Spravodaj č. 16/2005-2006

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Námietka kap. hostí z MFS IV. ligy sk. SEVER 11. kolo Námestovo – Tvrdošín bola prerokovaná ako neopodstatnená.

2.       Nariaďujeme na základe vzájomnej dohody odohrať MFS IV. ligy sk. SEVER 13. kolo Martin – Valča 29. 10. 05 o 14.00. FK martin uhradí 150 SK za predelegovanie R.

3.       Postupujeme na doriešenie KR R. Glončák za nerešpektovanie nariadenia ŠTK (nepredloženie dokladi o zaslaní zápisu o stretnutí z MFS III. ligy 10. kolo Bytča – Čadca.

4.       Nariaďujeme na základe žiadosti odohrať MFS IV. ligy sk. SEVER 12. kolo Oščadnica – Martin 23. 10. 05 o 14.00 na ihr. v Oščadnici.

5.       Nariaďujeme na základe oznámenia odohrať MFS V. ligy sk. C 12. kolo Detva – Žiar B 22. 10. 05 o 14.00 na ihrisku FK Očová. Súper, R a DZ sa dostavia do Očovej.

6.       Postupujeme na doriešenie DK prípad FK Detva (nevyplatenie náležitosti R a DZ spojené s účasťou na zasadnutí ŠTK 22. 9. 05).

7.       Tabuľka strelcov III. ligy po 13. kole: 12 gólov – Jeťko, 11 gólov - Privitzer, 9 gólov – Maroš Fojtík (Rakytovce), Radek Bukač (B. Bystrica B).

8.       Správne umiestnenie mužstiev V. liga sk. D 6. Lovinobaňa 11   5   1   5   19:12   16b.; 14. Kosihy   11   1   1   9   11:42   4b.

9.       Dôrazne upozorňujeme nasledovné FK o predloženie pasportov pod následkom ďalšieho discipl. konania do 3. 11. 05: Kremnička, K. Lieskovec, Poltár, Tvrdošín, Podvysoká, S. Bystrica, Predmier, Podbieľ, Veličná, Dražkovce, Hajnačka, Fiľakovo.

10.   Námietka kap. hostí z MFS IV. ligy sk. JUH 11. kolo Revúca – D. Strehová bola prerokovaná ako bezpredmetná.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Kontumuje MFS 11. kola III. ligy MD K. N. Mesto – R. Sobota B priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK K. N. Mesto podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK R. Sobota B berie na vedomie

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou predohrať MFS:

a)       12. kola IV. ligy dor. sk. JUH Tisovec – D. Hámre 22. 10. 05 o 14.00. FK Tisovec uhradí na účet SsFZ 200 SK.

b)       13. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Jupie Podlavice B – P. Č. Balog 28. 10. 05 (piatok) o 10.00-12.00 na ihrisku v Riečke. FK Jupie Podlavice uhradí na účet SsFZ 200 SK.

c)       13. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Savon BB – Dukla BB B 25. 10. 05 (utorok) o 10.00-12.00 na ihrisku FK Dukla BB um. tráva. FK B. Bystrica uhradí na účet SsFZ 200 SK.

3.       Predvoláva na 27. 10. 05 o 15.30 Slovmag Revúca: Nikolas Šturmankin 880413, ved. dr. M. Rus; ŠK Selce:  Peter Matonok 881125, ved. dr. P. Dobrík. Všetci pozvaní si prinesú so sebou preukazy totožnosti, preukaz poistenca a hráči aj RP.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-412 Oprava trestu uvedeného v Spravodajcovi č. 15 pod D-358 Štefan Mrenka hlásateľ FK K. Lieskovec dosp. 5 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-413 Opravy trestov uvedených v Spravodajcovi č. 15 pod D-362 podľa 1-9-1b, D-364 podľa 1-9-2b, D-368 podľa 1-3a,

D-414 DK odstupuje na vedomie KDZ list kap. družstva FK Krásno dosp. Roberta Gábora ohľadom stretnutia IV. ligy SEVER dosp. Tvrdošín – Krásno,

D-415 František Lušňák 910601 Krásno 1 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-4a,

D-416 Dušan Dolinaj 910517 Tisovec, 2 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-5a,

D-417 Peter Chriašteľ 910526 Z. Poruba 2 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-3a,

