Aktuality


2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
18.12.2015     PF 2016
Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2016 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.
15.12.2015     Záujemcovia o vstupenky na EURO 2016 REGISTRUJTE SA!
Upozorňujeme futbalových priaznivcov, ktorí hodlajú podporiť náš reprezentačný tím na EURO 2016 vo Francúzsku (10. 6. – 10. 7. 2016), resp. zúčastniť sa aj iných zápasov, že od pondelka 14. 12. 2015 prebieha ich registrácia cez oficiálny portál EURO 2016. Viac informácii na www.futbalsfz.sk, resp. na adrese www.uefa.com. Registrácia prebieha do 18. 1. 2016 12.00 hod.
27.11.2015      Vyhlásenie najlepších klope na dvere
Ani sme sa nenazdali a už nám klope na dvere vyhlásenie najlepšej futbalovej XI-tky SsFZ 2015 spojenej s kultúrnym programom a plesom SsFZ, ktorý sa uskutoční v piatok 8. 1. 2016 od 19.00hod. v hoteli DIXON v B. Bystrici. Vyzývame všetkých činovníkov SsFZ, zástupcov FK, R, DZ ..., aby čo najskôr prejavili záujem a potvrdili účasť na e mail zapis@ssfz.sk vrátane požiadaviek nocľahu z 8. – 9. 1. 2015 v rovnakých priestoroch.
16.11.2015      Doškoľovací seminár trénerov SsFZ
TMK SsFZ zorganizovala 15. novembra 2015 v priestoroch malej auly FF UMB za účasti vyše 130 trénerov SsFZ a 18 nových poslucháčov školenia UEFA B licencie doškoľovací seminár trénerov SsFZ, držiteľov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie. V 8 hodinovom programe si účastníci seminára vypočuli zaujímavé prednášky od hlavného koordinátora ÚTM SFZ Samuela Slováka (Technika), Jozefa Móresa (Filozofia výchovy mladých futbalistov v ŽP Šport Podbrezová), Miroslava Nemca (Komunikácia a motivácia trénera a družstva), Tomáša Hvostika (Moderné trendy v hre brankára), Rastislava Kollára (Využitie pohybových hier v tréningovom procese). Náročný program uzavreli praktické ukážky z tréningového procesu mládeže, ktoré s družstvom U 12 Dukla Banská Bystrica realizovali tréneri mládeže FK Dukla Ján Štrba a Ján Leitner (Rozvoj rýchlostných schopností v HC a PH) a tréner mládeže MFK Ružomberok Peter Kiša (Rozvoj futbalových zručností formou PC COERVER metódy). V rámci seminára boli slávnostne vyhodnotení aj laureáti ankety "Najúspešnejší tréner SsFZ 2015" - Pavol Brisuda (kategória tréner mládeže), Vladimír Helbich (kategória tréner mládeže ÚTM) a Štefan Dohnálek (kategória tréner dospelých). Pri príležitosti významného životného jubilea bol Ladislavovi Dányimu (člen TMK SsFZ) slávnostne odovzdaný strieborný odznak SFZ. V prílohách fotodokumentácia zo seminára a pokyny k predĺženiu trénerských licencií. Príohy: fotodokumentácia zo seminára pokyny k predĺženiu trénerských licencií
09.11.2015     Nadviazať na úspech spred 10 rokov
V dňoch 13. – 15. 11. 2015 sa uskutoční medziregionálny turnaj amatérskych výberov. Jeho víťaz bude reprezentovať Slovensko v kvalifikácii o postup na Regions Cup UEFA 2017 (Majstrovstvá Európy amatérov). Program turnaja: Sobota 14. 11. 2015 o 10:30 hod. na ihrisku v D. Lužnej VsFZ – SsFZ (rozhodcovia Ježík – Mikulaj, Petríček – Makový) o 10:30 na ihrisku v Šamoríne BFZ – ZsFZ (rozhodcovia Očenáš – D. Hrčka, Chládek – Cuninka). Víťazi postúpia do finále 15. 11. 2015 o 10:30 hod v Šamoríne, porazení z prvého dňa cestujú domov. Ako sa našim chlapcom bude dariť sa môžete presvedčiť priebežne na sfz.futbalnet.sk http://sfz.futbalnet.sk/sutaz/1276/ viac informácií...
