Spravodaj č. 32/2005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Na základe žiadostí FK, nariaďujeme odohrať domáce MFS dosp. nasledovne: III. liga: MFK Ružomberok B nedeľa 10.30 um. tráva; Šport Podbrezová B nedeľa UHČ ihr. Brezno; ŠK Kremnička nedeľa UHČ um. plocha Dukla BB; IV. liga SEVER: Družstevník T. Štiavnička nedeľa UHČ ihr. VTJ Turany; MŠK Žilina B nedeľa o 10.30 ihr. Strážov; V. liga sk. A: MŠK K. N. Mesto B nedeľa UHČ ihr. K. N. Mesto; V. liga sk. D: FK Lubeník sobota UHČ.

2.       Žiadosť ŠK Kremnička o preloženie MFS 17. kola Kremnička – K. Lieskovec na 5. 4. 06 (streda) berieme na vedomie (chýba súhlas FK K. Lieskovec).

3.       Na základe žiadosti MŠK Žiar n. Hronom nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. C: 14. kolo Žiar B – Dudince 25. 3. 06 o 15.00, 16. kolo Žiar B – Jupie BB Podlavice 8. 4. 06 o 15.30.

4.       Potvrdzovanie súpisiek dosp. a mládeže bude vykonané 16. a 23. 3. 06 od 14.00-16.00 na sekretariáte SsFZ (ide o FK, ktoré majú B prípadne C družstvá), potvrdené zoznamy platia celý súť. roč., doplnenie zoznamu – zakrúžkovanie v zápise o stretnutí z 1. jarného MFS

5.       ŠTK povoľuje v jarnej časti súť. roč. 2005/06 do 30. 4. 06 používať schválené pomocné hracie plochy na odohratie MFS vo všetkých vekových kategóriach.

6.       Na základe pretrvávajúceho nepriaznivéhio počasia ŠTK ruší 16. kolo III. ligy a 14. kola IV. a V. líg z 25. – 26. 3. 06. Stretnutia sa odohrajú 3. 5. 06 (streda) o 17.00 V prípade vzájomnej dohody oboch mužstiev je možné MFS odohrať v pôvodnom termíne. Písomnú dohodu predložiť na ŠTK najneskôr do 16. 3. 06.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

z 2. 3. 2006

1.          Oznamuje, že:

a)        MFK Revúca odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30,

b)        MFK Ružomberok B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v nedeľu o 13.30-16.00 na um. tráve v RK,

c)        MŠK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30,

d)        MŠK Námestovo odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD nasledovne: 16. kolo 26. 3. 06 nedeľa o 10.00-12.30 Námestovo – R. Sobota B, 18. kolo 8. 4. 06 sobota o 10.00-12.30 Námestovo – Zvolen, 20. kolo 23. 4. 06 nedeľa o 10.00-12.30 Námestovo – Revúca, 22. kolo 7. 5. 06 o nedeľa 10.00-12.30 Námestovo – BB Podlavice, 24. kolo 20. 5. 06 sobota o 10.00-12.30 Námestovo – Bánová, 26. kolo 27. 5. 06 sobota o 10.-12.30 Námestovo – Bytča, 28. kolo 7. 6. 06 streda o 14.30-17.00 Námestovo – Čadca, 30. kolo 18. 6. 06 nedeľa o 10.00-12.30 Námestovo – N. Baňa.

e)        FK Istrobanka Rajec odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. SEVER v sobotu UHČ dosp.

f)          MŠK Žilina C odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. SEVER v nedľu o 10.30 na ihr. Strážov,

g)        Baník Kalinovo odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. JUH v sobotu UHČ dosp.,

h)        ŠK Dudince odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. JUH v sobotu UHČ dosp.,

i)          1. OFC L. Sliače odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy sk. B v sobotu UHČ dosp.,

j)          Družba M. Čepčín odohrá svoje doma hrané MFS V. liga sk. B v sobotu UHČ dosp. na ihr. Blážovce,

k)        ŽP Podbrezová B odohrá svoje doma hrané MFS V. liga sk. C v nedeľu UHČ na ihrisku v Podbrezovej časť Skalica,

l)          OŠK D. Niva odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy sk. C v sobotu o 14.30,

m)      MFK M. Kameň odohrá svoje doma hrané MFS IV. liga sk. JUH v sobotu UHČ dosp.,

n)        Agro V. Čalomija odohrá svoje doma hrané MFS V. liga sk. D v sobotu o 14.00,

o)        MŠK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER v nedeľu o 10.00-12.00,

p)        MŠK Námestovo odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER: 10. kolo 30. 4. 06 nedeľa o 10.00-12.00 Námestovo – Žilina B, 23. kolo 28. 5. 06 nedeľa o 10.00-12.00 Námestovo – Trstená, ostatné MFS podľa vyžrebovania,

q)        ŽP Podbrezová odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH v nedeľu o 10.00-12.00 na ihrisku v H. Lehote,

r)         SEZ Lokca odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v nedeľu o 11.30-13.00. Na preloženie MFS 17. kola S. Kríž – Lokca žiadame predložiť vzájomnú dohodu,

s)        Družstevník Veličná odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v nedeľu o 10.00-12.00,

t)         MFK Zvolen B odohrá svoje doma hrané MFS III. liga SŽ a MŽ sk. C na um. tráve vo Zvolene,

u)        MFK Žiar odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C na ihr. v Lutile,

v)         ŠK Hrochoť odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v nedeľu ako predzápas dosp.,

w)       LAFC Lučenec odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. D v nedeľu o 10.00-12.00 na um. tráve v Lučenci.

