Spravodaj č. 46/2005-2006

 

Sekretariát SsFZ žiada R a DZ z nom. listiny SsFZ, u ktorých došlo ku zmenám v údajoch (adresa, č. t.) oproti RS 2005/06, aby túto skutočnosť čo najrýchlejšie oznámili faxom alebo e-mailom.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Kontumujeme nedohraté MFS III. ligy 29. kolo Rakytovce – Kremnička podľa SP čl. 100/e. V platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na HP.

2.       Prerokované námietky: IV. ligy SEVER 16. kolo Oščadnica – Belá (hostia) neopodstatená.

3.       Postupujeme na doriešenie KR R Roman Horák z MFS III. ligy 28. kolo L. Mikuláš – Zvolen (odovzdané RP bez podpisu Zápisu o stretnutí kap.).

4.       Schválené zmeny termínov odohratia MFS: III. ligy 30. kolo Ružomberok B – B. Bystrica B 18. 6. o 10.30 v Ľubochni (súper, R a DZ sa dostavia do Ľubochne). FK Ružomberok uhradí 200 SK za predelegovanie R. K. N. Mesto – Bánová 16. 6. 06 o 17.00 FK K. N. Mesto uhradí 200 SK za predelegovanie R; V. liga sk. C 26. kolo Č. Balog – D. Hámre 15. 6. o 17.00, poplatok za predelegovanie uhradený, V. liga sk. B 26. kolo O. Jasenica – Bešeňová MFS sa odohrá na pomocnej trávnatej HP v areáli FK O. Jasenica.

5.       Tabuľka strelcov III. ligy po 29 kolách: 19 gólov – Adrián Kubáni (D. Kubín), 17 - Richard Privitzer (T. Teplice), 16 gólov – Peter Keller (Kremnička), Marek Jeťko (T. Teplice).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)        predohrať MFS 26. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Radvaň – Detva 16. 6. (piatok) o 14.30-16.30. FC Radvaň uhradí na účet SsFZ 200 SK,

b)        odohrať MFS 25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Veselé – Vrútky 15. 6. 06 (štvrtok) o 15.00-17.00,

c)        odohrať MFS 26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – Bziny 19. 6. 06 (pondelok) o 14.30-16.30. OŠK Bziny uhradia na účet SsFZ 200 SK.

2.          Kontumuje MFS:

a)        28. kola III. ligy SD Námestovo – Čadca priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čadca podľa SP čl. 100/e (stretnutie nedohrané pre pokles hráčov FK Námestova pod 7).

b)        28. kola III. ligy MD Námestovo – Čadca priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čadca podľa SP čl. 100/b (FK Námestovo na stretnutie nenastúpilo pre nízky počet hráčov).

c)        29. kola III. ligy MD Ružomberok B – Námestovo priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Ružomberok B podľa SP čl. 100/e (stretnutie nedohrané= pre pokles hráčov FK Námestovo pod 7).

d)        29. kola III. ligy MD L. Mikuláš – Revúca priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti prospech FK L. Mikuláš podľa SP čl. 100/e (stretnutie nedohrané pre pokles hráčov FK Revúcej pod 7).

e)        25. kola V. ligy dorast sk. C H. Nemce – Medzibrod priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Nemce podľa SP čl. 100/b (hostia sa na MFS nedostavili).

3.          Oznamuje, že MFS:

a)        30. kola III. ligy SD a MD Čadca – Selce a Námestovo – N. Baňa sa z tech. príčin neodohrajú,

b)        26. kola V. ligy dorast sk. D Kokava – Nenince sa odohrá 18. 6. 06 na náhradnej hracej ploche o 14.30 v Kokave.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1011 Oprava účinnosti trestu uvedeného pod D-967 trest od 1. 6. 06,

D-1012 Tomáš Demeš 891110 Halič 3 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-3b,

D-1013 Lukáš Kučera 840228 Strečno 1 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-4a,

D-1014 Marián Lisko 790113 Teplička n. V. 2 stret. nepodm. od 12. 6. 06,

D-1015 Ján Perďoch 870605 Podvysoká 4 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-3a,

D-1016 Dušan Lašút 880606 Divina 4 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-3b,

D-1017 Andrej Cholvádt 920118 Brezno 5 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-3b,

D-1018 Peter Stískala 910120 Bytča 4 stret. nepodm. od 8. 6. 06, 1-6-1b,

D-1019 Peter Tomašovič 830506 Tomášovce 5 stret. nepodm. od 9. 6. 06, 1-3b,

D-1020 Marián Dibala 741124 Tomášovce 4 stret. nepodm. od 9. 6. 06, 1-3b,

D-1021 Róbert Kczorek 890315 M. Kameň 1 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-4a,