06.11.2015      Doškoľovací seminár trénerov SsFZ UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie
TMK SsFZ pozýva všetkých prihlásených trénerov na doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie, ktorý sa bude konať 15. novembra 2015 (nedeľa) v Banskej Bystrici, v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č. 313, 3.poschodie. V prílohe program a pokyny pre trénerov. Príloha: Program doškoľovacieho seminára a pokyny pre trénerov
26.10.2015      Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)
Komisia mládeže nariaďuje odohrať stretnutia nasledovne: III.ligador.sk. Juh - 12.kolo (Revúca - Tornaľa) 29.10.2015 o 14,00, IV.ligador.sk. A - 12.kolo (Terchová - Belá) 29.10.2015 o 14,00, IV.ligador.sk. A - 12.kolo (Zborov nad Bystricou - Radoľa) 31.10.2015 o 14,00, IV.ligador.sk. C - 12.kolo (Šalková - Heľpa) 27.10.2015 o 11,30 - UT Radvaň, IV.ligador.sk. C - 12.kolo (Očová - Kremnička) 27.10.2015 o 14,00, II.liga U13 sk. Juh - 12.kolo (Veľký Krtíš - Kalinovo) 29.10.2015 o 10,00, III.liga U15, U13 sk. A - 12.kolo (Zborov nad Bystricou . Teplička nad Váhom) 31.10.2015 o 10,00 a 12,00.
07.10.2015      Výber SsFZ, dievčat WU-14, víťazom turnaja regiónov.
Naše 14-ročné dievčatá zvíťazili na turnaji regionálnych výberov svojej vekovej kategórie, ktorý sa uskutočnil 30.9.2015 v Dunajskej Lúžnej. Napodobnili tak umiestnenie chlapcov na turnaji v Senci a potvrdili kvalitnú prácu s futbalovou mlaďou na strednom Slovensku. Podrobnejšie informácie nájdete TU a fotogalériu TU .
02.10.2015      Výber chlapcov SsFZ U 14 (ročník 2002) víťazom turnaja regionálnych výberov v Senci.
Na prvom turnaji regionálnych výberov SFZ v Senci pre kategóriu chlapcov U 14 (ročník 2002) nadviazali zverenci trénerov Ivana Hvolku a Antona Nemčíka z výberu SsFZ na úspešné vystúpenia svojich predchodcov a suverénnym spôsobom si vybojovali celkové prvenstvo. Konečné výsledky turnaja, individuálne ocenenia ako aj foto víťazného družstva v prílohe. príloha: Vyhodnotenie
10.09.2015     Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie
TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 15. novembra 2015 (nedeľa) v Banskej Bystrici – v budove FiF UMB, Tajovského 40 od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 3. novembra 2015 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela: meno a priezvisko.
príloha: doškoľovací seminár trénerov SsFZ - prihláška
10.09.2015     Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie
TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 27.- 28. november 2015, 19. - 20. december 2015, záverečné skúšky 9. február 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
príloha: školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C liocencie - prihláška
10.09.2015     Školenie trénerov UEFA B licencie
TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA B licencie pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 13.-15. november 2015, 18. -20.december 2015, 15. – 17. január 2016, záverečné skúšky 8. marec 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. príloha: školenie trénerov UEFA B licencie - prihláška
12.08.2015     
Oznamujeme FK, že rozhodnutím KM SsFZ sú zrušené z dôvodu nepriaznivého počasia všetky mládežnícke stretnutia DORASTU a ŽIAKOV počas nasledujúceho víkendu v dňoch 15.8. a 16.8.2015. Náhradné termíny sú stanovené nasledovne: dorast ( štvrtok 20.8.2015 - 2.liga U19-17 15:30, 18:00, 3.a 4.liga U19 18:00), žiaci ( streda 19.8.2015 - 2. a 3.liga U15-13 16:00 a 18:00). Ďalšie pokyny a termín pre 1.ligu U15-12 vyjdú v nasledujúcej US.