z 9. 3. 2006

1.       Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého počasia KM ruší 16. kolo SD a MD, 14. kolo dorastu a žiakov z 25. – 26. 3. 06. 16. kolo SD a MD sa odohrá 2. 5. 06 o 14.30-17.00, 14. kolo dorastu sa odohrá 2. 5. 06 o 17.00, 14. kolo žiakov sa odohrá 1. 5. 06 o 15.00-17.00. V prípade vzájomnej dohody oboch družstiev je možné MFS odohrať v pôvodnom termíne. Písomnú dohodu je potrebné predložiť na KM najneskôr do 16. 3. 06.

2.       Oprava Spravodajcu č. 31 správy KM

a)       bod 1/f MŠK Žilina C odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy dor. sk. SEVER v nedeľu o 13.00 na ihrisku Závodie.

b)       bod 1/h ŠK Dudince odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy dor. sk. JUH v sobotu UHČ dorastu.

 

3.       Oznamuje, že:

a)       ŠK Selce odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD nasledovne: 17. kolo 2. 4. 06 Selce – Námestovo 10.00-12.30 predzápas dosp., 19. kolo 16. 4. 06 Selce – K. N. Mesto 10.30-13.00 predzápas dosp., 21. kolo 30. 4. 06 Selce – Č. Balog 10.30-13.00 predzápas dosp., 23. kolo 14. 5. 06 Selce Ružomberok B 11.00-13.30 predzápas dosp., 27. kolo 4. 6. 06 Selce – Podlavice 14.30-17.00, 29. kolo 11. 6. 06 Selce – Bytča 14.30-17.00.

b)       OŠK Baník Stráňavy odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy dor. sk. SEVER v sobotu UHČ dosp.

c)       ŠK Z. Poruba odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dor. sk. B v sobotu UHČ dosp.

d)       MFK Ružomberok B odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER v sobotu o 10.00-12.00 na UT v Ružomberku.

e)       FJ Jupie BB Podlavice odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH v nedeľu o 10.00-12.00 na ihrisku v Rudlovej.

4.       Zroveň upozorňuje všetky vyššie menované FK, na povinnosť, podľa RS, časť II. Termínová listina hracie dni a časy, bod 4/b na povinnosť upozorniť o týchto zmenách všetky dotknuté FK.

5.       KM oznamuje FK III. ligy SD a MD, že UHČ je 10.00-12.30 hod. okrem 25. kolo 24. 5. 06 (streda) o 14.30-17.00, 28. kolo 7. 6. 06 (streda) o 14.30-17.00 a výnimiek uvedených RS 2005/06 a Spravodajcovi.

6.       Vzhľadom k tomu, že niektoré FK zaslali zmeny UHČ a dní pre jarnú časť súť. roč. 2005/06, ktoré sú totožné v RS 2005/06 KM ich berie na vedomie.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín zimného  seminára rozhodcov SsFZ sa uskutoční dňa 23.3.2006 o 14,00 hod. v zasadačke č.10 na SsFZ , Partizánska 93 Banská Bystrica. Zúčastnia sa ho : Bencúr, Béreš, Ďuriš, Gonda M., Havko, Holub, Hroncová, Hurík, Jánošík, Juhász, Kojnok, Kožík, Kružliak, Kubala, Likavcová, Malček M., Masár, Masaryk, Ondák L., Ozan, Pagáč, Pintér, Sliva, Slovák, Václavík, Veky, Vrlíková, Zachar. V náhradnom termíne absolvujú rozhodcovia okrem písomného testu aj ústne pohovory. V prípade neospravedlnenej neúčasti menovaných rozhodcov na náhradnom termíne seminára, KR SsFZ navrhne ich vyradenie z nominačnej listiny rozhodcov SsFZ na najbližšom zasadnutí VV SsFZ.

2.       Rozhodcovia podľa bodu 1. na seminári zaplatia ročný poplatok 250,- Sk súvisiaci s uskutočňovaním akcií rozhodcov v zmysle plánu KR SsFZ na rok 2006 a poplatok v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov SsFZ - účasť na akcii v náhradnom termíne.

3.       KR SsFZ žiada všetkých predsedov KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK k 31.3.2006. Podklady zaslať na SsFZ v termíne do 5.4.2006.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 23. 3. 06 o 9.00 hod.