D-1022 Tomáš Žigmund 900923 Strečno 4 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-6-1b,

D-1023 Marián Sedúch ved. dr. FK Belá dorast, DK menovanému zastavuje činnosť dňom 15. 6. 06 do vyriešenie previnenia. Ved. dr. do 20. 6. 06 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie zápisu o stretnutí 10. 6. 06) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1024 Dalibor Dvorský 890404 Lisková 1 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-1a,

D-1025 Ľuboš Žihlavník 740111 Bešeňová 3 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-3b,

D-1026 Anton Baláž 780529 N. Baňa 2 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-3a,

D-1027 Robert Žlkovan 690712 Kremnička 2 stret. nepodm. od 8. 6. 06, 1-5a,

D-1028 Milan Kujan 810404 Zvolen 6 stret. nepodm. od 8. 6. 06, 1-3c,

D-1029 Daniel Valach 780215 Zvolen 8 stret. nepodm. od 8. 6. 06, 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-1030 Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec 1 stret. podm. do 31. 10. 06, 1-4a,

D-1031 Peter Bohuš 820930 Zvolen 2 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-6-1a,

D-1032 Michal Podlucký 840808 Žiar 3 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-6-1b,

D-1033 Juraj Ondrla 861203 Dražkovce 1 stret. nepodm. od 12. 6. 06, 1-5a,

D-1034 Matej Leštinský 870924 Tvrdošín 4 stret. nepodm. od 8. 6. 06, 1-3b,

D-1035 Na základe podkladov HK SsFZ uverejnených v Spravodajcovi č. 45 na návrh HK DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodmienečne činnosť dňom 19. 6. 06 za neuhradenie poplatkov týmto družstvám FK: T. Štiavnička dosp. a Hajnačka dosp. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte sekretariátu SsFZ.

D-1036 Juraj Moravčík 880128 Badín 4 stret. nepodm. od 15. 6. 06, 1-6-1b 100 SK uhradiť,

D-1037 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Pavol Dzúrik 830401 D. Kubín – zamieta sa,

D-1038 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ľubomír Mati 750309 Kremnička – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 10. 06, Zdenko Tekel 760613 Dúbrava – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 10. 06, Peter Kanis 910204 Turzovka, Peter Végh 720626 Kováčová – zamietajú sa,

D-1039 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od  8. 6. 06: Martin Mahdoň 870202 Bytča, Ján Maslo 860205 Ružomberok B, Zdenek Ždimera 821129 T. Teplice, Peter Špirka 840911 Kremnička, Milan Kubala 760918 K. Lieskovec, Tibor Časnocha 850522 Čadca, Petr Joukl 830322 Čadca,

D-1040 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od  10. 6. 06: Valerián Chovan 900215 Krupina,

D-1041 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 12. 6. 06: Ján Rerich 881031 Zvolen, Igor Janiga 890310 L. Hrádok, Ján Skrutek 890216 Poltár, Radoslav Čepec 870610 Svrčinovec, Marek Václavík 890331 Halič, Emil Baláž 800930 Tvrdošín, Miroslav Griga 770926 S. Bystrica, Martin Lopušan 850412 Varín, Marek Holbus 850317 L. Hrádok, Peter Milan 790916 Ludrová, Vladimír Ďaďo 760427 Sučany, Ján Lapin 850331 Detva, Dalibor Strmeň 720120 Ružiná, Petr Belko 840806 Podbrezová B, Peter Rutkay 860214 Poltár, Kamil Blaho 821217 Hliník, Martin Dovaľ 870409 Kalinov 100+200 SK uhradiť, Ján Sojka 781210 Radzovce, Matúš Jendreas 880829 Rabča,

D-1042 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 15. 6. 06: Ján Martinec 890821 Badín 100 SK uhradiť,

D-1043 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Pavol Halaša 920515 Bziny, Tomáš Škorník 900310 B. Štiavnica, Lukáš Melišik 880411 Belá, Lukáš Vlačuha 880801 Kokava – chýbajú poplatky za ČK, František Vrábel tréner Belá – chýba poplatok, Róbert Gronka 710711 Dražkovce, Karol Bugyi 810603 Vinica, Juraj Jarkulič 830828 Selce, Ondrej Ľupták 890210 Hriňová, Tomáš Oravec 890222 Hnúšťa, Peter Kamenský 880927 Tempus RS – chýbajú popaltky za 4 ŽK, Patrik Wollinger 870802 Revúca – nesprávny poplatok za 4 ŽK,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Na zasadnutie KDZ 28. 6. 06 o 16.00 pozývame DZ Borcovan, Králka.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnet FK Valča (Žilina B – Valča). Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... podnet odmieta.