D-418 Ľuboslav Štrba Zborov 3 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-3b,

D-419 Štefan Šibík 851129 Sučany 2 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-5a,

D-420 Patrik Zrnčík 730827 Podbiel 1 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-5a,

D-421 Jaroslav Batuna 711029 Podbiel 5 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-3b,

D-422 Vojtech Bari 810123 Jesenské, 2 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-5a,

D-423 Ľubomír Frišnič 730602 Brusno 2 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-2b,

D-424 Michal Leporis 890706 Poltár 4 stret. nepodm. od 17. 10. 05 1-6-1b,

D-425 Patrik Jány 870620 B. Štiavnica 6 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-3b,

D-426 Zsolt Kováč 790902 Nenince 6 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-3b,

D-427 Juraj Krivda 820407 Tvrdošín 4 stret. nepodm. + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 17. 10. 05, 1-3b,

D-428 Ľubomír Mazurák 790619 Belá 2 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-5a,

D-429 Martin Martinec 870424 Badín 2 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-5a 100+200 SK uhradiť,

D-430 Radko Tiščan masér FK Ludrová dosp. 4 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-431 Miroslav Vajda ved. dr. FK Priechod dosp. 3 mesiace nepodm. od 17. 10. 05 do 16. 1. 06 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS a podľa čl. 11 bod 5 DP zákaz vstupu do priestorov kde je možný kontakt s R a DZ,

D-432 DK trestá FK Priechod dosp. pokutou 4 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti ved. dr. v a po stretnutí 9. 10. 05,

D-433 Vladimír Škola tréner FK Čadca SD 4 stret. nepodm. od 17. 10. 05 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-434 Peter Mazúch 881031 Radvaň B 1 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-5a,

D-435 Milan Kujan 810404 Zvolen DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-436 František Slovjak tréner FK Raková dosp. 2 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-3a,

D-437 Jozef Trnovec 700917 D. Hričov 1 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-1a,

D-438 Ján Fraško 830922 Strečno 1 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-4a,

D-439 Martin Kavecký 870528 K. Poruba 3 stret. nepodm. od 17. 10. 05, 1-3b,

D-440 Andrej Krnáč 890703 N. Baňa 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-4a,

D-441 Juraj Lukašík 800121 Trebostovo 4 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-3b,

D-442 DK trestá FK T. Štiavnička dosp. pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení uvedených v kap. XVI. RS 2005/06,

D-443 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Michal Benko 801207 L. Lúčka, Peter Košút 770926 Detva, Peter Brezničan 700720 Predmier – zamietajú sa, Miroslav Zuziak 831031 Rudinská – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 30. 6. 06, Radoslav Doboš 850312 Hnúšťa – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 5. 06, Matej Sekereš 910210 Sliač – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 30. 6. 06,

D-444 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Dušan Vidiečan 791203 Radvaň – zamieta sa,

D-445 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 10. 10. 05 na 1 MFS: Peter Michálek 880112 B. Štiavnica,

D-446 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 17. 10. 05 na 1 MFS: Dalibor Pobožný 880220 Č. Balog, Ivan Tužinský 890602 N. Baňa, Lukáš Bolibruch 880222 Strečno, Ján Skrutek 890216 Poltár, Tomáš Kopčák 890912 Žarnovica, Ivan Gáfrik 880430 Žarnovica, Ján Becáni 870919 Kokava, Patrik Šaliga 820809 R. Sobota B, Marian Mlakyta 790802 Čadca, Anton Čmárik 730211 Bytča, Miroslav Kovalčík 780917 B. Bystrica B, Anton Sidora 630608 Skalité, Jozef Repáň 820618 Varín, Martin Filo 800331 Trnové, Andrej Vretenár 850119 Z. Poruba, Ľubomír Račko 810504 Z. Poruba, Štefan Šibík 851129 Sučany, Milan Kubášek 751130 Podbiel, Ján Bugáň 790610 Žaškov, Mário Martini 840918 Tvrdošín, Rastislav Kalina 750706 L. Lúčka, Jozef Comorek 771209 Stráňavy, Miroslav Šuraba 790509 Rudinská, Karol Šlavka 861017 N. Baňa, Richard Ševčík 800721 Radvaň, Miroslav Turský 701128 Š. Bane, Milan Adam 800105 Selce, Miroslav Čipčala 750715 Kalinovo, Alexander Rumanovský 770718 Podlavice, Roman Radoš 870115 Podlavice,

