Obsah fóra Fórum Stredoslovenského futbalového zväzu Fórum Stredoslovenského futbalového zväzu

 
 FAQFAQ   HľadaťHľadať   Zoznam užívateľovZoznam užívateľov   Užívateľské skupinyUžívateľské skupiny   RegistráciaRegistrácia 
 NastaveniaNastavenia   Súkromné správySúkromné správy   PrihláseniePrihlásenie 

Sprievodca značkami
vod
o je BBCode (znaky)?

Formtovanie textu
Ako vytvori text psan tune, kurzvou i podiarknut?
Ako zmeni farbu a vekos psma?
Je mon spja formtovacie znaky?

Citcia a pevn rka textu pri odoslan
Ako vytvori citciu?
Vstup kdu alebo pevn rka dt.

Generovanie zoznamu
Vytvranie jednoduchho zoznamu.
Vytvranie trukturovanho zoznamu.

Vytvorenie odkazu
Odkaz na in webov strnky.

Zobrazenie obrzkov v prspevkoch
Pridanie obrzku do prspevku.

alie zleitosti
Mem si prida svoje vlastn tgy?

 

vod
o je BBCode (znaky)?
Znaky s zvltne prkazy vkladan do prspevku. Pouvanie znaiek vo Vaich prspevkoch povouje administrtor. Mete si dodaton zakza pouvanie znaiek v jednotlivch prspevkoch vo formulri k zaslaniu prspevku. Znaky s vemi podobn tlu HTML, prkazy s zapsan v zloench ztvorkch [] a uzavieraj vdy nejak text, ktor sa nsledne chov poda tchto prkazov. Znaky Vm umonia rchle formtovanie psanho textu. Sami sa teda mete rozhodn, i budete chcie pouva tieto znaky, ktor s zahrnut vo formulri pre odoslanie prspevku i budete pouva HTML (pokia je HTML na tomto fre povolen).
Návrat hore

Formtovanie textu
Ako vytvori text psan tune, kurzvou i podiarknut?
Znaky obsahuj prkazy pre rchlu zmenu tlu Vho textu. Mete sa pozrie ako ahko dosiahnu poadovan vsledok. Pre vytvorenie tune psanho textu, obklopte text medzi [b][/b].

prklad: [b]Ahoj[/b]
Vsledkom je Ahoj

Pre podiarknutie textu, obklopte text medzi [u][/u].

prklad: [u]Dobr de[/u]
Vsledkom je: Dobr de

Pre text psan kurzvou, obklopte text medzi [i][/i].

prklad: Toto je [i]ukka[/i]
Vsledkom je: Toto je ukka
Návrat hore
Ako zmeni farbu a vekos psma?
Pre zmenu farby alebo vekosti textu je urench niekoko prkazov. Dajte si pozor na to, ako bude vstup zobrazen v zvislosti na Vaom prehliadai a systme. Pre zmenu farby textu, obklopte poadovan text medzi [color=][/color]. Mete poui bu nzvy farieb (napr. red, blue, yellow, at.) alebo odpovedajce hexadecimlne kdy farby, napr. #FFFFFF, #000000. Na prklade si ukeme ako vytvori erven text:

[color=red]Ahoj![/color] alebo [color=#FF0000]Ahoj![/color]
Vsledkom bude: Ahoj!

Zmenu vekosti textu vykonme podobne pouitm [size=][/size]. Tento prkaz m peddefinovan seln hodnoty, ktor maj priraden odpovedajcu vekos psma v bodoch, zanajc od 1 (vemi mal psmo, nejmenej viditen) a po 29 (vemi vek). Pre ukku:

[size=9]MAL[/size]
Vsledkom je MAL

zatia o

[size=24]VEK[/size]
zobraz VEK
Návrat hore
Je mon spja formtovacie znaky?
no, toto je mon, na nasledujcom prklade si ukeme ako sprvne tieto znaky zapsa. Je vemi dleit dodra aj ich postupnos.

Naprklad: [size=18][color=red][b]Pozri sa[/b][/color][/size]

Vsledkom je: Pozri sa

Pokia nedodrte postupnos ukonen znaiek v porad v akom boli vkladan, bude text zobrazen chybne! Vdy je potrebn uzaviera znaky v postupnosti v akej boli zadan. Pozrite sa na nasledujcu ukku, kde s znaky nekorektne uzavret:

[b][u]Toto je zle[/b][/u]
Návrat hore

Citcia a pevn rka textu pri odoslan
Ako vytvori citciu?
S dva spsoby zadania citovanho textu, s uvedenm autora a bez neho. Ke je to vhodn mete poui citt k prspevku, ktor prid poznmku o autorovi a text do zvltneho boxu v prspevku. Text citcie uzavrite medzi [quote=""][/quote]. Tento zpsob prid k citci poznmku koho citujete. V nasledujcom prklade si ukeme ako zadme text, ktor vyslovil Karol Novk:

[quote="Karol Novk"]Toto je text, ktor vyslovil tento pn.[/quote]

Vsledkom bude automatick pridanie textu Karol Novk napsal: a text citcie. Pokia chcete zada text ako svoj vlastn citt, prpadne nikoho neurova, zadte len ztvorky "". Tto voba nie je povinn. Druhm spsobom je citova iba text. Poadovan text, ktor chcete citova uzavrite medzi [quote][/quote]. Ke si zobrazte vsledok takejto sprvy, bude tu len napsal: a text cittu.
Návrat hore
Vstup kdu alebo pevn rka dt.
Ak chcete vloi kus kdu alebo okovek o vyaduje pevn rku (font typu Courier), obklopte text medzi [code][/code].

