Delegačný list

 

 

 

ŠTK a KM SsFZ na základe nepriaznivej predpovede počasia a na základe negatívnych reakcíí športových klubov ruší svoje rozhodnutie o predohraní prvých jarných kôl, ktoré sa mali odohrať 8. a 9. 11. 2008