D-447 Marian Chlebek 810124 Krásno DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-448 Robert Gábor 730114 Krásno DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-449 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Ján Máth 720918 Nenince, Ján Francisty 880628 Brusno, Peter Šebeš ved. dr. FK Brusno – chýbajú poplatky, Ondrej Jurčo 880506 Zuberec, Dušan Raniak 781025 D. Niva, Vladimír Bellák 850608 D. Niva, Ján Šimko 790324 D. Niva – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Ján Slosiarik 750901 D. Niva – chýba poplatok za ČK,

D-450 Na návrh ŠTK DK dňom 24. 10. 05 zastavuje nepodm. činnosť dr. FK Detva dosp. do úhrady náležitosti R a DZ z rokovania ŠTK. Fotokópiu dokladov o úhrade FK predloží na sekratriát SsFZ,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 27. 10. 05 zo stretnutí: Revúca – D. Strehová IV. ligy JUH dosp. o 16.30 R: Peter Jodas, DZ: Daniel Starove, AR2: Peter Budáč, FK Revúca: Karol Pollák HU, D. Strehová: Ján Hríň manager FK; LM Palúdzka – Podbiel V. liga sk. B dosp. o 17.00 R: Peter Mikloš. Učasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Chyby R (mínus body): 18. 8. 2005: M. Kučera 0,2; Žuffa 0,4; Drozd 0,2; Peter Turňa 0,5; Kuzma 0,5; Malček 0,2; Frančák 0,2; Švec 0,2 Drapáč 0,5; žbirka 0,7; Čunderlík 0,2; Ondrašina 0,5; Kameništiak 0,7; Uhorskai 0,2; Žbirka 0,2; Ligač 0,2; Hlaváčik 0,2; Dian 0,5; Béreš 0,2; Vigľašský 0,2; Budinec 0,2; Lisická 0,5; Kružliak 0,5; P. Budáč 0,5; Sitarčík 0,5; Guži 0,5; Siman 0,2; Vojvoda 0,2; Droppa 0,5; Kupka 0,5; Ondrašina 0,7; Súhrada 0,5; kamenišťák 0,5; Béreš 0,7; Súhrada 0,4; Čambora 1; Mojžiš 0,5; Dian 0,5; Chrien 0,5; Tršo 0,5; R. Poliak 0,2; Danko 0,2; Petrinec 0,5; Králik 0,5; Sikora 1; Vorel 0,5; Hreus 0,2; Kuzma 0,5; Medveď 0,2; Glončák 0,2; Šulek 0,2; Medveď 0,2; Špila 0,2; M. Krško 0,2; Baranček 0,2; 31. 8. 2005: J. malček 0,5; Paňko 0,5; M. Poliak 0,9; Jodas 0,2; Matoš 0,4; Bulla 0,5; Mihalka 0,5; Migaľová 0,2; M. Krahulec 0,5; M. Malček 0,5; Sitár 0,2; Vojvoda 1; Taraba 1; Greňo 0,6; Michulek 0,5; Ježík 0,2; Žbirka 0,2; Ondrašina 0,2; Mikloš 0,2; Koós 0,2; Király 0,5; Dian 0,7; Hrdlička 1; Faber 0,2; Bereš 0,2; Hroncová 0,2; Korenčík 0,5; Chmúrny 0,5; Čuboň 0,4; Tapfer 0,5; M. Bariak 0,5; L. Szabó 0,5; Dráhovský 0,2; Greňo 0,2; Matejčík 0,2; Ondrašina 0,2; M. Malček 0,2; Taraba 0,5; Olšiak 0,4; Király 0,5; Marhefka 0,2; Mikloš 0,2; Hrdlička 1; J. Ostrihoň 1,2; Ľupták 0,2; Slovák 1; Pinter 0,5; Chrien 0,5; 14. 9. 05: Cerchlan 0,2; Kuteľ 0,2; Čuboň 0,2; György 0,2; Bajús 0,5; Matoš 0,5; Sitarčík 0,7; Drapáč 0,2; Sikora 0,9; Ondrašina 0,5; Masák 0,5; Droppa 0,2; Kupka 0,5; Kružliak 0,2; Migaľová 0,2; Staškovan 0,2; Kojnok 0,2; M. Budáč 0,2; Maga 0,2; Bereš 0,4; Kožík 0,2; Lisická 0,5; Coma 0,5; Migaľová 0,7; Vrtich 0,5; Juhász 0,5; Košarnik 0,5; Ligač 0,4; Berta 0,5; Hroncová 0,2; Šibal 0,5; Tutura 0,2; Blahušiak 0,5; Kamenišťák 0,5; Ježík 0,7; Staškovan 1,2; Matejčík 0,5; Šulek 0,6; Čiernik 0,2; Pavol Turňa 0,2; Šulek 0,2; Mikloš 0,5; M. Poliak 0,2; Žbirka 1,2; M. Malček 0,2; Pinter 0,2; fazekaš 0,2; Dado 0,2; Kožík 0,5; Béreš 0,2; Slovák 1; Mačuda 0,2; 13. 10. 05: fazekaš 0,2; M. majer 0,4; Švec 0,2; L. Ondák 0,2; Bajús 0,5; Forgon 0,2; fazekaš 0,5; Berta 0,5; Bulla 0,5; Kružliak 0,2; Žbirka 0,2; Ondrašina 0,5; zachar 0,5; Zdechovan 0,2; Olšiak 0,2; Roštár 0,5; Kyzek 0,2; M. malček 0,2; Kollár 0,5; Kožík 0,7; Koós 0,5; J. Ostrihoň 0,6; Ľupták 0,4; Kamenišťák 0,7; Tršo 0,5; Ma Jakubjak 0,2; Matoš 0,7; Lisická 0,2; Kuzma 0,2; Ondrašina 0,2; Greňo 0,2; Ondrašina 0,7; Ježík 0,2; Dobroň 0,5; Kamenišťák 0,7; Hrdlička 1,2; Matejčík 0,2; Rogoň 0,5; Žbirka 0,2; Beňo 0,2; Talán 0,2; Kojnok 0,4; Kubinec 0,2; Slovák 0,5; Debnár 0,2; J. Malček 0,5; Melich 0,5; Mikloš 0,2.