naprklad: [code]echo "Toto je kd";[/code]
Návrat hore

Generovanie zoznamu
Vytvranie jednoduchho zoznamu.
Znaky obsahuj aj prkazy pre vytvranie zoznamov. Podporovan s dva druhy zoznamov, jednoduch a trukturovan. Jednoduch zoznam zobraz jednotliv poloky zoznamu postupne pod sebou oddelen odrkou. Pre vytvorenie zoznamu pouite [list][/list] a definujte jednotliv poloky pomocou [*]. Pozrite sa na nasledujcu ukku jednoduchho zoznamu:

[list]
[*]erven
[*]modr
[*]zelen
[/list]
Návrat hore
Vytvranie trukturovanho zoznamu.
Druhm spsobom je vytvranie trukturovanch zoznamov. Od predchdzajceho typu sa li znakom pred textom jednotlivch poloiek, namiesto bodky je tu pouit niektor z dvoch spsobov vzostupnho oznaenia poloiek zoznamu. Pre vytvorenie slovanho zoznamu pouite [list=1][/list] a pre abecedn zoznam [list=a][/list]. Jednotliv poloky zoznamu definujete pomocou [*]. Pozrite sa na nasledujcu ukku:

[list=1]
[*]erven
[*]modr
[*]zelen
[/list]

Pre vytvorenie abecednho zoznamu pouite:

[list=a]
[*]prv mon odpove
[*]druh mon odpove
[*]tretia mon odpove
[/list]
Návrat hore

Vytvorenie odkazu
Odkaz na in webov strnky.
phpBB znaky podporuj vytvorenie URL odkazov odkazujcich sa na in internetov strnky. Prvm spsobom je poui [url=][/url] znaky, za znak = potom doplnte URL adresu, na ktor chcete odkazova. Text medzi obomi znakami bude zvraznen a zrove bude sli ako odkaz na uveden URL adresu. Pozrite sa na nasledujc prklad odkazujci na server PCforum.sk:

[url=http://www.pcforum.sk/]Strnky PCforum.sk[/url]

Tmto sa vygeneruje odkaz Strnky PCforum.sk. Pokia kliknete na tento vytvoren odkaz, otvor sa Vm v novom okne prehliadaa odkaz na ktor smerujete.

Ak chcete zobrazi URL priamo ako odkaz pouite nasledujci postup:

[url]http://www.pcforum.sk/[/url]

Tmto sa vygeneruje odkaz http://www.pcforum.sk/.

V prpade zadania syntakticky sprvneho URL aj bez zaiatonho http:// do textu prspevku automaticky odkaz na zadan URL adresu. Pre ukku si mete sksi napsa do prspevku www.pcforum.sk a uvidte, e sa Vm text vo vsledku zobraz automaticky ako odkaz www.pcforum.sk.

Obdobnm zpsobom sa daj vytvra aj odkazy na e-mailov adresy, zadajte poadovan e-mailov adresu poda prkladu:

[email]support@pcforum.sk[/email]

Vsledok potom bude support@pcforum.sk alebo mete zada v texte prspevku support@pcforum.sk a adresa sa op automaticky premen na odkaz.

URL odkaz mete zada medzi ktorkovek alie znaky: Ak uzavriete URL medzi [img][/img] (vi nasledujca kapitola) me by odkazom aj obrzok. Len potom nezabudnite na sprvnu postupnos uzatvrania znaiek.

URL adresa nesmie obsahova medzeru, preto pokia mte tak adresu, muste vetky medzery nahradi znakmi '%20' (bez vodzoviek).
Návrat hore

Zobrazenie obrzkov v prspevkoch
Pridanie obrzku do prspevku.
phpBB znaky alej umouj vkladanie obrzkov do textu prspevku i sprvy. Toto je vemi uiton vlastnos, vaka ktorej nemuste odkazova na sbory obrzkov o ktorch naprklad pete, ale vetci uvatelia ich hne vidia vo Vaom prspevku. Ako bolo uveden vyie, mete vyui obrzok k vytvoreniu URL odkazu na V server alebo naprklad pre zveninu malho obrzku tu v prspevku. Obrzok sa mus vak vdy nachdza na internete a by tak dostupn pre vetkch uvateov, nie je mon sa teda odkazova na sbory, ktor mte naprklad na loklnom disku Vho potaa, pretoe k nim by uvatelia internetu nemali prstup. Pre zobrazenie obrzku muste uzavie URL obrzku medzi [img][/img].

prklad: [img]http://www.pcforum.sk/images/logo.gif[/img]

Ak zadte URL adresu obrzku medzi [url][/url], me by odkazom obrzok.

prklad: [url=http://www.pcforum.sk/][img]http://www.pcforum.sk/images/logo.gif[/img][/url]

Vsledkom bude:

Návrat hore

alie zleitosti
Mem si prida svoje vlastn tgy?
Nie, zatia to v phpBB 2 nejde. Chystme sa ponknu monos pridvania vlastnch tagov v dalch verzich phpBB.
Návrat hore

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina

Prejdi na:  


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Slovenský preklad phpBB Slovak - www.pcforum.sk