2.       Komisia na zasadnutí 15. 6. 06 prejednala sťažnosť FK Zvolen na výkon R a AR v MFS L. Mikuláš – Zvolen. Sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje na KR, KDZ a DK, vklad 1 000 SK sa vracia FK Zvolen.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 27. 6. 06 (utorok) o 14.00.

2.       Zasadnutie Rady SsFZ sa uskutoční 30. 6. 06 o 12.00 v B. Bystrici.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá štartujú v súť. riadených SsFZ, že aktív ŠTK a KM sa uskutoční 30. 6. 06 (piatok) o 15.00 v kongresovej sále Krajského úradu v B. Bystrici (ako vlani). Program: vyhodnotenie súť. roč. 2005/06, odovzdanie pohárov a diplomov, príprava nového súť. roč. 2006/07, zaradenie do súťaží a pridelenie čísel. Na aktív, okrem zástupcov FK (v zásade po jednom z FK) pozývame aj zástupcov ŠTK, resp. KM SsFZ. Osobitné pozvánky na aktív nebude sekretariát SsFZ posielať. Žiadame zároveň ObFZ, aby o konaní aktívu informovali zástupcov postupujúcich družstiev vo svojej pôsobnosti.

4.       Upozorňujeme všetkých funkcionárov FK, aby vo vlastnom záujme dodržali termín zaslania prihlášok do súťaží včetne dokladu o úhrade štartovného vkladu (č. účtu 0050192944/0900). Osobitne upotorňujeme, že neoddeliteľnou súčasťou prihlášky do súťaží je aj prehlásenie o rešpektovaní príslušnosti a rozhodnutí Rozhodcovského súdu SFZ – podrobnosti v sprievodnom liste, ktorý spolu s tlačivom prehlásenie rozosielali ObFZ. FK priložia toto prehlásenie k prihláške do súťaží toho zväzu, ktorý je riadiacim súťaže v ktorej štartuje najvyššie postavené družstvo FK.

5.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 14. 6. 06: Žilina B - Valča

6.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Bytča, Žiar (28), K. Lieskovec, D. Kubín (29), Poltár (23, 24,25 posledná výzva), D. Ždaňa (23, 25), Tomášovce, L. Lúčka (24), Hliník (25).

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: 731006 Peter Valentín Krupina, 760806 Peter Severíni Stožok, 851011 Juraj Podolák Istebné, 830624 František Paľo Beňadovo, 720224 Urban Eduard Budča, 781121 Berky Jaroslav D. Zahorany, 810107 Dobrocký Jozef Lipany, 870924 Gažo Marián Kremnička, 881117 Gyure Kristián Biskupice, 831116 Haviar Marek Buzitka, 860312 Jaššo Tomáš Snežnica, 810901 Kupšo Milan Vysoká n. K., 860416 Snopko Milan Ž. Breznica, 731207 Barčin Bohuš Lok. Vrútky, 890924 Hraško Martin Lok. Zvolen, 860415 Hrubý Jaroslav Ochodnica, 711010 Kudlák Ján Breznička, 740807 Matejčík Pavol S. Bystrica, 790909 Plávka Marek Lehôtka, 861129 Mikuš Lukáč Záhorce, Róbert Marko 710217 Sečianky, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Pavel Petrák 800625 Bzovík, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov – APRÍL 2006: 780331 Solivaj Ján Hronsek, 820115 Eliaš Marcel L. Teplá, 860221 Kučera Martin Selce, 690329 Kulich Július Breznička, 851221 Radics Richar  Čakanovce (aj RL), 780221 Zboja Róbert Rudinská. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 28

Ružomberok B – Dukla BB B (10.30, Ľubochňa), Tomášovce – Králiky (Vojtek za Košíka, Kuteľ za Bajúsa), Brusno – D. Ždaňa (Chmúrny za Vojteka, Košík za Chmúrneho), Revúca – Č. Balog (SD a MD, Löcsö za Petrinca), Tomášovce – Brezno (dorast, Kuteľ za Löcsösa). SFZ: Nižná – Bziny (SŽ a MŽ, 19. 6. o 14.30-16.30), Martin – Prešov B (SD a MD, M. Ondák za Repu).

 

Turnaj M-SR

17. 6. 06 sobota MFK D. Kubín o 10.00: AR2 Kubačka; 11. 30 AR2 Kubačka; 18. 6. 06 nedeľa OŠK Lisková o 10.00 AR 2 Králik, o 11.30 AR 2 Králik; 19. 6. 06 pondelok MFK Ružomberok o 10.00 AR 2 Repa, o 11.30 AR2 Repa.

20. 6. 06 utorok MFK D. Kubín o 10.00 AR2 Marek Jakubjak, o 11.45 AR2 Marek Jakubjak; 21. 6. 06 streda OŠK Lisková o 10.00 AR2 I. repa, o 11.45 AR2 I. Repa.