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie 27. 10. 05 o 15.15 R Budinec.

3.       KR pozastavuje delegovanie na stret. dosp. R Ozan 1 stret. (Piroechod – D. Hámre), Chudý 2 stret. (Krásno – Belá Dulice), Nozdrovický zmena trestu 3 stret. (Č. Balog – Detva), Siman zmena trestu 2 Stret. (Ružiná – Lovinobaňa).

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

1.       Zvoláva svoje zasadnutiena 26. 10. 05 (streda) na 15.30 na SsFZ k odvolaniu MFK Žarnovica vo veci rozhodnutia VV SsFZ o prestupe hráča Miloša Muhu a FK D. Hámre do MFK Žarnovica podaného na Radu SsFZ. Na svoje zasadnutie o 16.00 pozýva zástupcov FK Žarnovica pp. Jána Šulvu, Ing. Petra Mikušku a Jozefa Káčera.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje dňa 17. novembra 2005 v Banskej Bystrici doškoľovací seminár pre trénerov 2. triedy (predĺženie platnosti licencie B) v rozsahu 4 hodín a rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy (získanie UEFA B licencie) v rozsahu 10 hodín. Podmienkou účasti je písomná prihláška trénera na seminár s uvedením mena a priezviska, adresy, rodného čísla a trénerskej kvalifikácie a uhradenie účastníckeho poplatku 400.- Sk + 200.- Sk za rekvalifikačný seminár a vystavenie nového licenčného preukazu UEFA B resp. 100.-+ 200.- Sk za doškoľovací seminár a predĺženie platnosti licencie B poštovou poukážkou SsFZ. Prihlášky spolu s dokladom o zaplatení zasielajte na adresu SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica do 07. novembra 2005.