2.       Oznamujeme FK, že od 1. 3. 06 vykonávajú matričné úkony nasledovný členovia MaK: Stanislav Špila – predseda MaK 0907 360541, František Absolón 041/4212296, Jozef Hreus 0907/559621, Eduard Maňúr 0907 841477, Milan Hančiak 0908 903689, Jaroslav Vaňo 0905 899427, Ján Forgon 0903 541036, Michal Ramšák 0903 862692, Bruno Motyčka 0907 806995.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom marec 2006 bude MaK SsFZ dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku futbalu pre amatérov, DRUHÁ HLAVA čl. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania a pod.) na sekretariát SsFZ, alebo niektorému u členov MaK k urýchlenému vybaveniu, predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku, zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300+150=450 SK, dorast 300 SK).

4.       Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy bydliska žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii na doplnenie údajov. Z uvedeného upozornenia zároveň vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP - prihlášku k registrácii - nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.

5.       Upozorňujeme MaK ObFZ na povinnosť zasielať na SsFZ zoznamy prestupov a hosťovaní najneskôr do posledného dňa prestupového mesiaca.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Matričné miesto doporučuje všetkým funkcionárom FK (ved. dr. dospelých) vo svojej pôsobnosti, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa skončila k 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, prihláška k registrácii s presnou adresou žiadateľa  (podmienka Matriky SFZ), kópia dokladu na overenie r. č. (OP, RL, karta poistenca apod.), fotografia 4,5x3,5 cm  nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100 SK za jedného hráča (môžete uhradiť aj za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady k výmene zasielajte na adresu: SsFZ registrácia, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Odoslaním uvedených podkladov tesne pred zahájením jarnej časti súť. roč. 2005/06 sa vystavuje možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne. Ďalej upozorňujeme, že od nového roku 2006 bude matričné miesto dôsledne vyžadovať za urýchlené vybavovanie registračných úkonov (prvotná registrácia, výmena neplatných RP, vystavenie duplikátu RP) príplatok á 300 SK za jeden preukaz. Pod pojmom urýchlená registrácia sa podľa výkladu Matriky SFZ rozumie vybavenie žiadosti do 10 pracovných dní od doručenia na matričné miesto. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ aby informovali o týchto skutočnostiach funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

2.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Ďurdik Miroslav 850917 Javorina Podhradie, Jančiar Peter 750305 Brusno, Repka Ladislav 750204 Námestovo, Danko Miroslav 810408 Dudince, Haviar Roman 781026 Buzitka, Kovaliček Ján 850312 Námestovo, Plachetka Peter 751216 Š. Bane, Sásik Ján 800404 Dačov Lom, Skopal Maroš 790928 Baník V. Krtíš, Višňa Michal 861010 Tomášovce, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Žuffa Milan 720810 Zubrohlava, Pavelek Miroslav 801227 Vitanová, Kliment Rastislav 831011 Vitanová, Babinský Dušan 850113 Breza, Mrmrák Miloš 750918 Dlhá n. Or., Bujný Jozef 740308 Rajec. Ďakujeme.

 

Delegovanie SFZ

 

I. LSD – 17. kolo –  18. 3. 2006 o 11.00 hod.

Podbrezová – Dubnica (SFZ – Šulek, Tokár – SFZ), Žilina – Bardejov (SFZ – Kubačka, Glončák – SFZ), B. Bystrica – Trebišov (19. 3., SFZ – Kapusta, Ligas – SFZ), Ružomberok – Trnava (19. 3., SFZ – Sikora, Korista – SFZ).

 

I. LMD – 17. kolo – 18. 3. 2006 o 13.30 hod.

Podbrezová – Dubnica (Horný – Tokár, Šulek), Žilina – Bardejov (M. Ondák – Glončák, Kubačka), B. Bystrica – Trebišov (19. 3., Urda – Ligas, Kapusta), Ružomberok – Trnava (19. 3., Tomčík – Korista, Sikora).

 

II. LSDV a LMDV – 17. kolo – 18. 3. 2006 o 11.00-13.30 hod.

Lučenec – B. Bystrica B (10.00-12.30, Kuzma – Kuchársky, György – Schneider), Martin – Vranov (Krško – Vorel, Brodňan – Mastiš), Radvaň – S. N. Ves (Ihring – Košarník, Matoš – Krahulec), R. Sobota – Lipany (19. 3., P. Budáč – I. Ostrihoň, Košík – Kanka), Žilina B – Košice B (19. 3., Staník – Chládek, Petrák ml. – Baják).

 

I. liga ženy – žiačky – 14. kolo – 18. 3. 2006 o 15.00 hod. (13.20)

R. Sobota – Trnava (Bajús – Laciak, Kúchen), Čadca – Humenné (Lisická – Putra, Ivanič), Žiar – Žilina (19. 3., Fazekaš – Jodas, Fábry), Priechod – M. Dvorníky (Sitarčík – Medveď, Mojžiš).

 

Stretnutie žiačok rozhoduje AR1 stretnutia žien, viď RS SFZ 2005/06, časť 23 Súťaže žien a žiačok, bod 10/b.