Ján Majsniar, predseda KM SsFZ BB
12.08.2015     SFZ - Extrémne horúčavy zasiahli do víkendového programu mládežníckych súťaží
Športovo technická komisia SFZ oznamuje, že z dôvodu očakávaných extrémne vysokých teplôt, ktoré môžu mať rizikový vplyv na zdravie hráčov, sa odohratie všetkých súťažných stretnutí 2. kola Dôvera 1. ligy starších žiakov U15 / U14 a Dôvera 1. ligy mladších žiakov U13 / U12 skupiny Západ, Stred a Východ vo víkendovom plánovanom termíne ruší a odkladajú sa na neskorší termín. Určenie termínu odohratia 2. kola najvyšších žiackych súťaží je v kompetencii ŠTK/KM príslušných regionálnych futbalových zväzov. Súťažné stretnutia Dôvera I. LSŽ U15 / U14 FK Spišská Nová Ves - FC VSS Košice a Dôvera I. LMŽ U13 / U12 ŠK Odeva Lipany - MFK Zemplín Michalovce sa odohrajú v už dohodnutých/schválených odložených termínoch. Súťažné stretnutie 1. kola Dôvera 1. LMŽ FK Slovan Levice - ŠK Senec sa prekladá na termín po 23. auguste 2015, pričom nový termín oznámia FK po dohode na ŠTK ZsFZ. Všetky ostatné dohrávky 1. kola Dôvera I. LSŽ U15 / U14 a 1. kola Dôvera I. LMŽ U13 / U12 sa odohrajú v už dohodnutých/schválených termínoch. ŠTK SFZ ďalej oznamuje, že všetky súťažné stretnutia 2. kola Dôvera 1. ligy mladšieho dorastu U17 / U16 prekladá na termín 8. septembra 2015 (14:00/16:15). Súťažné stretnutie 2. kola I. LMD U17 / U16 FK Senica - FK Dukla Banská Bystrica sa odohrá v pôvodnom termíne, pričom sa FK môžu po dohode a súhlase obidvoch FK dohodnúť na neskoršom začiatku obidvoch strenutí. Odložené súťažné stretnutia 1. kola I. LMD U17 / U16 FC Spartak Trnava - ŽP Šport Podbrezová a FC VSS Košice - FK Senica sa odohrajú v pôvodne dohodnutých termínoch. ŠTK SFZ nariaďuje posun začiatkov súťažných stretnutí 2. kola Dôvera 1. ligy staršieho dorastu U19 na 10:00 s výnimkou súťažného stretnutia Partizán Bardejov - MŠK Žilina, ktoré sa odohrá v pôvodnom čase (11:00) a FC Nitra - FK Senica, ktoré sa odohrá v už dohodnutom odloženom termíne."
10.08.2015     MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2015 - turnaj mladších žiakov U 12
V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2015" pre chlapcov narodených po 1.1.2004. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále v Nemšovej 6.-7. októbra 2015, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl.. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 24.augusta 2015 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058. Príloha: pravidlá propozície záväzná prihláška
07.08.2015     Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie
TMK SsFZ organizuje doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 23. augusta (nedeľa) 2015 v Banskej Bystrici – Kremničke od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 17. augusta (pondelok) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela: meno a priezvisko. Príloha: prihláška
29.07.2015     
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že v týchto dňoch nás navždy opustil vo veku 55 rokov náš drahý priateľ Vladimír Piatek, ktorý po skončení aktívnej hráčskej kariéry pôsobil ako rozhodca a delegát SsFZ a pri ObFZ Kysúc ako predseda Komisie rozhodcov, Disciplinárnej komisie a člen Výkonného výboru. Posledná rozlúčka sa bude konať vo štvrtok 30.7.2015 o 13:00 hod. v dome smútku na Staškove.

Česť jeho pamiatke!
02.07.2015      NIKOMU SA TO NEPODARILO DOTERAZ – OKREM NÁS
Práve v júli tohto roku si s radosťou pripomíname 10. výročie významného športového úspechu futbalistov zo stredného Slovenska. Na Majstrovstvách Európy amatérov v Krakove výber SsFZ vybojoval bronzové medaily, čo sa doteraz medzi amatérskymi futbalistami v našej krajine nikomu nepodarilo. Po víťazných vystúpeniach v predchádzajúcich kvalifikáciách v Rumunsku a Maďarsku, naši futbalisti zavŕšili svoje ťaženie v Poľsku. Zverenci trénerov Jána Petráka, Ivana Šimčeka i Vojta Kováča tak dali výraznú bodku za súťažením najlepších amatérskych výberov Európy, na ktorom sa zúčastnili družstvá 30 krajín kontinentu.

Bilancia Stredoslovákov je obdivuhodná. Z 9 zápasov – 6 v kvalifikáciách (Estónsko 5:0, Lotyšsko 5:1, Rumunsko 1:0, Maďarsko 3:1, Grécko 2:0, Litva 5:0) – 3 záverečný turnaj v Krakove (Poľko 1:1, Česko 6:0, Bulharsko 2:2), ani raz neprehrali, získali 23 bodov a skóre 30:5. Zakaždým odsunuli na vedľajšiu koľaj domáci – usporiadajúci tím, vždy inkasovali prví, dokázali výsledok otočiť, patrili medzi najlepších hráčov, jediní v tom ročníku ME amatérov z tridsiatich zúčastnených družstiev nenašli premožiteľa ... atď.
Výber SsFZ ukázal svoj futbalový kumšt a bojové srdce aj v Krakove. Vďaka tomu doviezol domov bronzové medaily a od finále ho delilo veľmi málo, keď v rozhodujúcom súboji s Bulharskom inkasoval vyrovnávajúci gól v 87. min. Hoci v tomto stretnutí nám chýbalo trošku športového šťastia, aj tak treba celému kolektívu hráčov a členom realizačného tímu poďakovať za úspešnú reprezentáciu Slovenska, regiónu – na ihrisku i mimo neho. Dosiahli historický úspech, ktorý sa doteraz nikomu nepodaril. Rovnaké slova vďaky a uznania patria zástupcom FK. K amatérskej reprezentácii sa postavili veľmi férovo, pomáhali spolu s viacerými sponzormi i SFZ, ktorý vystrojil tím vzorovo. Aj vďaka tomu naša výprava pôsobila veľmi sympaticky, vzbudzovala úctu a vážnosť zástupcov UEFA, domácich organizátorov, rozhodcov, súperov, ale aj tamojších „kibicov“. Zahanbiť sa nedali ani naši fanúšikovia, najmä v prvom stretnutí s Poľskom, keď do Brezska ich pricestoval plný autobus z Čadce i K. N. Mesta. K pozitívam patrí aj motivačné pôsobenie Jozefa Vengloša na náš tím, ktorý v Krakove pôsobil vo funkcii experta UEFA.
Absolutórium si zaslúži UEFA, ktorá spolu s krakovskými funkcionármi pripravili cele podujatie s puncom najvyššej profesionality.

I s odstupom času radi spomíname na kolektív, atmosféru a úspech Stredoslovákov v júli 2005. Touto formou aj po desaťročí zaň ďakujeme všetkým, ktorí hocijakým spôsobom priložili ruku k dielu.
Vedenie SsFZ

05.06.2015      Seminár trénerov mládeže v Martine - ponuka pre trénerov SsFZ
SsFZ v rámci podpory vzdelávania trénerov SsFZ zakúpil 10 ks vstupeniek na špecializovaný seminár pre trénerov mládeže “Špecifiká trénovania v mládežníckom futbale”, ktorý organizuje MŠK FOMAT Martin dňa 20. júna 2015 (sobota) v Martine – bližšie informácie o seminári nájdete na stránke www.modernytrener.eu. Seminár slúži aj na predĺženie platnosti trénerských licencií UEFA B a UEFA A. TMK SsFZ vyzýva záujemcov - trénerov mládeže SsFZ – aby sa do pondelka 8. júna prihlásili na mailovej adrese peterstefanak@gmail.com (s uvedením mena a priezviska, licencie, názvu FK a družstva, ktoré tréner v tomto súťažnom ročníku viedol a kontaktnej mailovej adresy). TMK SsFZ následne vyberie z radov záujemcov 10 trénerov, ktorým zabezpečí bezplatnú účasť na uvedenom seminári.
14.05.2015      Špecifiká trénovania v mládežníckom futbale
Dvaja mladí organizátori z Martina – Helena Bašistová absolventka športového manažmentu FIFA a bývalý ligový futbalista v súčasnosti tamojší futbalista Michal Hanek sa za pomoci viacerých organizácii medzi nimi aj FK Fomat Martin a mesta Martin, rozhodli uskutočniť v našich podmienkach ojedinelé podujatie. Ide o odborno-trénerskú konferenciu s názvom Špecifiká trénovania v mládežníckom futbale, ktorá sa bude konať v aule Magna martinskej lektorskej fakulty. Túto aktivitu sa rozhodol podporiť aj Stredoslovenský futbalový zväz. Možnosť registrovať sa pre záujemcov viď www.modernytrener.eu na lište záložka „Registruj sa“. Podrobnejšie informácie: Pozvánka Informácie seminár
01.04.2015      Najbližší víkend víťazí počasie
Z dôvodu mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok na toto ročné obdobie a z toho vyplývajúceho stavu hracích plôch na väčšine územia stredného Slovenska, ako aj nepriaznivej predpovede počasia na najbližšie dni, ruší ŠTK a KM SsFZ odohranie všetkých MFS dospelých a mládeže, ktoré sa mali odohrať 3. - 5. apríla 2015. Termíny odohrania uvedených stretnutí určia riadiace komisie súťaží na svojich zasadnutiach 2.4.2015.
16.02.2015      Zomrel Štefan Šeffer
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustil vo veku 82 rokov Štefan Šeffer. Tento dlhoročný aktívny hráč Ružomberka, Martina a Liskovej, neskôr patril aj medzi popredných futbalových činovníkov v našom regióne. Na poslednej ceste ho vyprevadili rodáci z Liskovej v sobotu 14.2.2015. Česť jeho pamiatke!
13.01.2015      Jedenástka SsFZ 2014
Druhý tohoročný piatok sa už tradične sa stal sviatkom futbalu na "teritóriu" stredného Slovenska. V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene počas slávnostného večera v piatok 9. januára vyhlásili organizátori v poradí už jubilejný XX. ročník ankety „Jedenástka SsFZ“ za rok 2014. Najlepších hráčov pôsobiacich v 3. lige STRED dekorovali prezident SFZ Ján Kováčik, generálny sekretár SFZ Jozef Kliment spolu s čelnými predstaviteľmi SsFZ. Oceneným hráčom, ako aj vystúpeniam hercov zvolenského divadla s ich piesňami z muzikálov a heligonkárky Vlasty Mudríkovej tlieskali aj členovia Výkonného výboru SFZ Juraj Jánošík, Ladislav Gádoši, Richard Havrilla, Milan Lešický, technický riaditeľ SFZ Ján Greguš ako aj ďalší čelní predstavitelia SFZ a SsFZ a pozvaní hostia. V duchu hesla večera " UMENIE - FUTBAL - ZÁBAVA " pokračoval večer v priestoroch divadla a Divadelnej reštaurácie vo vynikajúcej atmosfére.
Výsledky ankety „Jedenástka SsFZ“ za rok 2014 nájdete TU a fotogalériu TU .