2.       TMK SsFZ vyhodnotila plnenie uznesenia VV SsFZ o povinnosti trénerov predkladať pred MFZ v súťažiach SsFZ platnú trénerskú licenciu v jarnej časti ročníka 2005. Podľa zápisov o stretnutí nemal alebo nepredložil tréner družstva platnú trénerskú licenciu celkom v 257 prípadoch; 59 krát v kategórii mužov a 198 krát v mládežníckych súťažiach. Vv SsFZ rozhodol, že finančné pokuty za nesplnenie uvedeného nariadenia pre jednotlivé kluby za rok 2005 odpúšťa. Zároveň však dôrazne upozorňujeme kluby, že od jarnej časti ročníka 2005/2006 budú finančné sankcie za neplnenie nariadenia o povinnom predkladaní platnej licencie trénera pred každým MFZ dôsledne uplatňované(300.- Sk / zápas u mužov; 100.-/zápas u mládeže).

 

Matričná komisia (predseda Milan Kikta)

1.       Prestupový termín SEPTEMBER 2005 – neprerokované podania: 1. 780206 Valigura Miroslav, Poniky – Brusno 4/1; zamietnuté podania - 12: 1. 850903 Berec Marian Nenince – V. Krtíš, 2. 800829 Huba Ľubomír Veličná – Istebné, 3. 800409 Rajprich Dušan Tomášovce – Halič, 4. 710812 Rypák Tomáš Veličná – Istebné, 5. 860212 Trvalec Vladimír Lovča – Žiar.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK: Tvrdošín (Námestovo – Tvrdošín), L. Lúčka (Trebostovo – L. Lúčka), Belá (Stráňavy – Belá) a D. Strehová (Revúca – D. Strehová) Na základe nesplnenia čl. 4/a, všetky podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       V priebehu budúceho týždňa rozosiela sekretariát SsFZ svojim riadnym členom FK, ktorých družstvá dosp. štartujú v súť. SFZ a SsFZ oznam o konaní Konferencie SsFZ s návratkou. V súlade so Stanovami SsFZ zastupuje každého riadneho člena (FK) jeden zástupca. Výnymkou sú prípady, ak sa zástupca FK zúčastňuje konferencie ako člen Rady SsFZ resp. SFZ, alebo člen VV SsFZ, ktorí budú na konferenciu pozvaní osobitnou pozvánkou. V takom prípade sa konferencie zúčastní aj ďalší člen FK, ktorého uvedie FK na návratku. Čitateľne vyplnené návratky, potvrdené štatutármi FK očakávame najneskôr do 4. 11. 05.

2.       Spoločné zasadnutie konisií SsFZ s vedením SsFZ je 10. 11. 05 o 17.00 v B. Bystrici.

3.       Zmena RS 2005/06 časť adresár FK IV. liga SEVER OŠK Baník Stráňavy od 1. 10. 05 je prezidentom FK Ignác Bačínsky 0907 126135 a tajomníkom Ján Lončík 041/5966406 byt alebo 0904 576092.

4.       Upozorňujeme FK družstiev dosp. na zmenu čísla záznamníka Rádia Regina, kde je potrebné ihneď po skončení stretnutia nahlásiť údaje z MFS tak, ako sú uvedené v RS 2005/06. Nové číslo záznamníka je 048/4717197.

5.       Vyhodnotenie nezaslali: D. Kubín, Kremnička, R. Sobota B, L. Mikuláš, Ružomberok, Hliník (11. kolo), Čadca, Poltár (10. kolo), T. Štiavnička (10 a 11. kolo).

6.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 25. 10. 05: Kalinovo – Brusno, Valča – Stráňavy, Poltár – Revúca, Námestovo – Tvrdošín, Trebostovo  - L. Lúčka, Stráňavy – Belá, Revúca  - D. Strehová.

