č. 47 – 100,-, Krupina s.č. 47 – 100,-, Ml. dorast – R. Sobota B s.č. 42 – 1000+150, s.č. 44 – 100+200+2000+150,-; žiaci – Bziny s.č. 47 – 50+100,-, St. žiaci – R. Sobota B s.č.41 – 1000+150,-, Veličná s.č. 45 – 100+200+1000+150,-; Ml. žiaci - Podlaviceš B s.č. 47 – 1000+150,-. Uvedené pokuty a poplatky nariaďujeme uradiť do 13. 7. 2006 na účet SsFZ B. Bystrica pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ B. Bystrica.

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1. Komisia na svojom zasadnutí 29. 6. 2006 prejednala sťažnosť FK 34 Brusno na výkon R v MFS Brusno – D. Ždaňa. Uvedenú sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje na KR a KDZ SsFZ, vklad 1.000 Sk sa vracia FK Brusno.