7.       Prestupový termín SEPTEMBER 2005: Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Belaník Jozef 630308 Trnové, Dzúra Ľubomír 670224 Muráň, Martinec Michal 871125 Bánová aj RL, Plieštik Miroslav 710423 Beňuš, Pramuka Peter 880627 Skl. Teplice, Purdek Lukáš 880101 MFK Detva, Rošták Dušan 781107 Nižná, Sliačan Milan 800423 Černová, Tomek Michal 7603297757 L. Mikuláš, Zdechovan Július 580322 Fiľ. Kováče, Zradula Branislav 820206 Povina aj RL, Šporka Pavol 660425 Riečka, Barčin Bohuš 731207 Vrútky, Buček Milan 811229 V. Teriakovce, Cvacho Ján 800527 D. Hričov, Gregor Milan 851205 Brusno, Kozár Miroslav 761021 Lutila, Kučera Martin 860221 Baláže, Kupšo Milan 810901 Vysoká n. K., Majer Ladislav 740125 Nenince, mede Peter 850104 tachty, Milo Stanislav 860226 Krásňany aj RL, Nemec Pavel 651130 Rudno n. H., Paták Milan 810206 Bytča, Staškovan Richard 820516 K. N. Mesto, Szabo Pavol 840616 Selce, Šimko Martin 811003 Harmanec, Špita Pavol 670324 Ochodnica, Šrenkel Peter 880302 K. N. Mesto, Tereň Pavel 660507 Terany,  Tisoň Miroslav 830405 Breznička, Zolcer Gabriel 800817 Kosihy, Žibrita Miroslav 801210 aj RL, Bobro Tomáš 831218 ŠKP Detva. Ďakujeme.

8.       Poradie účasti zástupcov FK III. ligy v relácii Športregión štúdia Regina B. Bystrica. Povinnosťou zástupcu FK je dostaviť sa najneskôr o 19. 45.  do Slov. rozhlasu, L. Sáru 1, resp. riadiť sa pokynmi príslušného redaktora:  30. 10. 05 D. Kubín + SsFZ.

 

Zmena DL č. 12

T. Štiavnička – Stráňavy (Harezník za Vrticha). Delegovanie SFZ: Podbrezová – Trebišov (SD a MD, 12.00-14-30), Žiar – Radvaň (SD a MD, DZ Starove za Schneidera).

 

Zmena DL č. 13

Selce – Bánová (SD a MD, 11.30-14.00), Podlavice B – Č. Balog (SŽ a MŽ, 28. 10. o 10.00-12.00, Riečka). Delegovanie SFZ: Martin – Humenné (SD a MD, DZ Babka).

 

Pokyny k predkladaniu žiadosti o dotácie na rok 2006.

Základná časť Usmernenia Ministerstva školstva SR k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v r. 2006, vrátane príslušných tlačív, je uverejnená na internetovej stránke MŠ SR: www.minedu.sk (šport).

I. Šport pre všetkých (tlačivo 02601A)

Podľa tejto smernice budú žiadatelia (obce, mestá, TJ, kluby ...) pri organizovaní športových aktivít podujatí miestneho, resp. regionálneho významu predkladať projekty Krajskému športovému centru na tlačive 02601 A do 15. 11. 2005. Každý projekt musí byť predložený na samostatnom tlačive. V prílohe každého projektu musí byť uvedené zameranie a stručná charakteristika športovej aktivity, vekové kategórie a predpokladaný počet zapojených účastníkov a pod. treba postupovať v zmysle „Usmernenia MŠ ...“.

II. MTZ – Investície, regionálneho významu (tlačivo 02604B)

Požadované dotácie musia byť orientované na výstavbu nenáročných viacúčelových ihrísk, cyklotrás, športovo-rekreačných areálov zdravia, bezbariérového prístupu na športoviská a pod. Tieto športové objekty musia byť prístupné širokej verejnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú vlastníci, príp. dlhodobí nájomcovia objektov (mesto, obce, kluby, obč. združenia). Títo predložia žiadosti na príslušné KŠC na tlačive 02604B do 15.11.05. Žiadosti musia spĺňať podmienky „Usmernenia MŠ...“. Žiadatelia, ktorí obdržali dotáciu v r. 2005 musia spolu so žiadosťou na r. 2006, zaslať aj vyhodnotenie projektu 2005. Podporené budú len tie žiadosti, ktoré budú spolufinancované aj z iných zdrojov mimo štátneho rozpočtu. Podrobnejšie viď vyššie uvedená internetová stránka MŠ SR, a v časopise ŠPORTINFORM č. 8/2005, ktorý nedávno vyšiel, kde sú uverejnené aj potrební tlačivá žiadosti.

 

 

V NIKDY NEZABUDNEME

 

V týchto dňoch vo veku 51 rokov náhle zomrel viceprezident SFZ a predseda VsFZ JUDr. BOHDAN BENEDIK.

Hoci tento popredný futbalový činovník, kolega a priateľ, navždy opustil naše rady ešte plný elánu a odhodlania, my na neho nikdy nezabudneme. BOHDAN, ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE.